אישור משטרה העדר עבירות מין

אישור משטרה בדבר העדר עבירות מין נועד למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים. האם תיק חקירה שנסגר מונע קבלת אישור העסקה מהמשטרה? אילו עבירות ימנעו העסקה במוסדות בהן שוהים קטינים? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

אישור משטרה לעבודה עם קטינים

בקרב הציבור בישראל קיימת רגישות רבה מאוד בכל הנוגע לעבירות מין וביחוד אם בוצעו בקטינים. במרץ 2003 נכנס לתוקף החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים שמטרתו הגנה על קטינים וחסרי ישע מפני עברייני מין.

החוק קובע שני איסורים בולטים:

 1. איסור על המעסיק להעסיק עבריין מין מורשע.
 2. איסור על עבריין מין מורשע להגיש מועמדותו ולעסוק במוסדות בהם שוהים קטינים, חסרי ישע או בעלי מוגבלויות.

 

אילו מוסדות מחוייבים לדרוש אישור העסקה מהמשטרה?

החוק מגדיר בצורה רחבה ביותר את המוסדות שמחוייבים לבקש אישור העסקה ממועמדים, ובניהם:

 1. בתי ספר.
 2. מוסד חינוכי בו שוהים קטינים.
 3. מעונות וגני ילדים.
 4. משפחתונים.
 5. מרכזי תרבות נוער וספורט (מתנ"סים).
 6. מכוני כושר.
 7. גן חיות.
 8. גן שעשועים.
 9. תנועות נוער.
 10. כל עסק שעוסק, בין היתר, בהסעת קטינים, ארגון טיולים לקטינים או אבטחה שלהם.
 11. בריכות שחיה.
 12. קייטנות.
 13. פנימיות או מועדונים לקטינים.
 14. מרפאות ובתי חולים.

 

מדובר ברשימה מקיפה ורחבה בהחלט שעוסקת במקומות תעסוקה המשרתים קטינים באופן מובהק.

בנוסף, החוק מבקשל להגן על בעלי מוגבלויות ואנשים חסרי ישע, לכן מקומות ההעסקה הבאים מחוייבים גם הם לבקש אישור משטרה מכל מועמד, מתנדב או ספק:

 1. מעון לבעלי מוגבלויות.
 2. מרכז טיפולי או שיקומי.
 3. מועדון לנכים או חסרי ישע.
 4. עסק למתן שירותי נופש לחסרי ישע.
 5. הסעות נכים או חסרי ישע.
 6. אבטחה של נכים או חסרי ישע.
 7. בתי חולים ומרפאות לטיפול בחולי נפש.
 8. בתי חולים סיעודיים.
 9. מסגרות שיקום לחולי נפש.
 10. כל גוף אחר שעוסק בהדרכה, הוראה או אבחון לבעלי מוגבלויות או חסרי ישע מכל סוג.

 

החוק חל, כמובן, על חברות, עמותות ועוסקים מכל סוג.

 

האם ניתן להעסיק אדם במוסד חינוכי ללא אישור משטרה?

לא. אסור לקבל אדם לעבודה במוסד ובו אוכלוסיות מוגנות מבלי שהציג אישור משטרה בדבר היעדר הרשעה בעבירת מין. באורח פלא, החובה לספק אישור משטרה חלה על גברים בלבד וטרם הוחלה על נשים. לא ינתן אישור משטרה לעבודה עם קטינים למי שהורשע בעבירת מין וטרם חלפו 20 שנה מיום שחרורו מהכלא.

 

האם ניתן להתנדב במוסדות ללא אישור משטרה?

לא. כל מי שמבקש להתנדב במוסד שבו קטינים, חסרי ישע או בעלי מוגבלויות – חייב להציג אישור משטרה בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין. החוק קבע שאפילו ספק שירותי חוץ ("פרילנס") מחוייב בהצגת אישור משטרה.

למעשה, החובה להצגת אישור העסקה לעבודה עם קטינים חל על כל אלו:

 1. מועמד לעבודה.
 2. מתנדב.
 3. מועסק באמצעות חברת כוח אדם.
 4. נותן שירות מכל סוג (רו"ח, עו"ד, מדריך, מוביל וכדומה).

 

החוק מטיל את האחריות לבדוק אם עובד או מתנדב כשירים לעבוד על המעסיק עצמו. לכן, מוסדרות ומסגרות רבות פונות לקבלת ייעוץ משפטי מסודר עם עורכי דין פליליים  כדי לוודא שהם עומדים בתנאי החוק.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

אילו טפסים נדרשים כדי לבקש אישור משטרה?

על המבקש להגיע לתחנת המשטרה מצוייד בטופס הבאים:

 1. טופס "בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה": המבקש רשאי להגיש את הבקשה בעצו או לחתום על יפוי כוח למעסיק שיבקש אותה עבורו.
 2. טפס "תעודת מוסד": המוסד המבקש צריך להצטייד בתעודת מוסד חתומה כדין שמתארת את שם המוסד, סוג המוסד ופרטים על המשרה הרלוונטית למועמד.

 

את הטפסים ניתן למצוא באתר משטרת ישראל.

 

מה נחשב "עבירת מין" לפי החוק?

עבירת מין היא אחת מהעבירות הקבועות בחוק העונשין ובניהן:

 1. החזקה או פרסום של חומרי תועבה (פדופיליה): עבירה של פרסום חומר תועבה פדופילי לרבות החזקת חומר פדופילי על מחשב.
 2. אינוס
 3. בעילה אסורה בהסכמה
 4. מעשה סדום
 5. מעשה מגונה בפומבי
 6. מעשה מגונה
 7. עבירות מין במשפחה
 8. התעללות מינית בקטין או בחסר ישע
 9. עבירות מין לפי חוק השיפוט הצבאי

 

אני נתקל בלקוחות רבים השואלים:

 

"האם הטרדה מינית היא עבירת מין שמונעת קבלת אישור העסקה?"

התשובה היא, לא. הטרדה מינית לא מהווה עבירת מין לפי החוק ומי שהורשע בה לא מחוייב לספק אישור משטרה בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין. בעבירות מסויימות ההגדרה של העבירה כהטרדה מינית בלבד היא קריטית ויכולה להשפיע על חייו של החשוד.

כך למשל, עבירה של מעשה מגונה באמצעות שליחת תמונה של איבר המין ללא הסכמה (דיק פיק) יכולה להיחשב מעשה מגונה, שהיא עבירת מין, או הטרדה מינית שהיא לא עבירת מין. מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה לעבירות מין ומחשב כדי שיפעל לסיווג העבירה כהטרדה מינית.

 

שאלה נוספת בה אני נתקל רבות היא:

"נחקרתי במשטרה על עבירת מין והתיק נסגר, אוכל להוציא אישור משטרה?"

יתכן שכן. החוק מחייב קבלת אישור רק בעניינם של עברייני מין מורשעים. תיקי חקירה שנסגרו במשטרה לא רלוונטיים לעניין זה, גם אם החשד הוא בעבירת מין חמורה. עם זאת, יש משמעות לתיקי משטרה סגורים בהתנהלות מול רשויות המדינה וגם אליה צריך לשים לב.

 

אני לא בטוח אם אקבל אישור משטרה, מה עלי לעשות?

מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי בהקדם האפשרי עוד לפני הגשת המועמדות למקום העבודה. כעורך דין מנוסה במשפט פלילי, אני יודע באילו מקרים חובה לספק אישור משטרה ובאילו מקרים אין חובה. יכול מאוד להיות שנחקרת במשטרה בחשד לעבירת מין חמורה, אך נסיבות המקרה לא מחייבות אותך לספר על כך.

על מנת "ללכת על בטוח", פנה לייעוץ שבסופו תדע אם המעסיק יקבל דיווח על עברך הפלילי והאם כדאי בכלל לפעול למחיקת רישום פלילי או פניה לנשיא המדינה בבקשה לחנינה.

 

האם בכל זאת אפשר לעבוד במוסדות רגישים עם עבר בעבירות מין?

המקרה המדובר ביותר נודע לעניינו של ד"ר אברהם ברקאי, רופא שהורשע בהחזקת תוכן פדופילי על מחשבו. בית הדין האזורי לעבודה קבע שאין מניעה למנות אותו לרופא הפיקוח לבריאות התלמיד במשרד הבריאות, אך בית הדין הארצי הפך את ההחלטה. הצבתו של ד"ר ברקאי, שהורשע בהחזקת חומרי תועבה פדופיליים, כמי שאחראי על בריאותם של ילדים – גרמה להרמת גבה.

עצם העובדה שד"ר ברקאי בחר להוריד תכני תועבה פדופילים למחשבו הובילה להרשעתו ויש בה כדי ללמד על מסוכנות מסויימת כלפי קטינים. חמור מכך, ברקאי הפיץ חלק מהסרטונים ואיפשר לפדופילים ברחבי העולם גישה לסרטונים שהחזיק. ד"ר זאיד פלאח השופט שדן בעניינו, קבע שהמעשה חמור וגרם להפצה של חומר התועבה ובכך תמך, בעקיפין, בתעשיית ניצול הקטינים.

אתה נדרש להציג אישור משטרה בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין? יש לך שאלות נוספות? אני לרשותך.

5 מתוך 5 - (7 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא אישור משטרה העדר עבירות מין?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה