משחקים אסורים הימורים והגרלות

משחקים אסורים הינם משחקים בהם עשוי אדם לזכות בכסף, טובת הנאה או שווה כסף, לפי תוצאותיו של המשחק. במשחקים אלה, התוצאה כמעט אינה תלויה בהבנה או יכולת של המשתתף, אלא במזל. לאור הסכנה הטמונה במשחקים מסוג זה, ובכלל כך הפסד של סכומי כסף עצומים, התמכרויות, ועוד, חוק העונשין הישראלי מגדיר את המותר והאסור בתחום, וכן קובע את העונשים שעלול המשחק במשחקים אלה לקבל.

 

מהם משחקים אסורים?

מהחוק, ברור שכוונת המחוקק היא להילחם בתופעה העולה של משחקים אסורים, הימורים והגרלות, על ידי הטלת עונשים על מי שעוסק בהם בצורה כלשהי. חשוב לציין שעשוי להתעורר קושי בניסיון להבין מהו בדיוק משחק אסור, משמע מהו משחק שתלוי בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת של המשיק.

חוק העונשין, המהווה את ליבו של המשפט הפלילי בישראל ומגדיר עבירות פליליות שונות ואת העונשים המתלווים להם, מגדיר בסעיפים 224 עד 230 מהם בדיוק האיסורים, ובין היתר כולל הגדרות של מה מותר לעשות. לפי החוק, קיים איסור על אירגון, עריכה או השתתפות במשחק אסור.

בס' 224 מגדיר החוק את האלמנטים האסורים השונים. בין היתר, מגדיר החוק מהו משחק אסור, מהי הגרלה, ומהו הימור. משחק אסור, כאמור לעיל, הוא כזו בו אדם יכול לזכות בכסף, טובות הנאה או שווה כסף בהתאם לתוצאת המשחק, אשר תלויה בעיקר בגורל.

בהמשך מוגדרת הגרלה, ככל הסתדר שמאפשר בצורה כלשהי זכיה בכסף, טובת הנאה או שווה כסף, שתלויים בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת. לבסוף החוק מגדיר הימורים, ככל הסדר שניתן לפיו לזכות בכסף, טובת הנאה או שווה כסף, והללו תלויים בניחוש. נכללת בכך הגרלה שקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בתחום הספורט.

עולה שכדי שמשחק יהווה משחק אסור עליו לעמוד בשני תנאים. ראשית, נדרש שהמשחק יכלול זכיה בכסף, שווה כסף או טובת הנאה. כיוון שלא מצוינת הגבלה, נראה שהאיסור יכול לכלול כל סוג של טובת הנאה. התנאי השני הוא שהתוצאה תהיה תלויה במזל יותר מהבנה או יכולת.

לפי הפסיקה, נקבע שהמשמעות של הגדרה זו הינה שנדרש שהאלמנט המרכזי במשחק שמשפיע על סיכויי ההצלחה הוא פועל יוצא של מזל. מדובר בשאלה עובדתית במסגרתה נדרש לבדוק מהו הגורם העיקרי המשפיע, ולא מהם סיכויי הזכייה.

 

ניהול מקום להימורים או משחקים אסורים

לאור הניסיון בחקיקה להתמודד עם הכמות ההולכת ועולה של הימורים, החוק מנסה למגר את התופעה על ידי כך שהוא גם אוסר על ניהול או החזקה של מקום המשמש להימורים או משחקים אסורים. בס' 228 נקבע שמי שמחזיק או מנהל מקום למשחקים מסוג זה עשוי גם הוא, בין אם היה חלק מהמשחק ובין אם לא, להיכנס לכלא לעד שלוש שנים.

כמו כן, גם מי שמשכיר חצרים או מאפשר שימוש בהם בידיעה שיהיה בהם שימוש כמקום למשחקים אסורים, הגרלות או אימורים עשוי להיענש, ודינו שישה חודשי מאסר או קנס. יצוין, שחוק העונשין קובע שמקום למשחקים אסורים עשוי לכלול חצרים שבאופן רגיל מתקיים בהם משחקים אסורים, חצרים שפתוחים לאנשים מסוימים בלבד וחצרים שפתוחים לציבור. כמו כן, מקום יכול ליפול תחת הגדרה זו גם ככל שיש לו גם שימושים אחרים.

 

הימורים ברשת

כחלק מההבנה שכיום הרבה מהפעילות הקשורה במשחקים אסורים, האיסור על הימורים חל במקרים מסוימים גם על הימורים ברשת. קודם כל חשוב לשים לב לכך שהימורים ברשת פעמים רבות חמורים יותר מאשר בעולם הפיזי. למארגן ההימורים משתלם יותר לארגן הימורים מסוג זה, כיוון שהרבה יותר קל לו להגיע לכמות אדירה של מהמרים, שכן הם יכולים לבצע את הפעולות מביתם, בכל שעה ביום.

בנוסף, הרשת מאפשרת למארגני ההימורים 'להסתתר' בקלות רבה יותר, כיוון שהם יכולים לפעול דרך שרתים שנמצאים בחו"ל. במסגרת כך הם יכולים גם להסוות את זהותם ומקשים על רשויות האכיפה למצוא אותם ולמנוע את ההימורים.

לפי החוק הישראלי והפסיקה הישראלית, יש מי שיכולים להיות מואשמים בעבירה של ארגון ועריכת הימורים, הגרלות ומשחקים אסורים גם כשזה נעשה דרך הרשת. כך, מי שיכול להיות מואשם בעבירה שכזו הוא בין היתר מי שיוזם הקמה של אתר הימורים, מי שמעניק לאתר מסוג זה שירותי מחשוב כגון תכנות ואחסון אתרים, מי שנותן שירותי תשלום לאתרי הימורים בצורות שונות, וכן מי שגובב את כספי ההימורים.

דוגמה מעניינת בעניין זה הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם עלתה השאלה האם מארגן משחק טקסס הולד'ם יכול להיתבע על הימורים ברשת. בית המשפט קבע שמדובר במשחק בו העיקר הוא אלמנט המזל, ושזה עולה על אלמנט היכולת, ולכן זה משחק אסור.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על משחקים אסורים, הימורים והגרלות

בס' 225 מפרט החוק מהו העונש שמוטל על מי שעובר על האיסור – וקובע שמי שמארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור יכול להיכנס לכלא לעד שלוש שנים, או לקבל קנס.

לאור הענישה, שעשויה לשלול חירות של אדם לעד שלוש שנים, וכן לאור הסכנות הפוטנציאליות הכרוכות במשחקים אסורים וביניהן התמכרות והפסדים כספיים גדולים במיוחד, חשוב להכיר את הדין בנושא לעומק וללמוד על ההשלכות.

כדי להצליח לזכות בתביעה בגין משחק אסור, התובע הוא שנדרש להוכיח שאכן המשחק המסוים הוא "משחק אסור", ואם לא תהיה ראיה מספיקה כדי להוכיח זאת הנאשם יהנה מהספק.

 

מתי מותר לקיים הגרלות ומשחקים?

חשוב לזכור שחוק העונשין, ובהתאם גם הפסיקה, אינם אוסרים על ניהול משחקים ועל עשיית רווח מניהול משחקים, אלא אם מדובר במשחק שתלוי בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת. ס' 230 לחוק העונשין קובע חריג לאיסור, בו מצוינים שלושה תנאים מצטברים שאם כולם מתקיימים כן ניתן יהיה לערוך משחק, הגרלה והימור. הללו עלו גם בפסק הדין תשעים הכדורים – מסעדה, מועדון חברים נ' עיריית חיפה ומשטרת ישראל.

התנאי הראשון מבין השלושה שנדרשים כדי לקיים את החריג הוא שהמשחק יערך עבור חוג אנשים מסוים בלבד. זאת בין היתר כדי למנוע התמכרות על ידי הגדלת האלמנט החברתי עצמו אל מול העניין במשחק או בהימור. התנאי השני הוא שהמשחקים לא יחרגו מגדר בידור או שעשוע, משמע שטובת ההנאה הכספית שיכולה לנבוע מהמשחק תהיה שולית בלבד, ומדובר יהיה בפרס סימלי ולא בעל ערך כספי ממשי.

לבסוף, נדרש שההוראות שבחוק לא יחולו במקום שרגילים לערוך בו משחקים אסורים, כמוגדר לעיל. מקרה נוסף בו ניתן לערוך הגרלות והימורים הוא כאשר ניתן היתר לכך מראש על ידי שר האוצר. לפי ס' 231(א)(1) שר האוצר יכול לתת היתר לעריכת הגרלה מסוימת, ואז המשחקים מוגנים מפני אישום.

כך למשל מתאפשר לערוך הגרלה לפרסומת מסחרים, משמע הגרלה שהעורך שלה מבצע אותה לפי היתר ובמסגרת מבצע שיווק מסוים, רק כדי לעודד את מכירותיו או אספקת השירות שלו.

 

משחקים אסורים הגרלות והימורים – מצב חקיקתי מורכב והשלכות כלכליות רחבות

כאמור, לאור הסכנות הרבות הטמונות במשחקים האמורים, המחוקק משקיע מאמץ רב בניסיון להילחם בתופעה. כיוון שיש אי בהירות מסוימת בחוק, שכן מדובר במספר רב של הגדרות וכן לאור קיומם של חריגים לא מעטים, ההמלצה הברורה היא להימנע ככל הניתן מפעילות זאת ולערוך הגרלות שאין סיכוי שייחשבו כאלה התלויות במזל יותר מביכולת או הבנה.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא משחקים אסורים הימורים והגרלות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!