אי הרשעה: ביטול הרשעה

סיום הליך הפלילי ללא הרשעה

הרשעה בפלילים היא אות קלון המוצמד לאדם על ידי המדינה על מנת לסמן אותו כמי שהפר את הכללים. להרשעה פלילית השלכות רבות, בין היתר, אי יכולת לעסוק במקצועות מסוימים, להתקבל לאיגודים מקצועיים ולעבוד במקצועות הדורשים היתר. כמובן, שהרשעה פלילי משפיעה גם על תדמיתו של האדם ועל שמו הטוב בעיני ציבור. בחלק מן המקרים ניתן להודות בביצוע מעשה, ולסיים את ההליך ללא הרשעה וללא הכתם של המשפט הפלילי.

עורך דין פלילי אלעד שאול, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין "אלעד שאול ושות'", מסביר כיצד לסיים הליך פלילי בלי הרשעה.

 

אי הרשעה בפלילים

על פי החוק ופסיקת בית המשפט העליון, כאשר אדם מודה בביצוע עבירה פלילית הכלל הוא להרשיע אותו בפלילים. כאשר הנאשם הוא עבריין חוזר בעל רישום פלילי קודם, הרשעה נוספת לא מעלה ולא מורידה בעניינו. אולם כשמדובר בנאשם נורמטיבי אשר מסתבך לראשונה בפלילים שאלת ההרשעה או אי הרשעה היא שאלה מהותית והרת גורל.

בעניינם של נאשמים שהסתבכו בפעם הראשונה עם החוק ואין לחובתם הרשעות קודמות, ישנו הליך חריג במיוחד לפיו יסתיים ההליך הפלילי בקביעת בית המשפט לפיה למרות שהנאשם ביצע עבירה פלילית הוא לא יוכתם בהרשעה פלילית וכתוצאה מכך הוא יוכל להמשיך בחייו כמעט ללא השפעה.

לעניין זה ניתן לקרוא את המאמרים המסבירים את השלכותיו של הרישום הפלילי ואת האופן בו ניתן למחוק רישום פלילי:

 

בקצרה נציין, כי מי שהורשע יהפוך להיות בעל עבר פלילי, לא יוכל להוציא תדפיס רישום פלילי נקי ("תעודת יושר"), וכתוצאה מכך לא יוכל לעבוד במקומות עבודה מסוימים כגון מוסדות ציבור, משרדי ממשלה, כוחות הביטחון, תעשיות מיוחדות ובאיגודים מקצועיים כגון לשכת עורכי הדין, מועצת רואי החשבון, משרד הבריאות וכדומה.

כמו כן, יתקשה אותו אדם להיבחר כנבחר ציבור, לא יוכל לקבל ויזה למדינות מסוימות ולא יוכל לשאת נשק או לנהוג באוטובוס או במונית.

 

פסק דין תמר כתב בבית המשפט העליון (הלכת כתב)

פסק הדין המנחה בעניין אי הרשעה הוא ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, בו קבע בית המשפט העליון את המבחנים הנוגעים לשאלה אי ההרשעה של נאשם. על פי פסק הדין, על בית המשפט לבחון קיומם של שני תנאים מצטברים על מנת שתתאפשר אי הרשעה, באומרו:

"הימנעות מהרשעה אפשרית איפא בהצטבר שני גורמים: ראשית על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים."

לשם הדוגמה, אם הוגש נגד הנאשם כתב אישום בעבירת החזקת סמים לצריכה עצמית, והנאשם הוא מתמחה במשפטים, הרי שעל פי המבחן הראשון ברור שהרשעה תפגע בנאשם שהרי הוא לא יוכל להתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין. על פי המבחן השני, מאחר ומדובר בעבירה קלה יחסית, סביר כי אפשר לוותר בנסיבות העניין על הרשעה מבלי לפגוע בשיקולי הענישה האחרים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

השיקולים לאי הרשעת נאשם

מעבר לשיקולים המנויים בפסק הדין תמר כתב, על בית המשפט לבחון מגוון רחב של שיקולים שתכליתם העיקרית היא לבדוק האם הנזק שייגרם לנאשם מעצם הרשעתו הוא גדול יותר מהתועלת שתצמח לחברה מההרשעה בפלילים.

ברוב המקרים יפנה בית המשפט את הנאשם לקבלת תסקיר שירות מבחן (חוות דעת). שירות המבחן הוא גוף של משרד הרווחה אשר פוגש את הנאשם, משוחח אתו ומוסר חוות דעת לבית המשפט בדבר אופיו של הנאשם, מסוכנותו, מידת החרטה שלו וכן ממליץ על עונש הולם בנסיבות העניין. חשוב להיות מלווים על ידי עורך דין פלילי בכל שלבי ההליך הפלילי, כמו גם בשלב תסקיר שירות המבחן.

בסופו של דבר יבחן בית המשפט, באמצעות שירות המבחן או בהפעלת שיקול דעת עצמאי, את סוג העבירה, עברו של הנאשם, האם מדובר בעבירה חד פעמית או בדפוס התנהגות, נסיבות חייו של הנאשם (גיל, מצב כלכלי, לימודים, שירות צבאי ועוד), השפעת ההרשעה על חייו של הנאשם ומידת הנזק שעשויה להיגרם לו, וגם את יחסו של הנאשם לעבירה (האם הוא מתבייש במעשיו או לא).

תפקידו של עורך הדין בעניין זה הוא להציג בפני בית המשפט את מלוא הנתונים ולשכנע אותו שהאיזון הראוי בין אינטרס הציבור לאינטרס הנאשם מחייב את אי הרשעת הנאשם בפלילים.

 

איך מסיימים תיק ללא הרשעה?

לעתים מוגש כתב אישום נגד אדם נורמטיבי לחלוטין, בן טובים, אשר לא הסתבך בפלילים. לאחר לימוד חומר הראיות נוכח הסנגור לגלות שישנן מספיק ראיות על מנת להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש. במצב דברים כזה, יכול עורך הדין הפלילי לטעון במסגרת משא ומתן עם התביעה או בפני בית המשפט, לקיומו של אינטרס ציבורי חשוב לסיום ההליך בלי הרשעה תוך הסתפקות בענישה חינוכית.

ענישה חינוכית יכולה להתבטא בצו פיקוח של שירות המבחן במסגרתו ישתתף העבריין בקבוצה טיפולית, ואף בשעות לתועלת הציבור (של"צ) שיבוצעו בתמורה לאי ההרשעה.

עורך דין פלילי מומחה לסיום תיקים באי הרשעה יכול לנהל משא ומתן עם התביעה עוד לפני הגשת כתב האישום, במהלך שלב השימוע הפלילי, ובו להפציר בפרקליטות או בתביעה המשטרתית להימנע מהגשת כתב אישום ולהסתפק באזהרה או בענישה חינוכית מחוץ לבית המשפט.

במידה והדבר לא צולח והוגש כתב אישום, ניתן לנהל משא ומתן עם התביעה במסגרתה יודה הנאשם בעובדות כתב אישום מתוקן, והצדדים יסכימו לבקש מבית המשפט לא להרשיע את הנאשם בפלילים.

במקרים אחרים, כאשר התביעה מתעקשת על הרשעת הנאשם, ניתן להודות בכתב האישום ולאפשר לבית המשפט להרשיע את הנאשם, ומיד לאחר מכן לבקש לשלוח את הנאשם לתסקיר שירות מבחן כדי לבחון אפשרות להורות על ביטול הרשעה בפלילים.

 

מה ההבדל בין ביטול הרשעה לאי הרשעה?

אף אם בית המשפט מצא שנאשם אשם והחליט להרשיע אותו בפלילים, סעיף 192 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 קובע שניתן לבטל את הרשעתו של הנאשם במילים אלו:

"הרשיע בית המשפט את הנאשם ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשע, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

בשונה מאי הרשעה מלכתחילה, בחלק גדול מהמקרים בית המשפט בוחר להרשיע את הנאשם ולהפנות אותו לשירות המבחן על מנת לבחון, בין היתר, גם את שאלת הרשעתו (ביטול ההרשעה). כאשר מדובר בהליך של ביטול הרשעה שכבר התבצעה, לתסקיר שירות המבחן חשיבות עליונה. על התסקיר להצביע על מכלול נסיבות חייו של הנאשם, על הנאשם להביע חרטה על המעשה ולהסביר כיצד הרשעתו עשויה לפגוע בחייו באופן לא מידתי.

גם כאן, עורך דין פלילי מומחה בביטול הרשעה יכול לסייע לנאשם להתכונן לפגישתו עם שירות המבחן, להביע את עמדתו בצורה נכונה ולקדם את סיכוייו לביטול הרשעתו בפלילי.

 

חשיבות הייצוג על ידי עורך דין פלילי על מנת לקדם אי הרשעה

משרד עורך דין פלילי אלעד שאול ושות', מייצג נאשמים וחשודים נורמטיביים ונעדרי עבר פלילי שזו הסתבכותם הראשונה עם החוק. למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים פליליים ובהשגת עסקאות טיעון והסדרים מקלים וביניהם אי הרשעה בפלילים, ביטול הרשעה, סגירת תיקי חקירה ואי העמדה לדין מכוח שימוע פלילי מכוח סעיף 60א.

עורך דין פלילי אלעד שאול, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, הקים את משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' ויחד עם צוות המשרד, מייצגים חשודים ונאשמים נורמטיביים בלבד, ומוכרים ככאלה בקרב גופי התביעה ובתי המשפט. המשרד שם לו למטרה עליונה להגן על שמו הטוב של הלקוח, על חירותו, תוך מלחמה עיקשת על אי הרשעתו – מקום בו הדבר אפשרי.

 

אי הרשעה בבית משפט

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא אי הרשעה: ביטול הרשעה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה