האמנה האירופית בדבר הסגרה

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה היוצרת הסכמי הסגרה לבין מרבית מדינות אירופה וכן מדינות נוספות בעולם. אמנה זו היא אמנת ההסגרה הרב – מדינתית היחידה עליה חתומה מדינת ישראל. מה משמעות חתימתה של ישראל על האמנה האירופית בדבר הסגרה? אילו מדינות נוספות חתומות על אמנה זו? מהן ההסתייגויות הישראליות מהאמנה? בשאלות אלו ובאחרות אעסוק במאמר זה.

 

מהם הסכמי הסגרה

הסכמי הסגרה הם הסכמים הנכרתים בין מדינות, במטרה להסדיר את הסגרת המבוקשים הפליליים בין המדינות. הסכמי ההסגרה, הנכרתים בצורה של אמנות בינלאומיות, יוצרים מסגרת חוקית המאפשרת את הסגרתם של חשודים ואף קובעת באיזה אופן הסגרות שכאלו תעשינה. 

 

תוכנם של הסכמי הסגרה

על פי רוב, הסכמי הסגרה יוצרים תחילה מסגרת נורמטיבית להסגרת מבוקשים. כלומר, ההסכמים מסדירים התחייבות של המדינות המסכימות להסגיר מבוקשים זו לזו בהתאם לתנאים שנקבעו באמנה. 

לאחר מכן, מסדירים ההסכמים את התנאים להסגרת מבוקשים ואת החריגים לקבלת בקשות הסגרה. בשלב הבא, מוסדר באמנות אופן הגשת בקשות ההסגרה וכן תוכן הבקשות. הבקשה תוגש בדרך דיפלומטית ותכלול את המידע הרלוונטי לבקשה.

כמו כן, מציעות האמנות מסלולי מעצר מזורזים עבור מקרים דחופים. המדינות רשאיות להגיש בקשת מעצר לפי הסגרה. באמנות הישראליות נקבע כי מעצר זה לא יעלה על 60 יום, בעוד שבמדינות רבות אחרות התקופה שהוקצבה למעצר היא של 45 יום בלבד. לבסוף, יכריזו הצדדים על המעשים שיש לעשות כדי לתת לאמנה תוקף (לרוב, אשרור בבית המחוקקים על ידי נבחרי העם) והצדדים השונים יחתמו על האמנה.

 

אמנה בילטרלית או אמנה רב מדינתית

רובן של אמנות ההסגרה הן בילטרליות, כלומר מסדירות יחסים מדיניים בין שתי המדינות החתומות על ההסכמים. אולם מקצתן של האמנות הן אמנות רב לאומיות, היוצרות הסכמי הסגרה בין מספר רב של מדינות. האמנה האירופית בדבר הסגרה היא אחת מאותן אמנות רב לאומיות.

 

האמנה האירופית בדבר הסגה – תוכן והשלכות

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה חשובה מאוד, היוצרת הסכמי הסגרה בין כמעט כל מדינות אירופה ומספר מצומצם של מדינות נוספות. למעשה, למעט בלארוס, קוסובו ורוסיה, כל מדינות אירופה חתומות עליה. בנוסף, מדינת ישראל, דרום אפריקה ודרום קוריאה חתומות אף הן על האמנה.

אם כן, כתוצאה מהחתימה על האמנה האירופית בדבר הסגרה, בין כל המדינות החתומות על האמנה נוצרו הסכמי הסגרה המאפשרים להן להסגיר מבוקשים זו לזו. כתוצאה מכך, ישראל יכולה לבקש הסגרה של מבוקש ממגוון מדינות דוגמת ליטא, ספרד או דרום קוריאה, חרף העובדה שהסכם הסגרה ישיר בין ישראל לבין כל אחת מאותן מדינות, מעולם לא נחתם.

 

תוכן האמנה האירופית בדבר הסגרה

תוכן האמנה האירופית בדבר הסגרה דומה לתוכנם של הסכמי ההסגרה שהוצגו לעיל. עם זאת, הושמו באמנה מספר דגשים החורגים מההסכמים הסטנדרטיים הנכרתים בין שתי מדינות. להלן אציג תוספות חשובות של האמנה האירופית בדבר הסגרה:

  1. סייג האזרחות: 

על פי סעיף 6 לאמנה, כל מדינה רשאית לסרב לבקשת הסגרה של אזרח שלה. במקום זאת, הוא יעמוד לדין במדינת אזרחותו. לא למותר לציין כי סייג זה משקף תפיסה אירופית – קונטיננטלית מובהקת, לפיה הסגרת אזרח המדינה למדינה אחרת פוגעת קשות בריבונות המדינה.

  1. סייג הטריטוריאליות:

סעיף 7 לאמנה מאפשר לצדדים שלא להסגיר אדם על עבירות שבוצעו בשטח המדינה המתבקשת. גם כאן, זכות הסירוב נובעת משיקולי ריבונות ועצמאות המדינות ונוגעת בעצבים החשופים של האיחוד האירופי וביחסים בינו לבין מדינות האיחוד.

  1. בקשות סותרות:

סעיף 17 לאמנה הינו סעיף ייחודי התואם את אופייה כאמנה רב מדינתית. על פי הסעיף, ככל שהוגשו בקשות אמנה סותרות על ידי מספר מדינות, תבחן המדינה המתבקשת לאיזו מדינה נכון ביותר להסגיר את המבוקש, ותסגיר אותו אליה.

  1. תפיסת נכסים:

סעיף 20 לאמנה ייחודי אף הוא. הסעיף מאפשר תפיסת נכסים היכולים לשמש כראיות במשפט כנגד החשוד או שצמחו לו בעקבות העבירה. 

  1. הזכות להסתייג:

מתוקף היותה של האמנה אמנה רב לאומית, סעיף 26 לאמנה מעניק למדינות זכות להסתייג מחלק מהוראות האמנה. משמעות ההסתייגות היא שהסעיפים מהם הסתייגה מדינה לא יחולו עליה, באופן מלא או חלקי. סעיף שכזה לא נצרך, כמובן, באמנה דו לאומית, שכן ככל שהצדדים לא מסכימים באופן מלא על סעיף מסוים, הוא לא ימצא את דרכו אל נוסחה הסופי של האמנה.

  1. ביטול הסכמים בילטרליים:

סעיף 28 לאמנה מבטל הסכמים בילטרליים של מדינות החתומות על האמנה. לכן, הסכם שנחתם ערב החתימה על האמנה האירופית בדבר הסגרה בין ישראל לבלגיה, בטל. כמו כן, לא ניתן יהיה לכרות הסכמים בילטרליים בין המדינות החתומות על האמנה האירופית בדבר הסגרה, אלא לשם השלמת הסכם זה.

  1. הצטרפות והסתלקות:

סעיפים 30-32 מאפשרים את הצטרפותן של מדינות לאמנה במרוצת השנים (ישראל אכן הצטרפה לאמנה מספר שנים לאחר כריתתה הראשונית) וכן את הסתלקותן של מדינות מהאמנה כך שהיא לא תהיה יותר מחייבת עבורן.

 

הסתייגויות ישראליות מהאמנה

ישראל מימשה את זכותה להסתייג מחלקן של הוראות האמנה. לפיכך, הסתייגה ישראל ממספר עבירות בגינן תתאפשר הסגרה. זאת ועוד, ישראל לא תסגיר מבוקשים אלא אם כן נמצא בבית המשפט הישראלי כי אילו נערך המשפט בישראל, היו די ראיות כנגד העבריין כדי להעמידו לדין. בנוסף, ישראל תאפשר את מעצרם של חשודים למשך 60 ימים, בעוד שהאמנה מגבילה את זמן המעצר ל-45 יום בלבד.

אלו הן עיקר ההסתייגויות של ישראל. מדובר בהסתייגויות מינימליות, אשר נועדו להתאים בין האמנה לבין הוראות חוק ההסגרה הישראלי.

 

תפקיד העו"ד ביחס לאמנה האירופית

ייתכן כי אתם שואלים את עצמכם מהו תפקידו של עורך הדין ביחס לאמנה האירופית בדבר הסגרה. לכן, אשמח לספר לכם במקצת על הרבדים בעבודתי הנוגעים לאמנה זו. 

לקוחות רבים פונים אליי בבקשה לייעוץ משפטי על דיני ההסגרה. ברצונם לדעת עם אילו מדינות אין לישראל הסכם הסגרה, מה תוקפו של ההסכם בכל אחת מהמדינות ואלו סכנות נשקפות להם גם במדינות ללא הסכמי הסגרה עם ישראל. נושא שעולה שוב ושוב בדיונים בינינו, הוא האמנה האירופית.

האמנה האירופית יוצרת מספר רב מאוד של הסכמי הסגרה ישראלים, גם עם מדינות מפתיעות דוגמת מולדובה או טורקיה. בשל כך, ייעוץ סביב תוקף הסכמי ההסגרה וההשלכות האופרטיביות שלהם, הינו קריטי למדי והוא בא לידי ביטוי בממדים רבים במסגרת עבודתי.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

אנחנו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות', בעלי נסיון עתיר שנים במשפט הפלילי ובדיני ההסגרה. נשמח לייעץ ולסייע לכם בניהול צעדיכם, בתקופות המורכבות של ניהול הליכים פליליים כנגדכם. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה והגנו על עצמכם מפני עונשים שאינם מגיעים לכם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא האמנה האירופית בדבר הסגרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!