ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות. צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין ראיות נסיבתיות שמחייבות הסקת מסקנה הגיונית לביצוע או לאי ביצוע של העבירה, וכך להרשיע את הנאשם או לזכותו מחמת הספק.  ראיות נסיבתיות הן בין היתר ראיות פורנזיות.

מהן ראיות פורנזיות? האם ניתן להרשיע על סמך ראיה פורנזית בודדת? ומהי חשיבותו של עורך דין פלילי לצורך הפרכת ראיות פורנזיות? עו"ד אלעד שאול במאמר מפורט. 

 

מה הן ראיות פורנזיות?

המונח "פורנזי" מקורו במילה "פורום" – הזירה בה התקיימו המשפטים ברומא העתיקה. מכאן קיבלו ראיות פורנזיות את שמן. 

ראיה פורנזית היא ראיה נסיבתית, כלומר ניתן להוכיח ממנה מסקנה הגיונית שיש בה כדי להרשיע את הנאשם. הראיות הפורנזיות הן ראיות מתחום המדע, שנדרש לבדוק את מהימנותן בבדיקות מעבדה ובאמצעות מומחה מדעי. הן מצויות בשטח ונאספות על ידי גורמים של המז"פ המשטרתי (המחלקה לזיהוי פלילי). מדובר בראיות עצמאיות ואובייקטיביות שיכולות להשפיע על ההרשעה או הזיכוי של הנאשם. 

 

סוגי ראיות פורנזיות

אנשי מז"פ אוספים את הראיות הפורנזיות מהשטח ומעבירים אותן למעבדה לזיהוי פלילי המצוידת בציוד טכנולוגי. מדובר בין היתר:

טביעות אצבעות  – קווי המתאר של האצבעות הינם ייחודיים ומיוחדים לכל אדם ואדם, ובשל כך מדובר בראיה פורנזית בעלת משקל כבד. 

דנ"א – מדובר ברצף גנטי שגם הוא ייחודי לכל אדם. ניתן לזהות דנ"א בממצאים שנותרו במקום כמו נוזלי גוף: דם, רוק, זרע, רקמת גוף, זקיקי שיער, וכולי. 

עקבות נעליים – צורה של דריכת הנעל שנשארת על משטח בזירת הפשע. 

תיעוד מצולם בווידאו – מדובר בטביעת דמות מסוימת במקום ובזמן המשויך לזירת ביצוע העבירה. 

דגימת קול – באמצעות מכשיר מסוים ניתן לעשות השוואה בין דגימת קול לאחרת.

איכון טלפון – מידע לגבי מיקומו והימצאותו בזירת הפעולה ובזמן השימוש בו. 

 

האם אפשר להרשיע על סמך ראיות פורנזיות?

ראיה פורנזית היא סוג של ראיה נסיבתית. על פי הדין בישראל יש אפשרות לבסס הרשעה בפלילים על סמך ראיה פורנזית יחידה בכפוף לתנאים, כאשר על בית המשפט לקבוע  האם אפשר להסיק מראיה נסיבתית שמוגשת לו מסקנה שמלמדת על אשמת הנאשם ומבססת הרשעה. 

מאחר וראיה פורנזית היא ראיה נסיבתית ממנה ניתן רק להניח מסקנות, יצטרך בית המשפט לבחון באופן זהיר האם ההחלטה להפליל את הנאשם על פי הראיה הפורנזית, היא אכן המסקנה היחידה והאפשרית שקיימת באותן הנסיבות. בית המשפט צריך להיות משוכנע שהמסקנה העולה מהראיה הנסיבתית, מוכיחה מעבר לכל ספק סביר שהנאשם ביצע את המעשה הפלילי ואין שום אפשרות או הנחה הגיונית אחרת.

 

מהימנות ומשקל ראיות פורנזיות

מהימנות הראיה הפורנזית תתקבל בתנאי שלא ניתנה פרשנות שונה להימצאותה בשטח. משקל הראיה יקבע לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, כאשר הנאשם יכול תמיד להצביע על אפשרות סבירה לפיה הראיה אינה מוכיחה את אשמתו מעבר לכל ספק סביר.

 

דוגמה להרשעה על סמך ראיה פורנזית בודדת (דנ"א)

בפסק דין אלמליח נגד מדינת ישראל – ע"פ 149/12  – דן בית המשפט בשאלה, האם אפשר להרשיע על סמך ראיה פורנזית בודדת. 

כב' השופטת ארבל קבעה שלא ניתן לבסס באופן גורף הרשעה על בסיס של ראיה פורנזית בודדת, וכל מקרה יש לבדוק לגופו. עם זאת, לשיטתה, ניתן להרשיע נאשם על יסוד ראיות דנ"א בתור ראיה יחידה כשאין בפני בית המשפט הסבר או הנחה הגיונית אחרת להמצאות דגימה כזו בזירת הפשע (צריך לזכור שדנ"א יכול להגיע למקום הפשע גם כאשר הנאשם לא בא אתו במגע, שכן מדובר בחומרים שיכולים "לנוע" כמו נוזלי גוף).

ובלשון פסק הדין :

"הרשעה על בסיס ראיה יחידה של דנ"א צריכה להשמר למקרים יוצאי דופן – כל מקרה וגופו ולנסיבותיו. עליה להיעשות בזהירות מירבית ואף ביד רועדת, נוכח העובדה שכל כובד המשקל מוטל על ראיה אחת יחידה".

 

דוגמה להרשעה על סמך ראיה פורנזית בודדת של טביעת אצבע

בע"פ 447/03 מדינת ישראל נגד קריספין – קבעה השופטת בייניש שטביעת אצבע על חפץ שנעשה בו שימוש לביצוע עבירה, יכולה לחבר אותה למבצע העבירה. אפשר להרשיע בהתחשב בטביעת האצבע, אם לא ניתן טעם הגיוני / סביר מטעמו של הנאשם לכך שטביעת האצבע נמצאה במקום או על החפץ (למשל שעבד במקום ללא קשר למקרה הפשע).

טביעת אצבע היא מיוחדת וספציפית ולכן "חזקה יותר" מדנ"א שיכול להיות במקום באופן מקרי. זו הסיבה שיש יותר הרשעות על סמך טביעת אצבע כראיה יחידה.

לסיכום: אם אין מסקנה משכנעת להמצאות הראיה במקם הפשע, ניתן להרשיע נאשם על סמך ראיה פורנזית כמו דנ"א, טביעת אצבע, וכולי. (למשל הרשעה בעבירת אונס על סמך דנ"א של זרע על הקורבן, או הרשעה בשוד על סמך טביעות אצבעות).

עם זאת נקבע שאי המצאות ראיה פורנזית במקום הפשע לא תהיה בעלת ערך כלשהו שמזכה לנאשם.

 

מונחים מקצועיים של המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ)

בדיקת פרו-פרינט – "טביעת ברזל" או "טביעת מתכת" שבודקת אם החשוד אחז כלי מתכת (אקדח). טביעת מתכת נשארת כמעט 6 שעות אחר שנוגעים בכלי. הבדיקה נעשית באמצעות התזת חומר על גוף הנבדק, ובהנחה שאחז במתכת בשעות לפני הבדיקה, הדבר יגרום לראקציית חלקי המתכת על גופו והם יצבעו באדום. אם ניתן הסבר חלופי לנמצאות של חלקיקי מתכת, הדבר יחליש את משקל הראיה. 

בדיקת ספקטרוגרף – השוואת קולו של החשוד באמצעות מכשיר שרושם את הקול בצורה גרפית, למקטע קול בזמן ביצוע העבירה. המכשיר בעל רגישות גבוהה. 

סמני דנ"א – בדיקה שקובעת אם יש קירבה ביולוגית בין דגימות של החומר התורשתי (דם, רוק, זרע, רקמה כלשהי, שיער, וכו') שנלקחו לאדם אחד  או לאנשים שונים. הבדיקה בודקת אם הממצאים ממקום העבירה הם של החשוד. 

דנ"א מיטוכונדריאלי – דנ"א שנמצא במיטוכונדיון התא – איבר קטן המהווה מעין תחנת כוח ואנרגיה. דנ"א מיטוכונדריאלי יכול להתאים ליותר מאדם אחד, לעומד דנ"א של הגרעין שהוא ייחודי לאדם אחד בלבד. מדובר בראיה פורנזית שמהווה מעין עדות תומכת היכולה לשלול את הקשר לחשוד, אבל לא להוכיח בוודאות קשר למעשה. דנ"א מיטוכונדריאלי יכול להמצא על חלק  משיערה, בעוד שמהשורש אפשר להפיק דנ"א גרעיני. (נזכיר כי דיון שלם נסב סביב ראיה פורנזית ספציפית זו הזכורה מפרשת תאיר ראדה, כאשר נמצאה שיערה בזירת הרצח ועלה החשד שהיא שייכת לאדיר חבני). 

סרולוגיה משפטית – זיהוי של כתמי דם בזירה, והשערות לגבי הגעתם למקום הפשע תוך ניסיון להסיק מסקנות. 

טביעת אצבע – תבנית שיוצרת לחיצה של אצבע על משטח. טביעת אצבע  היא ייחודית לכל אדם ומסייעת בזיהוי. 

ראיות בליסטיות – זיהוי של כלי נשק וכיווני הירי ששימשו לביצוע מעשה הפשע. 

עקבות – ניתוח דברים מזעריים במקום הפשע כמו אדמה, סיבי בגד, שיער, וכולי. 

כרומטוגרפיה – שיטה בתחום הכימיה שמאפשרת למדעני מז"פ להפריד ולזהות חומר מתוך תערובת. 

ספקטרוסקופיה  – מחקר שמודד ספקטרום של אנרגיה או קרינה אלקטרומגנטית כמו תדרי אור, ועוזר לזהות חומרים. 

 

חשיבותו של עורך דין פלילי והפרכה של ראיות פורנזיות

הרשעה במשפט פלילי מבוססת על ראיות, ובין היתר גם על ראיות פורנזיות שנאספות בשטח ונבדקות בטכנולוגיה מיוחדת בתנאי מעבדה. על פי הדין, אפשר להרשיע אדם  בהסתמך על מסקנה מראיה פורנזית יחידה, בכפוף לתנאים. 

אם הוגש נגדכם כתב אישום, חשוב מאוד שתיפנו ותעזרו בעורך דין פלילי מומחה שיוכל לסייע לכם בהתמודדות מול האישום הפלילי, תוך שהוא מפריך את המסקנות מאחורי ראיות פורנזיות המפלילות אתכם. עורך הדין יכול  להוכיח ליקוי באופן איסוף הראיות, ולהביא  להטלת ספק באמיתותן ובקבילותן, ולהציג לבית המשפט תרחיש הגיוני חלופי שיסייע לזכות אתכם מחמר הספק.

 

עורך הדין אלעד שאול מטובי הפרקליטים הפליליים בישראל, הינו עורך דין מקצוען ובעל ניסיון רב שנים בטיפול בתיקים פלילים וייצוג חשודים ונאשמים. לעורך הדין אלעד שאול יוצא הפרקליטות, יש ידע רב וניסיון פרקטי בכל הקשור למשפט פלילי ובין היתר להתמודדות עם ראיות פורנזיות. כמו כן יש לו קשר למומחים מדעיים לצורך מתן חוות דעת מדעית בנוגע למהימנות ואמיתות הראיות. עורך הדין אלעד שאול ילחם למענכם עד לזיכוי מלא. אם הוגש נגדך כתב אישום שנסמך בין היתר על ראיות פורנזיות אתה מוזמן להיוועץ עם עורך הדין אלעד שאול, שיוכל  לסייע לך להתמודד עם האישום הפלילי התלוי נגדך, להפריך את הראיות הפורנזיות, ולהביא לזיכוי, והכל תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. צור קשר עכשיו >>

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
ראיות פורנזיות הן ראיות מדעיות שנבדקות במעבדה ומוצגות בבית המשפט על ידי מומחים. מדובר בראיות שנאספות מזירת הפשע, המגלמות הטבעה כלשהי שנותרה בזירה. הראיות הללו הן נסיבתיות כלומר, ניתן להוכיח מהן מסקנה שמאפשר להרשיע את הנאשם בכפוף לתנאים. ראיות פורנזיות יכולות להיות דנ"א, טביעת אצבע, עקבות נעליים, דגימת קול, וכולי. 
בית המשפט קבע כי אין להרשיע על בסיס ראיה פורנזית בודדת באופן גורף וכל מקרה הוא לפי נסיבותיו, עם זאת, ניתן להרשיע נאשם על פי דנ"א כאשר לא הוצגו בפני בית המשפט הנחות הגיוניות אחרות להמצאות הדגימה ולהגעתה לזירת הפשע. 
מז"פ משתמש בבדיקות מדעיות רבות, ובין היתר בבדיקת פרו-פרינט  – בדיקה של טביעת ברזל או מתכת הבוחנת אם החשוד החזיק כלי מתכת, בדיקת ספקטרוגרף – שיכולה לעשות השוואה של קול, בדיקת סמני דנ"א  – הבודקת דגימות של חומרים תורשתיים מגוף האדם ובין היתר נוזלי גוף, רקמה, שיער, עקבות של אדמה, סיבי בגדים, טביעת אצבעות, ועוד. 
יש להטיל ספק באמיתותה ובקבילותה, ובאופן איסוף הראיה, ולהציג תרחיש חלופי הגיוני שמסביר את הימצאותה של הראיה בזירה ללא קשר לנאשם כך. ראיה של דנ"א קל  יותר להפריך מראיה פורנזית של טביעת אצבע, שהינה ייחודית וספציפית לאדם אחד. 
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ראיות פורנזיות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה