החזקה ופרסום חומר תועבה

החזקת חומר פדופילי (סרטונים ותמונות) היא עבירה פלילית חמורה, כך גם הפצה או פרסום של חומר תעובה.

עו"ד אלעד שאול מסביר על התופעה וכיצד ניתן להתמודד עם חקירה במשטרה או הליך פלילי בגין עבירות אלו:

מה היא עבירת החזקת חומר תועבה?

מדובר באחת מעבירות המין המנויות בחוק העונשין ועיקרה איסור להחזיק או לצרוך תמונות וסרטונים אינטימיים בהם מוצגים קטינים בעירום או בסיטואציה אינטימית (תכני פדופיליה).

בעידן האינטרנט, ניתן לקבל גישה לתכנים פדופילים בקלות יחסית, בין באמצעות דפדפן האינטרנט הרגיל ובין באמצעות הרשת האפלה (dark net) – קלות הגישה הזו מעודדת, בסופו של תהליך, את מפעל הפדופיליה ומעודדת ניצול ופגיעה בקטינים.

בשל העובדה כי לעיתים קשה מאוד להגיע לאלו שיצרו בפועל את הסרטונים או התמונות האסורים, החליט המחוקק להילחם בתופעה דרך "הצרכן הסופי".

ההנחה היא, שאכיפה פלילית קשה ומחמירה תרתיע אזרחים מלצרוך חומרי תועבה, ובסופו של דבר תוביל לירידה בביקוש לתכנים אלו ולהפחתת הפגיעה בקטינים בכל רחבי העולם.

מה העונש על החזקה או צפיה בחומר תועבה (פדופיליה)?

סעיף 214(ב3) קובע שהעונש על החזקת סרטוני מין או תמונות עירום של קטינים הוא שנת מאסר בפועל.

מדובר בעבירה מסוג עוון שמובילה, ברוב המוחלט של המקרים, להגשת כתב אישום פלילי, ניהול הליך משפטי נגד הנאשם והרשעה פלילית אשר פוגעת ביכולתו של הנאשם להתקבל למקומות עבודה, לרכוש השכלה, לקבל רישיונות ממשלתיים ולהגר למדינת בחו"ל.

שים לב, החזקת חומר תועבה או צפיה בחומר תועבה היא עבירה שונה מעבירת פרסום חומר תועבה ובו דמותו של קטין – עבירת פרסום חומר תועבה היא עבירת פשע מהחמורות ביותר ודינה 5 שנות מאסר.

נחשפתי בטעות לתוכן פדופילי, האם עברתי עבירה פלילית?

על פי לשון החוק, לא. החוק קובע שצפייה בחומר תועבה פדופילי ו/או החזקתו מהווה עבירה פלילית:

"למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב"

נשאלת השאלה, כיצד ניתן להוכיח שהחזקתי או צרכתי חומר תועבה בתום לב? התשובה לכך היא משפטית, סבוכה ביותר ומתבססת על חומר הראיות, פסיקות בתי המשפט השונים במהלך השנים וניסיון החיים.

חשוב לציין שטענת החזקה אקראית או בתום לב תיבחן, בסופו של דבר, בחינה טכנית במעבדה משטרתית, או במעבדה פרטית מטעם עו"ד של החשוד, ותחשוף האם במחשבו של החשוד נמצאים חומרי תועבה נוספים, האם חומרים כאלו נמחקו בעבר מהמחשב ובדיקות נוספות.

בחיפוש משטרתי גילו במחשב שלי תיקיה עם סרטונים ותמונות – האם אלך לכלא?

יתכן שכן. חומרת העבירה נקבעת, בדרך כלל, על ידי מספר פרמטרים מרכזיים:

  1. כמות התוכן הפדופילי שהוחזק על ידי הנאשם – ככל שמספר הקבצים שהוחזק גדול יותר, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  2. משך הזמן בו החזיק הנאשם את תכני התועבה – החזקת חומר תועבה לאורך זמן, מעידה על פגיעה מתמשכת בקטינים, כמו גם על סטיה מינית של הנאשם, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  3. אופיו של התוכן הפדופילי – ככל שהקטינים צעירים יותר והאקט המצולם מיני יותר, כך, מטבע הדברים, הענישה צפויה להיות חמורה יותר.

בסופו של דבר, יבחן בית המשפט את כמות חומרי התועבה, אופיים, משך הזמן שהם הוחזקו כמו גם נתונים נוספים שבוחנים את נסיבותיו של הנאשם: גילו, עברו הפלילי, מאמצי טיפול ושיקום, נטילת אחריות ועוד.

האם צפיה בתוכן פדופילי או פרסום חומרי תועבה הופכת אותי לעבריין מין?

על פי החוק – כן. האיסור לצרוך או להחזיק חומרי תועבה מנוי בסימן י' לחוק העונשין תחת עבירות "זנות ותועבה", סימן בו נמצאים גם סרסרות לזנות, ניצול של קטינים ועוד.

עבירה זו היא מבין העבירות המנויות בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 ומוגדרת כעבירת מין לכל דבר ועניין:

"עבירת מין" – (1)(א) עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין;

כזכור, עבירת החזקת חומר התועבה מעוגנת בסעיף 214(ב3) לחוק ולכן היא מהווה עבירת מין.

הדבר נכון גם לעבירת פרסום חומר תועבה, שהיא כאמור עבירת פשע ומעוגנת בסעיף 214(ב).

מה המשמעות של הרשעה בעבירת מין?

ראשית, ככל הרשעה פלילית, שמו הטוב של הנאשם מוכתם לתקופה ארוכה ביותר, לעיתים למשך עשרות שנים; הוא לא יכול להתקבל למקומות עבודה רבים, נאסר עליו לקבל רישיונות מסוימים והוא יתקשה להיכנס למדינות מסוימות ברחבי העולם (לרבות ארה"ב).

שנית, עבריין מין מחויב במקרים רבים בעריכת הערכת מסוכנות מינית על ידי מרכז בריאות הנפש במשרד הבריאות.

בהערכת מסוכנות בוחנים את מידת הסיכון הנשקף מאדם שהורשע בעבירת מין, הסיכוי שיבצע עבירה דומה בעתיד וכיצד ניתן לשקם אותו, לפקח עליו ולעקוב אחר צעדיו על מנת להגן על הציבור.

שלישית, עבירות המין במדינת ישראל הן עבירות חמורות ביותר ונתקלות בתיעוב ובסלידה רבה על ידי בתי המשפט, משטרת ישראל והפרקליטות.

נאשם בעבירת מין צפוי ליחס צונן, בלשון המעטה, מרשויות המדינה ומבית המשפט. אם יורשע הנאשם בעבירת מין, עונשו צפוי להיות כבד בשל אופי העבירה.

רביעית, עבריין מין עשויה להיות מפוקח על ידי יחידת הפיקוח בשירות בתי הסוהר גם לאחר שסיים לרצות את עונשו וזאת במסגרת "צו פיקוח על עברייני מין".

במסגרת צו זה, מוטלות על העבריין מגבלות רבות לרבות איסור להשתמש במחשב ולגלוש ברשת האינטרנט, איסור עבודה במקומות מסוימים ועוד.

האם יש הבדל בין החזקת חומר תועבה לבין פרסום חומר תועבה?

בהחלט כן. החזקת חומר פדופילי היא אמנם עבירה חמורה, אולם פרסום תועבה היא עבירה חמורה יותר והעונש עליה הוא 5 שנות מאסר.

בעוד שצופה בתכני תועבה מבצע עבירה שהיא בעיקרה "פאסיבית" יחסית, הרי שאדם המפרסם חומר תועבה מבצע עבירה "אקטיבית" יותר ולכן פוגע פגיעה קשה יותר בגופם ובכבודם של קטינים מושא החומר האסור.

מפרסם חומר תועבה מהווה חוליה מרכזית בשרשרת הפצת הסרטונים והתמונות הפדופיליים ועל כן רשויות אכיפת החוק רואות הפצת חומרי תועבה בחומרה רבה! בעוד שהחזקת חומר תועבה תוביל ברוב המקרים להגשת כתב אישום ולהרשעה פלילית עם ענישה נלווית, פרסום תועבה יכול בהחלט לגרור עונשי מאסר בפועל לתקופות משמעותיות.

בין אם הנך חשוד / נאשם בהחזקת חומר תועבה ובין אם בהפצה ופרסום שלו – כלל ברזל הוא לפנות לייעוץ משפטי עם עו"ד המומחה בעבירות מין, לגבש קו הגנה משפטי איתן ולנווט את ההליך הפלילי לאפיק טיפולי ושיקומי (במידת הצרך) או להוביל לסגירת התיק בתנאים הנכונים.

התבקשתי על ידי גולש אחר להעביר אליו סרטון פדופילי, האם מדובר בפרסום?

כן. לצערנו הרב, חלק מאתרי האינטרנט העוסקים בהפצת תכנים פדופיליים מעודדים את הגולש לקחת חלק פעיל, "להראות רצינות" או להוכיח שאינו שוטר סמוי, ולשלוח תכני תועבה לשאר המשתתפים על מנת לרכוש את אמונם.

כמו כן, קבוצות whatsapp ו-telegram שונות העוסקות בתחום אסור זה, נשענות בעיקרן על שיתוף תמונות וסרטונים בין משתתפי הקבוצה – כך, הופכים חלק גדול ממשתתפי הקבוצה למפרסמי חומר תועבה והם חשופים לענישה פלילית קשה ומחמירה.

כיצד יכול עורך דין פלילי מומחה בעבירות מין לסייע לי?

עורכי הדין במשרד אלעד שאול ושות' הם יוצאי רשויות התביעה של מדינת ישראל, חלקם פרקליטים בדימוס וחלקם תובעים משטרתיים לשעבר.

אנו מכירים היטב את ההליך המשפטי הן מנקודת מבטו של הסנגור והן כתובעים מטעם מדינת ישראל.

אנו מנהלים, באופן שגרתי, תיקים פליליים רחבי היקף ומייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין שונות, בניהן גם החזקה, צריכה ופרסום של חומרי תועבה.

ה"אני מאמין" של משרדנו משלב ייעוץ משפטי איכותי ונכון, לחימה עיקשת על זכויות הלקוח, ושילוב נכון של הליך שיקומי וטיפולי במידת הצורך – מתוך הבנה שלעיתים אדם מבצע מעשה אסור מתוך נקודת חולשה, בוודאי שלא מתוך רוע!

משרד אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין פלילי מדורג בין המובילים בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי.

מחפש עורך דין פלילי בפתח תקווה, ברמת גן או בתל אביב? משרדינו מייעץ ומלווה את לקוחותיו בכל רחבי הארץ.

5 מתוך 5 - (7 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקה ופרסום חומר תועבה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה