חיפוש ללא צו

חיפוש משטרתי הוא הליך שפוגע בזכות לפרטיות, עם זאת, לפעמים עולה צורך לבצע חיפוש על הגוף, בחפצים או בביתו של חשוד בביצוע עבירה כדי להתמודד עם מעשי פשע ועבריינות ולהגן על החברה. צו חיפוש מקנה לגיטימציה למשטרה לבצע חיפוש, לאחר שבית המשפט השתכנע שיש סיבה מוצדקת לכך. מתי ניתן לבצע חיפוש ללא צו ומה ההשלכות של ראיות שהושגו בחיפוש שנעשה ללא צו בית משפט? על כך במאמר הבא.

 

חיפוש ללא צו בבית

פקודת סדר הדין הפלילי ( מעצר וחיפוש) נוסח משולב, התשכ"ט 1969, עוסקת בכללי החיפוש המשטרתי וקובעת מתי שוטר רשאי לעשות חיפוש ללא צו. מדובר בין היתר באחד המצבים הבאים:

  1. לשוטר יש יסוד סביר לחשד שבבית מתבצעת עבירה מסוג פשע.
  2. מי שנמצא בבית פנה למשטרה.
  3. השוטר נמצא במרדף אחרי מי שחמק ממאסר או ממעצר.

חיפוש יבוצע בנוכחות שני עדים, שאינם שוטרים כדי לאפשר לחשוד לפקח על הליך החיפוש ולוודא שהשוטרים לא מפלילים אותו או שותלים ראיות בזירה.

חשוב לציין שהתנגדות לחיפוש יכולה להתפרש כהפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, כתקיפת שוטר, וגם שיבוש הליכי חקירה.

 

חיפוש סמים ללא צו

פקודת הסמים המסוכנים מרחיבה את היקף הסמכות של המשטרה לעשות חיפוש ללא צו, כאשר יש חשד שמבוצעת עבירת סמים ולשוטר יש יסוד סביר לחשוד שבבית מוסתרים סמים, הוא יכול ורשאי לעשות חיפוש ללא צו וללא הסכמה.

בכל מקרה שבו נעשה חיפוש בבית שלכם, ברכב שלכם או על הגוף שלכם בחיפוש אחר סמים, בחשד להחזקת סמים שלא לצריכה עצמית או אפילו סחר בסמים, יש לפנות לעורך דין פלילי שיבדוק אם החיפוש נעשה כדין, אם ניתן צו שופט לחיפוש, ואם לא, יפעל לפסילת הראיות שנתפסו ולסגירת התיק הפלילי נגדכם.

 

מהו "יסוד סביר לחשד"?

לשוטר אין סמכות לבצע חיפוש ללא צו של בית משפט.

כדי שיוכל לערוך חיפוש ללא צו, צריך להיות לו יסוד סביר לחשד שהתקיימה במקום עבירה המצדיקה חיפוש דחוף. הפסיקה קבעה שיסוד סביר נקבע על פי נסיבות אובייקטיביות כמו מידע מודיעיני, התנהגות מחשידה של החשוד, ריח של סמים ועוד. הבעיה היא, שבמקרים רבים שוטרים מבצעים חיפוש ללא צו וללא יסוד סביר לחשד, אם לא מצאו כלום – אף אחד לא מתלונן. אם מצאו סמים או חפץ אסור, יוצרים לעצמם יסוד סביר לחשד שלא באמת היה (לדוגמה – כותבים דוח פעולה ובו רושמים "הרחתי ריח של סמים" כשלא היה ולא נברא).

במקרים רבים אנו מצליחים להוכיח בבית המשפט, אחרי הגשת כתב אישום, שדוחות הפעולה של השוטרים לא הגיוניים ולא יתכן שהיה יסוד סביר לחשד. אם בית המשפט ישתכנע שהחיפוש נעשה שלא כדין, הנאשם צפוי להיות מזוכה.

 

מה לא מהווה יסוד סביר לחשד?

עבר פלילי, תיקי משטרה סגורים, נסיעה בשעות מאוחרות, התנהגות המעידה על לחץ או חרדה, מראה מחשיד, או אי התאמה של החשוד למקום (למשל – גבר בעל חזות ערבית / מזרחית / כהה עור, בשעות הלילה בשכונת יוקרה בצפון תל-אביב) – כל אלו לא מהווים יסוד סביר לחשד ולא מאפשרים לשוטר לבצע חיפוש על הגוף, בחפצים או ברכב של חשוד ללא צו שופט או הסכמה מדעת של החשוד.

 

חיפוש ברכב ללא צו

המשטרה מוסמכת לעשות חיפוש ברכב אם קיים חשד סביר לביצוע עבירת פשע או עוון, או אם יש בידיה צו חיפוש של בית המשפט.

חיפוש ברכב ללא צו חיפוש וללא חשד סביר לביצוע עבירה אפשרי אך ורק אם המחזיק ברכב נתן "הסכמה מדעת" לביצוע החיפוש, לאחר שהוסבר לו שאין חשד סביר, הוא לא מחוייב להסכים לעריכת החיפוש ושהסירוב לחיפוש לא ישמש לרעתו.

נזכיר, מראה לא מוקפד, עבר פלילי, תיקי משטרה סגורים או מראה חיצוני שלא תואם את המיקום הגאוגרפי אינם מגלים עילה לחשד סביר שמצדיק חיפוש ברכב.

אם בוצע חיפוש ברכב ללא צו, מבלי שהתעורר חשד סביר ומבלי שהשוטרים הסבירו למחזיק ברכב שיש לו זכות לסרב לחיפוש – עורך דין פלילי עשוי להוביל לפסילת הראיות וזיכוי הנאשם!

 

ראיה שהושגה בחיפוש לא חוקי – "הלכת בן חיים"

כאשר המשטרה מבצעת חיפוש לא חוקי, ללא צו שופט, ללא יסוד סביר לחשד או חשד סביר לביצוע עבירה – עולה שאלה של קבילות הראיות שהושגו שלא כדין והאם אפשר להעמיד לדין נאשם על בסיס ראיות אלו.

במרץ 2012, ניתן פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון ברע"פ 10141/09 אברהם בן חיים נגד מדינת ישראל, בראשות נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, השופטת עדנה ארבל, והשופט יורם דנציגר.

הלכת בן חיים דנה בקבילותן של ראיות שהושגו במסגרת חיפוש שלא כדין וטבעה את המושג "הסכמה מדעת" לחיפוש ללא צו חיפוש.

בפרשה זו דנו השופטים ב- 3 ערעורים:

  1. הערעור של  אברהם בן  חיים – בסיור משטרתי שגרתי שבוצע במאי 2007, נתקלו השוטרים בבן חיים, תושב נתניה שהיה בעל עבר פלילי. הם ביקשו לבדוק את כיסיו ומצאו בהם סכין. בן חיים טעו שהסכין משמשת אותו לקילוף פירות אך בכל זאת הוא נלקח לחקירה באזהרה והוגש נגדו כתב אישום בעבירות החזקת סכין ועבירות נוספות. בית המשפט קבע שהחיפוש שבוצע היה לא חוקי, פסל את הסכין כראייה, קבע שהחיפוש היה לא חוקי וזיכה את בן חיים. המדינה ערערה לבית המשפט המחוזי והערעור הפלילי התקבל. לכן, נאלץ בן חיים להגיש בקשת רשות ערעור פלילי לבית המשפט העליון.
  2. הערעור של ג'יבלי. שוטרים הגיעו לבית שבו התגורר ג'יבלי עם אימו במטרה לחפש סמים. האם חתמה שאינה מתנגדת לחיפוש בבית ובמהלך החיפוש נמצא בחדרו של הבן סם מסוכן. ג'יבלי הואשם בעבירות סמים. בית משפט השלום הרשיע את ג'יבלי על סמך חתימת האם על מסמך שאישר את הסכמתה לבצע את החיפוש. בית המשפט המחוזי קבע במסגרת הערעור שגם אם החיפוש לא היה חוקי, אין לפסול את הסמים כראיה. לכן הוגש ערעור לבית המשפט העליון.
  3. הערעור של עייש. במהלך חיפוש משטרתי בעקבות מידע מודיעיני נמצאו בביתו של עייש סמים, והוא הואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. בית משפט השלום קבע שניתנה הסכמה לביצוע החיפוש שהרי אשתו של עייש חתמה על דוח החיפוש. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נדחה. נקבע שבקשת השוטרים לקבל הסכמה מוכיחה שהייתה מודעות ליכולתו לסרב לחיפוש.

בשלושת הפרשות הללו הוגשו בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון שדן בשאלת החיפוש בהסכמה ובקבילות הראיות.

דעות השופטים בהלכת בן חיים

השופטת בייניש והשופטת ארבל – ציינו שיש לשוטר אפשרות לבצע חיפוש לפי שיקול דעתו, גם אם אין חשד סביר להחזקת חפץ אסור, בכפוף לכך שהשוטר יקבל מהחשוד הסכמה מדעת לחיפוש; השוטר צריך להסביר לחשוד באופן ברור שזכותו לסרב לחיפוש והסירוב לא יפעל נגד החשוד ולא יהיו לכך השלכות. רק אם החשוד הסכים לחיפוש לאחר ההסבר הזה, תיחשב ההסכמה ל-"הסכמה מרצון חופשי" והחיפוש ייחשב כחיפוש כדין.

השופט דנציגר – קבע בדעת יחיד שהסכמה לביצוע חיפוש ללא צו שופט צריכה להיקבע בחוק והסכמה של אדם לביצוע חיפוש לא חוקי, היא בלתי אפשרית. דעתו היא דעת מיעוט.

דעת הרוב – קבעה שצריך לפסול את הראיות (הסכין והסמים) שהתקבלו בפרשת בן חיים ובפרשת ג'יבלי מכוח הרעיון של הפסילה הפסיקתית (שטבע בית המשפט בפרשת יששכרוב).

לעומת זאת בעניין עייש נקבע שהחיפוש בוצע בשל מידע מודיעיני ולכן אין לפסול את חוקיות החיפוש.

בעקבות פסק דין זה, תיקים רבים של המשטרה נסגרו עוד בטרם הגיעו לבתי המשפט, במסגרת שימוע לפני הגשת כתב אישום, ובחלק אחר מהמקרים, כתב האישום בוטל בהמלצת בית המשפט לאחר שנחשף לראיות.

 

חיפוש נשק ללא צו – המלחמה בפשיעה בחברה הערבית

החוק לחיפוש ללא צו מרחיב את סמכויות החיפוש של המשטרה כדי להתמודד עם המאבק בפשיעה והעדר תחושת הביטחון בתוך החברה הערבית.

החוק מאפשר למשטרה לבצע חיפוש מבלי להיזקק לצו של בית המשפט כאשר יש חשד סביר להימצאותו של חפץ שקשור לעבירת פשע כמו החזקת נשק לא חוקי או לביצוע עבירות סחיטה באיומים. הסמכות לעשות חיפוש ללא צו תתגבש כשיש צורך לבצע חיפוש מידי במטרה להימנע מהשמדה או העלמת ראיות וכאשר יש חשד סביר להמצאות חשוד שעבר עבירת פשע.

באמצעות התיקון הזה מבקשת המשטרה למעשה להסיר את המגבלה של הצורך בצו חיפוש בכל הנוגע לעבירות נשק ופשיעה חמורה.

 

ייצוג במקרה של ביצוע חיפוש לא חוקי

יש חשיבות עצומה ליעוץ וייצוג משפטי של עורך דין פלילי כאשר אדם עובר חיפוש ומתגלות ראיות שמפלילות אותו ועשויות "להכניס" אותו לשנים ארוכות מאחורי סורג ובריח. פעמים רבות נעשים מחדלי חקירה על ידי המשטרה והיא פועלת בכל הקשור לחיפושים גם בחריגה מהמותר. עורך הדין יבדוק את דרך השגת הראיות וינסה לאתר מחדלים במסגרת התנהלות המשטרה, שיגרמו לפסילת הראיות ולזיכוי.

עורך דין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, מנוסה בייצוג חשודים ונאשמים, ומכיר לפני ולפנים את התנהלות המשטרה בנוגע לחיפושים. אם נקלעת לחיפוש משטרתי ולחקירה בעקבות ראיות שמפלילות, אל תהסס ופנה בהקדם לעורך הדין אלעד שאול שיפעל למענך באופן מיידי. עורך הדין יבדוק את התנהלות השוטרים והאם הראיות שנמצאו הושגו בניגוד לדין תוך פגיעה בזכויות יסוד. הוא יפעל בנחישות לפסילת הראיות הלא חוקיות, כשמובטחת לך דיסקרטיות מלאה לאורך כל ההליך.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
על פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) נוסח משולב, התשכ"ט 1969, שוטר יכול לעשות חיפוש ללא צו אם יש לו יסוד סביר לחשד שבבית מתבצעת עבירה של פשע, אם מי שנמצא בבית פנה למשטרה, או כאשר השוטר נמצא במרדף אחרי מי שחמק ממאסר או ממעצר.
יסוד סביר לחשד נקבע על פי נסיבות אובייקטיביות ובין היתר התנהגות מחשידה, מידע מודיעיני, ריח של סמים וכולי. לעומת זאת  מראה מחשיד, עבר פלילי, הבעת לחץ וחרדה אינם מהווים יסוד סביר לחשד.
ניתן לבצע חיפוש ברכב כאשר יש חשד סביר לעבירת פשע או עוון. ללא צו חיפוש השוטר מוגבל בהתנהלותו, ועליו לקבל "הסכמה מדעת" של החשוד – להסביר לחשוד מהו החשד בגינו נדרש החיפוש ולעדכן אותו שזכותו לסרב לביצוע החיפוש ללא השלכות.
כן. בית המשפט העליון קבע בפרשת בן חיים כי כדי לאפשר חיפוש כשאין חשד סביר ואין סמכות על פי צו, צריכה להיות הסכמה מדעת, כלומר הסכמה מלאה ומרצון חופשי של החשוד. הסכמה מדעת יכולה להינתן אחרי שהשוטר מסביר לחשוד שהוא רשאי לסרב לחיפוש והסירוב לא יפעל נגדו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חיפוש ללא צו?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה