של"צ

של"צ – שירות לתועלת הציבור – הוא אחד העונשים במשפט הפלילי שניתן להטיל על חשוד במסגרת הליך הסדר מותנה, או על נאשם לאחר הגשת כתב אישום וזאת במקום לגזור עליו מאסר בפועל. ניתן לגזור על נאשם של"צ גם מבלי להרשיע אותו.

 

מהו של"צ?

עונש של"צ קבוע בסעיף 71א(א) לחוק העונשין ומאפשר לחייב חשוד או נאשם לבצע שעות התנדבות לתועלת הציבור בארגון, גוף או עמותה. מדובר בענישה חינוכית המוטלת לרוב על אנשים נורמטיביים שהסתבכו בפלילים לראשונה. ענישה זו עדיפה, במקרים רבים, על הטלת עונש מאסר בפועל שעשוי לפגוע בחשוד או בנאשם ולדרדר אותו לפשע.

עונש של"צ ניתן לגזור במקרים הבאים:

 1. במסגרת הליך של הסדר מותנה.
 2. לאחר הגשת כתב אישום בו נמצא הנאשם אשם.

המערכת המשפטית מכירה בחשיבותה וכוחה של ענישה שיקומית וביכולת של אדם שביצע פשע לבטא חרטה על מעשיו ולשלם את חובו לחברה בלי לרצות עונש מאסר. של"צ נועד לאפשר לאדם ללא רקע פלילי קודם לפצות את החברה על מעשיו מבלי לעבור את החוויה הטראומטית הכרוכה במאסר בפועל, ומקלה על הנאשם ומשפחתו מתחושת הבושה והקלון הנלווים למאסר בפועל או עבודות שירות.

אחד היתרונות הנוספים של שירות לתועלת הציבור, הוא החיסכון הכספי למדינת ישראל. אסיר בבית הסוהר עולה למדינה עשרות אלפי שקלים בחודש, בעוד שאדם המבצע שעות לתועלת הציבור, לא עולה למדינה כסף ואף חוסך לה עלויות מעצם היותו כוח עבודה.

משך השעות לתועלת הציבור הממוצע נע בין 40 שעות בשנה ל-300 שעות בשנה, כאשר צו השל"צ נמצא בתוקף למשך שנה אחת לרוב. ריצוי שעות ההתנדבות לתועלת הציבור מבוצע בזמנו הפנוי של הנאשם וללא תמורה או שכר. במידה שחלפה למעלה משנה מיום הוצאת הצו, ולא הוגשה עתירה לבית המשפט להאריך אותו מטעם שירות המבחן של הנאשם, צו השל"צ יופקע ויגזר דינו של הנאשם מחדש.

 

חשיבות תסקיר שירות המבחן

צו של"צ יינתן על ידי בית המשפט רק על בסיס תסקיר חיובי מטעם שירות המבחן, ובמקרה של קטין, שירות המבחן לנוער. על התסקיר לקבוע שהנאשם מתאים ומסוגל לבצע את צו השל"צ ועל עורך הדין הפלילי המייצג את הנאשם לשכנע את בית המשפט מדוע להעדיף עונש זה על פני ענישה חמורה יותר.

במעמד הטלת הצו, בית המשפט יסביר לנאשם בפירוט את מהות הצו, משמעותו, פרטיו השונים ואת מטרתו ויידע אותו שאם לא יבצע את הצו, ניתן יהיה לגזור את דינו מחדש.

נאשם הנמצא מתאים לביצוע שירות לתועלת הציבור, משובץ לתפקיד בגופים הפועלים למען הקהילה ושקיים בהם מחסור בכוח אדם, למשל:

 1. בתי חולים
 2. מוסדות ציבור
 3. מתנ"סים
 4. בתי ספר
 5. תחנות משטרה
 6. מוסדות שיקומיים
 7. ועוד.

הכנה לשירות המבחן היא אחת המשימות החשובות ביותר שעל חשוד או נאשם בפלילים לבצע, את ההגנה מבצע עורך הדין המייצג את החשוד או הנאשם.

 

הפרת צו של"צ

נאשם שהפר את צו השל"צ ולא ציית להוראות קצין המבחן צפוי להפקעת עונש השל"צ. זאת אומרת, שהתיק שלו יחזור לבית המשפט לגזירת העונש מחדש והטלת עונש כבד יותר כגון מאסר בפועל, קנסות ועוד.

אדם ייחשב כמי שהפר את צו השל"צ אם לא מילא את מכתס השעות שנקבעה לו, נמנע מיצירת קשר עם קצין המבחן שלו, התחמק מביצוע העבודות הנדרשות ממנו, התייחס בזלזול למילוי חובותיו במסגרת הצו ועוד. אלו ארבעת התרחישים להפקעת צו של"צ:

 1. במידה שהצו שהופר ניתן במקור בלי הרשעת הנאשם: בית המשפט רשאי לבטל את הצו ולהרשיע את הנאשם בפלילים. בכך ייגזר דינו מחדש על פי העונש המנוי בחוק על העבירה שביצע.
 2. במידה שהצו שהופר ניתן במקור עם הרשעה במעשה ללא עונש נוסף: בית המשפט עשוי לבטל את הצו ולהטיל עליו את העונש המקורי שלא הוטל עליו מלכתחילה.
 3. במידה שהצו שהופר ניתן במקור בנוסף לעונש אחר: בית המשפט רשאי לבטל את הצו ולהחמיר את העונש או להוסיף לצידו עונש אחר.
 4. בית המשפט רשאי, במקרים חריגים, להורות על מתן הזדמנות נוספת לנאשם לריצוי צו השל"צ.

 

בקשה להקלה בצו של"צ דרך נשיא המדינה

אדם שהוטל עליו צו שירות לתועלת הציבור, רשאי להגיש בקשה להקלה בתנאי הצו לנשיא המדינה. מדובר למעשה בבקשת חנינה, שיכולה להתקבל בכפוף למספר תנאים:

 1. יש להראות כי על האדם הוטל צו שירות לתועלת הציבור או צו מבחן על ידי בית המשפט.
 2. יש להראות שכל כל ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם המורשע מוצו – דיונים בבית המשפט, בקשות למשפט חוזר וכן ערעורים בתיק.
 3. יש להוכיח כי קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות את ההקלה בצו השל"צ.

ניתן ומומלץ להגיש בקשת חנינה באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שכן סיכויי ההצלחה גבוהים משמעותית.

עם זאת, את טופס בקשת החנינה ניתן למלא גם באופן מקוון או בצורה ידנית. יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות, את כלל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים לתיק, וכן ייפוי כוח במידה והבקשה מוגשת שלא על ידי הנאשם ישירות אלא על ידי עורך דין או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

בנוסף, מומלץ לצרף מספר מסמכים נוספים שעשויים להגדיל את הסיכויים לקבלת הבקשה; בין היתר מסמכים המעידים על נסיבות כלכליות מקלות (אישורים על חובות, קצבאות או תגמולים מביטוח לאומי, תלושי שכר וכן דפי חשבונות בנק); מסמכים המעידים על מצב משפחתי/סוציאלי בעייתי כגון חוות דעת של פסיכולוג או עובד סוציאלי, גורמי חינוך וגורמי טיפול שונים; וכן מסמכים המעידים על מצב רפואי פיזי לקוי כגון מסמכי אשפוז, אישורים רפואיים בתוקף, חוות דעת רפואיות וכן אישור מביטוח לאומי על קיומם של אחוזי נכות.

הגשת הבקשה לחנינה איננה כרוכה בתשלום אגרה ולכן מומלץ להגישה במידה ואכן ישנן נסיבות מיוחדות שמצריכות זאת ושאותן ניתן להוכיח.

ניתן אף לקבל יותר מחנינה אחת במהלך החיים, אולם לא ניתן לערער על החלטתו של הנשיא בהחלטה שכן מדובר במוסד שאיננו חלק מהמערכת השיפוטית הישראלית ולא מהווה ערכאת ערעור. במקרה שכזה, ניתן להגיש בקשת חנינה נוספת לאחר 6 חודשים, זאת במידה וחל שינוי נסיבות קיצוני בתקופה שלאחר ההחלטה הראשונית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ההבדל בין של"צ לעבודות שירות

הגם ששני העונשים נשמעים דומים, קיימים הבדלים מהותיים בניהם. ראשית, נאשם שהוטל עליו צו שירות לטובת הציבור מחויב לבצע את העבודות במהלך זמנו הפנוי, שעה-שעתיים בכל פעם, עבודות שירות מדמות מאסר בפועל והנאשם נדרש להתפטר מעבודתו ולבצע את עבודות השירות בכל יום מ- 08:00 ועד 17:00.

בנוסף, עבודות שירות הן סנקציה שבית המשפט רשאי להטיל באופן ישיר, לאחר שקיבל חוות דעת מהממונה על עבודות השירות שהנאשם כשיר לביצוע. הטלת צו של"צ תלויה בתסקיר מבחן של הנאשם שצריך להמליץ על התאמת הנאשם לענישה חינוכית ומקלה. במידה שבית המשפט לא ישתכנע שהנאשם נורמטיבי ובעל פוטנציאל להשתקם ולהביע חרטה על מעשיו, ולא קיימות נסיבות כלכליות/משפחתיות מקלות, לא יוטל צו של"צ.

עונש של"צ אפשר להטיל על חשוד שנחקר תחת אזהרה במשטרה ולאחר מכן הוצע לו הליך של הסדר מותנה, מבלי להעמיד אותו לדין ומבלי להגיש כתב אישום. במקרים אחרים, אפשר להטיל עונש של"צ גם על נאשם שהועמד לדין והוחלט שלמרות ביצוע העבירה ההליך יסתיים באי הרשעה.

עונש עבודות שירות אפשר להטיל אך ורק על נאשם שהועמד לדין, הודה בעבירות המיוחסות לו או הורשעה בהן לאחר ניהול המשפט ולא ניתן להטיל עונש זה על מי שהוחלט לא להרשיע אותו.

 

של"צ למבוגרים לעומת של"צ לנוער

שירות המבחן למבוגרים פועל במסגרת מנהל הסיוע לבתי המשפט ותיקון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הוא אחראי לבחינת התאמתם של בגירים המופנים מבתי המשפט בערכאות השונות לביצוע צו השל"צ, וכן לבחינת השמתם במסגרת השירות ולפיקוח על ביצוע הצו.

שירות המבחן לנוער מייעד את תוכנית השל"צ לנערים ונערות שעברו על החוק, במטרה לשקם אותם. בניגוד למבוגרים, תוכנית השל"צ מוצעת לכל נער ונערה המופנים לשירות המבחן לנוער במסגרת הליך משפטי בגילאים 12-18 שהוטל עליהם צו של"צ, וכן לצעירים וצעירות מעל גיל 18 שהועמדו לדין כנערים והוטל עליהם צו שכזה.

 

עו"ד אלעד שאול יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי), נמנה על עורכי הדין הפליליים המובילים בישראל על פי חברות הדירוג. המשרד מייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בהליכים פליליים וחותר לתוצאה הטובה ביותר. במקרים רבים, סייענו ללקוחותינו לסיים תיקים פליליים מורכבים וחמורים בעונש של"צ (שעות לתועלת הציבור) בלבד וללא הרשעה.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
שעות לתועלת הציבור נגזרות במסגרת הליך פלילי. מדובר בעונש חינוכי שמחייב את מושא הצו להתנדב במוסדות ציבוריים על פי כמו שעות מסוימת אותה עליו לבצע בתוך שנה.
עבודות שירות הן מאסר בפועל שמרוצה בעבודות שירות, כל יום משעה 07:00 עד 16:00 או 08:00 עד 17:00. שעות לתועלת הציבור (של"צ) הן התנדבות על פי כמות שעות מסוימת שניתן לבצע אותן בזמנו הפנוי של המתנדב.
על פי חוק, שירות המבחן הוא המוסמך לבנות תוכנית של"צ לחשוד או נאשם. עונש של"צ יוטל רק אם שירות המבחן ימליץ על עונש כזה.
כן. ניתן להטיל על אדם עונש שעות לתועלת הציבור (של"צ) גם בהליך של הסדר מותנה או לאחר הגשת כתב אישום, אם הרשעה או ללא הרשעה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא של"צ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה