עורך דין לשון הרע

תביעת לשון הרע והוצאת דיבה

חוק איסור לשון הרע קובע כי פגיעה בשמו הטוב של אדם עשויה להוות עילה לפיצוי כספי משמעותי, ללא הוכחת נזק. אם אתם חשים שאדם הוציא את דיבתכם, פגע בשמכם הטוב או בפרנסתם תוך פרסום שקרים והשמצות, בפניכם פתוחה הדרך לפנות לעורך דין מומחה בדיני לשון הרע ותביעות דיבה, על מנת לבחון את סיכויי ההצלחה והכדאיות בהגשת תביעה משפטית כנגד העבריין ולזכות בפיצוי כספי משמעותי.

כמו כן, ניתן לבצע הליכים משפטיים מגוונים על מנת להסיר פרסומים משמיצים, למחוק תמונות וסרטונים בעלי אופי פוגעני, סרטונים אינטימיים וכן תוצאות חיפוש במנועי החיפוש ובניהם Google.

 

מה מוגדר כלשון הרע או דיבה?

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 עונה על השאלה 'לשון הרע מהי?' כדלקמן:

"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

  1. להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
  2. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
  3. לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
  4. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מגובלותו;"

מהוראות החוק ניתן להסיק, כי כל פרסום שעלול להשפיל אדם, לפגוע בו, לבזות אותו, לפגוע במשרתו או לבזות אותו כתוצאה מתכונות ו/או מאפיינים של אותו אדם – עשוי להוות לשון הרע. אולם יש לשים לב לכך כי קיימים מספר תנאים אותם חייב להוכיח על מנת לנצח בתביעת לשון הרע.

ראשית, יש להוכיח שלשון הרע פורסם ברבים, משמע, לא מספיק שאדם אחד הכפיש אדם אחריו בפניו, אלא יש צורך להוכיח שהדברים הגיעו לאוזניו של אדם אחר זולת הנפגע. כלל זה קבוע בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע:

"2. פרסום מהו? –

  1. פרסום, לעניין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
  2. רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: (2) אם היה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם אחר זולת הנפגע;(2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפני הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע."

חשוב לשים לב, כי אין צורך להוכיח שעצם פרסום הדבר גרם נזק, השפיל, ביזה, או פגע – ומספיק להוכיח שהדבר עלול עלול להשפיל, לבזות או לפגוע.

 

מה הפיצוי הכספי בגין לשון הרע או הוצעת דיבה?

סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע קובע מנגון פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 50,000 ש"ח. במידה וישנם מספר פרסומים, ניתן לתבוע 50,000 ש"ח עבור כל אחד מהפרסומים במצטבר. כמו כן, אם יוכח בבית המשפט כי לשון הרע פורסם על ידי הנתבע מתוך מטרה לפגוע בקורבן, רשאי בית המשפט לפסוק לתובע פיצוי כפול בסך של עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק בגין כל אחד מהפרסומים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

האם לשון הרע והוצאת דיבה היא עבירה פלילית?

בהחלט כן. סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע קובע כי "המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו מאסר שנה אחת". כמו כן, החוק מאפשר למי שנפגע מפרסום לשון הרע להגיש קובלנה פלילית פרטית כנגד המפרסם, ולדרוש מבית המשפט להרשיע את המפרסם בפלילים ולהטיל עליו את העונשים הקבועים בחוק.

חשוב לציין, שהגשת קובלנה פלילית בגין לשון הרע והוצאת דיבה, או התגוננות מפני קובלנה פלילית – יש לבצע באמצעות עורך דין מומחה לדיני לשון הרע, ובעל ידע והתמחות במשפט פלילי.

 

תבעו אותי בגין לשון הרע והוצאת דיבה – האם יש דרך להתגונן?

בוודאי. ישנן מספר טענות הגנה המנויות בחוק שאם יצליח הנתבע להוכיח אחת מהן – לא יוכל התובע להוכיח כי פורסם לשון הרע:

  1. הגנת "אמת בפרסום" או "אמת דיברתי": נתבע בתביעת לשון הרע, יכול לזכות בהגנה אם יצליח להוכיח כי הדברים שפרסם הינם אמת. תנאי נוסף שעליו להוכיח, הוא שיש אינטרס ציבורי בפרסום אותה אמת.
  2. הגנת תום הלב: נתבע בתביעת לשון הרע, יכול לזכות בהגנה אם יצליח להוכיח כי פרסם את הדברים בתום לב, באחת מהנסיבות המנויות בחוק. בין יתר הנסיבות, הוא יכול להוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומו של הנפגע. אפשרות נוספת, היא שלמפרסם ישנה חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם את הדברים. הגנה נוספת היא שהפרסום נעשה על מנת להגן על עניין אישי כשר של המפרסם. כמו כן, פרסום שנעשה תוך הבעת דעה לגיטימית כלפי נושא משרה ציבורית – הינו פרסום מוגן. יתר על כן, ניתן לפרסם פרסומים לגיטימיים בגין יצירה ספרותית, מדעית או אומנותית. החוק מונה הגנות נוספות מהן יכול להינות הנתבע בלשון הרע.

 

עורך דין לשון הרע הוצאת דיבה

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 נחקק במטרה להגן על הזכות החוקתית של אדם לשמו הטוב ולשמירת כבודו. החוק אוסר על פרסום לשון הרע בעניינו של אדם. לכן, אדם אשר פורסם נגדו פרסום המהווה לשון הרע יוכל להגיש תביעת פיצויים במישור האזרחי (עוולה נזיקית) או במישור הפלילי (עבירה פלילית).

למעשה, על פי החוק, לשון הרע מוגדר כהתבטאות פומבית בעניינו של אדם אשר פגעה או לחלופין עלולה הייתה לפגוע בשמו הטוב ובכבודו. חשוב להדגיש כי יש חשיבות לאלמנט הפומביות בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה, שכן רק אמירה שפורסמה ברבים יכולה להיחשב לשון הרע. קרי, שאמירות קשות ופוגעניות שנאמרו בארבע עיניים הן לא עניין של לשון הרע.

יש חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין לשון הרע, שכן ישנם סייגים רבים המנויים בחוק, והגנות רבות המנויות בחוק – כל אלו דורשים התייחסות קפדנית ומקצועית, טרם הגשת תביעה משפטית או הגשת קובלנה פלילית בלשון הרע. התייעצות וליווי באמצעות עורך דין לענייני לשון הרע והוצאת דיבה יכול למקסם את הסיכויים לזכות בתביעה המשפטית.

 

עורך דין לשון הרע, הגשת התביעה ללא הוכחת נזק

ברוב המקרים לא קל להוכיח נזק בגין פרסום לשון הרע. לכן, קבע המחוקק מנגנון פיצוי ללא הוכחת נזק במדרגות של 50,000 ש"ח ו- 100,000 ש"ח בגין כל פרסום של לשון הרע. מכיוון שהסכומים מוצמדים למדד, ניתן לזכות בתביעות לשון הרע בפיצויים בגובה 70,000 ש"ח ן- 140,000 ש"ח.

כמובן, שניתן לצרף לסכומים הללו כל סכום אותו ניתן להוכיח בגין נזק ממשי שנגרם, למשל, אובדן מקם עבודה, הזדמנויות עסקיות ועוד. במקרים בהם ניתן להוכיח נזק, סכום הנזק יתווסף לסכום שנתבע ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, ניתן לתבוע מאות אלפי שקלים ולעיתים אף מליוני שקלים בגין הוצאת דיבה.

סכום התביעה יישקל בקפידה על ידי עורך הדין המייצג בתביעת לשון הרע, שכן תביעה מנופחת או מופרזת עשויה לשדר לבית המשפט על חוסר תום לב, כמו כן, סכום אגרת פתיחת התיק המשולמת לבית המשפט נגזרת כאחוז מסוים מסך התביעה.

חשוב מאוד לבחון באמצעות עורך דין לתביעות לשון הרע את הסכום המדויק אשר מומלץ תבוע במקרה הספציפי שלכם, על מנת להרתיע את הצד השני, לשדר איזון ושיקול דעת לבית המשפט ולחסוך בכספי האגרה. עורך דין מומחה בלשון הרע בהחלט עשוי לחסוך ללקוח כסף, זמן, ועגמת נפש רבה.

 

משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' מומחים בלשון הרע

כותב המאמר, עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' בעברו תובע מטעם מדינת ישראל (פרקליטות מחוז תל-אביב), ניהול תביעות לשון הרע רבות, הן בייצוג תובעים והן בייצוג נתבעים, ואף זכה במספר פסקי דין בסכומים מצטברים של מליוני שקלים!

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין לשון הרע?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה