עונש על הברחת סמים

הפעולה של יבוא או יצוא סמים היא פעולה בעלת אופי מסחרי, ולכן היא מזוהה עם פוטנציאל פגיעה ציבורי גבוה ביותר והעונש על הברחת סמים הוא גבוה בהתאם. עורך דין אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי ועבירות סמים, מסביר:

 

מהי הברחת סמים?

פקודת הסמים מפרטת את רשימת הסמים המסוכנים והאסורים שחל איסור לייבא לישראל או לייצא ממנה. יבוא ויצוא סמים נעשים בדרך כלל על ידי בלדרים או שליחים שארגוני פשיעה יוצרים עימם קשר לצורך ההברחה, תוך פיתוי להבריח אותם דרך נתב"ג בתמורה לכספים רבים. ארגוני פשיעה מנסים פעמים רבות להעביר סמים כמו הרואין, סם אונס, סם קריסטל, קוקאין וכולי, באמצעות מי שחוזרים מטיולים בעולם, כאשר מי שנתפס משלם מחיר כבד.

סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973 קובע:

"לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל".

 

ענישה על הברחת סמים 

עבירה של הברחת סמים (יבוא ויצוא סמים מישראל) נחשבת לאחת העבירות במדרג החמור ביותר.

בעוד שבגין החזקת סמים לצריכה עצמית העונש יהיה רק 3 שנים מאסר, מי שנתפס על ייבוא סמים לישראל מסתכן בעונש של עד 20 שנות מאסר וסנקציות נוספות כמו שלילת רישיון, פסילת דרכון קנסות והליכי חילוט ריכוש וכסף.

מדובר למעשה בענישה זהה לעבירה של סחר בסמים, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, כאשר רק העונש על עבירת שידול קטינים לסמים הוא כבד יותר (25 שנות מאסר). 

המחוקק קבע עונש כבד על הברחת סמים וביקש למנוע ולהרתיע את מבריחי הסמים וגם אם המבריח לא התכוון לסחור בסמים אלא הבריח אותם עבור עצמו וללא תמורה – עונשו יהיה כאמור חמור ביותר. עונש כבד יחול גם על מי שמבריח לישראל סמים שלא בכמות גדולה בהרבה מהמותר לשימוש עצמי. עונשי מאסר ארוכים יחולו גם על מי שהבריח סמים למטרת סחר, או גם אם לא התקבלה בעדם תמורה.

חשוב לציין שגם ייבוא של קנביס נחשב לעבירה חמורה, על אף הקריאה ללגליזציה של הסם הזה. מי שייבא זרעי קנביס יואשם בעבירת יבוא סמים, ועלול לקבל עונש של שנות מאסר ארוכות.

 

האם העונש לבלדר ומזמין הסמים שונה?

החומרה של העבירה באה לביטוי גם בהרתעה של כל מי שהשתתף בהברחה, ולפיכך, הבלדר עצמו ייענש, אך גם ומי שסייע, עזר לו או שילם לו עבור הברחת הסמים ייחקר באזהרה במשטרה, יוגש נגדו כתב אישום והוא צפוי לעונשים כבדים.

למעשה כל מי שהיה שותף לעבירה, וסייע לביצועה יואשם (לא רק בסיוע אלא בעבירה עצמה) – במידה שיעלה חשד לכך שההתארגנות להברחת הסם הייתה במסגרת של ארגון פשיעה, או כשהיקף ההברחה גדול, קיים גם סיכון משמעותי לחקירה נולסנקציות מתחום עבירות הלבנת הון.

 

השיקולים לחומרת העונש על הברחת סמים

לפי פקודת הסמים המסוכנים, העונש על עבירת סחר ועל עבירת הברחה הוא זהה, ועם זאת עבירת ההברחה נחשבת לחמורה יותר.

מי שמכניס סמים למדינה נחשב כמי שגורם לפגיעה בחברה, נחשב גם לסוחר בסמים, וגם למייבא של הסמים. לפיכך, המדיניות השיפוטית היא להחמיר בעונש. לעבירת סחר בסמים יש מתחם ענישה ממאסר לריצוי בעבודות שירות ועד למאסר רב שנים (20 שנה מאסר), בהתאם לנסיבות המקרה ולנסיבותיו של הנאשם.

לעומת זאת בעבירה של הברחת סמים או יבוא סמים התביעה תדרוש עונשי מאסר מקסימום ובית המשפט אכן נוטה להחמיר בעונש בשל אופי העבירה וחומרתה. כך לדוגמה, מרבית תיקי הסחר בסמים מתנהלים בבית משפט השלום בעוד שתיקי ייבוא סמים לישראל מוגשים לבית המשפט המחוזי, המוסמך לגזור עונשים חמורים יותר.

על אף הנטייה של בית המשפט להחמיר עם מבריחי סמים, עורך דין פלילי מומחה לייצוג בעבירות סמים יפעל להוכחת נסיבות מקלות שיקלו את גזר הדין. בין יתר הנסיבות המקלות:

  • כמות הסם שהוברחה – ככל שהיק קטנה יותר, כך יופחת העונש.
  • סוג הסם – ככל שמדובר בסם "קל" יותר, כך העונש יהיה מידתי.
  • מטרת ההברחה – הברחה למטרות כלכליות חמורה יותר מהברחה לשימוש אישי.
  • הליכי שיקום – נאשם שעבר הליכי שיקום, טיפול וגמילה (במידת הצורך) יזכה בהקלה.
  • קשיים בראיות – ההקלה המשמעותית ביותר בעונש תושג באמצעות איתור כשלים בחומר הראיות. 

כעורכי דין יוצאי הפרקליטות, אנו מכירים את כל הנקודות שיכולות להקל בעונשו של נאשם שייבא סמים לישראל, וכך אנו פועלים.

 

השיקול ההרתעתי

השיקול ההרתעתי הוא אחד השיקולים החשובים בנוגע להברחת סמים, בתי המשפט רוצים להעביר מסר לציבור, שכל מי שייבא סמים לישראל יועמד לדין, יוגש נגדו כתב אישום והוא צפוי לעונש מאסר ממושך.

 

התנאים להרשעה של נאשם בהברחת סמים

כדי להרשיע בעבירת הברחה צריכים להתקיים תנאים מסוימים:

  • הסם שנתפס צריך להיות רשום בפקודת הסמים המסוכנים – לעתים אנו מצליחים לזכות נאשמים על סמך הטענה שהסם שנתפס על מרכיביו לא מופיע בפקודה.
  • עצם המעבר בגבול הוא עבירה – גם אם ישראל היא רק תחנת מעבר להעברת הסם מחוץ לגבולות המדינה – העבירה תוגדר עדיין כיבוא סמים. (אין צורך במכירת הסם או בהפצתו בישראל).
  • על המאשימה להוכיח מודעות של הנאשם להיותו מעביר או מייבא סמים קשים – בחלק מהתיקים אנו מצליחים לעורר ספק אם הנאשם היה מודע שבמזוודה שלו הונחו סמים.
  • הדין חל גם על מי שעזר להבריח סמים, עונשו יהיה על הברחת/יבוא סמים.

חשוב לפנות ולהיעזר בעורך דין פלילי שינסה להוכיח מגוון כשלים כדי להקל עליכם את ניהול ההליך הפלילי. חשוב להתייעץ כבר בעת החקירה הראשונית בנתב"ג! הגרסה הראשונית שתספקו לשוטרים עשויה ללוות אתכם לכל אורך שנות ההליך הפלילי. 

 

"עצימת עיניים" בקשר להברחת סמים

פעמים רבות אנו שומעים מפי הנאשמים בהברחת סמים טענות כגון, "כפייה ואילוץ", "ניצול", וכן את הטענה שחוזרת "לא ידעתי", ולכאן רלוונטי המונח "עצימת עיניים" בדין הישראלי.

לפי הדין, עצימת עיניים היא חלופה למודעות. כלומר, נאשם ש"עצם את עיניו" בכל הקשור לטיב מעשיו או לנסיבות של המעשים, דינו כמי שהיה מודע להם. על פי חוק העונשין, כאשר מתעורר אצל הנאשם חשד לגבי התנהגות או נסיבות מסוימות – רואים בו כמי שהיה מודע לנסיבות המחשידות אבל נמנע מלברר.

לכן, חשוב לבנות קו הגנה איכותי ולא לטעון "לא ידעתי" סתם כך.

 

משטרת נתב"ג

משטרת נתב"ג מפעילה בטרמינלים יחיד בילוש ומודיעין בעלת כלי חקירה מרשימים, בין היתר, מערכת של בינה מלאכותית לצורך תפיסת מבריחי סמים לארץ. הבינה המלאכותית פועלת באמצעות הצלבת נתונים. בעזרת המערכת נמסרים נתונים מתוך מאגר המשטרה, עולים שמות של אזרחים שקיים חשד לגביהם שהם בעלי פוטנציאל להבריח סמים, והם נלקחים על ידי שוטר לחיפוש בגופם וחפציהם (על אף שאין למעשה מידע מדויק כלשהו שהם מכניסים סמים לארץ). כמו כן המשטרה מפעילה גם יחידה של בלשים שעוקבים אחרי המצלמות בנתב"ג ומזהים התנהגות מחשידה וחריגה. 

החיפושים הם שגרתיים ומתבצעים באופן שוטף ובפעילות סמויה. מערכת המשטרה בנתב"ג מעבדת ומנתחת דפוסים של מבריחי סמים (בלדרים) שעקבו אחריהם כבר בשדות התעופה אחרים, תוך שהיא מוציאה נתונים לגבי האזרחים מתוך מאגרי המשטרה ומאגרים ממשלתיים (כמו משרד הפנים) ומביאה לעיכוב האזרחים החשודים הללו שהגיעו מחו"ל. 

באופן הזה אדם שנכנס לגבולות המדינה ופרטיו עולים במערכת המשטרה בנתב"ג, לא יוכל לקבל כרטיס כניסה ויופנה לבקר הגבולות שמבצע חיפוש בגופו ובכליו. היה ונתפסים עליו סמים הוא ייעצר והחומרים שנתפסים כחשודים יועברו למעבדות לזיהוי פלילי. בהמשך יועבר החשוד לחקירה תחת אזהרה ולהארכת מעצר. כמו כן המשטרה נוקטת גם בהליכי חילוט של רכוש שהושג מכספי העבירה. 

ארגוני פשיעה פועלים באמצעות פרופילים של בלדרים כמו נערות ונערים צעירים שלא מעוררים חשד, חרדים, וגם נשים מבוגרות שמבקשים לנצל את מצבן הכלכלי, או מי שמסובכים בחובות. 

נזכיר כאן  את הפרשייה המפורסמת של 4 הבנות (פרשת "המזוודות הוורודות") שנתפסו בנתב"ג בינואר 2023 על ידי יחידת הבילוש בהברחת קוקאין וקטמין בכמות של 15 ק"ג כאשר חזרו בטיסה מגרמניה. הסמים הוברחו בתוך אריזות של בקבוקי שמפו, מוצרי ים המלח, וכולי. הסברה הייתה, שמדובר בפעולה של ארגון פשע שביקש להבריח סמים לישראל. בתחילת פברואר הגישה הפרקליטות כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד נגד הנאשמות. למרבה הצער, אין זה  מקרה יחיד שבו אנשים תמימים כמו נערות ישראליות נתפסות ברשת של הבטחות לקבלת כספים תמורת בלדרות סמים. 

 

כתב האישום על הברחת סמים

ככלל, לאחר סיום החקירה במשטרה התיק יעבור לפרקליטות לבחינה האם להעמיד את החשוד לדין. לפני הגשת כתב אישום בעבירות הברחת סמים, על הפרקליטות לאפשר לחשוד לבצע הליך של שימוע לפני העמדה לדין. אם יצליח הסנגור לשכנע את הפרקליטות שאין מספיק ראיות, או שיש נסיבות מיוחדות המצדיקות סגירת התיק, התיק הפלילי ייסגר.

אם יימצאו ראיות מספיקות להעמדה לדין, יוגש כתב האישום עם תום החקירה הפלילית. כתב האישום יפרט את פרטי בית המשפט, פרטי התובעת, פרטי הנאשם, עובדות העבירה, החוקים עליהם עבר הנאשם, ורשימת עדי התביעה. 

 

חשיבות הייצוג המשפטי

החוק קובע כי כל עבירות הסמים הן חמורות ומסוכנות, עם זאת יש דגש בחוק על החומרה המיוחדת של עבירת הברחת סמים, שהעונש המרבי עליה הוא עד 20 שנים מאסר. מדובר בעונש כבד מאוד ולכן קיימת חשיבות מיוחדת למי שזומן לחקירה או שיש נגדו כבר כתב אישום על הברחת סמים –  לפנות באופן מידי לעורך דין המומחה בתחום הפלילי ובתחום הסמים.

אסור לוותר על יעוץ של עורך דין פלילי מיד עם העיכוב בנתב"ג ולאורך כל ההליך. פעמים רבות אנשים קונים סמים באינטרנט לשימוש עצמי ויש שמביאים סמים בכמות קטנה ממקומות שונים בעולם לצריכה עצמית ולא לצורך מסחרי, אולם לרוע מזלם הם נתפסים ומואשמים בעבירה היותר חמורה של הברחת סמים למטרת סחר. 

עורך הדין הפלילי יבנה עבורכם אסטרטגיה משפטית נכונה, יאתר נקודות תורפה בחקירה ויסייע לכם לשנות את תוצאת התיק לטובתכם.

עורך דין אלעד שאול, מבכירי עורך הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות, הינו בעל ניסיון עתיר שנים, ידע, מומחיות, ומקצועיות בייצוג בעבירות של הברחת סמים. עורך הדין אלעד שאול ילווה אתכם בחקירת המשטרה, וכן ישמור על זכויותיכם כחשודים. היה ויוגש כתב אישום עורך הדין אלעד שאול ייצג אתכם  נאמנה ובמאמץ מיוחד לשכנע את בית המשפט להתחשב בשיקולים מקלים בנוגע לאישום. במידה והסתבכתם בחשד למעורבות בעבירות סמים, בחירה בעורך הדין אלעד שאול תהיה ההחלטה הנבונה ביותר שתעשו. מובטח לכם טיפול משפטי מסור נאמן ודיסקרטי, ותוצאות משביעות רצון.

עונש על הברחת סמים
עונש על הברחת סמים

 

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
המחוקק קבע עונש כבד על הברחת סמים לישראל – עד 20 שנות מאסר. לצד זאת יש סנקציות נוספות כגון מעצר עד תום ההליכים, קנסות, הטלת קלון וחילוט כספים ורכוש.
בית המשפט ייקח בחשבון במסגרת השיקולים בעת גזירת העונש את כמות הסמים שהוברחה, סוג הסמים, עברו של הנאשם, השפעת העונש על הסיכוי לגמילה ולשיקום, מידתיות הענישה לצורך ההרתעה, קושי ראייתי, ושיתוף הפעולה של הנאשם עם הרשויות. עם זאת השיקול ההרתעתי הוא משמעותי וברוב המקרים עשוי להטות את המשקל לכיוון ההחמרה בעונש. 
השיקול ההרתעתי הוא שיקול משמעותי בנוגע לענישה בעבירת הברחת סמים. גם מי שהבריח כמות מועטה יואשם ויישא בענישה, וכך גם מי שרק סייע להברחה. השיקול ההרתעתי מבוסס על האינטרס החברתי לצמצם את מעגלי הפשיעה, ולמנוע נזק בלתי הפיך לחברה כולה.  
התנאים להרשעה בעבירת הברחת סמים הם:  1. הסם שהוברח נמצא ברשימת הסמים המסוכנים 2. העבירה תוגדר כעבירת יבוא סמים גם אם מדינת ישראל היא רק תחנת מעבר להעברת הסם 3. הדין חל גם על מי שעזר להבריח סמים 4 על המאשימה להוכיח מודעות של הנאשם למעשה
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עונש על הברחת סמים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה