טביעות אצבע במשטרה

משטרת ישראל רשאית ליטול דוגמת טביעות אצבע מכל אדם שנחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירה פלילית. טביעות האצבע נשמרות במאגר המשטרתי ומשמשות את המשטרה לצורכי חקירה, גילוי עבירות, סיכולן והצלבת דגימות שנאספות מזירות עבירות עתידיות – עם אלו המצויות במאגר. עו"ד אלעד שאול מסביר את מה שצריך לדעת בנושא.

מהן טביעות אצבע?

פני העור של אצבעות כף היד וכף הרגל מעוטרים בקווי מתאר. במגע עם משטח כלשהו, קווי מתאר אלו מותירים סימן שנשאר על פני השטח – אלו טביעת אצבע. לטביעת האצבע תבנית ייחודית לכל אדם ואדם, שמתעצבת בהשפעת גורמים סביבתיים אקראיים עוד בשלב ההיריון. הדפוס הייחודי הזה מתקבע בחודש הרביעי להולדתו של תינוק, ונשאר קבוע מאותו רגע ולשארית חייו.

נהוג לחלק את תבניות קווי המתאר שבאצבעות הידיים והרגליים לשלושה סוגים:

  1. לולאה
  2. מערבולת
  3. קשת

טביעות אצבע אינן זהות אחת לשנייה ונכון להיום, לא תועד אף מקרה בו לשני בני אדם היו אותן טביעות אצבעה – גם לא במקרים של תאומים זהים. לכן טביעת אצבע היא ראיה פורנזית משמעותית בהליך הפלילי וניתן לבסס עליה הרשעה במגוון עבירות, כשהמובילות בהן: גניבה, פריצה וכל עבירה אחרת המחייבת הוכחת מיקום הנאשם בזירה.

 

חשיבות טביעת האצבע כראיה במשפט הפלילי

טביעת אצבע לא ניתנת לשינוי במסגרת שום הליך רפואי, בניגוד לאיברי גוף אחרים שניתן לפסל מחדש בניתוחים פלסטיים. כאשר אדם משנה את אפו וצובע את שערו למשל, הוא יכול לטשטש את זהותו ולהתחמק מזיהוי, אולם כאשר הוא נוגע בחפצים שונים הוא משאיר אחריו עקבות שלא ניתן למחוק. משכך, טביעת האצבע משמשת כאמצעי זיהוי אולטימטיבי שמשרתת את גורמי אכיפת החוק.

התפתחויות טכנולוגיות והתקדמות מדע ניתוח טביעות האצבעות – דקטילוגרפיה – הפכו את טביעת האצבע לאחת מהראיות הפורנזיות המשמעותיות ביותר במסגרת ההליך הפלילי. טביעת אצבע היא ראיה נסיבתית – ראיה שאיננה עומדת בפני עצמה ותומכת במישרין באמיתות טענה עובדתית כלשהי, אלא ראיה שלרוב מהווה חלק מאוסף ראיות אחרות שיחדיו הופכות לראיות מאמתות. זאת, בניגוד לראיה מכרעת שתומכת במישרין לקביעת אמיתות אותה טענה.

ככלל, המשפט הישראלי לא מאפשר להרשיע אדם בהסתמך על ראיות נסיבתיות בלבד, אולם ברע"פ 9452/09 ציון אביטל נ' מדינת ישראל קבע בית המשפט העליון שמשקל ראיה נסיבתית כמו טביעת אצבע לא ייפול מזה של ראיה ישירה, במידה וניתן להסיק ממנה אך ורק מסקנה אחת הגיונית לפיה לא נותר ספק בדבר אשמתו של הנאשם.

הכלל הוא, כאשר טביעת האצבע נמצאת על חפץ נייח, ניתן להסיק ברמת סבירות גבוהה שהנאשם היה במקום. כאשר זו נמצאת על חפץ נייד, סבירות זו יורדת ולכן הפסיקה מבחינה בין שני מקרים אלו. לדוגמה: אם מוגש כתב אישום בעבירה פריצה לבית ונמצאה טביעת אצבע של חשוד באחד הקירות הפנימיים, הרי שיהיה עליו להסביר איך טביעת האצבע הגיעה לשם – שאם לא כן, הוא יורשע בפריצה. מצד שני: אם תימצא טביעת אצבע על פחית משקה, שניתן להזיז ממקום למקום, יהיה קשה להרשיע אדם רק על בסיס ראיה זו ומצופה מהחשוד לספק בחקירתו תחת אזהרה גרסה הגיונית לאחר שהתייעץ עם עורך לפני החקירה.

בכל מקרה, במידה וטביעת האצבע היא הראייה היחידה העומדת כנגד הנאשם, על בית המשפט לנהוג במשנה זהירות בהכרעתו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מערכת AFIS

החל משנת 1993 למדינת ישראל, בדומה למדינות מערביות אחרות, קיים מאגר טביעות אצבע ממוחשב במטה המרכזי של המשטרה בירושלים – מערכת AFIS. מדובר במערכת ביומטרית מתקדמת, שמאפשרת לזהות אנשים על פי טביעות אצבעותיהם באמצעות שרת השוואה ביומטרי ובסיס נתונים רחב לצורך זיהוי פלילי וכן משמשת לזיהוי קורבנות אסון. כיום מאגר טביעות האצבעות מכיל כחצי מיליון דגימות.

שרת ההשוואה מבצע את הליך הזיהוי ואימות הזיהוי. הוא סורק את מאגר טביעות האצבעות, משווה בין כל אחת מהטביעות שבמאגר ובין טביעה שנמצאה בזירת הפשע, ולבסוף מספק רשימת מועמדים מהמאגר שטביעת האצבע שלהם בעלת דמיון לזו שנמצאה בזירת הפשע. מומחה בתחום הזיהוי הפלילי עובר על רשימה זו וקובע אם אחד מהמועמדים הוא בעל טביעת האצבע שנמצאה בזירת הפשע.

 

מתי מותר למשטרה לקחת טביעת אצבע?

נטילת טביעת אצבע מאדם לשם זיהויו מהווה פגיעה בזכותו החוקתית לפרטיות. חוק סדר הין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) קובע בסעיף 11י כי שוטר מוסמך לבצע פעולה זו רק כאשר מדובר באדם שחשוד בביצועה של עבירה פלילית כלשהי ונחקר בגינה, וזאת רק לאחר שקיבל על כך התראה מראש, כאשר מדובר באדם שהוגש נגדו כתב אישום וכאשר מדובר באדם שהורשע בביצועה.

יחד עם זאת, נטילת טביעת האצבע חייבת להיעשות בהסכמת העצור, האסיר או המוחזק במשמורת. בנוסף, יש ליידע אותו כי ניתן לעשות שימוש בסריקה לצורך השוואתה לנתוני זיהוי שבמאגר. נטילת טביעות האצבעות תיעשה בתחנת משטרה, מקום המעצר או בבית הסוהר, ועל ידי שוטר מז"פ בלבד. במידה ואין שוטר מז"פ, שוטר אח"מ שהוכשר לנטילת טביעות אצבעות יעשה זאת.

על פי נוהל אח"מ לנטילת אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה משנת 2014, השימוש בטביעות האצבעות יהיה למטרות מוגדרות בלבד –

  • חקירת עבירה, לרבות חקירה לצרכי חילוט רכוש ולצורך הליך פלילי.
  • מניעת עבירות או סיכולן.
  • אימות או בירור זהותו של אדם חי או גופה, שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק.
  • איתור נעדרים או שבויים.

כאשר האדם ממנו עולה הצורך ליטול טביעת אצבע הוא קטין, הכללים מחמירים יותר. ראשית, במידה וגילו של הקטין לא עולה על 12 שנים, חל איסור על השוטרים ליטול ממנו טביעות אצבע כלל.

במידה וגילו של הקטין עולה על 12 שנים, ניתן לקחת ממנו טביעות אצבעות כאשר הוא חשוד בביצוע פשע; כאשר זהותו לא ידועה או מוטלת בספק ויש צורך בנטילת טביעות האצבעות לשם זיהויו הוודאי; או כאשר מתעורר הצורך בזיהוי תיק חקירה שנפתח כנגד אותו קטין.

 

מחיקת טביעות אצבע ממאגרי המשטרה

ניתן להגיש בקשה למחיקת טביעות האצבע ממאגרי המשטרה, באמצעות עורך דין פלילי מומחה, לעו"ד אלעד שאול, יוצא הפרקליטות, ניסיון רב בהליכים כאלו במהלכם שכנע קציני חקירות במשטרה שלא היה בסיס חוקי סביר לנטילת טביעות האצבע מלכתחילה. מדובר בהליך שמתקבל לעיתים רחוקות, אך הוא אפשרי בהחלט.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
כל אדם שנחקרת באזהרה נשלח לעבודות הטבעה ונלקחות לו טביעות אצבע.
הן מוכנסות למאגר המשטרתי (AFIS). כל תיק פלילי שייפתח בעתיד ויילקחו בזירה טביעות אצבע, הן תוצלבנה עם כל הטביעות במאגר.
טביעת אצבע היא ראיה נסיבתית. ברוב המקרים צריך ראיות נוספות כדי להרשיע, אלא אם הראיה לא מותירה מקום לספקות סבירים.
כן, למרות שמדובר במקרה נדיר. יש לפנות לעו"ד אלעד שאול להמשך פרטים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא טביעות אצבע במשטרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה