צו איסור פרסום

פרסום שמו של אדם בקשר לפרשיה פלילית או משפטית, עלולה לפגוע אנושות בשמו הטוב ולגרום נזק שבלתי אפשרי לתקן. חוק בתי המשפט קובע מתי ובאילו נסיבות יאסר פרסום שמו של אדם, פרטיו המזהים או פרטי פרשיה המתנהלת בבית המשפט או באחת מיחידות החקירה.

יחד עם סוגיות פרסום שמו של אדם, קיימת סוגיה נוספת והיא קיומו של הליך משפטי בדלתיים סגורות. עו"ד אלעד שאול, ממייסדי פירמת עורכי הדין הפליליים אלעד שאול ושות', מומחה להליכי איסור פרסום – מסביר:

 

איך מוציאים צו איסור פרסום?

צו איסור פרסום ניתן להוציא באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט. נשמע פשוט? אז זהו, שלא בדיוק. בטרם פניה לבית המשפט, יש לבחון לעומק את הסוגיה העומדת מאחורי הפרסום, את סוג ההליך המשפטי המתנהל (אם בכלל מתנהל), את בית המשפט הנכון אליו יש לפנות, סוג ההליך והחוק הספציפי החל על העניין ולא פחות חשוב – לבחון סיכויי הבקשה לאסור פרסום בהתחשב בפסיקה הנוהגת ובחופש הביטוי כזכות יסוד חוקתית.

בחלק מהמקרים, בקשה להוצאת צו איסור פרסום תוגש לבית המשפט המחוזי במסגרת הליך אזרחי ובשילוב בקשה לצו מניעה האוסר פרסום כתבה עיתונאית או תחקיר טלויזיוני למשל, בעוד שבמקרה אחר יש עדיפות להגיש את הבקשה לבית משפט השלום במסגרת הליך ייעודי להוצאת צו איסור פרסום או סגירת הדלתיים.

בחירה שגויה של סוג ההליך מפחית משמעותית את סיכויי ההצלחה, לכן, מומלץ בהחלט לבצע הליך זה באמצעות עו"ד מומחה בצווי איסור פרסום.

 

על מי חל צו איסור פרסום?

על כולם, אלא אם נקבע אחרת מפורשות. סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט קובעי:

"70. (א) לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט."

צו איסור הפרסום, אם וכאשר ניתן, מפורש באופן רחב יחסית כך שיחול על שמו של חשוד או נאשם, פרטיו המזהים, פרטי המתלונן ובחלק גדול מהמקרים – גם על עצם קיומו של התיק, סוג העבירה וכו'. בחלק מהמקרים, מוגשת העתירה להוצאת צו איסור פרסום ישירות כנגד כלי התקשורת בישראל, וזאת במקום בו קם חשש לפרסום כתב תחקיר העלולה לפגוע בפרטיותו של אדם או בבטחונו, באינטרס הציבור, בבטחון המדינה ועוד.

 

מה התנאים להוצאת צו איסור פרסום?

על קצה המזלג, צו איסור פרסום ינתן על מנת להגן על אחד מאלו:

  1. אינטרס הציבור
  2. הגנה על בטחונו של בעל דין או עד בהליך משפטי.
  3. הגנה על פרטיותו של אדם מפני פגיעה חמורה.
  4. מניעת חשיפה של פרט רפואי חסוי הפוגע בפרטיות.
  5. הגנה על אדם בעל מוגבלות שכלית או נפשית.
  6. הגנה על חשוד ב-48 השעות הראשונות מחקירתו ועד הדיון בבית המשפט.
  7. הגנה על פרטי חקירה פלילית מתנהלת אם קיים חשש לשיבוש החקירה.
  8. הגנה על שמו הטוב או בטחונו של קטין.

 

על פניו, כמעט כל אדם שמתנהל נגדו הליך משפטי או עתידה להתפרסם בעניינו כתבת תחקיר, עשוי למצוא את עצמו מתאים להגשת בקשה להוצאת צו איסור פרסום – לכן, בית המשפט העליון הורה לפרש בצמצום את סעיף 70 לחוק ולהורות על איסור פרסום רק במקרים חריגים המצדיקים זאת, הכל בשל הכלל המכונה "כלל פומביות הדיון" וכן "זכות הציבור לדעת".

כך למשל נקבע שבמקום בו קיימת חשיבות ציבורית, בתי המשפט ייטו לאפשר פרסום וימעטו במתן צווי איסור פרסום (ראו למשל ע"א 12/4244 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' אפרים ברכה).

מעבר לכך, נקבע שגם אם בית המשפט יתרשם שיש להורות על איסור פרסום, עליו לאסור את הפרסום במידה שאינה עולה על הנדרש (ראו למשל ע"א 97/2800 ליפסון נ' גהל), כך שבית המשפט בהחלט יכול להורות על איסור פרסום חלקי, למשל, לאסור פרסום שמו של חשוד אך לאפשר פרסום פרטי הפרשה.

 

צו איסור פרסום בעניינו של איש ציבור

בית המשפט העליון קבע, שככל שהעניין הציבורי בפרסום גובר והפרשה המדוברת מעניינת את הציבור, כך ייטה בית המשפט לא להורות על איסור פרסום הליכי חקירה ומשפט.

בחברה דמוקרטית ומתוקנת, קיים אינטרס ציבורי חיובי וחשוב בפרסום הליכים משפטיים וחשיפת הציבור למידע – האינטרס הזה מתחזק כשבמרכז אותו פרשיה משפטית, חקירה משטרתית או תחקיר עיתונאי עומד איש ציבור או אדם בכיר אחר (ראו למשל בש"פ 15/2211 פלוני נ' מדינת ישראל).

אם כך, האם תמיד יפורסם שמו של איש ציבור או דמות בכירה? בוודאי שלא! הנחיות פרקליט המדינה קובעות שהעניין הציבורי הוא לא כל מה שמעניין את הציבור באופן רדוד, אלא מידע שהציבור צריך לקבלו על מנת להפיק תועלת, לגבש עמדה או דיעה בעניינים ציבוריים או על מנת לשפר את אורחות חייו.

הדבר בא לידי ביטוי גם בפסיקת בית המשפט העליון שקבע שלא ניתן לדרוש פרסום בטענת "אינטרס הציבור" כשמדובר במידע שיש בו רכילות שאין בה כל תועלת של ממש:

"פרסום שיש בו עניין ציבורי פורש בפסיקה לא כפרסום שמעניין את הציבור, ובכך יש בו אולי כדי "לספק מזון לסקרנים או למלא יצרם של רכלנים… אלא כפרסום שיש לציבור תועלת בידיעתו, למשל בכך שהוא תורם לגיבוש דעתו בעניינים ציבוריים או מסייע לשיפור אורחות חייו" (בע"פ 11793/05 חברת החדשות הישראלית בע"מ נ' מדינת ישראל).

יש לך חשש מפני פרסום שמך או פרטייך? חשיבות עליונה היא לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי איכותי ואחראי על מנת לנתח את דרך הפעולה הנכונה, לגבש אסטרגיה ולפעול במהירות על מנת להגיש עתירה מתאימה לבית המשפט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

תוקף צו איסור פרסום

ככלל, צו איסור פרסום תקף ללא הגבלת זמן, אלא אם בית המשפט קבע מועד אחר. כך למשל, בחלק מהמקרים נקבע כי חל איסור פרסום על פרטי פרשה עד למועד הדיון הקרוב בבית המשפט, עד להתפתחות משמעותית בחקירה, או עד להגשת כתב אישום. תוקף נוסף של צו איסור פרסום הוא צו "עד החלטה אחרת", צו שחל עד שלא תינתן החלטה בבית המשפט המבטלת אותו.

לעניין זה, צד המבקש להסיר את צו איסור הפרסום צריך לפנות בעתירה מטעמו להסרת הצו.

 

צו איסור פרסום בעידן הדיגיטלי

קיים קושי מהותי באכיפה ובקיומו של צו איסור פרסום בעידן הדיגיטלי לאור העובדה שמרחב האינטרנט מספק מעטה אנונימיות המאפשר הפצת תכנים האסורים בפרסום, מבלי להחשף בקלות. כך למשל, מידע רב החסוי תחת צו איסור פרסום דולף באמצעות הרשתות החברתיות ואפליקציות המסרים המידיים כגון Facebook, Whatsapp ודומיהן.

עם זאת, חשוב לציין שמעטה האנונימיות הוירטואלית הוא מעטה יחסי ושקרי, שכן רשויות אכיפת החוק יכולות במרבית המקרים לעלות על עקבותיו של גולש, אנונימי ככל שיהיה, ולהביאו לדין פלילי באשמת הפרת צו איסור פרסום.

 

מה העונש על הפרת צו איסור פרסום?

החוק קובע עונש של 6 חודשי מאסר בפועל לאדם המפר צו איסור פרסום ועד שנת מאסר לאדם המפר צו איסור פרסום בעניינו של קטין. חשוב לציין, שהפרת צו איסור פרסום עלולה אף לגרום לפגיעה חמורה בפרטיות, עבירה פלילית עצמאית שדינה עד חמש שנות מאסר.

אם לא די בכך, ניתן לתבוע פיצוי כספי גבוה בשל הפרת צו איסור פרסום, בחלק מהמקרים מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך, כאשר חלק מהפיצוי ניתן ללא הוכחת נזק וחלקו האחר מתבסס על נזק מוכח שנגרם.

 

עורך דין מומחה להוצאת צו איסור פרסום

אלעד שאול ושות' מדורג בין המובילים בישראל על ידי חברת הדירוג הבינלאומית bdi. עו"ד אלעד שאול, ממייסדי המשרד, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, עורך דין פלילי מומחה בהליכי איסור פרסום ודלתיים סגורות. עו"ד שאול ומשרד אלעד שאול ושות' ייצגו במרוצת השנים אנשי תקשורת, אישי ציבור, בכירים, בעלי חברות, אנשי עסקים ופרטיים בצווי מניעה דחופים לאיסור פרסום.

זקוקים לעורך דין פלילי בתל אביב? משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' מלווה ומייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא צו איסור פרסום?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
עורך דין סייבר
סייבר
עורך דין סייבר

עבירות סייבר הן תוצאה של השימוש הנרחב במחשבים ובאינטרנט. מדובר בעבירות שכיחות כאשר האופי האנונימי של השימוש במחשב וברשת משרת את עברייני הסייבר.  העבירות הפליליות

קרא עוד »
הטרדה מינית ברשת
סחיטה מינית ברשת
הטרדה מינית ברשת

בשנים האחרונות הפך האינטרנט והעולם הווירטואלי למרכז המרחב הציבורי. בו מתנהלים הוויכוחים, היחסים החברתיים בין בני אדם, ובאופן כללי, כולנו מבלים ברשתות החברתיות שעות רבות

קרא עוד »
סייבר
הפצת תמונות ברשת

הפצת תמונות ברשת האינטרנט ושיתוף שלהן ללא רשות המצולם או המצולמת, הפכה לאחת התופעות הנפוצות והקשות ביותר בתחום עבירות המחשב והמשפט הפלילי כיום. כל נער

קרא עוד »
סחיטה מינית ברשת
סחיטה מינית ברשת

סחיטה מינית Sextortion סחיטה מינית ברשת האינטרנט היא אחד העוקצים הבולטים בתחום עבירות הסייבר, טיפלתי במהלך השנים באין ספור מקרים של סחיטה מינית ברשת בהצלחה

קרא עוד »
סייבר
דיק פיק

דיק פיק הוא ביטוי שמתאר צילום איבר מין גברי שנשלח לאישה (ברוב המקרים), ללא הסכמתה מראש לשליחת התמונה ומתוך כוונה מינית כלפיה. כשאין הסכמת האישה

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה