תחומי התמחות

  • home
  • עבירות קבלני כוח אדם

עבירות קבלני כוח אדם

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

שוק חברות כוח האדם מצוי תחת פיקוחם של משרד העבודה והרווחה, משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ומשרד הפנים. ניהול חברת כוח אדם בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996 או לחוק העסק עובדים זרים, תשנ”א-1991, עלולה להוביל לחקירה פלילית, הגשת כתבי אישום והטלת עונשים. עו”ד אלעד שאול, ממייסדי פירמת שאול-רן ושות’ המדורגת בין המובילות בישראל בתחום “צווארון לבן – פלילי”, מסביר:

עבירות חברת כוח אדם

מה העונש על עבירות קבלני כוח אדם?

מגוון העבירות אותן ניתן לבצע בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם או על חוק העסקת עובדים זרים – הוא מגוון רחב. מנעד הענישה מגיע עד 6 חודשי מאסר בפועל.

עם זאת, בשל העובדה כי ניתן למנוע מבעל רישום פלילי לעסוק כקבלן כוח אדם, במרבית המקרים לא עונש המאסר הוא שמרתיע את העומדים לדין בעבירות קבלני כוח אדם, אלא עצם ההרשעה בפלילים לצד קנסות כבדים שמוטלים על החברות ועל בעלי החברות.

סעיף 2(א) לחוק – עיסוק כקבלן כוח אדם ללא רישיון או בניגוד לרישיון

סעיף 2(א) קובע שחל איסור על אדם לעסוק כקבלן כוח אדם אלא אם קיבל רישיון לכך מהשר. כמו כן, חל איסור על מי שכבר קיבל רישון – לחרוג מתנאי הרישיון או לפעול שלא על פיו.

כך למשל, חל איסור להתקשר במסגרת העסקים עם מי שאינו בעל רישיון, לפגוע בזכויות העובדים, להעסיקם בניגוד לחוק וכיוצ”ב. העונש הקבוע לצד עבירת עיסוק כקבלן כוח אדם ללא רישיון היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

סעיף 10(א) לחוק – העסקת עובדים זרים ללא היתר על ידי קבלן כוח אדם

סעיף 10(א) קובע שחל איסור על קבלן כוח אדם להעסיק עובדים שאינם תושבי ישראל, אלא אם קיבל היתר מיוחד משר הפנים. כמו כן, עליו להתנהל על פי הוראות ההיתר המיוחד וכל חריגה ממנו תהווה עבירה פלילית.

ישנם קבלני כוח אדם רבים שמעסיקים עובדים זרים מבלי לקבל היתר מיוחד לכך, בין בעצמם ובין באמצעות מתווכים, כאשר העסקה זו אף היא פסולה במרבית המקרים.

כך למשל, חברת כוח אדם המעניקה “שירותים” לחברה אחרת המעסיקה עובדים זרים – עלולה להחשב כמעסיקת העובדים הזרים – מאחר שאין לה רישיון מיוחד, חשופים בעלי התפקידים בחברה לאכיפה פלילית, חקירות וכתבי אישום.

יודגש, החוק קובע שהיתר להעסקת עובדים זרם שאינם תושבי ישראל, ינתן אך ורק לחברה שמטרתה העסקת עובדים זרים, ולא לחברת כוח אדם “רגילה”.

העונש הקבוע לצד עבירת העסקת עובד זר ללא רישיון והיתר מיוחד, או העסקתו בניגוד לתנאי הרישיון היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

סעיף 10(א1) לחוק – העסקת עובדים זרים בחו”ל ללא היתר

סעיף 10(א1) קובע שחל איסור על קבלן כוח אדם להעסיק עובדים זרים בחו”ל, אלא אם התקבל היתר מיוחד מהשרד. כמו כן, על החברה להתנהל בהתאם להוראות הרישיון המיוחד.

גם כאן, אנו עדים לכתבי אישום שמוגשים נגד בעלי תפקידים וחברות כוח אדם בשל העסקה ללא רישיון, העסקה בניגוד לתנאי הרישיון או העסקה עקיפה באמצעות חברות קש, מתווכים וחברות בת למניהן.

העונש הקבוע לצד עבירת העסקת עובדים זרים בחו”ל ללא היתר או בניגוד להיתר היא הרשעה בפלילים ועד 6 חודשי מאסר בפועל.

סעיף 19 לחוק – הפרעה למפקח להשתמש בסמכויותיו

סעיף 19 לחוק קובע את סמכויותיו של מפקח מטעם משרד הפנים. אכן, יחידת הפיקוח במשרד הפנים מפקחת על חברות כוח האדם ועל ביצוע הוראות החוק. חברת כוח אדם וכל בעלי התפקידים בה מחוייבים לשתף פעולה עם המפקח ולאפשר לו:

  1. למסור למפקח כל מידע, פרט או מסמך הקשור לעבודת החברה.
  2. לאפשר למפקח להכנס לכל מקום בו המפקח מניח שמועסקים בני אדם או מתנהל עסקו של קבלן כוח האדם.
  3. לבדוק כל פנקס, תעודה, דו”ח או מסמך אחר ולהעתיקו.

אם לא די בכך, מעניק החוק סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה למפקח על חברות כוח אדם.

הפרעה למפקח מהווה עבירה עצמאית שדינה הרשעה בפלילים ועד חצי שנת מאסר. לצד עונשים אלו, מוטלים קנסות בסך 28,400 ש”ח בגין כל הפרה בנפרד.

עבירות שדינן קנסות כספיים

מעבר לעבירות המנויות לעיל שדינן הרשעה פלילית ועונשי מאסר, ישנן מספר עבירות שהעונש בצידן הוא 28,800 ש”ח בגין כל עבירה. חשוב לציין, מבחינה זו, רשויות האכיפה דורשות שכל העסקה וכל עובד ייחש, לכשעצמו, עבירה נפרדת. לפיכך ולשם הדוגמה, העסקת 20 עובדים בניגוד לחוק עלולה לעלות כדי קנס בסך 576,000 ש”ח.

העבירות שדינן קנס כספי הן עבירה לפי סעיף 9 לחוק – אי מסירת דוח שנתי, סעיפים 12(א) ו-12(ב) שעניינן איסור קבלני כוח אדם ו/או מעסיקים בפועל לחייב עובדי כוח אדם לשלם החזרי הוצאות כאלו ואחרים, סעיף 16 – לעניין העסקת עובד כוח אדם בזמן השבתה או שביתה, סעיף 19(ב) לחוק – לעניין אי מסירת פרטים, מסמכים, או דוחות למפקח על פי דרישתו.

כאשר מוגשים כתבי אישום לבית הדין לעבודה, יבקשו רשויות התביעה להטיל קנסות כספיים בגין כל עבירה בנפרד, כך שהסכומים עלולים להצטבר למאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים.

זימון קבלן כוח אדם לחקירה

מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה רשאי להזמין קבלן כוח אדם ו/או כל בעל תפקיד בחברת כוח אדם לחקירה. מרגע הזימון, על הנחקר להתייצב ולשתף פעולה בהתאם להוראות החוק ובהתאם לזכויותיו. 

כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום עבירות צווארון לבן, בכלל זה עבירות קבלני כוח אדם, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם עו”ד לפני החקירה ואף להגיע לחקירה בליווי עו”ד מומחה לעבירות צווארון לבן. 

שאול-רן ושות’, משרד מומחה בעבירת צווארון לבן וקבלני כוח אדם

עו”ד אלעד שאול, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, בין המשרדים המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי ועבירות צווארון לבן. המשרד מדורג כמוביל בתחומים אלו על ידי חברת הדירוג BDI.

עורכי הדין הפליליים במשרד שאול-רן, כולם ללא יוצא מן הכלל, יוצאי הפרקליטות, התביעה המשטרתית או רשות המיסים. משכך, אנו מכירים את כל רזי המשפט הפלילי, על כל היביטיו המשפטיים, הן מנקודת מבטו של הסנגור הפלילי והן מנקודת מבטו של התובע הפלילי.

אנו מייצגים בקביעות בעלי חברות, מנכ”לים, דירקטורים, עו”ד, רואי חשבון, פוליטיקאים ואישי ציבור. זרועו הארוכה של משרד שאול-רן מגיעה מאילת ועד קריית שמונה, בכל ערכאה משפטית פלילית ומנהלית, עד לבית המשפט העליון.

החברות המובילות bdi

חייג עכשיו