דיני הסגרה

דיני הסגרה הינם מערך דינים המאפשרים למדינות להסגיר זו לזו מבוקשים. דיני ההסגרה כפופים למספר עקרונות על וחלים עליהם סייגים שונים. דיני ההסגרה רלוונטיים הן לעניין הסגרת מבוקשים מחוץ לארץ אל תוך ישראל והן להסגרת מבוקשים מהארץ לחו"ל. מהם דיני ההסגרה? מתי יוסגרו מבוקשים על פיהם? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

דיני הסגרה מדינתיים ובינלאומיים

אני רוצה לפתוח את הדיון בדיני הסגרה בשתי מערכות הדינים החלות על דינים אלו. המערכת הראשונה היא המערכת המדינתית. במדינת ישראל, חוק ההסגרה – 1954, הוא החוק המחייב לעניין דיני הסגרה.

אל מערכת הדינים המדינתית, מצטרפים דיני המשפט הבינלאומי. המשפט הבינלאומי בא לידי ביטוי בדיני ההסגרה באמצעות אמנות בינלאומיות אשר כורתות מדינות אחת עם השנייה. האמנות מסדירות את התנאים להסגרה בין המדינות החתומות ואת האופן בו תבוצענה ההסגרות בפועל. אמנות אלו נקראות גם הסכמי הסגרה.

 

תנאים להסגרת אדם מישראל

חוק ההסגרה קובע מהם התנאים לפיהם יוסגר אדם לישראל. מדינת ישראל תיענה לבקשת הסגרה בתנאי שהבקשה עומדת בתנאים הבאים:

 1. המדינה המבקשת חתומה על הסכם הסגרה עם ישראל;
 2. המעשה בגינו מבוקשת ההסגרה נחשב לפלילי גם בישראל וגם במדינה המבקשת;
 3. העונש המקסימלי על עבירה זו לפי הדין הישראלי עומד על שנת מאסר 1 לכל הפחות.

 

אלו הם התנאים הבסיסיים להסגרת אדם מישראל למדינה זרה. אל תנאים אלו מתווספים סייגים חשובים נוספים. בכל אחד מהמקרים הבאים אדם לא יוסגר מישראל למדינה זרה, אף אם הבקשה עומדת בתנאים הקודמים:

 1. העבירה בגינה מתבקשת ההסגרה היא עבירה פוליטית;
 2. בקשת ההסגרה הוגשה ממניעים גזעניים או מתוך רדיפה דתית;
 3. מדובר בבקשת הסגרה בשל עבירה צבאית של חייל (ישראל מסרבת להסגיר במקרים אלו כדי שלא ידרשו הסגרה של חיילים ישראלים למדינות אחרות)
 4. המבוקש כבר עמד לדין בישראל;
 5. המבוקש עמד לדין במדינה שאינה המדינה המבקשת וריצה את עונשו (כולו או חלקו) בישראל ;
 6. העבירה שנעברה התיישנה לפי הדין הישראלי (אף אם היא לא התיישנה לפי דיניה של המדינה המבקשת);
 7. המבוקש קיבל בעבר חנינה במדינה המבקשת;
 8. היענות לבקשה תפגע באינטרס חיוני של המדינה.

 

מעצר אדם והסגרתו

ככל שבקשה עומדת בכל התנאים שהוצגו לעיל ואינה נכללת באף אחד מהסייגים, הרי שהבקשה תאושר. שר המשפטים יוכל לאשר בעצמו את הבקשה. לחלופין, ביכולתו לבקש מביהמ"ש המחוזי לדון בבקשה. במידה שבית המשפט ימצא כי נכון להיענות לבקשה, הוא יכריז על המבוקש כמבוקש בר הסגרה.

קבע ביהמ"ש באופן סופי כי מבוקש הוא בר הסגרה, יוציא שר המשפטים צו הסגרה כנגדו. המבוקש יוסגר אל המדינה המבקשת תוך 60 יום. היה והמבוקש נותר בישראל לאחר חלוף 60 הימים, צו ההסגרה כנגדו יבוטל. זהו, אם כן, ההליך לפי מוסגר אדם מישראל למדינה זרה. נפרט בקצרה מהו הליך הסגרתו של אדם ממדינה זרה לישראל.

 

דיני הסגרה ממדינה זרה לישראל

מדינת ישראל תבקש את הסגרתו של מבוקש המצוי בשטחה של מדינה אחרת. הבקשה תוגש מטעם היועמ"ש או האנשים שהוסמכו לכך בפרקליטות. הבקשה תוגש בדרך דיפלומטית, בגין עבירות שהוסכם בהסכמי ההסגרה כי הן עבירות ברות הסגרה (עבירות רבות ובכללן עבירות אלימות, סמים, שוחד ועוד) ובאופן הקבוע בהסכמים.

 

האם כל מדינה חייבת להסגיר מבוקשים לישראל? קצת על עקרון ההדדיות

עקרון על בדיני ההסגרה הוא עקרון ההדדיות. לפי עקרון זה, מדינה מתבקשת תסגיר מבוקשים למדינה מבקשת, בתנאי שגם המדינה המבקשת הייתה מסגירה לה מבוקשים. נוכחנו לדעת כי עקרון זה מקבל ביטוי בדין הישראלי בדרישה שיימצא הסכם הסגרה בין ישראל למדינה המבקשת.

במדינות אחרות בעולם, הדרישה פחות נוקשה. ניתן יהיה לקיים את עקרון ההדדיות גם ללא הסכם פורמלי. אלא שבאותן מדינות, הסגרת מבוקשים לישראל לא תהיה בגדר חובה על פי דיני ההסגרה. על פי דינים אלו, הסגרה שכזו תהיה וולונטרית ומתוך רצון טוב של המדינה המתבקשת.

לעומת זאת, מדינות אשר חתמו על הסכם הסגרה עם ישראל מחויבות לעמוד בתנאיו. לכן, ככל שבקשה עומדת בתנאי ההסכם, הרי שאותה מדינה תצטרך למסור לישראל את המבוקש שלה.

 

סייג האזרחות

מדינות רבות לא ששות להסגיר את אזרחיהן למדינות זרות. זאת, אף אם המדינה המבקשת את ההסגרה חתומה איתן על הסכם הסגרה. לכן, אותן מדינות קובעות סייג לעקרון ההדדיות, לפיו במקרים בהם המבוקש הוא אזרח שלהן הן לא יסגירו אותו, אלא יעמידו אותו לדין במדינתם. מדינת ישראל מסגירה אמנם גם אזרחים ישראלים, אך הסגרה זו תהא לצורך העמדה לדין בלבד. ריצוי העונש, ככל שיוטל, יהיה בישראל.

 

אילו מדינות חתומות על הסכם הסגרה עם ישראל?

ישראל חתומה על הסכמי הסגרה עם עשרות מדינות. הסכמי ההסגרה של ישראל עם מרבית מדינות אירופה, דרום אפריקה ודרום קוריאה מוסדרים באמנה האירופית בדבר הסגרה. שאר ההסכמים מוסדרים באמנות דו צדדיות בין ישראל לבין אותן מדינות. לנוחיותכם, אצרף טבלה אודות המדינות החתומות עם ישראל על הסכמי הסגרה ואודות סייג האזרחות בכל אחת מאותן מדינות. כמו כן, אציין באילו מדינות חל סייג האזרחות.

כמובן שטבלה זו לא תכלול את כל המדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל. אף לא יצוינו על אתר כל המדינות החתומות על הסכם שכזה עם ישראל. עם זאת, נציין את החשובות שבהן.

חתומה על הסכם הסגרה עם ישראל לא חתומה על הסכם הסגרה עם ישראל חל אצלה סייג האזרחות
אוסטריה V V
אוסטרליה V
ארה"ב וקנדה V
בלגיה V V
ברזיל V
גרמניה V V
דרום אפריקה V
דרום קוריאה V
הודו V
הונג קונג V
מקסיקו V
מרוקו  ושאר מדינות ערב V
ניו זילנד V
סין V V
צרפת V V
רוסיה V V
מדינות דרום אמריקה  למעט ברזיל V
תאילנד V

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

עורך דין דיני הסגרה

זקוקים לייעוץ משפטי סביב דיני ההסגרה? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. אני, עו"ד אלעד שאול, בעל התמחות ייחודית בדין הפלילי וכן בדיני ההסגרה לישראל וממנה. צרו קשר לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג מקיפים, מתחילת ההליך ועד סופו, תוך מתן יחס אישי ושמירה על דיסקרטיות מלאה.

דיני ההסגרה הינם מערכת דינים המסדירים את הסגרתם של מבוקשים ממדינה אחת לשנייה. דיני ההסגרה מוסדרים בחקיקה הפנימית של כל מדינה וכן באמנות בינלאומיות ובהסכמים שנחתמו בין מדינות שונות. ההסכמים יכולים להיות בין 2 מדינות או רב מדינתיים. במדינת ישראל, לחוק ההסגרה מעמד עליון ביחס להסכמי ההסגרה שנחתמו בין ישראל למדינות העולם.

דיני ההסגרה אינם אוסרים על הסגרת אזרחים למדינות אחרות. עם זאת, לא מעט מדינות מסתייגות מהסגרה שכזו ואינן מאפשרות אותה. רבות ממדינות אירופה אינן מסגירות אזרחים שלהן למדינות אחרות וככל שתבוקש הסגרתם, הם יעמדו לדין במדינת אזרחותם. מדינת ישראל מאפשרת הסגרה של אזרחים לצורך העמדה לדין, בתנאי שהם ישובו לארץ לצורך ריצוי עונשם.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא דיני הסגרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
האמנה האירופית בדבר הסגרה
הליכים פליליים בינלאומיים
האמנה האירופית בדבר הסגרה

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה היוצרת הסכמי הסגרה לבין מרבית מדינות אירופה וכן מדינות נוספות בעולם. אמנה זו היא אמנת ההסגרה הרב – מדינתית

קרא עוד »
הסגרה לישראל
הליכים פליליים בינלאומיים
הסגרה לישראל

מדינת ישראל מבקשת את הסגרתם של מבוקשים ישראלים השוהים בחו"ל. כדי להגיש בקשת הסגרה, על הבקשה לעמוד במספר תנאים. מי מגיש בקשות הסגרה לישראל? מה

קרא עוד »
הסכם הסגרה עם אוקראינה
הליכים פליליים בינלאומיים
הסכם הסגרה עם אוקראינה

הסכם ההסגרה בין ישראל לאוקראינה מהווה צעד משמעותי בחיזוק שיתוף הפעולה הבילטרלי ושמירה על הצדק בין שתי המדינות. הסכמי הסגרה הם אמנות בינלאומיות שכוללות הסדרים

קרא עוד »
הסכם הסגרה עם ארצות הברית
הליכים פליליים בינלאומיים
הסכם הסגרה עם ארצות הברית

אמנת ההסגרה בין ישראל לארה"ב הייתה זה מכבר אבן יסוד בשיתוף פעולה משפטי דו-צדדי, ומטפחת מסגרת איתנה להתמודדות עם עבירות פליליות חוצות-לאומיות. האמנה, שנחתמה ב-1962,

קרא עוד »
עורך דין הסכם הסגרה
הליכים פליליים בינלאומיים
עורך דין הסכם הסגרה

עורך דין הסכם הסגרה הוא המזור האמיתי עבור חשודים פליליים רבים. הודות לעורך דין הסכם הסגרה, החשודים יוכלו לנהל את חייהם בצורה סבירה יחסית מבלי

קרא עוד »
מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל
הליכים פליליים בינלאומיים
מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל

בין מדינת ישראל לבין רבות ממדינות העולם המערבי חתומים הסכמי הסגרה. הסכמי ההסגרה מאפשרים לישראל לדרוש את הסגרתם של עבריינים מאותן מדינות לישראל, וכן אותן

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה