מאסר על תנאי

מהו מאסר על תנאי? באילו מקרים בית משפט מטיל עונש זה? והאם אפשר להימנע מהפעלת מאסר על תנאי? עו"ד אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, מסביר:

 

עונש מאסר על תנאי

אחד מסוגי העונש החמורים ביותר שיכול בית המשפט בישראל לגזור על אדם המורשע בעבירה פלילית הוא מאסר מאחורי סורג ובריח.

ישנם שלושה סוגים של מאסר:

  1. מאסר בפועל: מאסר במתקן כליאה, בדרך כלל בית סוהר, למשך תקופת מאסר מסוימת שקובע בית המשפט במסגרת המגבלות הקבועות בחוק.
  2. מאסר בעבודות שירות: חלופה למאסר בפועל שבמסגרתה האסיר מבצע עבודה יום יומית במקום עבודה אזרחי ובסוף היום חוזר לביתו. במידה שעובד השירות לא עומד בתנאי ניתן להפקיע את עבודות השירות ולשלוח אותו לכלא – כל המידע במאמר על עבודות שירות.
  3. מאסר על תנאי: הנאשם נמצא אמנם אשם בעבירה שדינה מאסר, אך לא נגזר עליו מאסר ממשי. בית המשפט קובע עונש מאסר לתקופה מסויימת והעונש לא יופעל כל עוד הנאשם לא יחזור ויבצע עבירות פליליות. לרוב מדובר באיסור לבצע עבירות דומות או עבירה נוספת זהה לזו בה הורשע הנאשם למשך שנה עד שלוש שנים.

 

עונש מאסר על תנאי יכול להתווסף לכל עונש שייגזר על הנאשם בעתיד אם יבצע עבירה פלילית שמפעילה את התנאי.

 

ממתי מתחילים לספור את תקופת התנאי?

בדרך כלל, תקופת התנאי מתחילה ביום מתן גזר הדין, אלא אם הורה בית המשפט אחרת. אם נגזר על הנאשם עונש של מאסר ובנוסף גם מאסר על תנאי, מתחילים לספור את תקופת התנאי רק לאחר שחרורו מבית הכלא. במקרה שאסיר עבר עבירה המפעילה את התנאי בעת חופשה מהכלא, המאסר על תנאי יחול גם על התקופה הזו.

 

סיבות למאסר על תנאי

מאסר, באופן כללי, לא אמור לשמש רק כעונש ויש לענישה הפלילית מטרות נוספות כגון:

  • הרחקה מהחברה.
  • הרתעת הנאשם.
  • שיקולי שיקום.
  • הרתעת הציבור מביצוע עבירות דומות.

 

שופט הגוזר מאסר על נאשם צריך לאזן בין כל מטרות הענישה ובמקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות האישיות של הנאשם, עונש מאסר עלול להוביל לפגיעה חמורה בעבריין ובסביבתו; ואף יכול למנוע או לעכב את שיקומו בעתיד, למרות ניסיונות המערכת לסייע לו. במקרים כאלה, יתכן שהשופט יבחר לגזור על הנאשם "עונש צופה פני עתיד", כזה שירחב מעל ראשו וירתיע אותו מלבצע עבירה נוספת.

כדי להגיע למצב שבו למרות הגשת כתב אישום, ניהול הליך פלילי והרשעה, לא נגזר על הנאשם מאסר בפועל – צריך לנהל את המשפט הפלילי בחוכמה, בזהירות וביצירתיות, זוהי מנת חלקם של עורכי הדין הפליליים המייצגים חשודים ונאשמים בהליך הפלילי. במסגרת הייצוג אנו לוקחים שיקולים רבים בחשבון דוגמת נסיבות אישיות של הנאשם, עברו הפלילי, המלצות ותעודות הערכה, הליכי טיפול ושיקום שעבר וכדומה.

למשל, במקרה שבו אב לילדים, שנמצא במצוקה כלכלית, גונב, מאסר עלול לפגוע בניסיונותיו לפרנס את משפחתו, ויתכן כי תקופת המאסר תוביל לכך שהמצוקה הכלכלית תהיה גדולה כל כך שיאלץ להמשיך לגנוב. מכאן, הנזק שבמאסר גדול בהרבה מהתועלת שהוא אולי מביא, ההרחקה הזמנית מהחברה. במקרים מתאימים הצלחנו אף להוביל לביטול כתב אישום בשל נסיבות אישיות של נאשמים או לאור מחדלים וקשיים בחומר הראיות שאיתרנו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הארכת מאסר על תנאי

לפעמים נגזר על נאשם מאסר על תנאי והוא חוזר לבצע עבירה, האם ניתן להאריך את המאסר המותנה לתקופה נוספת ולא להפעיל אותו? התשובה היא כן. גם אם נתפס הנאשם באותה עבירה, או בעבירה דומה שעה שיש לו מאסר על תנאי בר הפעלה הוא לא מופעל באופן אוטומטי. לאחר הגשת כתב האישום התביעה צריכה לדרוש את הפעלת המאסר המותנה ואילו עורך הדין הפלילי צריך להתנגד לכך.

כמובן, שהפעלת המאסר המותנה תלויה בהוכחה שהעבריין אכן ביצע את העבירה החדשה ולכן הוא צריך להיות מורשע בדין. ישנם מקרים בהם בית המשפט יפעיל את סמכותו ויחליט להאריך את התנאי לתקופה נוספת ולא לשלוח את הנאשם לכלא כפי שקרה בתיק בו ייצגנו אדם שהסיע שב"ח בזמן שיש לו מאסר מותנה – בשל נימוקים וטיעונים שהצגנו הוסכם להאריך את התנאי למסיע השב"ח.

 

עונש מאסר על תנאי חב הפעלה

כל מאסר על תנאי שמוטל על נאשם הוא "מאסר על תנאי בר הפעלה", זאת אומרת, כזה שאפשר להפעיל אותו אך לא חובה. אך אם נאשם מבצע יותר מעבירה אחת נוספת בתקופת התנאי, המאסר המותנה הופך להיות "מאסר על תנאי חב הפעלה" ובית המשפט שדן בגזר הדין חייב להפעיל אותו ולשלוח את הנאשם לכלא.

מקרה נוסף בו מאסר בר הפעלה הופך לחב הפעלה הוא במידה שבית משפט האריך מאסר על תנאי, בפעם השניה הוא הופך לחב הפעלה ואי אפשר להאריך אותו שוב. במקרים חריגים ביותר, סעיף 85 לחוק מאפשר לבית המשפט להאריך את המאסר על תנאי חב הפעלה אם עונש המאסר עלול לגרום נזק חמור לנאשם.

נזק חמור הוא כזה שיפגע בשיקום או ימנע את השיקום ובמקרים שבהם אין סיכון לשלום הציבור. אם הוארכה תקופת התנאי, היא תיכנס לתוקף לאחר שהסתיימה תקופת התנאי הראשונה. אם חודשה, התקופה החדשה מתחילה מהיום שבו ניתן פסק הדין. ההארכה או החידוש ילוו בצו מבחן.

עוד אפשרי, שהנאשם יגיש ערעור על מתן גזר הדין שניתן לו על העבירה הנוספת. במקרה זה, בית המשפט יוכל לקבוע כי המאסר ייכנס לפועל בהתאם לתוצאות הערעור.

 

מאסר מותנה בזמן חופשת אסיר

מקרה חריג אפשרי עוסק בתקופת תנאי חקוקה מצטברת. במקרה כזה, נאשם המרצה מאסר בכלא יוצא לחופשה, ובמסגרתה הוא מבצע עבירה שמפרה את התנאי הניתן לו. המאסר על תנאי יופעל החל מיום השחרור, אם בית המשפט לא יקבע אחרת.

 

הפעלת מאסר על תנאי בחופף או במצטבר לעונש מאסר קיים?

חוק העונשין מחמיר עם עבריינים שניצלו לרעה את העונש המותנה שהוטל עליהם וקובע כי אם נאשם עבר עבירה נוספת ונגזר דינו למאסר, הוא יישא את שני העונשים בשתי העבירות זה אחר זה, במצטבר. זוהי ברירת המחדל. מ שמע שאם המאסר המותנה הוא למשך 6 חודשים והעבריין ביצע עבירה נוספת במסגרתה נגזרלו עליו 6 חודשים נוספים, עליו לרצות 12 חודשים בכלא.

יחד עם זאת, ייצוג איכותי של עו"ד פלילי יכול להוביל לחפיפה מלאה או חלקית של העונש כך שאם נגזר על נאשם עונש 6 חודשים ורובץ מעליו עונש על תנא של 6 חודשים, בית המשפט יפעיל את המאסר המותנה בחופף למאסר בפועל והנאשם ירצה 9 חודשים בלבד, תקופה שאפשר להמיר אותה בעבודות שירות ולא להכנס לכלא בכלל.

דוגמה נוספת, אם הוטל על אדם מאסר על תנאי לשנה על עבירת גניבה, והוא נתפס גונב שוב בתקופת התנאי עליו יהיה לרצות את שנת המאסר המותנה לצד כל עונש שבית המשפט יטיל עליו בתיק החדש. ייתכנו גם מצבים של הצטברות חלקית, כלומר, חלק מתקופות המאסר ירוצו בחפיפה, כך שזמן המאסר יהיה קצר יותר מזה המקסימלי.

 

מה לעשות במקרה בו קיים חשש ממאסר?

במקרה בו אדם חשוד בעבירה פלילית, שבגינה הוא עלול לרצות מאסר בפועל, ניתן להתייעץ עם עורך הדין פלילי, שיפעל על מנת להקל על העונש ולהופכו למאסר על תנאי. עורך הדין יוכל להציג בפני בית המשפט את הנסיבות המקלות מסביב לעבירה, והחשוד יוכל לקבל הזדמנות שנייה ולא ייכנס בפועל לכלא.

חשוב לציין, כי אין להקל ראש במאסר על תנאי. מדובר בעונש ממשי לכל דבר ועניין, המאיים על החופש של החשוד, שנמצא תחת פיקוח קפדני של רשויות החוק במשך שנה ויותר. ועדיין, אם נעברה עבירה שנייה במסגרת תקופת התנאי, אין זה אומר שהכניסה לכלא היא וודאית.

עו"ד פלילי יכול להתמודד גם כאן ולפעול למען החשוד. במקרה כזה, עו"ד פלילי מנוסה יוכל ללוות את החשוד ולפעול על מנת לשכנע את בית המשפט כי כניסה לכלא תוביל לנזק גדול יותר לחשוד ולסביבתו. פניה מוקדמת להתייעצות יכולה להוביל במקרים מסויימים להימנעות מהגשת כתב אישום נגד החשוד במסגרת שימוע לפני העמדה לדין כך שעצם קיומו של עונש מאסר על תנאי שמרחף מעל ראשו של החשוד – לא תהווה כל משקל.

5 מתוך 5 - (6 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מאסר על תנאי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!