עורך דין לשון הרע

תביעת לשון הרע והוצאת דיבה

חוק איסור לשון הרע קובע כי פגיעה בשמו הטוב של אדם עשויה להוות עילה לפיצוי כספי משמעותי, ללא הוכחת נזק.

אם אתם חשים שאדם הוציא את דיבתכם, פגע בשמכם הטוב או בפרנסתם תוך פרסום שקרים והשמצות, בפניכם פתוחה הדרך לפנות לעורך דין מומחה בדיני לשון הרע ותביעות דיבה, על מנת לבחון את סיכויי ההצלחה והכדאיות בהגשת תביעה משפטית כנגד העבריין ולזכות בפיצוי כספי משמעותי.

כמו כן, ניתן לבצע הליכים משפטיים מגוונים על מנת להסיר פרסומים משמיצים, למחוק תמונות וסרטונים בעלי אופי פוגעני, סרטונים אינטימיים וכן תוצאות חיפוש במנועי החיפוש ובניהם Google.

מה מוגדר כלשון הרע או דיבה?

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 עונה על השאלה 'לשון הרע מהי?' כדלקמן:

"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

  1. להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

  2. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

  3. לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

  4. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מגובלותו;"

מהוראות החוק ניתן להסיק, כי כל פרסום שעלול להשפיל אדם, לפגוע בו, לבזות אותו, לפגוע במשרתו או לבזות אותו כתוצאה מתכונות ו/או מאפיינים של אותו אדם – עשוי להוות לשון הרע. אולם יש לשים לב לכך כי קיימים מספר תנאים אותם חייב להוכיח על מנת לנצח בתביעת לשון הרע.

ראשית, יש להוכיח שלשון הרע פורסם  ברבים, משמע, לא מספיק שאדם אחד הכפיש אדם אחריו בפניו, אלא יש צורך להוכיח שהדברים הגיעו לאוזניו של אדם אחר זולת הנפגע. כלל זה קבוע בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע:

"2.    פרסום מהו? –

  1. פרסום, לעניין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

  2. רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: (2) אם היה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם אחר זולת הנפגע;(2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפני הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע."

חשוב לשים לב, כי אין צורך להוכיח שעצם פרסום הדבר גרם נזק, השפיל, ביזה, או פגע – ומספיק להוכיח שהדבר עלול עלול להשפיל, לבזות או לפגוע.

מה הפיצוי הכספי בגין לשון הרע או הוצעת דיבה?

סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע קובע מנגון פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 50,000 ש"ח. במידה וישנם מספר פרסומים, ניתן לתבוע 50,000 ש"ח עבור כל אחד מהפרסומים במצטבר.

כמו כן, אם יוכח בבית המשפט כי לשון הרע פורסם על ידי הנתבע מתוך מטרה לפגוע בקורבן, רשאי בית המשפט לפסוק לתובע פיצוי כפול בסך של עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק בגין כל אחד מהפרסומים.

האם לשון הרע והוצאת דיבה היא עבירה פלילית?

בהחלט כן. סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע קובע כי "המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו מאסר שנה אחת".

כמו כן, החוק מאפשר למי שנפגע מפרסום לשון הרע להגיש קובלנה פלילית פרטית כנגד המפרסם, ולדרוש מבית המשפט להרשיע את המפרסם בפלילים ולהטיל עליו את העונשים הקבועים בחוק.

חשוב לציין, שהגשת קובלנה פלילית בגין לשון הרע והוצאת דיבה, או התגוננות מפני קובלנה פלילית – יש לבצע באמצעות עורך דין מומחה לדיני לשון הרע, ובעל ידע והתמחות במשפט פלילי.

תבעו אותי בגין לשון הרע והוצאת דיבה – האם יש דרך להתגונן?

בוודאי. ישנן מספר טענות הגנה המנויות בחוק שאם יצליח הנתבע להוכיח אחת מהן – לא יוכל התובע להוכיח כי פורסם לשון הרע:

  1. הגנת "אמת בפרסום" או "אמת דיברתי": נתבע בתביעת לשון הרע, יכול לזכות בהגנה אם  יצליח להוכיח כי הדברים שפרסם הינם אמת. תנאי נוסף שעליו להוכיח, הוא שיש אינטרס ציבורי בפרסום אותה אמת.
  2. הגנת תום הלב: נתבע בתביעת לשון הרע, יכול לזכות בהגנה אם יצליח להוכיח כי פרסם את הדברים בתום לב, באחת מהנסיבות המנויות בחוק. בין יתר הנסיבות, הוא יכול להוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומו של הנפגע. אפשרות נוספת, היא שלמפרסם ישנה חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם את הדברים. הגנה נוספת היא שהפרסום נעשה על מנת להגן על עניין אישי כשר של המפרסם. כמו כן, פרסום שנעשה תוך הבעת דעה לגיטימית כלפי נושא משרה ציבורית – הינו פרסום מוגן. יתר על כן, ניתן לפרסם פרסומים לגיטימיים בגין יצירה ספרותית, מדעית או אומנותית. החוק מונה הגנות נוספות מהן יכול להינות הנתבע בלשון הרע.

עורך דין לשון הרע הוצאת דיבה

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 נחקק במטרה להגן על הזכות החוקתית של אדם לשמו הטוב ולשמירת כבודו. החוק אוסר על פרסום לשון הרע בעניינו של אדם. לכן, אדם אשר פורסם נגדו פרסום המהווה לשון הרע יוכל להגיש תביעת פיצויים במישור האזרחי (עוולה נזיקית) או במישור הפלילי (עבירה פלילית).

למעשה, על פי החוק, לשון הרע מוגדר כהתבטאות פומבית בעניינו של אדם אשר פגעה או לחלופין עלולה הייתה לפגוע בשמו הטוב ובכבודו. חשוב להדגיש כי יש חשיבות לאלמנט הפומביות בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה, שכן רק אמירה שפורסמה ברבים יכולה להיחשב לשון הרע. קרי, שאמירות קשות ופוגעניות שנאמרו בארבע עיניים הן לא עניין של לשון הרע.

יש חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין לשון הרע, שכן ישנם סייגים רבים המנויים בחוק, והגנות רבות המנויות בחוק – כל אלו דורשים התייחסות קפדנית ומקצועית, טרם הגשת תביעה משפטית או הגשת קובלנה פלילית בלשון הרע. התייעצות וליווי באמצעות עורך דין לענייני לשון הרע והוצאת דיבה יכול למקסם את הסיכויים לזכות בתביעה המשפטית.

עורך דין לשון הרע, הגשת התביעה ללא הוכחת נזק

ברוב המקרים לא קל להוכיח נזק בגין פרסום לשון הרע. לכן, קבע המחוקק מנגנון  פיצוי ללא הוכחת נזק במדרגות של 50,000 ש"ח ו- 100,000 ש"ח בגין כל פרסום של לשון הרע. מכיוון שהסכומים מוצמדים למדד, ניתן לזכות בתביעות לשון הרע בפיצויים בגובה 70,000 ש"ח ן- 140,000 ש"ח.

כמובן, שניתן לצרף לסכומים הללו כל סכום אותו ניתן להוכיח בגין נזק ממשי שנגרם, למשל, אובדן מקם עבודה, הזדמנויות עסקיות ועוד. במקרים בהם ניתן להוכיח נזק, סכום הנזק יתווסף לסכום שנתבע ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, ניתן לתבוע מאות אלפי שקלים ולעיתים אף מליוני שקלים בגין הוצאת דיבה.

סכום התביעה יישקל בקפידה על ידי עורך הדין המייצג בתביעת לשון הרע, שכן תביעה מנופחת או מופרזת עשויה לשדר לבית המשפט על חוסר תום לב, כמו כן, סכום אגרת פתיחת התיק המשולמת לבית המשפט נגזרת כאחוז מסוים מסך התביעה.

חשוב מאוד לבחון באמצעות עורך דין לתביעות לשון הרע את הסכום המדויק אשר מומלץ תבוע במקרה הספציפי שלכם, על מנת להרתיע את הצד השני, לשדר איזון ושיקול דעת לבית המשפט ולחסוך בכספי האגרה. עורך דין מומחה בלשון הרע בהחלט עשוי לחסוך ללקוח כסף, זמן, ועגמת נפש רבה.

משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' מומחים בלשון הרע

כותב המאמר, עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' בעברו תובע מטעם מדינת ישראל (פרקליטות מחוז תל-אביב), ניהול תביעות לשון הרע רבות, הן בייצוג תובעים והן בייצוג נתבעים, ואף זכה במספר פסקי דין בסכומים מצטברים של מליוני שקלים!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין לשון הרע?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תביעת לשון הרע

לשון הרע, הוצאת דיבה ושיימינג בעידן המודרני רשת האינטרנט מלאה פרסומים פוגעניים ומשמיצים אשר עשויים לפגוע בשמו הטוב של אדם. אם שמך הטוב נפגע בעקבות פרסום משמיץ, או הפצת שקרים

קרא עוד
עורך דין לשון הרע

תביעת לשון הרע והוצאת דיבה חוק איסור לשון הרע קובע כי פגיעה בשמו הטוב של אדם עשויה להוות עילה לפיצוי כספי משמעותי, ללא הוכחת נזק. אם אתם חשים שאדם הוציא

קרא עוד
קובלנה פלילית בלשון הרע

האם ניתן להגיש קובלנה פלילית בגין לשון הרע? כן! חוק סדר הדין הפלילי קובע מספר תנאים שבהתקיימם ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית בגין לשון הרע והוצאת דיבה. סעיף 68 לחוק

קרא עוד
מחיקת תוצאות חיפוש מגוגל

הסרת תוצאות Google אדם פנה למשרדנו לאחר שהקשת שמו בגוגל הניבה תוצאות שליליות הנוגעות בהשמצה והכפשה של מי שמכנה עצמו "צייד הפדופילים". לאחר ביצוע שלל פעולות טכניות ופעולות משפטיות, הוסרו

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה