גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא אחת העבירות הפליליות המורכבות בספר החוקים. היא נוגעת למקרים רגישים ועגומים דוגמת נהג שחצה צומת באור אדום וגרם לתאונה קטלנית, פליטת כדור מכלי יריה ועד לגרימת מוות ברשלנות בשל אי הקפדה על נהלי בטיחות במקום העבודה. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות? ומהי בכלל רשלנות? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מהי רשלנות?

מבחינה משפטית, ס' 21 לחוק העונשין קובע שהמושג "רשלנות" הוא התנהגות שגרמה נזק מסוים, כשהמבצע לא מודע לאחד הרכיבים העובדתיים של התנהגותו, למרות שהיה מצופה ממנו לדעת. מהם ה"רכיבים העובדתיים"? מודעות לאחד הנתונים הבאים:

 • לטיב המעשה: מודעות למעשה עצמו.
 • לנסיבות המעשה: לעובדות שסובבות את המעשה.
 • לתוצאות המעשה: לתוצאה האפשרית שעלולה להיגרם כתוצאה מהמעשה שלו.

 

כך למשל אם אדם פלט כדור מנשקו האישי, אם יוכח שלא היה מודע לכך שהנשק טעון (נסיבות המעשה) אך היה עליו לדעת, או שלא היה מודע לכך שאופן הטיפול באקדח עלול לגרום לפליטת כדור, אך היה עליו לדעת – ניתן יהיה להעמיד אותו לדין בגין גרימת מוות ברשלנות, בעוד שאם היה מודע לכך שהנשק טעון העבירה המתאימה יותר היא רצח או המתה בקלות דעת.

בכל מקרה במקרה של אירוע כל כך טראגי בו נהרג אדם, חשוב מאוד לערב אנשי מקצוע לקבלת ייעוץ משפטי כדי להבין מה קרה ומה הוביל למותו של המנוח וכצד צריך להציג את האירוע בפני חוקרי המשטרה על מנת למזער את הסיכוי להסתבכות בפלילים.

 

מבחן האדם הסביר: המבחן לקביעת התנהגות רשלנית

איך נגדיר מהי רשלנות? מהי אותה התנהגות בה כן היינו מצפים מהחשוד בגרימת מוות ברשלנות להיות מודע לנסיבות? המבחן הרלוונטי לענייננו הוא "מבחן האדם הסביר" בו אנחנו שואלים האם ה"אדם הסביר" בנעלי החשוד היה מודע לאותו רכיב שהרשלן לא היה מודע אליו?

דוגמה: מציל בבריכה התעסק בטלפון הסלולארי בזמן המשמרת ולא שם לב לילד טובע. מבחן האדם הסביר יבדוק האם "מציל סביר" במקומו של החשוד היה אמור לדעת שהתעסקות בטלפון הסלולארי בשעת משמרת עלולה לגרום לטביעה ומוות של ילד. במקרה זה, סביר להניח שהתשובה חיובית והיה על המציל להיות עירני בשעת עבודתו.

מבחן "האדם הסביר" בעצם מטיל אחריות על החשוד ברשלנות לנזק שגרם בבחינה בדיעבד, מכיוון שהחשוד לא נהג כפי שהאדם הסביר היה צריך לנהוג. אותה חריגה מההתנהגות הנורמטיבית המקובלת היא זאת שיוצרת את הרשלנות ברף הפלילי ועשויה להוביל להגשת כתב אישום נגד החשוד.

 

איך ניתן להגדיר אדם סביר?

הקושי המרכזי במבחן האדם הסביר הוא כיצד להגדיר בדיוק אדם סביר. אין מדד מדוייק להגדרת אדם סביר, ביחוד לאור העובדה שהבדיקה נעשית ברוב המקרים בדיעבד. זאת אומרת, שלאחר גרימת מוות ברשלנות מתנהלת חקירה משטרתית במהלכה בוחניםם האם החשוד בגרימת המוות פעל כפי שהיה מצופה מאדם סביר במקומו.

נשאלת השאלה, האם האדם הסביר הוא האדם הרצוי לנו? או האדם המצוי בפועל ברחובות מדינת ישראל? כלומר, האם אנחנו מחפשים את צורת ההתנהגות של רוב האנשים הנורמטיביים, או את צורת ההתנהגות שהיינו מצפים שבה יתנהגו האנשים הנורמטיביים.

תשובה זו אינה חד משמעית והיא תלויה בכל מקרה לגופו. נהוג לחשוב שישנם חשודים שחובת הזהירות עליהם מוגברת, כך למשל, מציל שהתרשל בהצלת ילד טובע עלול להיבדק במבחן אדם סביר מוגבר, זאת אומרת, איך מציל סביר וזהיר היה מתנגד במקומו.

 

רשלנות במשפט הפלילי מול הדין האזרחי

במשפט אזרחי ניתן לתבוע אדם שגרם נזקים ברשלנות, לרבות התנהגות רשלנית שגרמה למוות בתביעה נזיקית לפיצוי כספי. במשפט הפלילי, ככלל, לא מוטלת אחריות על מי שהתנהג ברשלנות מכיוון שהתנהגות רשלנית היא בעלת פגם מוסרי נמוך יחסית להתנהגות שנעשתה בכוונה לגרום נזק או להמית בן אדם, או באדישות כלפי חייו של אדם.

לאור זאת, התנהגות רשלנית בדרך כלל לא יוצרת אחריות פלילית של אדם למעשיו ולא יוגש כתב אישום בגין התנהגות רשלנית אלא אם בתיאור העבירה בחוק העונשין נקבע במפורש שניתן להעמיד לדין גם אם העבריין התרשל. למעשה, במשפט הפליל ישנן מספר סוגי עבירות פליליות המחולקות לפשע, עוון וחטא. עבירות הפשע הן החמורות ביותר ודינן מעל 3 שנות מאסר. אין בחוק העונשין עבירת פשע שניתן לבצע תוך כדי רשלנות.

 

מה העונש על גרימת מוות ברשלנות?

סעיף 304 לחוק העונשין עוסק בעבירת גרימת מוות ברשלנות וקובע עונש בגובה 3 שנות מאסר. מדובר בעונש מקסימילי כך שניתן לגזור גם ענישה מופחתת, כך למשל, בית משפט גזר על העיתונאית ספיר ניסני עונש מאסר של 3 חודשים בפועל, לאחר שזו שפכה על אימה, ברשלנות, חומר רותח, גרמה לכוויות בכל חלקי גופה שהובילו למותה.

עבירות נוספות של רשלנות שדינן הוא שלוש שנות מאסר הן עשיית פעולה רשלנית תוך כדי סיכון חיי אדם או גרימת חבלה לאדם:

 • נהיגה רשלנית ברכב.
 • הפעלת כלי שיט או טייס ברשלנות.
 • שימוש רשלני בחומר נפץ או חומר דליק.
 • מעשה במכונה מבלי לנקוט אמצעי זהירות.
 • שימוש לא זהיר בכלי יריה.
 • אחזקת חיה בצורה רשלנית (למשל: כלב לא קשור שנשך אדם).
 • שימוש בתרופות או בחומרים רעילים.
 • מתן טיפול רפואי ברשלנות.

 

עבירות אלו ונוספות הן עבירות בהן הנאשם נהג ברשלנות וגרם נזק לחיי אדם או סיכן אותם. נחקרתם או הואשמתם בעבירת רשלנות? אני מציע בחום לפנות לקבלת ייעוץ מעמיק ולהבין את שצפוי לכם וכיצד להתמודד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ההבדל בין רצח לגרימת מוות ברשלנות

בחוק העונשין קיימות מספר עבירות המתה, המשותף לכולן שהן חלות על מי שגרם למותו של אדם. השוני העיקרי בניהן הוא היסוד הנפשי של אותו אדם כלפי המעשה שעשה. ככל שהיסוד הנפשי, או הכוונה של האדם לגרום למוות, הוא ברף נמוך יותר כך גם הענישה נמוכה יותר.

עבירות ההמתה העיקריות כוללות את עבירת הרצח שדינה מאסר עולם ועונש זה בלבד וניתן לבצע אותה בכוונה לרצוח או באדישות כלפי האפשרות שהאדם ימות. עבירה נוספת היא המתה בקלות דעת במסגרתה ניתן להרוג אדם בקלות דעת, לקיחת האפשרות שאדם ימות אך ביצוע המעשה בכל זאת.

עבירת גרימת מוות ברשלנות, הנמצאת בסעיף 304 לחוק העונשין היא עבירת ההמתה הפחות חמורה מבין כלל העבירות והעונש המקסימלי עליה הוא 3 שנות מאסר. חשוב לציין שהצעת החוק לחיקוק עבירת גרימת מוות ברשלנות רבתי, שהדין עליה הוא חמש שנות מאסר, לא הבשילה לבסוף ונשארנו עם עבירת גרימת המוות ברשלנות "הרגילה".

 

הקשר הסיבתי והסיכון הלא סביר

כדי להרשיע בגרימת מוות ברשלנות לא מספיקה התנהגות ברשלנות של עושה המעשה (היסוד העובדתי), אלא נדרשת הוכחה שאותה רשלנות היא זו שגרמה את המוות, ובלעדיה המוות היה נמנע. הקשר הזה מכונה "קשר סיבתי". בנוסף לכך, לשם הרשעה בעבירת גרימת מוות ברשלנות נדרשת הוכחה לא רק שלאדם הסביר הייתה מודעות שלא הייתה לנאשם, אלא שאותה מודעות הייתה גורמת לו לשנות את התנהגותו.

כאן נכנס מושג "הסיכון הסביר". סיכון סביר הוא סכין שאדם סביר היה לוקח אותו בחשבון ובכל זאת מבצע את הפעולה שביצע. כך למשל, מדריך טיולים שלוקח קבוצת מטיילים לטיול בערוץ נחל, יודע שישנה סבירות מסויימת שאחד המטיילים ייפצע או חלילה ייהרג. אולם מדובר בסיכון סביר בנסיבות העניין. כך גם כשנהג רכב ציבורי יוצא למשמרת ומסיע נוסעים, הוא לוקח בחשבון שיתכן שתתרחש תאונת דרכים אך בכל זאת מבצע את תפקידו.

כדי לחשב סיכון סביר אנחנו מודדים את התועלת שצומחת מההתנהגות (למשל: הסעת נוסעים באוטובוס) אל מול הנזק שעלול להיגרם בצירוף הסיכוי שהוא ייגרם. נהוג לטעון שאם התועלת מההתנהגות גבוהה יותר מהסיכוי שיגר נזק חמור – מדובר בסיכון סביר ולא תתגבש עבירה פלילית של גרם מוות ברשלנות אם חלילה אחד המשתתפים ייפגע.

 

קביעת היסוד הנפשי

כשבית משפט דן בכתב אישום שמונח בפניו בגין גרם מוות ברשלנות, מעבר לקביעת היסוד העובדתי, הקשר הסיבתי והסיכון הסביר – עליו לקבוע מהו היסוד הנפשי שניתן ליחס לנאשם. לצורך המלאכה אנו בוחנים את נסיבות המקרה, מה אירע לפניו, במהלכו ולאחר האירוע ומסיקים את היסוד הנפשי של הנאשם.

הדיון האם על מעשה מסוים שגרם מוות ניתן להרשיע בגרימת מוות ברשלנות הוא דיון מורכב מפני שיש מקום רב לפרשנות משפטית, כניסה לנעליו של הנאשם ופרשנות נרחבת למיהו אדם סביר, מהי התנהגות סבירה, מהו סיכון סביר וכדומה. לשם כך, אנו עורכי הדין הפליליים, בוחנים מאות שיקולים שונים, מגוון של ראיות ונעזרים גם בחוות דעת מומחים, בפסיקה קודמת ובנהלים והנחיות.

קושי נוסף הוא השוני בין אדם לאדם. אדם אחד יחשוב שהתועלת שצומחת מהתנהגות מסויימת היא גבוהה ומצדיקה נטילת סיכון ואילו בן אדם אחר יהיה זהיר יותר ויימנע מלקיחת סיכונים. לשם כך בית המשפט צריך להכריע בסוגיית האדם הסביר ולקבוע איזה מסר אנו רוצים להעביר לציבור ביחס ללקיחת סיכונים, התנהגויות מועילות ולקיחת החלטות בזמן אמת.

הדיון בבית המשפט בנוגע להרשעת אדם בגרימת מוות ברשלנות הוא דיון מורכב שתוצאתו פעמים רבות אינה ניתנת לחיזוי – סביר להניל שאיכות הסנגור המגן על הנאשם היא קריטית בנסיבות הללו והיא יכולה להשפיע בהחלט על סיכויי ההרשעה או הזיכוי של הנאשם.

 

דוגמאות לגרימת מוות ברשלנות

ניתן לציין מספר תחומים עיקריים בהם אנו נתקלים במקרי גרימת מוות ברשלנות, נציג חלק קטן מהם:

 1. רשלנות רפואית: לקיחת סיכון בלתי סביר על ידי רופא במהלך ניתוח, התעלמות שלו מאותות מובהקים של מצוקה, או טיפול תרופתי רשלני עלולים לגרום למסקנה שמותו של המטופל הוא תוצאה של טיפול רשלני.
 2. תחבורה ותעבורה: תאונות דרכים בהן נהרגו אנשים נגרמות כתוצאה מהתרשלות של אחד הצדדים, בין אם רשלנות של נהג, הולך רגל או צד אחר לשימוש בדרך.
 3. בטיחות בעבודה: במקומות עבודה רבים נלקחים סיכונים על ידי העובדים, למשל, שימוש בסולמות גבוהים, פיגומים, מנופים וכדומה. לשם כך ישנם נהלים והנחיות מוקפדים על מנת לשמור על בטיחות בעבודה. בנוסף מועסקים ממוני בטיחות תפקידם למזער את הסיכוי לגרימת פציעות ומוות בקרב עובדים. כל אירוע מצער של מוות בעבודה יוביל לחקירה משטרתית שתבדוק אם מישהו התרשל במהלך הדרך.
 4. כלי יריה: שימוש בכלי יריה מניב לעיתים תוצאות הרסניות. כשמחזיקים אקדח, אין מקום לטעויות שכן כל טעות קטנה תוצאתה פליטת כדור שהיא אירוע קטלני. כך גם אירוע בו נעשה שימוש בנשק במסגרת מלחמה או אירוע טרור. כל אירוע שמעורב בו כלי יריה ונגרם בו מוות – ייבחן על ידי המשטרה ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי בדחיפות ולפני מתן גרסה בחקירה.

 

סיפורה של העיתונאית ספיר ניסני

בית משפט השלום בפתח תקווה גזר על ניסני, עיתונאית לשעבר, 3 חודשי מאסר בפועל בגין גרימת מוות ברשלנות של אימה. תיקה של ניסני הסעיר את המדינה בשנת 2016 בו נחשדה ברצח אימה באמצעות סיר שמן רותח. ניסני הודתה בעובדות כתב אישום מתוקן לפיו בסמוך למות אימה התקיימו בין השתיים יחסים מתוחים ומרובי וויכוחים.

סמוך לשעה אחת בלילה, נכנסה המנוחה למיטתה ונרדמה. במקביל, ניגשה ספיר ניסני למטבח והחלה לרקוח על הכיריים תכשיר נטורופתי המורכב משמנים שונים. לאחר שסיר השמנים רתח, ניגשה ניסני לחדרה החשוד של המנוחה, צעדה אל עבר ארון ובו היו נעולים תבלינים שונים, לקחה את הסיר עמה למרות שהתלבטה אם לעשות כן, ואף לא הדליקה את האור על מנת לא להעיר את האם הרדומה.

בסמוך לדלת, נתקלה ניסני בשואב אבק רובוטי, מעדה והסיר נשפך עם תכולתו על גופה של המנוחה. למנוחה נגרמו כוויות קשות ביותר ולבסוף נפטרה. ניסני הורשעה בגרימת מוות ברשלנות בשל כך שלקחה עמה את הסיר הרותח אל תוך חדר חשוך בו ישנה אימה המנוחה, מבלי להתבונן אל הרצפה, מבלי להדליק את האור ובכך נטלה סיכון לא סביר.

ניסני העידה במהלך עדותה כי היא אדם "מסורבל ומגושם", עובדה שחייבה אותה לנקוט משנה זהירות רב יותר בנסיבות המקרה. הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.26 אחת מהנחיות פרקליט המדינה נוגעת במקרים בהם גרם אדם למותו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, מדיניות התביעה במקרים מצערים אלו ומתחם הענישה ההולם.

ההנחיה קובעת, שעל הפרקליטות לשקול בין היתר גם את גודל הטרגדיה שחוותה הנאשמת בתיק זה, שהרי הלכה למעשה איבדה את אימה לאור המקרה. יחד עם זאת, נוכח רף הרשלנות הגבוה לכל הדעות, פרקליטת מחוז מרכז הורתה להגיש את כתב האישום ולנהלו.

הפרקליטות עתרה לעונש של מאסר שניתן לרצותו בעבודות שירות. העונש ההולם בעבירת גרימת מוות ברשלנות בית המשפט סקר מספר פסקי דין בהם גרמו בני משפחה למותם של קרוביהם ברשלנות. בין היתר, מקרה בו אדם הרס מבנה המצוי בבעלותו ולא שם לב שאחיינו נכנס למקום וכתוצאה מכך האחיין נהרג. נגזרו עליו 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.

מקרה נוסף תיאר חייל שחזר מחופשה, כיוון לעבר אימו את נשקו ונקר. כדור נפלט מבית הבליעה ופגע באם שנהרגה במקום. נגזרו עליו 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות. מקרי גרימת מוות ברשלנות זוכים לענישה משתנה הנעה בין מאסרים לריצוי בעבודות שירות ועד מאסר בפועל ממש. אחד הגורמים המקלים, דווקא, בעבידות אלו – הוא זהות הקורבן.

אנו רואים מגמה של הקלה במקום בו אדם גרם למותו של קרוב משפחתו וזאת בשל הטרגדיה אותה חווה הנאשם בשל הריגתו את אהובתו או אהובתו. עורך דין לייצוג בתיקי גרימת מוות ברשלנות קבלת ייצוג משפטי בתיקים פליליים בכלל ותיקי גרם מוות ברשלנות בפרט – היא קריטית! התנהלות עצמאית בתיקים אלו, החל משלב החקירה במשטרה, דרך הליכי המו"מ מול הפרקליטות וכלה בהליך המשפטי עצמו – היא טעות במלוא מובן המילה.

מיד עם קרות אירוע פלילי, אנו ממליצים לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין מומחה לפלילים. ויפה שעה אחת קודם. אנו לרשותכם 24/7 במידת הצורך. בכל זימון לחקירה, בירור או בדיקה בחשד לגרם מוות ברשלנות – אנו מפצירים בכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כל מילה שתאמר עשויה לקבוע את גורלו של החשוד.

5 מתוך 5 - (10 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גרימת מוות ברשלנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!