זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם בהליך הפלילי הן החמורות ביותר שמדינה יכולה להפעיל כלפי אזרח, לכן, יש לוודא שהדין הפלילי לא מופעל כלפי התנהגויות זניחות שמהוות זוטי דברים. עו"ד אלעד שאול מסביר.

מה זה זוטי דברים?

טענת "זוטי דברים" היא סייג לאחריות הפלילית לפיה הנאשם לא נושא באחריות הפלילית למעשה מכיוון שהמקרה קל ערך שלא עובר את רף הפליליות ולכן אין הצדקה להגשת כתב אישום נגדו ויש לזכות אותו. הגנת זוטי דברים מאפשרת זיכוי מלא מאחריות ולא מחיקת כתב האישום או ביטול כתב האישום. סעיף 34 י"ז בחוק העונשין, תשל"ז 1977 שכותרתו זוטי דברים קובע:

"זוטי דברים (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

 לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך."

יסודות הגנת זוטי דברים

הגנת זוטי דברים היא הגנה מהותית. השימוש בה נעשה כשאין במעשה הפלילי מינימום של סכנה לחברה והוא לא מתאים כמונח של עבירה פלילית.

יסודות הגנת זוטי דברים הם טיב המעשה, נסיבות המעשה, תוצאות המעשה והאינטרס הציבורי. בהיותם קלי ערך ניתן יהיה להפעיל את ההגנה ולזכות את הנאשם. המחוקק מבקש להטיל אחריות פלילית רק במקרה של פגיעה משמעותית ולהימנע מהתעסקות בזוטות. בדיון בהגנת זוטי דברים ישקול בית המשפט את חומרת המעשה ותוצאותיו בנוגע לאינטרס הציבורי.

בספרות המשפטית נקבע שכאשר יסודותיה של העבירה מתקיימים במידה זעירה עד שאין פגיעה ממשית בערך שמוגן על ידי העבירה, אין סיבה להעמיד לדין ולנהל הליך פלילי. בפועל, העבירה נשארת ראויה לגינוי רק במסגרת התנהגותית בין אנשים.

 

דוגמאות לזוטי דברים

מקרים בהם לא התקבלה הגנת זוטי דברים

ע"פ 1820/95 מדינת ישראל נגד מנשה יוסף ואח' – בבימ"ש מחוזי בתל אביב, המדינה ערערה על החלטת בית משפט השלום שקיבל הגנת זוטי דברים בקשר ל- 4 מקרים. ההחלטות בתיקים נדונו במאוחד במסגרת הערעור:

במקרה הראשון דובר בהחזקת סכין מחוץ לבית, בית משפט השלום קבע שיש להפעיל את ההגנה של זוטי דברים בשל גילו של הנאשם והעדר הרשעות קודמות. בית המשפט המחוזי קבע שאין בהעדר עבר פלילי כדי להצדיק הגנת זוטי דברים, החזקת סכין שלא למטרה כשרה היא עבירה חמורה והאינטרס הציבורי למנוע אותה הוא גבוה.

במקרה השני דובר בנאשם שהואשם בהחזקת סם מסוכן מסוג הירואין לצריכה עצמית. בית משפט השלום קובע כי בשל היותו של הנאשם חולה, יש להפעיל את הגנת זוטי דברים. בית המשפט המחוזי קבע שהגנת זוטי דברים אינה טענה מקדמית, אלא הגנה מהותית שיש להוכיח אותה. אם הנאשם לא כשיר לעמוד לדין, עליו להיבדק ואין זו סיבה להפעיל את הגנת זוטי דברים. לא מספיק מצב רפואי או העדר הרשעות להסיק שהעבירה קלת ערך. עבירת החזקת הרואין אינה דבר של מה בכך ומדובר בהחזקת סמים קשים.

במקרה השלישי של אישום בשימוש בהרואין, נציג התביעה לא התייצב. בית המשפט קבע שנעשה שימוש מוטעה בהגנת זוטי דברים, שכן זוטי דברים לא נועדו למחוק אישום על הסף. מדובר בהגנה שמביאה לזיכוי הנאשם ולפטור שלו מאחריות פלילית, ולא מהטעם שנציג התביעה לא התייצב, העבירות לא הופכות עקב כך לקלות ערך.

במקרה הרביעי דובר בנאשם בתקיפה ואיומים נגד פקח, קיבל בית המשפט טענה של זוטי דברים בנימוק שהנאשם מבוגר, נכה צה"ל ,ונעדר עבר פלילי. בית המשפט המחוזי קבע שהטענה בעניין זוטי דברים הועלתה על ידי בית המשפט השלום ולא על ידי המשיב. כמו כן עבירת תקיפת עובד ציבור היא חמורה.

 

דחיית טענה לזוטי דברים בשל חומרת עבירת שוחד

בע"פ 92/96 אליהו כהן נגד מדינת ישראל דובר במערער שהורשע בלקיחת שוחד, עבירות מרמה והפרת אמונים בעת שהיה בעל משרה במשרד הדתות. נטען שלקח פיתות ממאפיה ללא תשלום, עזר לקטינה לקבל היתר נישואין תמורת תשלום, ולקח כספים מבעלי עסקים שמכרו חמץ בפסח. הנאשם טען שמעשיו הם זוטי דברים. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו בשל הנסיבות ובשל חומרת עבירת השוחד.

 

דחיית הגנת זוטי דברים במקרה של פגיעות גופניות ולמרות שהתלונה בוטלה

ת"פ 3100/01 במקרה זה נדחתה הגנת זוטי דברים שנטענה להגנת הנאשמת, לאחר שנקבע שדחפה את בעלה לחדר השירותים, פגעה בידו וטרקה עליו את הדלת. נקבע שהנאשמת תקפה את בן זוגה וגרמה לו פגיעות גופניות, ולפיכך ובהתאם לנסיבות הספציפיות, אין לקבל את הגנת זוטי דברים למרות שהצדדים ביקשו לבטל את תלונותיהם.

טיפ זהב

הגנת זוטי דברים היא לא היחידה שיכולה להוביל לביטול כתב אישום. ניתן גם להוכיח פגמים בראיות, להעלות ספקות לגבי אמינות המתלונן ולהרתיע את הפרקליטות מלנהל את התיק מחשש לזיכוי. את כל אלו ועוד אני בודק עבור לקוחותיי ומוביל, במקרים רבים, לביטול כתב האישום או לזיכוי.

 

מקרים בהם התקבלה הגנת זוטי דברים

הגנת זוטי דברים בנסיבות של אלימות מילולית

ע"פ 39031-05-12 חננאל נגד מדינת ישראל (מיום 24.12.12). בית המשפט המחוזי קיבל הגנת זוטי דברים בעניין של נאשם בעל עבר פלילי שאיים על זוגתו באגרוף. נקבע שמדובר בעניין של אלימות מילולית בדרגה נמוכה שהתרחשה בסמוך לוויכוח בין הצדדים כאשר המתלוננת ביקשה להוציאו מהבית.

 

הגנת זוטי דברים במקרה של עבירת איומים

ת"פ 4005/02 דן בכתב אישום שהוגש לבית משפט השלום בירושלים נגד נאשם בעבירת איומים. המתלונן אסף ילדים למוסדות חינוך, ושכח לאסוף את בנו של הנאשם. הנאשם רדף אחריו, עצר אותו, חרף אותו בקללות, ואיים לפגוע בו ולהרגו אותו תוך כדי שהוא מכה בחלונות הרכב. בהמשך חזר בו המתלונן מתלונתו. בית המשפט קבע שהתנהלות הנאשם מוגנת בהגנת זוטי דברים משום שפעל מכעס רגעי, ולא נגרמו במקרה זה נזקי גוף או רכוש. נפסק כי אין אינטרס ציבורי בהעמדתו לדין.

 

זיכוי קטינה שמואשמת בעבירת תקיפה בטענת הגנת זוטי דברים

בת"פ 48052-01-11 נקבע זיכוי של קטינה מביצוע עבירת תקיפה נגד האם מהטעם של זוטי דברים. על פי האישום, במהלך ביקורה של עובדת סוציאלית, גידפה הנאשמת את אמא תקפה אותה פיזית וביקשה לצאת מהבית. הוגש כתב אישום בעבירת תקיפה. הנאשמת טענה להגנת זוטי דברים ולכך שלא גרמה לאם נזק. בית המשפט קבע בין היתר שהתנהלות הנאשמת הייתה בתגובה למעשי האם והנאשמת לא השתמשה בכוח מוגזם. במקרה הנדון נקבע שגורמי הרווחה צריכים לטפל בעניין.

 

זיכוי במקרה של תקיפת בן זוג

ת"פ 29347-06-15 מדינת ישראל נגד ד.ע.ס, כתב האישום נסב סביב התנהלות הנאשמת בבית הדין הרבני תוך כדי ברור תביעה נגד הבעל. נטען שהנאשמת ירקה ופגעה בו. הנאשמת טענה להגנת זוטי דברים. בית המשפט קבע שעל אף שמתקיימים יסודות עבירת התקיפה, מדובר ביסודות מינימליים שאינם עוברים את רף פליליות. פרופ' גור אריה במאמרו על הצעת חוק העונשין קבע "יריקה במהלך דיון בבית הדין .. הרי שמדובר באירוע שיש בו ביזוי השפלה, יותר מאשר תקיפת בן זוג". במקרה הנדון הנסיבות מצדיקות את הגנת זוטי דברים שכן לנאשמת לא היה עבר פלילי, ואילו המתלונן הורשע בעבר בעבירת תקיפת בת זוג.

 

זיכוי בטענת זוטי דברים במקרה של גניבת כרטיס אשראי

ת"פ 7571-01-18 מדינת ישראל נגד בהלקר, בית המשפט זיכה נאשמת דלת אמצעים, מעבירת גניבת כרטיס אשראי לצורך רכישת מזון בסיסי בסכום קטן, כדי להאכיל את ילדיה. נקבע שההגנה של זוטי דברים חלה במקרה זה.

 

זיכוי באמצעות הגנת זוטי דברים בעבירה של היזק לרכוש במזיד

ת"פ 4122-08-21 בית המשפט זיכה נאשם מכתב אישום בהגנת זוטי דברים, לאחר שהואשם בהיזק לרכוש במזיד עקב הריסת כרטיס אשראי של המתלוננת שסירבה לתת לנאשם את כרטיס האשראי מחשש לרכישת סמים. בית המשפט שקל את העדר עברו הפלילי של הנאשם  וקבע שלא היה במקרה זה אינטרס ציבורי מוגן, ועצמת האירוע היא קטנה מכדי שיינתן לה ביטוי בכתב אישום בעבירת היזק לרכוש במזיד. מדובר בהשמדת חתיכת פלסטיק שאין לה ערך כשלעצמה.

 

טענת זוטי דברים אינה רלוונטית לתביעה ייצוגית

ראוי לציין את פסיקת בית המשפט העליון בדנ"א 4960/18 בעניין שולמית זליגמן נגד הפניקס חברה לביטוח במסגרתו נקבע, כי טענת זוטי דברים אינה רלוונטית לתביעה ייצוגית. ההגנה אינה חלה משום שהיא מבטלת מתוכן את הרעיון העומד מאחורי תובענה ייצוגית שמוגשת בשם ניזוקים רבים שנפגעו מנזקים מזעריים.

 

חשיבות היעוץ המשפטי

היה ומסתבכים במשפט פלילי חשוב מאוד לפנות לעורך דין שיוכל לטעון טענת הגנה מתאימה. הגנה טובה במשפט יכולה להפוך את התוצאה מהרשעה לזיכוי. עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל מנוסה ומומחה בייצוג בעבירות פליליות הביא לזיכוי לקוחותיו במקרים רבים ובין היתר גם בהגנת זוטי דברים. אם הסתבכתם במשפט פלילי הדבר המתאים ביותר עבורכם הוא פניה לעורך הדין אלעד שאול לצורך יעוץ, ייצוג, וקבלת הטיפול הטוב והמתאים ביותר מבחינתכם.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
הגנת "זוטי דברים" היא הגנה בחוק העונשין שמאפשרת לזכות הנאשם מהעבירה, ולקבוע שלא יישא באחריות הפלילית בשל העובדה שהעבירה קלת ערך.
כדי ליישם את הגנת זוטי דברים יש להוכיח שטיב המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו, והאינטרס הציבורי הינם קלי ערך.
הגנת זוטי דברים אינה מביאה למחיקת כתב האישום אלא לזיכוי מלא של הנאשם מאחריות פלילית.
אם מסתבכים במשפט פלילי חשוב מאוד לפנות לעורך דין מומחה בתחום. עורך הדין שמכיר היטב את החוק והפסיקה יטען טענות הגנה מתאימות שיכולות להפוך את התוצאה מהרשעה לזיכוי.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא זוטי דברים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה