עורך דין הסכם הסגרה

עורך דין הסכם הסגרה הוא המזור האמיתי עבור חשודים פליליים רבים. הודות לעורך דין הסכם הסגרה, החשודים יוכלו לנהל את חייהם בצורה סבירה יחסית מבלי להימצא בחשש מתמיד מפני חשדות שווא ורדיפות לא הוגנות. מה תפקידו של עורך דין בכל הנוגע להסכמי הסגרה? מהם בעצם הסכמי הסגרה? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

מהם דיני ההסגרה

דיני הסגרה הינם מערכת דינים, המסדירים את הסגרתם של מבוקשים פליליים ממדינה אחת לאחרת. הודות לדיני ההסגרה, הסגרות שכאלו הינן בעלות בסיס חוקי. דיני ההסגרה מאפשרים למדינות העולם לשלב ידיים במאבק נגד הפשיעה, ולמנוע מצב בו מדינה אחת הופכת למקלט עבור פושעים ממדינה אחרת.

דיני ההסגרה מורכבים משתי מערכות חוקיות – החקיקה הפנימית הנוגעת להסגרת מבוקשים והאמנות הנכרתות בין מדינות במטרה להסדיר את הסגרת המבוקשים ביניהן. בישראל, החקיקה הפנימית הרלוונטית היא חוק ההסגרה – 1954. האמנות הבינלאומיות נקראות, בלשון המקובלת, "הסכמי הסגרה". נעסוק באלו אף באלו.

 

חוק ההסגרה

חוק ההסגרה – 1954, הינו חוק וותיק המסדיר את חוקיות הסגרתם של מבוקשים פליליים אל ישראל וממנה. החוק קובע באילו תנאים תסגיר ישראל מבוקש למדינה זרה, כיצד תבוצע ההסגרה, מה תפקידו של בית המשפט בהליך, מי מוסמך לדרוש הסגרה ממדינה זרה ועוד.

סעיפיו של חוק ההסגרה קובעים נורמות כלליות יחסית. לא מדובר בצעדים קונקרטיים בהכרח, כמו בכללים מנחים לכל הסגרה שהיא. עם זאת, לא ניתן לבטל את ההוראות האופרטיביות לחלוטין הקבועות בחוק, דוגמת הגבלת מעצר שלפני ההסגרה ל-60 ימים.

אחת הקביעות החשובות ביותר בחוק, היא קביעת שני התנאים הבסיסיים ביותר לקבלת בקשת הסגרה ממדינה זרה. שני התנאים הם כי העבירה בגינה מבוקשת ההסגרה תיחשב לפלילית גם לפי הדין הישראלי. התנאי השני הוא שבין ישראל לבין המדינה המבקשת יהיה הסכם הסגרה חתום ובעל תוקף.

 

הסכמי הסגרה

כאמור, קיומו של הסכם הסגרה בין ישראל לבין המדינה המבקשת הינו התנאי הבסיסי ביותר לקבלת בקשת הסגרה ממדינה זרה. הסכמי ההסגרה מאפשרים לא רק לישראל להסגיר מבוקשים למדינות זרות, אלא גם לישראל לדרוש את הסגרתם של מבוקשים ישראלים מהמדינות בהן הם שוהים.

מלבד יצירת הקרקע החוקית להסגרה מהמדינה הספציפית החתומה על ההסכם, ההסכמים גם מסדירים את אופן הגשת הבקשה ואת התנאים להגשת בקשה שכזו. כך, למשל, ההסכמים קובעים כי בקשות הסגרה תוגשנה באופן דיפלומטי ותכלולנה, לצד תיאור המבוקש והעבירה שביצע, סקירה של הדין הרלוונטי וכן צו מעצר או פסק דין שהוצאו בעניינו. 

אם כן, הסכמי ההסגרה לצד חוק ההסגרה יוצרים את מערכת דיני ההסגרה הרלוונטיים להסגרתם של מבוקשים פליליים. הסכם הסגרה עם מדינה ספציפית מחייב מדינות להסגיר מבוקשים זו לזו, בתנאי שבקשת ההסגרה עומדת בתנאים הקבועים בחוק. חוק ההסגרה קובע תנאים כלליים יותר אשר ההסגרה צריכה להיות כפופה להם.

 

מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל

השאלה המעסיקה ביותר מרבית מלקוחותיי, היא לאילו מדינות אין הסכמי הסגרה עם ישראל. השאלה נובעת, כמובן, מתוך ההנחה לפיה מדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל לא תסגיר מבוקשים ישראלים לישראל אף אם רשויות המדינה תדרושנה הסגרה זו.

אכן יש ממש במחשבה זו והיא אינה משוללת כל בסיס, אך אני רוצה להדגיש כי היא אינה מדויקת כלל וכלל. מדינות שאינן חתומות על הסכם הסגרה עם ישראל אמנם אינן מחויבות להיענות לבקשות הסגרה, אך הן בהחלט יכולות להסגיר מבוקשים לישראל. 

כך קרה, למשל, בפרשת השופט דן כהן. השופט דן כהן נחקר בחשד לנטילת שוחד בהיקפים עצומים בשנותיו כשופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. למחרת הפתיחה בחקירות כנגדו, עלה השופט כהן על מטוס וברח לפרו, מדינה לה אין הסכם הסגרה עם ישראל.

ישראל לא אמרה נואש וביקשה מפרו כי תסגיר לה את השופט כהן. הבקשה הייתה מקיפה ויסודית ובית המשפט הפרואני, בשנת 2009, קבע כי יש לקבלה. עם זאת, נשיא המדינה סירב להסגיר את השופט כהן משיקולים דיפלומטיים. אך לאחר חילופי הנשיא בשנת 2013, נענה הנשיא החדש לבקשה הישראלית ועל סמך פסיקת בית המשפט שלו הסגיר את השופט כהן לישראל. השופט נידון ל-6 שנות מאסר ונקנס ב-10 מיליון שקלים.

אם כן, מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל רשאיות להסגיר מבוקשים אך באופן וולונטרי ולא מחייב. כתוצאה מכך, מדינות להן קשרים דיפלומטיים טובים עם ישראל צפויות לאשר את הבקשות. מנגד, מדינות עם יחסים עכורים עם ישראל, או מדינות התופסות הסגרה כפגיעה בריבונות המדינה, לא תסגרנה בקלות מבוקשים לישראל בהיעדר הסכם הסגרה פורמלי.

יש לציין כי מספר מדינות, ובכללן ישראל, לא מאפשרות הסגרה של מבוקשים בהיעדר הסכם הסגרה פורמלי בין המדינות. אולם גם במדינות אלו ייתכנו חריגים בהם בתי המשפט יאשרו הסגרות בהיעדר הסכם, תוך חתימת הסכם אד – הוק (הסכם המיועד להסגרה ספציפית בלבד) או הסכם רטרואקטיבי (הסכם שנחתם לאחר בקשת ההסגרה).

 

חשיבות עורך הדין להסכם הסגרה

לפיכך, לא די לדעת לאילו מדינות אין הסכם הסגרה עם ישראל. יש לדעת באילו מדינות בטוח לשהות, מחד, ומאידך אין חשש כי המדינות תסגרנה את המבוקש לישראל. בתור עורך דין העוסק גם בהסכמי הסגרה, אני מייעץ ללקוחותיי בנושא ומעניק להם חוות דעת מקיפות באשר למדינות השונות וליחסי ההסגרה שלהן עם ישראל.

 

המלצות אפשריות של עורך הדין

בפני עורך הדין אף פרוסים שיקולים רחבים יותר מאשר הימצאו או היעדרו של הסכם הסגרה עם ישראל. כך, למשל, עורך הדין יידע כי האמנה האירופית בדבר הסגרה, עליה חתומה ישראל, קובעת סייג אזרחות. לפי סייג זה, המדינות אינן חייבות להסגיר מבוקשים שהם אזרחיהן. ישנן מדינות המאמצות באופן גורף סייג זה, בעוד שאחרות אינן מקפידות עליו. 

לאור סייג האזרחות, ככל שלקוח מחזיק באזרחות זרה של מדינה המאמצת את סייג האזרחות, ייתכן כי עורך הדין ימליץ ללקוח שלו להגיע למדינה זו. זאת, על אף הסכם ההסגרה בין ישראל לאותה המדינה. אולם יש לקחת בחשבון את האופציה של העמדה לדין במדינת האזרחות, שלעיתים אינה עדיפה על עמידה לדין בישראל.

פעולה נוספת שעורך הדין יבצע, היא איתור צווי מעצר בינלאומיים כנגד החשוד ואף ביטול צווים אלו. עבודה זו כוללת הפעלת מאמצים אל מול האינטרפול והשקעת מאמצים בינלאומיים משמעותיים.

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בהליכים פליליים? זקוקים לייעוץ משפטי סביב דיני ההסגרה? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. אני, עו"ד אלעד שאול, בעל התמחות ייחודית בדין הפלילי וכן בדיני ההסגרה לישראל וממנה. צרו קשר לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג מקיפים, מתחילת ההליך ועד סופו, תוך מתן יחס אישי ושמירה על דיסקרטיות מלאה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
הסכמי הסגרה הינם הסכמים היוצרים קרקע חוקית להסגרתם של מבוקשים פליליים ממדינה אחת לשנייה. מעבר לכך, הסכמים אלו מסדירים את אופן הגשת בקשות ההסגרה ואת התנאים בהן מדינות ייענו לבקשות שכאלו.
הסכמי הסגרה הם, על פי רוב, בין 2 מדינות בלבד. אולם ישנם הסכמים רב מדינתיים היוצרים הסכמי הסגרה בין מדינות רבות. כזו היא האמנה האירופית בדבר הסגרה, היוצרת הסכמי הסגרה בין כמעט 50 מדינות, בכללן כל מדינות אירופה למעט בלארוס רוסיה וקוסובו, דרום קוריאה, דרום אפריקה וישראל.
עורך דין הסכם הסגרה מעניק ייעוץ מקיף ונרחב ללקוחותיו באשר לאופציות המשפטיות העומדות בפניהם. כמו כן, עורך הדין יפעל לאיתור ולביטול צווי מעצר בינלאומיים, ככל שישנם כאלו. כמו כן, עורך דין הסכם הסגרה יערער על בקשות הסגרה כאשר הן תוגשנה ויפעל לביטולם של צווים אלו.
עורך דין הסכם הסגרה יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה עבור לקוחותיו. עורך הדין יעניק ייעוץ והכוונה ללקוחותיו, כך שהם יוכלו לנהל את חייהם מבלי חשש מתמיד וחוסר יכולת לתכנן קדימה מתוך תחושת יציבות. עורך דין הסכם הסגרה יכול להוריד מגבם של חשודים חקירות סרק והליכים הפוגעים בהם, מבלי להועיל לאינטרס הציבורי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין הסכם הסגרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה