החזקה ופרסום חומר תועבה

החזקת חומר פדופילי (סרטונים ותמונות) היא עבירה פלילית חמורה, כך גם הפצה או פרסום של חומר תעובה. עו"ד אלעד שאול מסביר על התופעה של החזקה ופרסום חומר תועבה וכיצד ניתן להתמודד עם חקירה במשטרה או הליך פלילי בגין עבירות אלו:

 

מה היא עבירת החזקת חומר תועבה?

מדובר באחת מעבירות המין המנויות בחוק העונשין ועיקרה איסור להחזיק או לצרוך תמונות וסרטונים אינטימיים בהם מוצגים קטינים בעירום או בסיטואציה אינטימית (תכני פדופיליה). בעידן האינטרנט, ניתן לקבל גישה לתכנים פדופילים בקלות יחסית, בין באמצעות דפדפן האינטרנט הרגיל ובין באמצעות הרשת האפלה (dark net) – קלות הגישה הזו מעודדת, בסופו של תהליך, את מפעל הפדופיליה ומעודדת ניצול ופגיעה בקטינים.

בשל העובדה כי לעיתים קשה מאוד להגיע לאלו שיצרו בפועל את הסרטונים או התמונות האסורים, החליט המחוקק להילחם בתופעה דרך "הצרכן הסופי". ההנחה היא, שאכיפה פלילית קשה ומחמירה תרתיע אזרחים מלצרוך חומרי תועבה, ובסופו של דבר תוביל לירידה בביקוש לתכנים אלו ולהפחתת הפגיעה בקטינים בכל רחבי העולם.

 

מה העונש על החזקה או צפייה בחומר תועבה (פדופיליה)?

סעיף 214(ב3) קובע שהעונש על החזקת סרטוני מין או תמונות עירום של קטינים הוא שנת מאסר בפועל. מדובר בעבירה מסוג עוון שמובילה, ברוב המוחלט של המקרים, להגשת כתב אישום פלילי, ניהול הליך משפטי נגד הנאשם והרשעה פלילית אשר פוגעת ביכולתו של הנאשם להתקבל למקומות עבודה, לרכוש השכלה, לקבל רישיונות ממשלתיים ולהגר למדינת בחו"ל.

שים לב, החזקת חומר תועבה או צפייה בחומר תועבה היא עבירה שונה מעבירת פרסום חומר תועבה ובו דמותו של קטין – עבירת פרסום חומר תועבה היא עבירת פשע מהחמורות ביותר ודינה 5 שנות מאסר.

 

נחשפתי בטעות לתוכן פדופילי, האם עברתי עבירה פלילית?

על פי לשון החוק, לא. החוק קובע שצפייה בחומר תועבה פדופילי ו/או החזקתו מהווה עבירה פלילית:

"למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב" נשאלת השאלה, כיצד ניתן להוכיח שהחזקתי או צרכתי חומר תועבה בתום לב? התשובה לכך היא משפטית, סבוכה ביותר ומתבססת על חומר הראיות, פסיקות בתי המשפט השונים במהלך השנים וניסיון החיים.

חשוב לציין שטענת החזקה אקראית או בתום לב תיבחן, בסופו של דבר, בחינה טכנית במעבדה משטרתית, או במעבדה פרטית מטעם עו"ד של החשוד, ותחשוף האם במחשבו של החשוד נמצאים חומרי תועבה נוספים, האם חומרים כאלו נמחקו בעבר מהמחשב ובדיקות נוספות.

 

בחיפוש משטרתי גילו במחשב שלי תיקיה עם סרטונים ותמונות – האם אלך לכלא?

יתכן שכן!

חומרת העבירה נקבעת, בדרך כלל, על ידי מספר פרמטרים מרכזיים:

  1. כמות התוכן הפדופילי שהוחזק על ידי הנאשם – ככל שמספר הקבצים שהוחזק גדול יותר, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  2. משך הזמן בו החזיק הנאשם את תכני התועבה – החזקת חומר תועבה לאורך זמן, מעידה על פגיעה מתמשכת בקטינים, כמו גם על סטיה מינית של הנאשם, כך הענישה צפויה להיות חמורה יותר.
  3. אופיו של התוכן הפדופילי – ככל שהקטינים צעירים יותר והאקט המצולם מיני יותר, כך, מטבע הדברים, הענישה צפויה להיות חמורה יותר.

 

בסופו של דבר, יבחן בית המשפט את כמות חומרי התועבה, אופיים, משך הזמן שהם הוחזקו כמו גם נתונים נוספים שבוחנים את נסיבותיו של הנאשם: גילו, עברו הפלילי, מאמצי טיפול ושיקום, נטילת אחריות ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

האם צפייה בתוכן פדופילי או פרסום חומרי תועבה הופכת אותי לעבריין מין?

על פי החוק – כן! האיסור לצרוך או להחזיק חומרי תועבה מנוי בסימן י' לחוק העונשין תחת עבירות "זנות ותועבה", סימן בו נמצאים גם סרסרות לזנות, ניצול של קטינים ועוד.

עבירה זו היא מבין העבירות המנויות בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 ומוגדרת כעבירת מין לכל דבר ועניין:

"עבירת מין" – (1)(א) עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין; כזכור, עבירת החזקת חומר התועבה מעוגנת בסעיף 214(ב3) לחוק ולכן היא מהווה עבירת מין. הדבר נכון גם לעבירת פרסום חומר תועבה, שהיא כאמור עבירת פשע ומעוגנת בסעיף 214(ב).

 

מה המשמעות של הרשעה בעבירת מין?

ראשית, ככל הרשעה פלילית, שמו הטוב של הנאשם מוכתם לתקופה ארוכה ביותר, לעיתים למשך עשרות שנים; הוא לא יכול להתקבל למקומות עבודה רבים, נאסר עליו לקבל רישיונות מסוימים והוא יתקשה להיכנס למדינות מסוימות ברחבי העולם (לרבות ארה"ב).

שנית, עבריין מין מחויב במקרים רבים בעריכת הערכת מסוכנות מינית על ידי מרכז בריאות הנפש במשרד הבריאות. בהערכת מסוכנות בוחנים את מידת הסיכון הנשקף מאדם שהורשע בעבירת מין, הסיכוי שיבצע עבירה דומה בעתיד וכיצד ניתן לשקם אותו, לפקח עליו ולעקוב אחר צעדיו על מנת להגן על הציבור.

שלישית, עבירות המין במדינת ישראל הן עבירות חמורות ביותר ונתקלות בתיעוב ובסלידה רבה על ידי בתי המשפט, משטרת ישראל והפרקליטות. נאשם בעבירת מין צפוי ליחס צונן, בלשון המעטה, מרשויות המדינה ומבית המשפט. אם יורשע הנאשם בעבירת מין, עונשו צפוי להיות כבד בשל אופי העבירה.

רביעית, עבריין מין עשויה להיות מפוקח על ידי יחידת הפיקוח בשירות בתי הסוהר גם לאחר שסיים לרצות את עונשו וזאת במסגרת "צו פיקוח על עברייני מין". במסגרת צו זה, מוטלות על העבריין מגבלות רבות לרבות איסור להשתמש במחשב ולגלוש ברשת האינטרנט, איסור עבודה במקומות מסוימים ועוד.

 

האם יש הבדל בין החזקת חומר תועבה לבין פרסום חומר תועבה?

בהחלט כן. החזקת חומר פדופילי היא אמנם עבירה חמורה, אולם פרסום תועבה היא עבירה חמורה יותר והעונש עליה הוא 5 שנות מאסר. בעוד שצופה בתכני תועבה מבצע עבירה שהיא בעיקרה "פאסיבית" יחסית, הרי שאדם המפרסם חומר תועבה מבצע עבירה "אקטיבית" יותר ולכן פוגע פגיעה קשה יותר בגופם ובכבודם של קטינים מושא החומר האסור.

מפרסם חומר תועבה מהווה חוליה מרכזית בשרשרת הפצת הסרטונים והתמונות הפדופיליים ועל כן רשויות אכיפת החוק רואות הפצת חומרי תועבה בחומרה רבה! בעוד שהחזקת חומר תועבה תוביל ברוב המקרים להגשת כתב אישום ולהרשעה פלילית עם ענישה נלווית, פרסום תועבה יכול בהחלט לגרור עונשי מאסר בפועל לתקופות משמעותיות.

בין אם הנך חשוד / נאשם בהחזקת חומר תועבה ובין אם בהפצה ופרסום שלו – כלל ברזל הוא לפנות לייעוץ משפטי עם עו"ד המומחה בעבירות מין, לגבש קו הגנה משפטי איתן ולנווט את ההליך הפלילי לאפיק טיפולי ושיקומי (במידת הצרך) או להוביל לסגירת התיק בתנאים הנכונים.

 

התבקשתי על ידי גולש אחר להעביר אליו סרטון פדופילי, האם מדובר בפרסום?

כן. לצערנו הרב, חלק מאתרי האינטרנט העוסקים בהפצת תכנים פדופיליים מעודדים את הגולש לקחת חלק פעיל, "להראות רצינות" או להוכיח שאינו שוטר סמוי, ולשלוח תכני תועבה לשאר המשתתפים על מנת לרכוש את אמונם.

כמו כן, קבוצות whatsapp ו-telegram שונות העוסקות בתחום אסור זה, נשענות בעיקרן על שיתוף תמונות וסרטונים בין משתתפי הקבוצה – כך, הופכים חלק גדול ממשתתפי הקבוצה למפרסמי חומר תועבה והם חשופים לענישה פלילית קשה ומחמירה.

 

כיצד יכול עורך דין פלילי מומחה בעבירות מין לסייע לי?

עורכי הדין מטעם משרד אלעד שאול ושות' הם יוצאי רשויות התביעה של מדינת ישראל, חלקם פרקליטים בדימוס וחלקם תובעים משטרתיים לשעבר. אנו מכירים היטב את ההליך המשפטי הן מנקודת מבטו של הסנגור והן כתובעים מטעם מדינת ישראל. אנו מנהלים, באופן שגרתי, תיקים פליליים רחבי היקף ומייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין שונות, בניהן גם החזקה, צריכה ופרסום של חומרי תועבה.

ה"אני מאמין" של משרדנו משלב ייעוץ משפטי איכותי ונכון, לחימה עיקשת על זכויות הלקוח, ושילוב נכון של הליך שיקומי וטיפולי במידת הצורך – מתוך הבנה שלעיתים אדם מבצע מעשה אסור מתוך נקודת חולשה, בוודאי שלא מתוך רוע! משרד אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין פלילי מדורג בין המובילים בישראל לפי דירוג bdi הבינלאומי.

מחפש עורך דין פלילי בפתח תקווה, ברמת גן או בתל אביב? משרדינו מייעץ ומלווה את לקוחותיו בכל רחבי הארץ.

5 מתוך 5 - (10 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקה ופרסום חומר תועבה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!