התערטלות בציבור

דוגמנית ערום כמודל בסדנת ציור, אישה שמסירה את החלק העליון של בגד הים שלה כדי להשתזף בחוף, גבר שמטיל את מימיו בפינה בפארק, הפרויקט של צילומי הערום האומנותיים של הצלם ספנסר בים המלח, ועוד אין ספור דוגמאות להתערטלות חלקית או מלאה –  האם זה חוקי? האם יש בכך פגיעה בציבור? ברגשותיו? בערכים של מוסר ופרטיות? או בהתנהלות לגיטימית של הפרט? 

 

האם חוקי להתערטל בציבור?

בישראל אין היום חוק ספציפי שאוסר על התערטלות בפומבי. עם זאת יש עבירות בחוק העונשין שקובעות שהתערטלות עלולה להוות עבירת מין. למשל, סעיף 349 לחוק העונשין קובע שנת מאסר על מי שעושה מעשה מגונה בפומבי, סעיף 215 לחוק העונשין אוסר על גרימת מטרד ציבורי, סעיף 216 לחוק העונשין אוסר להתנהג באופן פסול במקום ציבורי וזה כולל התנהגות מגונה ופגיעה בפרטיות. מכאן שהחוק לא מתייחס להתערטלות במפורש אבל ההתנהגות עצמה יכולה להיות פלילית ואסורה מכוח הפרת סדר ציבורי או מעשה מגונה.

 

התערטלות בציבור נחשבת למעשה מגונה בפומבי?

החוק מגדיר עבירה של מעשה מגונה כמעשה שאדם עושה לשם "גירוי סיפוק או ביזוי מיניים".

המונח "פומבי" מוגדר בחוק בתור מקום ציבורי, מקום שיש אליו גישה לציבור או שמשמש להתקהלות.

מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לצורך גירוי או סיפוק של העושה, או לשם ביזוי של הקורבן – לכן ניתן לטעון, שאם העירום נעשה לצרכים אומנותיים או לגיטימיים, כמו הטלת שתן, הוא לא נעשה מתוך כוונה מינית או ניסיון להטרדה מינית, אך צריך להיזהר בטיעון זה מכיוון שיש התנהגויות שמעצם טיבן מהוות מעשה מגונה או שעל העושה היה לצפות שהן יגרמו לביזוי הקורבן.

מעשה מגונה בפומבי או מעשה מגונה באדם נחשבים לתקיפה מינית גם אם אין מגע עם הצד השני. ברוב המקרים עבירה של מעשה מגונה בפומבי היא חשיפת אברי מין בציבור, אוננות, בפרהסיה וכולי. גם ביטויים מיניים בפומבי כמו תנועות מגונות וגם פשיטת בגדים או התערטלות בציבור, נחשבים לחלק מעבירת המעשה המגונה שהיא כאמור עבירת מין לכל דבר.

התערטלות יכולה להתבצע במסגרת סטיה מינית מסוג אקסהיביציוניזם הנחשבת לתופעה שמי שלוקה בה נוטה להיות מסוכן לציבור. עם זאת, חשוב לציין שיש קהילות בהן לגיטימי להסתובב בערום כמו למשל קהילת נודיסטים, שאכן מפרידים את עצמם מהציבור הכללי, ונחשפים רק במקומות ובמתחמים ידועים מראש.

 

התערטלות בחוק העונשין

התערטלות נכללת בהגדרה של מעשה מגונה בפומבי (עבירה מס' 349 לחוק העונשין) כאשר היא מבוצעת לשם "גירוי סיפוק או ביזוי מיניים". כמו כן התערטלות יכולה להיות גם מטרד לציבור או התנהגות פסולה במקום ציבורי (סעיפים 215 – 216 לחוק העונשין). מדובר בעבירה פלילית שהעונש בגינה הוא שנת מאסר. זוהי עבירה חמורה גם אם אין קשר או מגע בין החשוד במעשה, והקורבנות. הסיבה  לכך היא שיש במעשה של התערטלות חדירה לפרטיות באופן כפייתי. כאשר אדם נחשף יותר מפעם, או שהוא נחשף לפני קטינים מדובר בעבירה חמורה שתגרור הענשה בהתאם, ואף הרחקה מהציבור.

 

העונש על התערטלות אסורה בציבור

ערום בציבור נחשב לעבירה פלילית שיש בגינה ענישה של עד שנת מאסר ובמקרים חריגים כמו התערטלות מול קטינים, העונשים גבוהים בהרבה.

גם אם לא נגרם  נזק ישיר בעקבות המעשה, הוא עדיין נחשב  לעבירה חמורה של מעשה מגונה או מעשה מגונה בפומבי. אדם שהתערטל בציבור רואים בו עבריין מין שצפוי לו עונש מאסר ממושך לצד הליכי שיקום. לפי החוק, אדם שעושה מעשה מגונה באדם אחר או בפומבי, ללא הסכמה של אחר, או תוך ניצול יחסי מרות, השגחה חינוך, עבודה, או שירות (גם אם זה בהסכמה), עונשו מאסר שנע בין מקסימום שנה למקסימום 3 שנות מאסר.

המחוקק החמיר גם עם מי שמבצע מעשים מגונים בפני קטינים וקבע שהעונש יהיה 3 שנות מאסר. כמו כן תהיה החמרה במידה והמעשים חוזרים על עצמם.

מכיוון שהתערטלות בציבור היא עבירה פלילית שעונש בצידה, היא נכללת בקבוצת עבירות המין ופגיעה בזכות הציבור לפרטיות. לכן, הענישה היא מעצם ההתערטלות עצמה, והיא נועדה לאלץ את מי שהתערטל לעבור הליך של שיקום כדי שלא יחזור על כך.

 

שיקולי הענישה:

שיקולים להקלה בענישה יהיו בין היתר: העדר עבר פלילי, ביצוע של העבירה בפעם הראשונה, הסכמה לטיפול שיקומי ופיקוח של קצין מבחן. מהסיבות הללו חשוב מאוד להיות מלווה על ידי עורך דין מומחה בתחום.

 

התערטלות בחוף הים

סעיף 6 א' לחוק עזר עירוני דן בהסדרת מקומות רחצה ואוסר על אדם שהות בשפת הים ללא לבוש וללא בגדי רחצה. הקנס על כך יכול להיות מאות שקלים והוא חל על גברים ונשים גם יחד. עם זאת, בפועל לא תמיד נרשם דוח על עבירה כזו.

 

צילומי הערום בים המלח והצעת החוק שבאה בעקבותיהם

מקרה מוכר שהביא לביטוי את ההתנגשות הבלתי נמנעת בין חופש הביטוי והאומנות לבין התערטלות בציבור והמשמעות החוקית שלה, מוכרת מפרויקט הצילום של הצלם המפורסם ספנסר טוניק. ספנסר צילם במסגרת פרויקט אומנותי צילומי ערום קבוצתיים באזור ים המלח. הוא ביקש להציג מיצג  אומנותי של אנשים בערום כסמל לנציבי מלח בהשראת הסיפור המקראי של אשת לוט. כוונתו הייתה בין היתר גם להעלות את המודעות למצבו העגום של הים וסביבתו כאחד מפלאי עולם, בהיותו חבל ארץ בראשיתי, מיוחד במינו בעולם.

הצילומים עוררו תגובות מעורבות והם הובילו להצעה לתיקון חוק העונשין (שלא עברה), שהגיש ח"כ ניסים זאב מש"ס, שביקשה לקבוע כי שהתערטלות בפומבי לשם אומנות או פרסום היא עבירה בחוק העונשין. בבסיס הצעת החוק קיימת הטענה, שהתערטלות בפומבי לשם אומנות או פרסום פוגעת במוסר ובחינוך וברגשות דתיים, ומהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

 

ההתנגשות בין חופש הביטוי ובין הפרת זכויות הפרט ומניעת הטרדה מינית

דברי ההסבר להצעת החוק של ח"כ ניסים זאב מש"ס  משקפים את ההתנגשות בין חופש הפרסום והביטוי לבין ההגנה על הפרת זכויות הפרט שחש, שהחשיפה להתערטלות במקום ציבורי מפרה את זכויותיו בהיותה הטרדה מינית. וכך נכתב בדברי ההסבר :

"הקביעה שביטוי פורנוגרפי (כולל התערטלות בציבור לשם אומנות ופרסום) מוגן ע"י חופש הביטוי ומהווה ביטוי היצירה האנושית בתקופה המודרנית ומקדם את השיח הציבורי, מנוגד לעקרון הבסיס האמור בהכרזת האו"ם לזכויות האדם."

בהכרזת האום לזכויות האדם  בסעיף כט נכתב :"לא יוגבל אדם בזכויותיו ובחירותיו, פרט לאותן הגבלות שנקבעו בחוק על מנת להבטיח את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן וכן את מילוי הדרישות הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך החברה הדמוקרטית".

צילומי ההתערטלות האומנותיים של ספנסר עלולים לטענת המצדדים בהצעה לפגוע בערכי המוסר של הציבור. "ים המלח הוא אכן מקור השראה לאומנים רבים בארץ ובעולם אולם בצילומים של ספנסר האומנות עלולה לפגוע בציבור על כן זו אינה אומנות אלא התערטלות לשם התערטלות". (מתוך דברי ההסבר להצעת החוק).

 

החשיבות בייצוג של עורך דין פלילי

אם הסתבכתם בעבירת מעשה מגונה בפומבי בשל התערטלות, חשוב מאוד שתפנו מיד לעורך דין מומחה בעבירות מין לנושא ובעל ניסיון בייצוג נאשמים בעבירות כאילו. מדובר בעניין משפטי מורכב שנתון לפרשנויות שכן אדם יכול להיות מואשם במעשה מגונה בפומבי בשל התנהלות שאינה מפורשת ואין בה כוונה פלילית כלשהי. העבירה הזו יכולה להתרחש בסיטואציות שונות, ומאחר ושהיא אינה מוגדרת באופן חד משמעי בחוק הדבר הופך אותה למסובכת יותר, ומצריך ליווי משפטי מקצועי.

עורך הדין אלעד שאול מטובי עורכי הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות, הינו מומחה בייצוג נאשמים וחשודים בסוגים שונים של עבירות מין. עורך הדין  מעניק ייצוג איכותי, מכיר הייטב את החומר המשפטי בתחום, ואת התנהלות המשטרה והתביעה. עורך הדין אלעד שאול הביא פעמים רבות להפחתת הענישה וגם לזיכוי מאישום בעבירות של מעשים מגונים בפומבי. אם נקלעתם לתסבוכת פלילית בעבירה זו, מומלץ שתפנו מיד ללא היסוס לעורך הדין אלעד שאול לקבלת יעוץ וליווי בתיק. מובטחת לכם דיסקרטיות והצלחה בתיק.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
בישראל אין היום חוק ספציפי במסגרת חוק העונשין שאוסר על התערטלות בפומבי. עם זאת, יש עבירות בחוק העונשין שקובעות שהתערטלות עלולה לפגוע בזכויות מוגנות, כמו במקרה של מעשה מגונה בפומבי, גרימת מטרד ציבורי, התנהגות פסולה במקום ציבורי, וכולי.
התערטלות נכללת בהגדרה של מעשה מגונה בפומבי כאשר היא מבוצעת לשם "גירוי סיפוק או ביזוי מיניים". כן התערטלות יכולה להיות גם מטרד לציבור או התנהגות פסולה במקום ציבורי כמפורט בחוק.
ערום בציבור נחשב לעבירה פלילית שיש בגינה ענישה של שנת מאסר, והוא נחשב לעבירה חמורה של מעשה מגונה בפומבי. כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה בפני קטין העונש חמור יותר.
חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין במקרה של אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי, מאחר ומדובר בעניין משפטי מורכב, ופעמים רבות בהתנהלות שאינה מפורשת שמצריכה ליווי משפטי מקצועי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא התערטלות בציבור?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה