תקיפת שוטר

לפי חוק העונשין הישראלי, אשר מהווה את הכלי המרכזי המסדיר את התחום הפלילי בישראל, תקיפת שוטר הינה עבירה פלילית אשר המאסר בגינה נע בין חודש ימים ויכול אף להגיע לכדי מאסר של שלוש שנים. כיוון שהשוטרים מהווים קו ראשון בשמירה על הסדר הציבורי, המחוקק הישראלי רואה תקיפה של שוטר בצורה חמורה מאד, והענישה הפוטנציאלית החמורה היא שמראה זאת. 

כפי שניתן יהיה לזהות מהדברים הבאים, ההגדרה של תקיפת שוטר, כמו גם של תקיפה באופן כללי, היא רחבה. לכן, התנהגויות מגוונות יכולות להיכלל בה. לפיכך חשוב ביותר להכיר את העבירה באופן מדויק, כך שלא נמצא את עצמנו 'נכנסים' לגבולותיה, וסובלים מההשלכות והסנקציות הנלוות.

 

הגדרת התקיפה

חשוב לדעת כי בתקיפה של שוטר, כמו גם בעבירת התקיפה בכלל, אין צורך שהאדם ירצה לפגוע קשות במי שמולו, ואף אין צורך שעוצמתה של התקיפה תהיה חזקה במיוחד. לפיכך חשוב להבין – מהי בדיוק תקיפה? העבירה של תקיפת שוטר מוגדרת בס' 273, לחוק העונשין, הקובע כי מי שתוקף שוטר במילוי תפקידו כחוק, או מי שתוקף אדם אשר עוזר לשוטר בעת מילוי התפקיד, יאסר לחודש עד לשוש שנים.

משמע הנחת הבסיס היא כי ענישה כלשהי תתקיים בכל מקרה. זאת, בשונה מעבירות רבות אשר אינן מגדירות ענישת מינימום, אלא רק ענישת מקסימום. בתוך העבירה, מופיעה המילה תקיפה, אשר גם לה קיימת הגדרה בחוק העונשין. בסימן ח' לחוק העונשין אשר עוסק בתקיפה, בסעיף 378 לחוק ניתנת הגדרה של תקיפה.

לפי הסעיף, מי שמכה אדם, נודע בו, דוחף אותו או מפעיל על הגוף שלו כח בדרך אחרת כלשהי, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, ללא הסכמת האדם או שמא בהסכמתו כאשר זו הושגה בתרמית, הרי זו תקיפה. לאותו עניין, הפעלת כח כוללת הפעלה של חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל חומר או דבר אחר ככל שהם הופעלו במידה שיש בה כדי לגרום לנזק או לאי נוחות.

חשוב לציין שהן בהגדרת התקיפה בסעיף 378, והן ביישומה כלפי שוטרים בסעיף 273, אין כל דרישה לקיומו של נזק כתוצאה מהתקיפה, ואף לא נדרש שתהיה כוונת תחילה בכדי להוכיח שהתקיימה עבירת התקיפה. דהיינו, מדובר בעבירת התנהגות – ביצוע התקיפה.

לפיכך, בכדי שתתאפשר הרשעה מספיק שהתוקף יהיה מודע לכך שהמדובר בשוטר. כך למשל אם אדם תוקף מי שהיה לבוש בבגדים אזרחיים ולא היתה לתוקף כל דרך לדעת שבפניו שוטר, הוא לא יורשע בעבירה לפי סעיף 273 או 274, כי אם רק, פוטנציאלית, לפי העבירה ה'כללית' של תקיפה.

לאור הסנקציה החמורה המלווה לעבירה, המבהירה את יחס הרשויות לתקיפת שוטר, חשוב להיזהר בעת האינטראקציה עם השוטר ולהיות מודעים לסנקציה הפוטנציאלית. כך, גם כאשר נוצרות סיטואציות לא נעימות, חשוב לשמור על קול רוח, ובכך למנוע את הפגיעה בעצמנו.

 

הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו

חשוב לשים לב לכך שהעבירות הקשורות בתקיפת השוטר יכולות לחול גם כאשר מדובר בהפרעה לו, ולא רק בתקיפה כהגדרתה בחוק. כך, סעיף 275 אוסר על אדם לעשות מעשה בכוונה בכדי להפריע לשוטר, במקרים בהם השוטר ממלא את תפקידו כחוק, או להכשילו בכך. כמו כן הסעיף אוסר להפריע לאדם אחר או להכשיל אדם אחר מלעזור לשוטר. הסנקציה המתלווה לביצוע עבירות אלה הינה מאסר של בין שבועיים ימים לשלוש שנים.

משמע, גם כאשר אין מדובר בתקיפה אלא בהפרעה, החוק רואה זאת בצורה חמורה עד כדי קביעת עונש מינימלי, ולא רק עונש מקסימלי. עם זאת מעניין לשים לב כי סנקצית המינממום במקרה זה נמוכה יותר מאשר במקרה של תקיפה.

חשוב לזכור ולהבין שככל שאדם תוקף או מפריע לשוטר שאינו ממלא את תפקידו כחוק, וכן כאשר השוטר אינו מזדהה בפני התוקף או המפריע כשוטר במקרים בהם מדובר בבלש או שוטר סמוי, התוקף אינו עובר כלל על החוק. במקרים אלה כאמור ייתכן כי ככל שכן תוטל סנקציה, מדובר יהיה בסקנציה בגין תקיפה 'רגילה', לפי סעיף 378 לחוק העונשין.

 

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

נוסף על הגדרת תקיפת השוטר, על המגבלות שלה ועל הסנקציות הנלוות לה, החוק ממשיך ומגדיר בסעיף 274 מהי תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. משמע, ישנן נסיבות אשר אם הן יתקיימו החוק רואה בעין חמורה יותר את העבירה שנעשתה, ובהתאם גם העונש הנלווה במקרה כזה גבוה יותר.

החוק מפרט מהן בדיוק הנסיבות בהן תקיפה של שוטר תהווה תקיפה בנסיבות מחמירות. תחת נסיבות אלה, העונש ינוע בין שלושה חודשים ועד חמש שנים. משמע העובדה שהחוק רואה את הנסיבות כמחמירות באה לידי ביטוי בסנקציה הנלווית. אלו הן הנסיבות אשר ייחשבו מחמירות:

  • ראשית, מקרים בהם התוקף התכוון להכשיל את השוטר בעת מילוי תקפידו, או לחילופין למנוע ממנו לבצע את תפקידו, או להפריע לו בביצוע התפקיד.
  • שנית, מקרים בהם במהלך התקיפה היה התוקף מזויין בכלי יריה, באלה, במקל, באבן או בכלי אחר כלשהו, ולא רק פעל באמצעות גופו שלו.
  • אופציה שלישית הינה כאשר תקיפת השוטר נעשתה בו זמנית על ידי יותר משני אנשים.

 

בנוסף להללו, בסעיף 275א מוגדר מהי הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות, בשונה מתקיפה בנסיבות מחמירות. סעיף זה קובע כי מי שמיידה או יורה אבן או חפץ אחר כלשהו לעבר שוטר או לחילופין לעבר כלי רכב משטרתי, כאשר מטרתו להפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו כחוק או לחילופין כאשר מטרתו היא להכשילו בתפקידו, דינו מאסר חמש שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

השימוש המוגזם של שוטרים בטענה שהותקפו

חשוב לזכור, שפעמים רבות לשוטר יהיה אינטרס לטעון שהותקף. זאת, כיוון שתקיפה מאפשרת לו לפעול נגד התוקף, וכן לאור הידיעה שתקיפה של שוטר מהווה עבירה אשר החוק רואה בצורה חמורה, ואשר יכולה להוביל למאסר למספר לא מבוטל של שנים.

מקרים רבים, בעיקר מקרים בהם ישנו מעצר בעת הפגנות, מותירים את הרושם לפיו המשטרה עושה שימוש פזיז באמצעי של מעצר עקב תקיפה של שוטר. מעצר שרירותי שכזה, ושימוש יתר בעבירת תקיפת השוטר, עלולים להוביל לתוצאות שליליות ולחוסר אמון חריף של הציבור בשוטרים.

לכן, ובמיוחד בעת זו בא עקב מגפת הקורונה או עקב מאבקים פוליטיים רבים מוצאים עצמם באינטראקציה עם המשטרה, חשוב לדעת אילו מעשים יכנסו בגדר תקיפה, וקריטי לדעת מה מותר ומה אסור.

 

עונש על תקיפת שוטר

כאמור למעלה, החוק קובע ענישה חמורה בגין תקיפת שוטר וכן בגין הפרעה לו. לפי הסעיפים שצוינו, תקיפת שוטר דינה מאסר של חודש עד שלוש שנים, הפרעה לשוטר דינה מאסר של שבועיים עד שלוש שנים, תקיפה בנסיבות מחמירות דינה מאסר של שלושה חודשים עד שלוש שנים, וכך גם הפרעה בנסיבות מחמירות.

מעניין לבחון האם בפסיקה ענישה זו היא אכן מה שקובעים השופטים בסופו של דבר, ולסקור ולהכיר את מדיניות הענישה בתחום. כך, ניתן לזהות שבתי המשפט והתביעה רואים פגיעה בשוטרים בעין חמורה. לכן, התביעה דורשת באופן עקבי להשית עונשי מאסר בפועל ולא להסתפק במאסר על תנאי במקרים אלה. זאת, גם כאשר התקיפה הינה תקיפה קלה יחסית, בכדי להראות את חשיבות ההגנה על שומרים בעיני המדינה.

נוסף לתביעה כאמור גם בתי המשפט רואים בחומרה את התקיפה. לכן, הם מרבים לצדד בעמדה של התביעה בתיקים אלה ולהטיל מאסר בפועל. פעמים רבות למאסר מתלווים גם תקופה של מאסר על תנאי, ואף נקבע כי על התוקף לשלם פיצוי לשוטר הנפגע. באופן ספציפי, מעניין לבחון איך מתייחסים בתי המשפט לקיומה של דרישת מינימום בכל הנוגע לתקיפת שוטר ולהפרעה לו, דרישה שאינה נפוצה בעבירות אחרות בחוק העונשין.

בחינה כזו מראה שהאופן בו בתי המשפט מתייחסים לדרישה הינה כי ניתן להסתפק בעונש של מאסר על תנאי כדי לעמוד בדרישת החוק, וגם כאשר הוחלט להרשיע אין חובה חוקית שהתוקף ייכנס לבית הסוהר. עם זאת, בית המשפט אינו יכול להסתפק בענישה אחרת, כגון קנס.

 

עו"ד פלילי – הדרך להתגונן במקרים של תקיפת שוטר

כפי שניתן לזהות בקלות, עבירת תקיפת השוטר, כמו גם עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הינן עבירות מורכבות ורחבות. לאור כך שהרשויות רואות את תפקידו של השוטר כמגן על הציבור ועל הסדר הציבורי, הן רואות בחומרה את התקיפה של השוטר, שעלולה לפגוע בתפקידו זה.

לאור כך, ובשילוב העובדה ששוטרים עשויים להשתמש באופן מוגזם בטענה שהותקפו, ישנה חשיבות גדולה להסתייעות בעורך דין פלילי בתיקים הנוגעים בתקיפת שוטר. כך, עורך דין מנוסה יכול להוביל לענישה חמירה פחות, או אף לשכנע את בית המשפט שהמקרה שקרה כלל לא הגיע כדי תקיפה או הפרעה כהגדרתן בחוק.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תקיפת שוטר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה