עבירות קבלני כוח אדם

שוק חברות כוח האדם מצוי תחת פיקוחם של משרד העבודה והרווחה, משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ומשרד הפנים. ניהול חברת כוח אדם בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 או לחוק העסק עובדים זרים, תשנ"א-1991, עלולה להוביל לחקירה פלילית, הגשת כתבי אישום והטלת עונשים.

עו"ד אלעד שאול, ממייסדי פירמת אלעד שאול ושות' המדורגת בין המובילות בישראל בתחום "צווארון לבן – פלילי", מסביר:

 

מה העונש על עבירות קבלני כוח אדם?

מגוון העבירות אותן ניתן לבצע בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם או על חוק העסקת עובדים זרים – הוא מגוון רחב. מנעד הענישה מגיע עד 6 חודשי מאסר בפועל.

עם זאת, בשל העובדה כי ניתן למנוע מבעל רישום פלילי לעסוק כקבלן כוח אדם, במרבית המקרים לא עונש המאסר הוא שמרתיע את העומדים לדין בעבירות קבלני כוח אדם, אלא עצם ההרשעה בפלילים לצד קנסות כבדים שמוטלים על החברות ועל בעלי החברות.

 

סעיף 2(א) לחוק – עיסוק כקבלן כוח אדם ללא רישיון או בניגוד לרישיון

סעיף 2(א) קובע שחל איסור על אדם לעסוק כקבלן כוח אדם אלא אם קיבל רישיון לכך מהשר. כמו כן, חל איסור על מי שכבר קיבל רישון – לחרוג מתנאי הרישיון או לפעול שלא על פיו. כך למשל, חל איסור להתקשר במסגרת העסקים עם מי שאינו בעל רישיון, לפגוע בזכויות העובדים, להעסיקם בניגוד לחוק וכיוצ"ב.

העונש הקבוע לצד עבירת עיסוק כקבלן כוח אדם ללא רישיון היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

 

סעיף 10(א) לחוק – העסקת עובדים זרים ללא היתר על ידי קבלן כוח אדם

סעיף 10(א) קובע שחל איסור על קבלן כוח אדם להעסיק עובדים שאינם תושבי ישראל, אלא אם קיבל היתר מיוחד משר הפנים. כמו כן, עליו להתנהל על פי הוראות ההיתר המיוחד וכל חריגה ממנו תהווה עבירה פלילית. ישנם קבלני כוח אדם רבים שמעסיקים עובדים זרים מבלי לקבל היתר מיוחד לכך, בין בעצמם ובין באמצעות מתווכים, כאשר העסקה זו אף היא פסולה במרבית המקרים.

כך למשל, חברת כוח אדם המעניקה "שירותים" לחברה אחרת המעסיקה עובדים זרים – עלולה להחשב כמעסיקת העובדים הזרים – מאחר שאין לה רישיון מיוחד, חשופים בעלי התפקידים בחברה לאכיפה פלילית, חקירות וכתבי אישום. יודגש, החוק קובע שהיתר להעסקת עובדים זרם שאינם תושבי ישראל, ינתן אך ורק לחברה שמטרתה העסקת עובדים זרים, ולא לחברת כוח אדם "רגילה".

העונש הקבוע לצד עבירת העסקת עובד זר ללא רישיון והיתר מיוחד, או העסקתו בניגוד לתנאי הרישיון היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

 

סעיף 10(א1) לחוק – העסקת עובדים זרים בחו"ל ללא היתר

סעיף 10(א1) קובע שחל איסור על קבלן כוח אדם להעסיק עובדים זרים בחו"ל, אלא אם התקבל היתר מיוחד מהשרד. כמו כן, על החברה להתנהל בהתאם להוראות הרישיון המיוחד. גם כאן, אנו עדים לכתבי אישום שמוגשים נגד בעלי תפקידים וחברות כוח אדם בשל העסקה ללא רישיון, העסקה בניגוד לתנאי הרישיון או העסקה עקיפה באמצעות חברות קש, מתווכים וחברות בת למניהן.

העונש הקבוע לצד עבירת העסקת עובדים זרים בחו"ל ללא היתר או בניגוד להיתר היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

סעיף 19 לחוק – הפרעה למפקח להשתמש בסמכויותיו

סעיף 19 לחוק קובע את סמכויותיו של מפקח מטעם משרד הפנים. אכן, יחידת הפיקוח במשרד הפנים מפקחת על חברות כוח האדם ועל ביצוע הוראות החוק.

חברת כוח אדם וכל בעלי התפקידים בה מחוייבים לשתף פעולה עם המפקח ולאפשר לו:

  1. למסור למפקח כל מידע, פרט או מסמך הקשור לעבודת החברה.
  2. לאפשר למפקח להכנס לכל מקום בו המפקח מניח שמועסקים בני אדם או מתנהל עסקו של קבלן כוח האדם.
  3. לבדוק כל פנקס, תעודה, דו"ח או מסמך אחר ולהעתיקו.

 

אם לא די בכך, מעניק החוק סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה למפקח על חברות כוח אדם. הפרעה למפקח מהווה עבירה עצמאית שדינה הרשעה בפלילים ועד חצי שנת מאסר. לצד עונשים אלו, מוטלים קנסות בסך 28,400 ש"ח בגין כל הפרה בנפרד.

 

עבירות שדינן קנסות כספיים

מעבר לעבירות המנויות לעיל שדינן הרשעה פלילית ועונשי מאסר, ישנן מספר עבירות שהעונש בצידן הוא 28,800 ש"ח בגין כל עבירה. חשוב לציין, מבחינה זו, רשויות האכיפה דורשות שכל העסקה וכל עובד ייחש, לכשעצמו, עבירה נפרדת. לפיכך ולשם הדוגמה, העסקת 20 עובדים בניגוד לחוק עלולה לעלות כדי קנס בסך 576,000 ש"ח.

העבירות שדינן קנס כספי הן עבירה לפי סעיף 9 לחוק – אי מסירת דוח שנתי, סעיפים 12(א) ו-12(ב) שעניינן איסור קבלני כוח אדם ו/או מעסיקים בפועל לחייב עובדי כוח אדם לשלם החזרי הוצאות כאלו ואחרים, סעיף 16 – לעניין העסקת עובד כוח אדם בזמן השבתה או שביתה, סעיף 19(ב) לחוק – לעניין אי מסירת פרטים, מסמכים, או דוחות למפקח על פי דרישתו.

כאשר מוגשים כתבי אישום לבית הדין לעבודה, יבקשו רשויות התביעה להטיל קנסות כספיים בגין כל עבירה בנפרד, כך שהסכומים עלולים להצטבר למאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים.

 

זימון קבלן כוח אדם לחקירה

מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה רשאי להזמין קבלן כוח אדם ו/או כל בעל תפקיד בחברת כוח אדם לחקירה. מרגע הזימון, על הנחקר להתייצב ולשתף פעולה בהתאם להוראות החוק ובהתאם לזכויותיו. כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום עבירות צווארון לבן, בכלל זה עבירות קבלני כוח אדם, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם עו"ד לפני החקירה ואף להגיע לחקירה בליווי עו"ד מומחה לעבירות צווארון לבן.

 

אלעד שאול ושות', משרד מומחה בעבירת צווארון לבן וקבלני כוח אדם

עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי ועבירות צווארון לבן. המשרד מדורג כמוביל בתחומים אלו על ידי חברת הדירוג BDI. עורכי הדין הפליליים במשרד אלעד שאול ושות', כולם ללא יוצא מן הכלל, יוצאי הפרקליטות, התביעה המשטרתית או רשות המיסים.

משכך, אנו מכירים את כל רזי המשפט הפלילי, על כל היביטיו המשפטיים, הן מנקודת מבטו של הסנגור הפלילי והן מנקודת מבטו של התובע הפלילי. אנו מייצגים בקביעות בעלי חברות, מנכ"לים, דירקטורים, עו"ד, רואי חשבון, פוליטיקאים ואישי ציבור. זרועו הארוכה של משרד אלעד שאול ושות' מגיעה מאילת ועד קריית שמונה, בכל ערכאה משפטית פלילית ומנהלית, עד לבית המשפט העליון.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות קבלני כוח אדם?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

קרא עוד »
עבירות
הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה