מעצר עד תום ההליכים

בהתאם לסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי, בית המשפט רשאי להורות על מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום כנגד חשוד. בשונה ממעצר ימים לאורך החקירה, המעצר ימשך עד מתן פסק דין. במידה והמשפט נמשך מעל 9 חודשים הנאשם אמור להשתחרר מלבד אם אם בית המשפט העליון קבע הארכה נוספת של 90 יום.

 

תנאים לביצוע מעצר עד תום ההליכים

על מנת שבית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים התביעה נדרשת לשכנע את בית המשפט כי בידה מספיק ראיות להוכחת אשמת החשוד. לחילופין התביעה יכולה לטעון לעילת מעצר בשל מסוכנות של הנאשם או עקב חשש שהחשוד ימלט מהארץ או ישבש את משפטו. יש צורך כי התביעה תוכיח לבית המשפט כי חלופת מעצר אינה מספיקה על מנת למנוע את הסיכון או את הסיכון לשיבוש הליכי משפט.

 

עילות המעצר

לא ניתן לעצור אדם סתם כך ויש להצביע על עילת מעצר שמתקיימת ומחייבת את מעצרו. בין עילות המעצר ניתן למצוא את עילת המסוכנות לביטחונו של הציבור או לביטחונו של אדם ספציפי; עילת החשש מפני שיבוש הליכי המשפט, השפעה על עדים והחשש מפני הימלטות הנאשם מאימת הדין. לצד אלו, יש עילת מעצר סטטוטורית, המחייבת את בית המשפט לעצור עד לתום ההליכים, אלא אם עורך הדין הפלילי של הנאשם שכנע את בית המשפט שיש צורך לשחררו.

 

עילות סטטוטוריות

ישנן עבירות בהן מעצר עד תום ההליכים הינו ברירת המחדל ושחרור למעצר בית הוא החריג.

מדובר בעבירות ביטחון, עבירות חמורות בתחום הסמים כמו סחר בסמים, ייבוא סמים לישראל, עבירות שנעשו באכזריות או תוך שימוש בנשק, עבירות אלימות במשפחה, כלפי קטינים ועוד ועבירות מין. במקרים אלו כאשר יש עילות סטטוטוריות למעצר עד תום ההליכים, נטל ההוכחה כי העצור אינו מסוכן וניתן להעבירו לחלופת מעצר הינה עליו ולא על התביעה להוכיח את המסוכנות. ברוב המקרים, יש צורך במעורבות של שירות המבחן והגשת תסקיר מעצר מצידו כדי לבחון שחרור למעצר בית.

 

חלופת מעצר

ישנן חלופות מעצר כגון מעצר בית חלקי, מעצר בית מלא, ומעצר בפיקוח אלקטרוני עם אפשרות של איזוק אלקטרוני. תפקידו של עורך דין פלילי המייצג את הנאשם להציע חלופת מעצר שתספק את בית המשפט ולשכנע שחלופת המעצר לא תפגע באינטרס הציבור.

חלופות מעצר רבות כוללות מפקחים, המוצעים מטעמו של הנאשם שאמורים לפקח עליו. בהקשר זה יש חשיבות לתסקיר שירות המבחן לבחינת חלופת מעצר שבו ייבדקו המפקחים המוצעים.

חשוב לדעת שתסקיר מעצר של שירות המבחן הוא הליך שאורך זמן והדבר יכול להביא לכך שהחלטה בשאלת שחרור לחלופה או קיום מעצר עד תום הליכים ימשך מספר שבועות.

 

הגשת ערר

על החלטתו של בית המשפט להורות על מעצר עד תום ההליכים ניתן לערור בפני בית המשפט המחוזי (או העליון, אם בית המשפט המחוזי הוא שהורה מלכתחילה על המעצר); במידה שבית המשפט יידחה את הערר, ניתן אף להגיש בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון.

ניתן גם לבקש במקרים מסוימים עיון חוזר בשאלת המעצר עד תום ההליכים. מדובר במקרים בהם חל שינוי בנסיבות המעצר, או חלוף זמן משמעותי שכתוצאה מהם יש לבחון שחרור מחודש.

 

ראיות לכאורה

בדיון סביב מעצר עד תום ההליכים מועלים לרוב ראיות לכאורה שקיימות כנגד הנאשם.

חשוב להבין מה המשמעות של ראיה לכאורה – מדובר בראיה שטמון בה פוטנציאל אך זו טרם נבדקה על ידי בית המשפט. מדובר בראיה גולמית ולא ניתן בשלב המקדמי של המשפט, לפני שהעדים נחקרו בבית המשפט נגדית, להכריע בהתבסס על אותה ראיה לגבי אשמתו של הנאשם.

במקרים רבים ראיות לכאורה מספיקות לקבלת החלטה למעצר עד תום ההליכים, מדובר במצב אבסורדי ומקומם, שכן ראיות שעוד לא הוכרע אם הן קבילות ומה משקלן, משפיעות על החזקת אדם בבית מעצר לאורך תקופה ארוכה ביותר. לשם כך, יש לפעול במלוא הנחישות והעוצמה לשחרור העצור לחלופת מעצר עד לתום ההליך המשפטי.

 

האם מעצר עד תום ההליכים מתקזז מהעונש?

לרוב כן. אך יש קאטצ'.

בסוף ההליך, כשינתן גזר הדין ובהנחה שהנאשם יורשע, בית המשפט יגזור מאסר בפועל שממנו יקוזז הזמן שבו שהה הנאשם במעצר עד תום ההליכים. כך למשל, אם נגזרו על הנאשם שנתיים מאסר והוא ישב שנה במעצר, לרוב הוא יצטרך לרצות רק 12 חודשים נוספים.

איפה הקאטצ'? נאשמים שמנהלים משפט כשהם עצורים עד תום ההליכים מקבלים עונשים חמורים יותר מלכתחילה! לבית המשפט קל יותר לגזור מאסר בפועל ממושך על נאשם שכבר נמצא בתוך בית הסוהר ובית המשפט נזהר ונוטה לרחם על נאשמים שמנהלים משפט כשהם מחוץ לבית הסוהר.

לכן, ברוב המקרים, ההעדפה הברורה היא לנהל את המשפט כשהנאשם בבית, חוזר לעבודה, מנהל חיים נורמטיביים ואף עובר הליכי טיפול ושיקום במידת הצורך. התוצאה בסוף ההליך תשתנה דרמטית!

ליצירת קשר לייעוץ דיסקרטי עם עורך דין פלילי אלעד שאול לחצו כאן!

ניתן להחזיק במעצר עד תום ההליכים עד 9 חודשים במצטבר. אם הנאשם טרם הורשע במהלך תקופה זו רשאי השופט שדן בתיק, להורות על הארכת המעצר ב – 90 ימים נוספים. בסמכות בית המשפט העליון לחזור ולצוות על מעצר הנאשם לתקופות נוספות

בשלב הדיון לגבי מעצר עד תום ההליכים שופט מעיין בתיק החקירה ובוחן את הראיות בבחינה ראשונית ושטחית. הוא עושה זאת על מנת לקבוע את סיכויי ההרשעה ובמידה והוא סבור כי ישנו פוטנציאל גבוה להרשעה הוא יורה על מעצר עד תום ההליכים. השופט שבוחן את הראיות אינו השופט שידון בתיק.

עילות סטטוטוריות הן עבירות חמורות כגון עבירות ביטחון, עבירות סמים, אלימות במשפחה ועבירות מין. עבירה בעלת עילת מעצר סטטוטורית מחייבת את בית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים, אלא אם כן, הוא יצליח לשכנע שאין סכנה לציבור משחרורו.

מעצר ימים נעשה לצרכי חקירה בשעה שהעצור הוא עדיין חשוד ואילו מעצר עד תום ההליכים נעשה בסיום החקירה המשטרתית כאשר החשוד הופך לנאשם בפלילים ומטרתו למנוע המלטות, סיכון הציבור והשפעה על עדים.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
ניתן להחזיק במעצר עד תום ההליכים עד 9 חודשים במצטבר. אם הנאשם טרם הורשע במהלך תקופה זו רשאי השופט שדן בתיק, להורות על הארכה של המעצר ב – 90 ימים נוספים. בסמכות בית המשפט העליון לחזור ולצוות על מעצר הנאשם לתקופות נוספות.
בשלב של הדיון לגבי מעצר עד תום ההליכים שופט מעיין בתיק החקירה ובוחן את הראיות בבחינה ראשונית ושטחית. הוא עושה זאת על מנת לקבוע את סיכויי ההרשעה ובמידה והוא סבור כי ישנו פוטנציאל גבוה להרשעה הוא יורה על מעצר עד תום ההליכים. השופט שבוחן את הראיות אינו השופט שידון בתיק.
עילות סטטוטוריות הן עבירות שדינן מוות או מאסר עולם. גם עבירות ביטחון ועבירות פשע לפי פקודת הסמים נחשבות לעילות סטטוטוריות בכל הנוגע למעצר עד תום ההליכים וכך גם עבירות שנעשו אכזריות או באלימות חמורה כמו גם אם נעשה שימוש בנשק חם או קר.
מעצר ימים נעשה לצרכי חקירה בשעה שהעצור הוא עדיין חשוד ואילו מעצר עד תום ההליכים נעשה בסיום החקירה המשטרתית כאשר החשוד הופך לנאשם בפלילים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעצר עד תום ההליכים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה