מאסר על תנאי

מהו מאסר על תנאי? באילו מקרים בית משפט מטיל עונש זה? והאם אפשר להימנע מהפעלת מאסר על תנאי?

עו"ד אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, מסביר:

עונש מאסר על תנאי

אחד מסוגי העונש החמורים ביותר שיכול בית המשפט בישראל לגזור על אדם המורשע בעבירה פלילית הוא מאסר מאחורי סורג ובריח.

ישנם שלושה סוגים של מאסר:

  1. מאסר בפועל: מאסר במתקן כליאה, בדרך כלל בית סוהר, למשך תקופת מאסר מסוימת שקובע בית המשפט במסגרת המגבלות הקבועות בחוק.
  2. מאסר בעבודות שירות: חלופה למאסר בפועל שבמסגרתה האסיר מבצע עבודה יום יומית במקום עבודה אזרחי ובסוף היום חוזר לביתו. במידה שעובד השירות לא עומד בתנאי ניתן להפקיע את עבודות השירות ולשלוח אותו לכלא – כל המידע במאמר על עבודות שירות.
  3. מאסר על תנאי: הנאשם נמצא אמנם אשם בעבירה שדינה מאסר, אך לא נגזר עליו מאסר ממשי. בית המשפט קובע עונש מאסר לתקופה מסויימת והעונש לא יופעל כל עוד הנאשם לא יחזור ויבצע עבירות פליליות. לרוב מדובר באיסור לבצע עבירות דומות או עבירה נוספת זהה לזו בה הורשע הנאשם למשך שנה עד שלוש שנים.

עונש מאסר על תנאי יכול להתווסף לכל עונש שייגזר על הנאשם בעתיד אם יבצע עבירה פלילית שמפעילה את התנאי.

ממתי מתחילים לספור את תקופת התנאי?

בדרך כלל, תקופת התנאי מתחילה ביום מתן גזר הדין, אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

אם נגזר על הנאשם עונש של מאסר ובנוסף גם מאסר על תנאי, מתחילים לספור את תקופת התנאי רק לאחר שחרורו מבית הכלא.

במקרה שאסיר עבר עבירה המפעילה את התנאי בעת חופשה מהכלא, המאסר על תנאי יחול גם על התקופה הזו.

סיבות למאסר על תנאי

מאסר, באופן כללי, לא אמור לשמש רק כעונש ויש לענישה הפלילית מטרות נוספות כגון:

  • הרחקה מהחברה.
  • הרתעת הנאשם.
  • שיקולי שיקום.
  • הרתעת הציבור מביצוע עבירות דומות.

שופט הגוזר מאסר על נאשם צריך לאזן בין כל מטרות הענישה ובמקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות האישיות של הנאשם, עונש מאסר עלול להוביל לפגיעה חמורה בעבריין ובסביבתו; ואף יכול למנוע או לעכב את שיקומו בעתיד, למרות ניסיונות המערכת לסייע לו.

במקרים כאלה, יתכן שהשופט יבחר לגזור על הנאשם "עונש צופה פני עתיד", כזה שירחב מעל ראשו וירתיע אותו מלבצע עבירה נוספת.

כדי להגיע למצב שבו למרות הגשת כתב אישום, ניהול הליך פלילי והרשעה, לא נגזר על הנאשם מאסר בפועל – צריך לנהל את המשפט הפלילי בחוכמה, בזהירות וביצירתיות, זוהי מנת חלקם של עורכי הדין הפליליים המייצגים חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.

במסגרת הייצוג אנו לוקחים שיקולים רבים בחשבון דוגמת נסיבות אישיות של הנאשם, עברו הפלילי, המלצות ותעודות הערכה, הליכי טיפול ושיקום שעבר וכדומה.

למשל, במקרה שבו אב לילדים, שנמצא במצוקה כלכלית, גונב, מאסר עלול לפגוע בניסיונותיו לפרנס את משפחתו, ויתכן כי תקופת המאסר תוביל לכך שהמצוקה הכלכלית תהיה גדולה כל כך שיאלץ להמשיך לגנוב.

מכאן, הנזק שבמאסר גדול בהרבה מהתועלת שהוא אולי מביא, ההרחקה הזמנית מהחברה.

במקרים מתאימים הצלחנו אף להוביל לביטול כתב אישום בשל נסיבות אישיות של נאשמים או לאור מחדלים וקשיים בחומר הראיות שאיתרנו.

הארכת מאסר על תנאי

לפעמים נגזר על נאשם מאסר על תנאי והוא חוזר לבצע עבירה, האם ניתן להאריך את המאסר המותנה לתקופה נוספת ולא להפעיל אותו? התשובה היא כן.

גם אם נתפס הנאשם באותה עבירה, או בעבירה דומה שעה שיש לו מאסר על תנאי בר הפעלה הוא לא מופעל באופן אוטומטי.

לאחר הגשת כתב האישום התביעה צריכה לדרוש את הפעלת המאסר המותנה ואילו עורך הדין הפלילי צריך להתנגד לכך.

כמובן, שהפעלת המאסר המותנה תלויה בהוכחה שהעבריין אכן ביצע את העבירה החדשה ולכן הוא צריך להיות מורשע בדין.

ישנם מקרים בהם בית המשפט יפעיל את סמכותו ויחליט להאריך את התנאי לתקופה נוספת ולא לשלוח את הנאשם לכלא כפי שקרה בתיק בו ייצגנו אדם שהסיע שב"ח בזמן שיש לו מאסר מותנה – בשל נימוקים וטיעונים שהצגנו הוסכם להאריך את התנאי למסיע השב"ח.

עונש מאסר על תנאי חב הפעלה

כל מאסר על תנאי שמוטל על נאשם הוא "מאסר על תנאי בר הפעלה", זאת אומרת, כזה שאפשר להפעיל אותו אך לא חובה.

אך אם נאשם מבצע יותר מעבירה אחת נוספת בתקופת התנאי, המאסר המותנה הופך להיות "מאסר על תנאי חב הפעלה" ובית המשפט שדן בגזר הדין חייב להפעיל אותו ולשלוח את הנאשם לכלא.

מקרה נוסף בו מאסר בר הפעלה הופך לחב הפעלה הוא במידה שבית משפט האריך מאסר על תנאי, בפעם השניה הוא הופך לחב הפעלה ואי אפשר להאריך אותו שוב.

במקרים חריגים ביותר, סעיף 85 לחוק מאפשר לבית המשפט להאריך את המאסר על תנאי חב הפעלה אם עונש המאסר עלול לגרום נזק חמור לנאשם.

נזק חמור הוא כזה שיפגע בשיקום או ימנע את השיקום ובמקרים שבהם אין סיכון לשלום הציבור. אם הוארכה תקופת התנאי, היא תיכנס לתוקף לאחר שהסתיימה תקופת התנאי הראשונה.

אם חודשה, התקופה החדשה מתחילה מהיום שבו ניתן פסק הדין. ההארכה או החידוש ילוו בצו מבחן.

עוד אפשרי, שהנאשם יגיש ערעור על מתן גזר הדין שניתן לו על העבירה הנוספת. במקרה זה, בית המשפט יוכל לקבוע כי המאסר ייכנס לפועל בהתאם לתוצאות הערעור.

מאסר מותנה בזמן חופשת אסיר

מקרה חריג אפשרי עוסק בתקופת תנאי חקוקה מצטברת. במקרה כזה, נאשם המרצה מאסר בכלא יוצא לחופשה, ובמסגרתה הוא מבצע עבירה שמפרה את התנאי הניתן לו. המאסר על תנאי יופעל החל מיום השחרור, אם בית המשפט לא יקבע אחרת.

הפעלת מאסר על תנאי בחופף או במצטבר לעונש מאסר קיים?

חוק העונשין מחמיר עם עבריינים שניצלו לרעה את העונש המותנה שהוטל עליהם וקובע כי אם נאשם עבר עבירה נוספת ונגזר דינו למאסר, הוא יישא את שני העונשים בשתי העבירות זה אחר זה, במצטבר. זוהי ברירת המחדל. מ

שמע שאם המאסר המותנה הוא למשך 6 חודשים והעבריין ביצע עבירה נוספת במסגרתה נגזרלו עליו 6 חודשים נוספים, עליו לרצות 12 חודשים בכלא.

יחד עם זאת, ייצוג איכותי של עו"ד פלילי יכול להוביל לחפיפה מלאה או חלקית של העונש כך שאם נגזר על נאשם עונש 6 חודשים ורובץ מעליו עונש על תנא של 6 חודשים, בית המשפט יפעיל את המאסר המותנה בחופף למאסר בפועל והנאשם ירצה 9 חודשים בלבד, תקופה שאפשר להמיר אותה בעבודות שירות ולא להכנס לכלא בכלל.

דוגמה נוספת, אם הוטל על אדם מאסר על תנאי לשנה על עבירת גניבה, והוא נתפס גונב שוב בתקופת התנאי עליו יהיה לרצות את שנת המאסר המותנה לצד כל עונש שבית המשפט יטיל עליו בתיק החדש.

ייתכנו גם מצבים של הצטברות חלקית, כלומר, חלק מתקופות המאסר ירוצו בחפיפה, כך שזמן המאסר יהיה קצר יותר מזה המקסימלי.

מה לעשות במקרה בו קיים חשש ממאסר?

במקרה בו אדם חשוד בעבירה פלילית, שבגינה הוא עלול לרצות מאסר בפועל, ניתן להתייעץ עם עורך הדין פלילי, שיפעל על מנת להקל על העונש ולהופכו למאסר על תנאי. עורך הדין יוכל להציג בפני בית המשפט את הנסיבות המקלות מסביב לעבירה, והחשוד יוכל לקבל הזדמנות שנייה ולא ייכנס בפועל לכלא.

חשוב לציין, כי אין להקל ראש במאסר על תנאי. מדובר בעונש ממשי לכל דבר ועניין, המאיים על החופש של החשוד, שנמצא תחת פיקוח קפדני של רשויות החוק במשך שנה ויותר. ועדיין, אם נעברה עבירה שנייה במסגרת תקופת התנאי, אין זה אומר שהכניסה לכלא היא וודאית.

עו"ד פלילי יכול להתמודד גם כאן ולפעול למען החשוד. במקרה כזה, עו"ד פלילי מנוסה יוכל ללוות את החשוד ולפעול על מנת לשכנע את בית המשפט כי כניסה לכלא תוביל לנזק גדול יותר לחשוד ולסביבתו.

פניה מוקדמת להתייעצות יכולה להוביל במקרים מסויימים להימנעות מהגשת כתב אישום נגד החשוד במסגרת שימוע לפני העמדה לדין כך שעצם קיומו של עונש מאסר על תנאי שמרחף מעל ראשו של החשוד – לא תהווה כל משקל.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מאסר על תנאי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה