שוד מזוין

סעיף 402 לחוק העונשין

עבירת השוד מנויה בסעיפים 402, 403 ו-404 לחוק העונשין והיא אחת העבירות החמורות בספר החוקים. כפועל יוצא מכך רף הענישה בגין עבירת השוד גבוה בהחלט. עבירת השוד כה חמורה בעיני המחוקק ומערכת המשפט הישראלית, שאפילו הניסיון לביצוע שוד זוכה לרף ענישה גבוה במיוחד.

מה העונש על שוד?

ישנן שלושה סעיפים בחוק העונשים העוסקים בעבירת השוד, ועל כן העונש משתנה בין סעיף לסעיף ונע בין 7 ל-20 שנות מאסר.

סעיף 402 עוסק בעבירת השוד הקלאסית, זו במסגרתה מבצע העבריין אקט אלים או מאיים לבצע אותו במהלך גניבה של נכס. העונש בגין עבירת השוד ה"קלאסית" הוא עד 14 שנות מאסר.

סעיף 402(ב) עוסק בעבירת השוד בנסיבות מחמירות או "שוד מזוין"; זו במסגרתה מתבצע השוד כאשר העבריין חמוש בנשק או בכל כלי שעשוי לסכן את הקורבן. כמו כן, אם מבוצע שוד בחבורה והקורבן הותקף, או כאשר במסגרת השוד הופגנה אלימות של ממש כלפי הקורבן והוא הוכה או נפצע. העונש בגין עבירת ה"שוד המזוין" הוא עד 20 שנות מאסר.

סעיף 403 עוסק בניסיון לבצע שוד, וקובע בצידו עונש של עד 7 שנות מאסר. אם ניסיון השוד נעשה בחבורה, תוך הפעלת אלימות, או תוך שימוש בנשק – העונש יעמוד על עד 20 שנות מאסר. נשאלת השאלה, מה ההבדל בין עבירת השוד לבין ניסיון לביצוע שוד? ניסיון שוד יתממש כאשר העבריין תוקף את הקורבן לשם השלמת מעשה השוד, אך ללא הצלחה. כך למשל כאשר הקורבן מגן על רכושו והעבריין לא מצליח להוציא את הרכוש ממנו חרף התקיפה.

סעיף 404 עוסק בעבירת דרישת נכס באיומים, היא עבירה מקבילה לעבירת השוד, פחותה מעט בחומרתה, ובצידה עונש מאסר של עד 10 שנות מאסר.

מה ההבדל בין שוד, שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון שוד ודרישת נכס באיומים?

סעיף 402 לחוק הוענשין מגדיר "שוד":

"הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד מאסר ארבעה-עשרה שנים".

זו עבירת השוד הקלאסי במסגרתו העבריין מאיים או משתמש באלימות לסוגיה על מנת לגנוב חפץ מסוים מבעליו. מה ההבדל בין שוד ובין גניבה? בדרך כלל, גנבה מתבצעת בחדרי חדרים, בסמוי מן העין ומבלי להתעמת עם בעל הרכוש, בעוד שעבירת השוד מתאפיינת בעימות אלים מול בעל הרכוש ולקיחתו בכוח.

סעיף 402(ב) מגדיר "שוד בנסיבות מחמירות":

"היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו מאסר עשרים שנים".

בשונה מעבירת השוד ה"רגילה", שוד בנסיבות מחמירות מתאפיין בשימוש בנשק או בכל מכשיר שעשוי לסכן או לפגוע כגון אקדח, סכין, מברג, אלה, אגרופן וכדומה. כמו כן, ביצוע שוד בחבורה מהווה נסיבה מחמירה שכן עצם ההתארגנות העבריינית מהווה נסיבה מחמירה שמעידה על המסוכנות ועל התעוזה של השודדים.

סעיף 403 מגדיר " ניסיון שוד":

"התוקף אדם לשם שוד, דינו מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו מאסר עשרים שנים".

כאשר עבריין תוקף אדם לשם שוד, אך לא מצליח להשיג את הרכוש המבוקש בסופה של תקיפה – מדובר בניסיון שוד אשר לצידו עונש מאסר מרתיע וממושך. כאשר מדובר בניסיון שוד בנסיבות מחמירות, תוך שימוש בנשק, בחבורה או בהפעלת אלימות ופציעה – הענישה היא כמו בביצוע שוד מושלם לכל דבר וזאת לאור המסוכנות הגבוהה שנשקפת מעבריינים נועזים המבצעים נסיונות שוד בחבורה, כאשר הם חמושים ותוך הפעלת אלימות קשה.

ישנן עבירות נוספות כגון סחיטה באיומים שיכולות להתפרש בנסיבות דומות כאשר השוני הוא שבסחיטה באיומים לרוב לא מופעל כוח, בעוד שבמהלך שוד ישנו אפקט מובהק של אלימות.

זומנתי חקירת משטרה בחשד לשוד, מה עלי לעשות?

חייג לעו"ד פלילי מיד! השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי הוא החקירה במשטרה. בשלב זה מתגבש החשד לביצוע העבירה, המשטרה מסמנת חשודים וגובה ראיות להוכחת אשמתם בעבירה פלילית. לחוקרי המשטרה ידע רב וניסיון בהתמודדות עם חשודים ונחקרים, הם יודעים כיצד ללחוץ על הנחקר, "למשוך אותו בלשון" ולגרום לו להודות – לעתים בדברים שמעולם לא עשה. מעבר לכך, כל מה שתגיד בחדר החקירות ומחוצה לו מתועד ועשוי לשמש נגדך בבית המשפט. פליטת פה ולו הקלה ביותר עשויה להיזקף לחובתך. לכן, מיד עם הזימון לחקירה בתחנת משטרה הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות הוא לפנות לייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי מומחה, בטלפון 03-7775555.

כאשר נחקר חשוד בעבירת שוד ינסו החוקרים קודם כל להוכיח שהנחקר היה בזירת האירוע או בסמוך לה, כך למשל שאלה פשוטה כגון "היית ברחוב x אתמול בלילה?" יכולה לסבך את הנחקר ולהוביל למעצרו, שכן הודאה בנוכחות בזירה מחזקת את החשד, ואילו הכחשה בלתי מבוססת עשויה להתברר כשקר, אשר אף הוא מחזק את החשדות. לאחר מכן, יבקש החוקר לקשור בין הנחקר ובין ביצוע השוד עצמו, בינו ובין המעורבים הנוספים בחקירה ואף בין הנחקר ובין ראיות של ממש שקיימות בתיק. כך, אם יודה הנחקר שהוא מכיר את אחד המעורבים או את הקורבן, הדבר עלול חזק את הראיות נגדו.

חקירת משטרה היא מעמד מלחיץ, אדם אשר נמצא תחת לחץ מתקשה להגן על עצמו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחשוד נטול השכלה משפטית ונעדר ניסיון בהליך הפלילי. חוקר המשטרה עשוי לבצע "תרגילי חקירה" לנחקר ובין היתר לומר לו שהוא צולם בזירה, שיש למשטרה טביעות אצבע שלו ושיש עדי ראייה שראו אותו מבצע את העבירה. שים לב, במקרים רבות לחוקר המשטרה מותר לשקר לך! כנחקר, עליך לדעת כיצד לצפות את התנהלות החוקר ואיך להתמודד איתה.

שים לב, עבירת שוד היא אחת החמורות בספר החוקים ולכן חקירה במשטרה בגין עבירת שוד עשויה להוביל למעצר ממושך, הגשת כתב אישום ומאסר ממושך בפועל. אשר על כן, אם נלקחת לחקירה דבר ראשון שמור על זכות השתיקה ודרוש לשוחח עם עורך דין מיד ולקבל ייעוץ לפני חקירה!

כתב אישום בעבירת שוד

כתב אישום בגין עבירות השוד יתנהל בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט השלום, בהתאם לסעיף העבירה, לחומרתה ולשיקול הדעת של הפרקליט המטפל בתיק. בדרך כלל, כתב אישום בעבירות שוד בחבורה או כל שוד בנסיבות מחמירות יוגש לבית המשפט המחוזי – בימ"ש העוסק בתיקים מורכבים וחמורים במיוחד שבגינם עשוי הנאשם לרצות עונשי מאסר ארוכים.

במידה שקיבלת כתב אישום בעבירת שוד, זכותך לעיין בחומר הראיות המצוי בתיק החקירה וחובתך להיות מיוצג על ידי עורך דין, שכן מדובר בעבירה ברת מאסר. במקרה זה מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה בעבירות שוד ואלימות על מנת להתייעץ, להבין את זכויותיך ולהגן על חירותך. הענישה בגין עבירת השוד היא מחמירה ונעה בין שבע שנות מאסר ועד עשרים שנות מאסר. ככל שתקדים לפנות לעו"ד פלילי כך יוטב לך ויגבר הסיכוי לשמור על זכויותיך.

עורך דין פלילי עבירת שוד

עו"ד אלעד שאול בעל משרד עורכי דין פליליים מהמובילים בישראל. עורכי הדין שאול וצוות המשרד יוצאי רשויות התביעה, ייצגו את המדינה כתובעים בהליך הפלילי מטעם פרקליטות מחוז תל אביב ופרקליטות מחוז מרכז. במהלך השנים ייצג המשרד אין ספור לקוחות נורמטיביים אשר נחקרו או הואשמו בעבירות אלימות שונות, לרבות ייצוגם בהליכי המעצר. במשרד מספר עורכי דין פליליים מן השורה הראשונה אשר מעניקים שירות איכותי, נחוש ויעיל בכל רחבי הארץ, ובמקרים דחופים גם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שוד מזוין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
מעשה מגונה
מעשה מגונה

מעשה מגונה היא אחת מעבירות המין הנפוצות והחמורות בחוק הפלילי הישראלי. במאמר שלפניכם נסקור את העבירה, היסודות שלה והעונש הצפוי למי שמבצע את עבירת המין החמורה הזו, בהתאם לנסיבות השונות

קרא עוד
שינוי תנאי מעצר בית

קיומו של הליך פלילי נגד חשוד או נאשם עלול לשבש בהחלט את שגרת חייו ולפגוע בחירותו. אחד האמצעים בהם משתמשים בהליך הפלילי הוא שחרור החשוד או הנאשם למעצר בית. אך

קרא עוד
יבוא סמים
יבוא סמים

יבוא סמים מסוכנים לישראל היא עבירה פלילית שהעונש עליה יכול להגיע עד 20 שנות מאסר. כשמסתכלים על הוראות פקודת הסמים המסוכנים, יבוא סמים נמצא יחד עם עבירות חמורות כגון סחר,

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה