האמנה האירופית בדבר הסגרה

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה היוצרת הסכמי הסגרה לבין מרבית מדינות אירופה וכן מדינות נוספות בעולם. אמנה זו היא אמנת ההסגרה הרב – מדינתית היחידה עליה חתומה מדינת ישראל. מה משמעות חתימתה של ישראל על האמנה האירופית בדבר הסגרה? אילו מדינות נוספות חתומות על אמנה זו? מהן ההסתייגויות הישראליות מהאמנה? בשאלות אלו ובאחרות אעסוק במאמר זה.

 

מהם הסכמי הסגרה

הסכמי הסגרה הם הסכמים הנכרתים בין מדינות, במטרה להסדיר את הסגרת המבוקשים הפליליים בין המדינות. הסכמי ההסגרה, הנכרתים בצורה של אמנות בינלאומיות, יוצרים מסגרת חוקית המאפשרת את הסגרתם של חשודים ואף קובעת באיזה אופן הסגרות שכאלו תעשינה. 

 

תוכנם של הסכמי הסגרה

על פי רוב, הסכמי הסגרה יוצרים תחילה מסגרת נורמטיבית להסגרת מבוקשים. כלומר, ההסכמים מסדירים התחייבות של המדינות המסכימות להסגיר מבוקשים זו לזו בהתאם לתנאים שנקבעו באמנה. 

לאחר מכן, מסדירים ההסכמים את התנאים להסגרת מבוקשים ואת החריגים לקבלת בקשות הסגרה. בשלב הבא, מוסדר באמנות אופן הגשת בקשות ההסגרה וכן תוכן הבקשות. הבקשה תוגש בדרך דיפלומטית ותכלול את המידע הרלוונטי לבקשה.

כמו כן, מציעות האמנות מסלולי מעצר מזורזים עבור מקרים דחופים. המדינות רשאיות להגיש בקשת מעצר לפי הסגרה. באמנות הישראליות נקבע כי מעצר זה לא יעלה על 60 יום, בעוד שבמדינות רבות אחרות התקופה שהוקצבה למעצר היא של 45 יום בלבד. לבסוף, יכריזו הצדדים על המעשים שיש לעשות כדי לתת לאמנה תוקף (לרוב, אשרור בבית המחוקקים על ידי נבחרי העם) והצדדים השונים יחתמו על האמנה.

 

אמנה בילטרלית או אמנה רב מדינתית

רובן של אמנות ההסגרה הן בילטרליות, כלומר מסדירות יחסים מדיניים בין שתי המדינות החתומות על ההסכמים. אולם מקצתן של האמנות הן אמנות רב לאומיות, היוצרות הסכמי הסגרה בין מספר רב של מדינות. האמנה האירופית בדבר הסגרה היא אחת מאותן אמנות רב לאומיות.

 

האמנה האירופית בדבר הסגה – תוכן והשלכות

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה חשובה מאוד, היוצרת הסכמי הסגרה בין כמעט כל מדינות אירופה ומספר מצומצם של מדינות נוספות. למעשה, למעט בלארוס, קוסובו ורוסיה, כל מדינות אירופה חתומות עליה. בנוסף, מדינת ישראל, דרום אפריקה ודרום קוריאה חתומות אף הן על האמנה.

אם כן, כתוצאה מהחתימה על האמנה האירופית בדבר הסגרה, בין כל המדינות החתומות על האמנה נוצרו הסכמי הסגרה המאפשרים להן להסגיר מבוקשים זו לזו. כתוצאה מכך, ישראל יכולה לבקש הסגרה של מבוקש ממגוון מדינות דוגמת ליטא, ספרד או דרום קוריאה, חרף העובדה שהסכם הסגרה ישיר בין ישראל לבין כל אחת מאותן מדינות, מעולם לא נחתם.

 

תוכן האמנה האירופית בדבר הסגרה

תוכן האמנה האירופית בדבר הסגרה דומה לתוכנם של הסכמי ההסגרה שהוצגו לעיל. עם זאת, הושמו באמנה מספר דגשים החורגים מההסכמים הסטנדרטיים הנכרתים בין שתי מדינות. להלן אציג תוספות חשובות של האמנה האירופית בדבר הסגרה:

  1. סייג האזרחות: 

על פי סעיף 6 לאמנה, כל מדינה רשאית לסרב לבקשת הסגרה של אזרח שלה. במקום זאת, הוא יעמוד לדין במדינת אזרחותו. לא למותר לציין כי סייג זה משקף תפיסה אירופית – קונטיננטלית מובהקת, לפיה הסגרת אזרח המדינה למדינה אחרת פוגעת קשות בריבונות המדינה.

  1. סייג הטריטוריאליות:

סעיף 7 לאמנה מאפשר לצדדים שלא להסגיר אדם על עבירות שבוצעו בשטח המדינה המתבקשת. גם כאן, זכות הסירוב נובעת משיקולי ריבונות ועצמאות המדינות ונוגעת בעצבים החשופים של האיחוד האירופי וביחסים בינו לבין מדינות האיחוד.

  1. בקשות סותרות:

סעיף 17 לאמנה הינו סעיף ייחודי התואם את אופייה כאמנה רב מדינתית. על פי הסעיף, ככל שהוגשו בקשות אמנה סותרות על ידי מספר מדינות, תבחן המדינה המתבקשת לאיזו מדינה נכון ביותר להסגיר את המבוקש, ותסגיר אותו אליה.

  1. תפיסת נכסים:

סעיף 20 לאמנה ייחודי אף הוא. הסעיף מאפשר תפיסת נכסים היכולים לשמש כראיות במשפט כנגד החשוד או שצמחו לו בעקבות העבירה. 

  1. הזכות להסתייג:

מתוקף היותה של האמנה אמנה רב לאומית, סעיף 26 לאמנה מעניק למדינות זכות להסתייג מחלק מהוראות האמנה. משמעות ההסתייגות היא שהסעיפים מהם הסתייגה מדינה לא יחולו עליה, באופן מלא או חלקי. סעיף שכזה לא נצרך, כמובן, באמנה דו לאומית, שכן ככל שהצדדים לא מסכימים באופן מלא על סעיף מסוים, הוא לא ימצא את דרכו אל נוסחה הסופי של האמנה.

  1. ביטול הסכמים בילטרליים:

סעיף 28 לאמנה מבטל הסכמים בילטרליים של מדינות החתומות על האמנה. לכן, הסכם שנחתם ערב החתימה על האמנה האירופית בדבר הסגרה בין ישראל לבלגיה, בטל. כמו כן, לא ניתן יהיה לכרות הסכמים בילטרליים בין המדינות החתומות על האמנה האירופית בדבר הסגרה, אלא לשם השלמת הסכם זה.

  1. הצטרפות והסתלקות:

סעיפים 30-32 מאפשרים את הצטרפותן של מדינות לאמנה במרוצת השנים (ישראל אכן הצטרפה לאמנה מספר שנים לאחר כריתתה הראשונית) וכן את הסתלקותן של מדינות מהאמנה כך שהיא לא תהיה יותר מחייבת עבורן.

 

הסתייגויות ישראליות מהאמנה

ישראל מימשה את זכותה להסתייג מחלקן של הוראות האמנה. לפיכך, הסתייגה ישראל ממספר עבירות בגינן תתאפשר הסגרה. זאת ועוד, ישראל לא תסגיר מבוקשים אלא אם כן נמצא בבית המשפט הישראלי כי אילו נערך המשפט בישראל, היו די ראיות כנגד העבריין כדי להעמידו לדין. בנוסף, ישראל תאפשר את מעצרם של חשודים למשך 60 ימים, בעוד שהאמנה מגבילה את זמן המעצר ל-45 יום בלבד.

אלו הן עיקר ההסתייגויות של ישראל. מדובר בהסתייגויות מינימליות, אשר נועדו להתאים בין האמנה לבין הוראות חוק ההסגרה הישראלי.

 

תפקיד העו"ד ביחס לאמנה האירופית

ייתכן כי אתם שואלים את עצמכם מהו תפקידו של עורך הדין ביחס לאמנה האירופית בדבר הסגרה. לכן, אשמח לספר לכם במקצת על הרבדים בעבודתי הנוגעים לאמנה זו. 

לקוחות רבים פונים אליי בבקשה לייעוץ משפטי על דיני ההסגרה. ברצונם לדעת עם אילו מדינות אין לישראל הסכם הסגרה, מה תוקפו של ההסכם בכל אחת מהמדינות ואלו סכנות נשקפות להם גם במדינות ללא הסכמי הסגרה עם ישראל. נושא שעולה שוב ושוב בדיונים בינינו, הוא האמנה האירופית.

האמנה האירופית יוצרת מספר רב מאוד של הסכמי הסגרה ישראלים, גם עם מדינות מפתיעות דוגמת מולדובה או טורקיה. בשל כך, ייעוץ סביב תוקף הסכמי ההסגרה וההשלכות האופרטיביות שלהם, הינו קריטי למדי והוא בא לידי ביטוי בממדים רבים במסגרת עבודתי.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

אנחנו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות', בעלי נסיון עתיר שנים במשפט הפלילי ובדיני ההסגרה. נשמח לייעץ ולסייע לכם בניהול צעדיכם, בתקופות המורכבות של ניהול הליכים פליליים כנגדכם. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה והגנו על עצמכם מפני עונשים שאינם מגיעים לכם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא האמנה האירופית בדבר הסגרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה