החזקה ופרסום חומר תועבה

החזקת חומר פדופילי (סרטונים ותמונות) היא עבירה פלילית חמורה, כך גם הפצה או פרסום של חומר תעובה. עו"ד אלעד שאול מסביר על התופעה של החזקה ופרסום חומר תועבה וכיצד ניתן להתמודד עם חקירה במשטרה או הליך פלילי בגין עבירות אלו:

 

מה היא עבירת החזקת חומר תועבה?

מדובר באחת מעבירות המין המנויות בחוק העונשין ועיקרה איסור להחזיק או לצרוך תמונות וסרטונים אינטימיים בהם מוצגים קטינים בעירום או בסיטואציה אינטימית (תכני פדופיליה). בעידן האינטרנט, ניתן לקבל גישה לתכנים פדופילים בקלות יחסית, בין באמצעות דפדפן האינטרנט הרגיל ובין באמצעות הרשת האפלה (dark net) – קלות הגישה הזו מעודדת, בסופו של תהליך, את מפעל הפדופיליה ומעודדת ניצול ופגיעה בקטינים.

בשל העובדה כי לעיתים קשה מאוד להגיע לאלו שיצרו בפועל את הסרטונים או התמונות האסורים, החליט המחוקק להילחם בתופעה דרך "הצרכן הסופי". ההנחה היא, שאכיפה פלילית קשה ומחמירה תרתיע אזרחים מלצרוך חומרי תועבה, ובסופו של דבר תוביל לירידה בביקוש לתכנים אלו ולהפחתת הפגיעה בקטינים בכל רחבי העולם.

 

מה העונש על החזקה או צפייה בחומר תועבה (פדופיליה)?

סעיף 214(ב3) קובע שהעונש על החזקת סרטוני מין או תמונות עירום של קטינים הוא שנת מאסר בפועל. מדובר בעבירה מסוג עוון שמובילה, ברוב המוחלט של המקרים, להגשת כתב אישום פלילי, ניהול הליך משפטי נגד הנאשם והרשעה פלילית אשר פוגעת ביכולתו של הנאשם להתקבל למקומות עבודה, לרכוש השכלה, לקבל רישיונות ממשלתיים ולהגר למדינת בחו"ל.

שים לב, החזקת חומר תועבה או צפייה בחומר תועבה היא עבירה שונה מעבירת פרסום חומר תועבה ובו דמותו של קטין – עבירת פרסום חומר תועבה היא עבירת פשע מהחמורות ביותר ודינה 5 שנות מאסר.

 

נחשפתי בטעות לתוכן פדופילי, האם עברתי עבירה פלילית?

על פי לשון החוק, לא. החוק קובע שצפייה בחומר תועבה פדופילי ו/או החזקתו מהווה עבירה פלילית:

"למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב" נשאלת השאלה, כיצד ניתן להוכיח שהחזקתי או צרכתי חומר תועבה בתום לב? התשובה לכך היא משפטית, סבוכה ביותר ומתבססת על חומר הראיות, פסיקות בתי המשפט השונים במהלך השנים וניסיון החיים.

חשוב לציין שטענת החזקה אקראית או בתום לב תיבחן, בסופו של דבר, בחינה טכנית במעבדה משטרתית, או במעבדה פרטית מטעם עו"ד של החשוד, ותחשוף האם במחשבו של החשוד נמצאים חומרי תועבה נוספים, האם חומרים כאלו נמחקו בעבר מהמחשב ובדיקות נוספות.

 

בחיפוש משטרתי גילו במחשב שלי תיקיה עם סרטונים ותמונות – האם אלך לכלא?

יתכן שכן!

חומרת העבירה נקבעת, בדרך כלל, על ידי מספר פרמטרים מרכזיים:

  1. כמות התוכן הפדופילי שהוחזק על ידי הנאשם – ככל שמספר הקבצים שהוחזק גדול יותר, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  2. משך הזמן בו החזיק הנאשם את תכני התועבה – החזקת חומר תועבה לאורך זמן, מעידה על פגיעה מתמשכת בקטינים, כמו גם על סטיה מינית של הנאשם, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  3. אופיו של התוכן הפדופילי – ככל שהקטינים צעירים יותר והאקט המצולם מיני יותר, כך, מטבע הדברים, הענישה צפויה להיות חמורה יותר.

 

בסופו של דבר, יבחן בית המשפט את כמות חומרי התועבה, אופיים, משך הזמן שהם הוחזקו כמו גם נתונים נוספים שבוחנים את נסיבותיו של הנאשם: גילו, עברו הפלילי, מאמצי טיפול ושיקום, נטילת אחריות ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

האם צפייה בתוכן פדופילי או פרסום חומרי תועבה הופכת אותי לעבריין מין?

על פי החוק – כן! האיסור לצרוך או להחזיק חומרי תועבה מנוי בסימן י' לחוק העונשין תחת עבירות "זנות ותועבה", סימן בו נמצאים גם סרסרות לזנות, ניצול של קטינים ועוד.

עבירה זו היא מבין העבירות המנויות בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 ומוגדרת כעבירת מין לכל דבר ועניין:

"עבירת מין" – (1)(א) עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין; כזכור, עבירת החזקת חומר התועבה מעוגנת בסעיף 214(ב3) לחוק ולכן היא מהווה עבירת מין. הדבר נכון גם לעבירת פרסום חומר תועבה, שהיא כאמור עבירת פשע ומעוגנת בסעיף 214(ב).

 

מה המשמעות של הרשעה בעבירת מין?

ראשית, ככל הרשעה פלילית, שמו הטוב של הנאשם מוכתם לתקופה ארוכה ביותר, לעיתים למשך עשרות שנים; הוא לא יכול להתקבל למקומות עבודה רבים, נאסר עליו לקבל רישיונות מסוימים והוא יתקשה להיכנס למדינות מסוימות ברחבי העולם (לרבות ארה"ב).

שנית, עבריין מין מחויב במקרים רבים בעריכת הערכת מסוכנות מינית על ידי מרכז בריאות הנפש במשרד הבריאות. בהערכת מסוכנות בוחנים את מידת הסיכון הנשקף מאדם שהורשע בעבירת מין, הסיכוי שיבצע עבירה דומה בעתיד וכיצד ניתן לשקם אותו, לפקח עליו ולעקוב אחר צעדיו על מנת להגן על הציבור.

שלישית, עבירות המין במדינת ישראל הן עבירות חמורות ביותר ונתקלות בתיעוב ובסלידה רבה על ידי בתי המשפט, משטרת ישראל והפרקליטות. נאשם בעבירת מין צפוי ליחס צונן, בלשון המעטה, מרשויות המדינה ומבית המשפט. אם יורשע הנאשם בעבירת מין, עונשו צפוי להיות כבד בשל אופי העבירה.

רביעית, עבריין מין עשויה להיות מפוקח על ידי יחידת הפיקוח בשירות בתי הסוהר גם לאחר שסיים לרצות את עונשו וזאת במסגרת "צו פיקוח על עברייני מין". במסגרת צו זה, מוטלות על העבריין מגבלות רבות לרבות איסור להשתמש במחשב ולגלוש ברשת האינטרנט, איסור עבודה במקומות מסוימים ועוד.

 

האם יש הבדל בין החזקת חומר תועבה לבין פרסום חומר תועבה?

בהחלט כן. החזקת חומר פדופילי היא אמנם עבירה חמורה, אולם פרסום תועבה היא עבירה חמורה יותר והעונש עליה הוא 5 שנות מאסר. בעוד שצופה בתכני תועבה מבצע עבירה שהיא בעיקרה "פאסיבית" יחסית, הרי שאדם המפרסם חומר תועבה מבצע עבירה "אקטיבית" יותר ולכן פוגע פגיעה קשה יותר בגופם ובכבודם של קטינים מושא החומר האסור.

מפרסם חומר תועבה מהווה חוליה מרכזית בשרשרת הפצת הסרטונים והתמונות הפדופיליים ועל כן רשויות אכיפת החוק רואות הפצת חומרי תועבה בחומרה רבה! בעוד שהחזקת חומר תועבה תוביל ברוב המקרים להגשת כתב אישום ולהרשעה פלילית עם ענישה נלווית, פרסום תועבה יכול בהחלט לגרור עונשי מאסר בפועל לתקופות משמעותיות.

בין אם הנך חשוד / נאשם בהחזקת חומר תועבה ובין אם בהפצה ופרסום שלו – כלל ברזל הוא לפנות לייעוץ משפטי עם עו"ד המומחה בעבירות מין, לגבש קו הגנה משפטי איתן ולנווט את ההליך הפלילי לאפיק טיפולי ושיקומי (במידת הצרך) או להוביל לסגירת התיק בתנאים הנכונים.

 

התבקשתי על ידי גולש אחר להעביר אליו סרטון פדופילי, האם מדובר בפרסום?

כן. לצערנו הרב, חלק מאתרי האינטרנט העוסקים בהפצת תכנים פדופיליים מעודדים את הגולש לקחת חלק פעיל, "להראות רצינות" או להוכיח שאינו שוטר סמוי, ולשלוח תכני תועבה לשאר המשתתפים על מנת לרכוש את אמונם.

כמו כן, קבוצות whatsapp ו-telegram שונות העוסקות בתחום אסור זה, נשענות בעיקרן על שיתוף תמונות וסרטונים בין משתתפי הקבוצה – כך, הופכים חלק גדול ממשתתפי הקבוצה למפרסמי חומר תועבה והם חשופים לענישה פלילית קשה ומחמירה.

 

כיצד יכול עורך דין פלילי מומחה בעבירות מין לסייע לי?

עורכי הדין מטעם משרד אלעד שאול ושות' הם יוצאי רשויות התביעה של מדינת ישראל, חלקם פרקליטים בדימוס וחלקם תובעים משטרתיים לשעבר. אנו מכירים היטב את ההליך המשפטי הן מנקודת מבטו של הסנגור והן כתובעים מטעם מדינת ישראל. אנו מנהלים, באופן שגרתי, תיקים פליליים רחבי היקף ומייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין שונות, בניהן גם החזקה, צריכה ופרסום של חומרי תועבה.

ה"אני מאמין" של משרדנו משלב ייעוץ משפטי איכותי ונכון, לחימה עיקשת על זכויות הלקוח, ושילוב נכון של הליך שיקומי וטיפולי במידת הצורך – מתוך הבנה שלעיתים אדם מבצע מעשה אסור מתוך נקודת חולשה, בוודאי שלא מתוך רוע! משרד אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין פלילי מדורג בין המובילים בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי.

מחפש עורך דין פלילי בפתח תקווה, ברמת גן או בתל אביב? משרדינו מייעץ ומלווה את לקוחותיו בכל רחבי הארץ.

5 מתוך 5 - (10 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקה ופרסום חומר תועבה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה