ראיות לכאורה

החלטת בית משפט על מעצר נאשם עד לתום ההליכים המשפטיים מתבססת על בחינה של שלושה אלמנטים. לצד קביעת עילת מעצר ובדיקת חלופות מעצר רלוונטיות, נדרש איסוף של ראיות לכאורה. בית המשפט רשאי לתת הוראת מעצר עד תום ההליכים רק אם השתכנע בקיומן של ראיות כאלו, על בסיס דברי הנאשם והתובע.

 

מהן ראיות לכאורה?

ראיות לכאורה להוכחת אשמה, או בקיצור "ראיות לכאורה", הן ראיות שהסתמכות עליהן היא בעלת פוטנציאל סביר להרשעה. כלומר, על מנת לעצור נאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו יש צורך בראיות שהסיכוי שיובילו להרשעה אם יתקבלו גובר על הסיכוי שיובילו לזיכוי.

מדובר בראיות גולמיות, כלומר ראיות שתקפותם טרם נבחנה. הן נבדלות מ"ראיות מוחלטות" שניתן לקבוע באמצעותן אם נאשם אכן אשם או חף מפשע, לאחר שעברו בדיקה וסינון במהלך ההליך הפלילי. אף על פי שהן מתקבלות מבלי שמשקלן נקבע באופן סופי, הן עדיין בעלות חשיבות רבה ומצריכות יחס קפדני.

 

קשיים הכרוכים במעצר

מעצר נועד למנוע פגיעה של נאשם בציבור או בתקינות ההליך המשפטי. על אף שלא קיימת זכות להימנע ממעצר, אם נקבע שהוא מוצדק והכרחי, קיימות זכויות מסוימות המופרות במהלכו. הסתמכות על ראיות לכאורה, לצד שני האלמנטים הנוספים, היא הכרחית על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בנאשם, או למנוע פגיעת שווא בזכויותיו.

הזכות העיקרית שנפגעת במהלך מעצר היא הזכות לחירות. זכות זו זכתה להכרה מפורשת במשפט הישראלי עוד לפני שעוגנה בחוק היסוד "כבוד האדם וחירותו", שהגדיר אותה כזכות בעלת חשיבות עליונה שקיומה הכרחי למימוש זכויות אחרות. מתוקף הפגיעה בחירותם של אנשים הנמצאים במעצר, נפגעים גם כבודם, פרטיותם, שמם הטוב וחופש התנועה שלהם.

פגיעה נוספת בזכויות הנעצרים קשורה לחזקת החפות, שלא מוכרעת במהלך דיון המעצר. על אף שמעצר לא אמור לתפקד כעונש, אלא כאמצעי הגנה מפני פגיעה אפשרית, הוא עדיין מהווה הגבלה חמורה המוטלת על אדם שחזקת החפות שלו לא נסתרה.

הימצאות נאשם במעצר עד תום ההליכים עשויה להקשות גם על מימוש זכותו להליך משפטי הוגן. יכולתו להכין את הגנתו באופן הולם עלולה להיפגע בעקבות תנאי המאסר והפגיעה ביכולת ההשתכרות שלו, העשויים להגביל את גישתו לשירותי סנגוריה.

בנוסף, במקרים רבים סיכויי ההרשעה והעונש המוטלים על נאשם שישב במעצר חמורים יותר מאלו שהיה מקבל אילו היה חופשי עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. לעיתים מזוכה הנאשם מחלק ניכר מהעברות שיוחסו לו, אך עדיין מבלה תקופה ארוכה במעצר.

גם כאשר עונש המאסר שמוטל עליו חופף את התקופה שבה היה כלוא ממילא, עדיין ייתכן שהמעצר שהוא ריצה היה ארוך יותר מתקופת הכליאה שהייתה נגזרת עבורו בסופו של דבר. נטייה זו מעמידה נאשמים המושמים במעצר בקבוצת סיכון להרשעה ולענישה מחמירה.

 

קבלת ראיות לכאורה

על אף שראיות לכאורה, כפי שמשתמע משמן, מתקבלות לפני התהליך השיפוטי, עדיין יש צורך לבחון אותן בתשומת לב. אחת הסיבות לכך היא שלקיומן יש השלכות כבדות, שהן מעצר עד תום ההליכים המשפטיים. קושי נוסף המצריך תשומת לב מוגברת הוא העמימות סביב ההגדרה של מהו סיכוי סביר להרשעה, יסוד הכרחי בקבלת ראיות לכאורה.

לעתים קיימות ראיות שעשויות במובהק לסייע לדיוק של הערכת סיכויי ההרשאה. אל מולן עומדות ראיות שהתקבלו בצורה פגומה, ואשר כוללות באופן אינהרנטי קשיים, ספקות וליקויים המחייבים את פסילתן. לצד זאת, קיים ריבוי מקרים בהם ראיות לכאורה כוללות סתירות פנימיות קלות, המקשות על הערכת סיכוייהן לתרום להרשעת הנאשם. לכן, קביעת סף הסבירות להרשעה תלוי במידה רבה בשיקול דעתו, ניסיונו המקצועי ומומחיותו של השופט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ראיות לכאורה שלא בהקשר של מעצר

ראיות לכאורה ממלאות תפקיד גם בהקשרים נוספים, ולא רק לקביעת מעצר עד תום התהליכים. בית משפט לתעבורה עשוי להורות על שלילת רישיון עד תום ההליכים המשפטיים של הנהג, אם קיימות ראיות לכאורה המעידות על כך שהנהיגה שלו מהווה סכנה לציבור. בנוסף, בית משפט רשאי לקבוע סעד זמני על בסיס תשתית ראייתית לכאורה.

 

ראיות לכאורה והודאה באשמה

הודאת נאשם באשמה מעידה לרוב על קיומן של ראיות לכאורה בעלות משקל כבד. עם זאת, הודאה באשמה אינה הכרחית על מנת לגבש תשתית סבירה של ראיות לכאורה. ייתכן שנאשם יספק גרסה סבירה למהלך האירועים ועדיין יורשע. לעתים מיוחסת חשיבות מופרזת להכחשת הנאשם, מה שמוביל להערכה חסרה של הסיכויים להרשיעו בעבירה.

לעתים ניתנת חשיבות גדולה או פחותה יותר לעדות נאשם באמצעות ראיות שאינן קבילות בפני עצמן כראיות לכאורה. במקרה של בדיקת פוליגרף, שאינה קבילה כראייה, עשויה להיות משמעות לתוצאות שתומכות בעדות סבירה של נאשם. הדבר מעיד פחות על מהימנות הבדיקה, ויותר על נכונותו של הנאשם למסור גרסה אחידה במהלך דיון בבית משפט, מה שמסייע לתשתית הראייתית לכאורה.

 

בחינת ראיות לכאורה במהלך ההליך המשפטי

מעצר עד תום ההליכים נמשך בין הגשת כתב האישום ועד הכרעת הדין. לרוב הוא מתבצע לפני שלב העדויות של הנאשם, בין הגשת כתב האישום ובין תחילת המשפט עצמו. בכל אחד משלבי ההליך המשפטי נדרש רף ראייתי אחר:

  1. טרם הגשת כתב האישום – חוק המעצרים קובע שמעצר שנעשה ללא כתב אישום, בין אם באמצעות צו מעצר ובין אם ללא צו, צריך להסתמך על "חשד סביר" או "יסוד סביר לחשד". מדובר בשלב ראשוני ביותר, ולכן סבירותו של החשד נבחנת ביחס למקורות המידע שעוררו אותו. לא ניתן לקבוע אם החשד סביר ביחס לסיכוי להגשת כתב אישום, ובוודאי שלא ביחס לסיכויי ההרשעה.
    בשלב הזה מטרת החקירה היא איסוף מספיק ראיות לביסוס או הפרכת החשד, על מנת לקבוע אם להגיש כתב אישום או לא. גם כאשר מדובר בראיות בלתי קבילות או שנאספו באופן חסוי, ניתן לבסס עליהן חשד סביר בשלב הזה. עם זאת, אין לפעול על בסיס חשד סתמי או שאינו נובע מהראיות הקיימות.
    חזקת החפות של נאשם בשלב הזה היא בעלת משקל גבוה באופן משמעותי מזו של נאשם העומד תחת כתב אישום. הסטטיסטיקה קובעת שמרבית כתבי האישום מובילים להרשעה, אך תיקים רבים נסגרים מבלי להגיע לכתב אישום.
  2. הגשת כתב האישום – ההחלטה על הגשת כתב אישום נתונה בידי רשויות התביעה, ובראשן הפרקליטות, ולא בידי בית המשפט. מסיבה זו ההתייחסות בחוק לרף הראייתי הנדרש לכך היא מצומצמת, ומוגדרת בקצרה כ"ראיות המספיקות לאישום". במקרה שרשויות התביעה מקבלות החלטה על העמדה או על אי העמדה לדין, שזוכה לתקיפה ישירה, ניתנת ליועץ המשפטי לממשלה סמכות כמעט מוחלטת לקבוע את משקל הראיות לכאורה העומדות נגד הנאשם.
  3. לאחר הצגת ראיות התביעה – לעיתים מובאת טענת "אין להשיב לאשמה" לאחר שלב הצגת הראיות, בין אם ביוזמת הנאשם ובין אם על ידי בית המשפט. משמעות הטענה היא שהראיות שהובאו על ידי התביעה אינן מספיקות כדי להוכיח את יסודות העבירה, גם אם נקבע שהן קבילות ואמינות. קבלת הטענה על ידי בית המשפט, לאחר שמיעת דברי התובע, מזכה את הנאשם מההאשמות נגדו.
    עם זאת, הרף הראייתי בשלב זה נמוך באופן חריג ביחס לשלבים הקודמים לו. לפי בית המשפט העליון, אפילו ראיות בסיסיות למדי מטעם התביעה מספיקות לדחיית טענת הנאשם. בנוסף, העלאת טענה מהסוג הזה לא מצריכה בחינה של תוספות ראייתיות, ומהימנות הראיות הקיימות נבחנת רק במקרה נדיר של חוסר אמון קיצוני בסבירותן.
  4. הכרעת הדין – רף ההוכחה בשלב הכרעת הדין, שהוא השלב האחרון בהליך המשפטי, מוגדר כאשמה מעבר לכל ספק סביר. מטרת השלבים הקודמים היא שבשלב זה יעמדו בפני השופטים כלל הראיות הרלוונטיות לעניין והמוגדרות כקבילות, על מנת לדייק את הכרעת הדין.
5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ראיות לכאורה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
שלצ
מונחים מקצועיים
של"צ

של"צ – שירות לתועלת הציבור – הוא אחד העונשים במשפט הפלילי שניתן להטיל על חשוד במסגרת הליך הסדר מותנה, או על נאשם לאחר הגשת כתב

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה