צו הבאה

צו הבאה הוא כלי משפטי בו משתמש בית המשפט על מנת לאכוף התייצבות של נאשם, עד ראייה, חשוד או ערב. מהו צו הבאה בהליך הפלילי? איך בתי המשפט בישראל אוכפים צווי הבאה והאם ניתן לבטל אותו? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מה זה צו הבאה?

צו הבאה הוא כלי משפטי בו משתמשים שופטים ושופטות על מנת לאכוף את חובת ההתייצבות בפני בתי המשפט על נאשמים, עדים, חשודים, אסירים משוחררים וחייבים בהוצאה לפועל.

הגורמים השיפוטיים שמוסמכים להוציא צווי הבאה הם:

 1. בית משפט – בימ"ש השלום, המחוזי והעליון.
 2. בתי דין רבניים – למשל במסגרת הליכי גירושין.
 3. בית דין משמעתי – כגון ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה.
 4. הוצאה לפועל – רשות האכיפה והגבייה בעניין חובות אזרחיים, פסקי דין, צ'קים ומשכנתאות.
 5. המרכז לגביית קנסות – בדרך כלל מדובר בקנסות פליליים, אגרות וחובות לאוצר המדינה.

 

צווי הבאה מבוצעים על ידי משטרת ישראל שהקימה יחידה מיוחדת הנקראת "יחידת הוצאה לפועל". בכל מחוז במשטרת ישראל פועלת יחידת הוצאה לפועל שתפקידה לאתר אזרחים שהוצא נגדם צו, לעצור אותם ולהביא אותם בפני השופט הרלוונטי. לא רק שוטרי יחידת ההוצאה לפועל מחוייבים לבצע צווי הבאה – כל שוטר בכל רגע נתון חייב לבצע צו הבאה אם התברר לו שהוא קיים.

כך יכול לקרות ששוטר מעכב אזרח לביקורת שגרתית ובמסגרת בדיקת תעודת הזהות של האזרח במסוף המשטרתי מתברר שיש צו הבאה כנגד האזרח או שהוא דרוש לחקירה תחת אזהרה. במקרה כזה השוטר חייב לבצע את הצו מיד ולעצור את האזרח כדי להביא אותו בפני שופט.

 

צו הבאה פלילי

צו הבאה לנאשם בהליך הפלילי

סעיף 99 לחוק סדר הדין הפלילי מסמיך את בית המשפט להוציא צו ההבאה לנאשם שמסרב להתייצב לדיון בעניינו ובכך לאכוף את חובת ההתייצבות להליך הפלילי.

צו ההבאה בהליך הפלילי יכול להתבצע כצו מעצר לכל דבר ועניין, השופט רשאי לקבוע שהנאשם יצרך להפקיד ערבות כספית על מנת להשתחרר ממעצר והערבות תשמש להבטחת התייצבותו לדיון הבא, אם לא יתייצב הערבות תחולט לטובת אוצר המדינה ויוצא נגדו צו חדש עם פקודת מעצר אגרסיבית ופוגענית יותר. במקרים חריגים, ביהמ"ש רשאי להוציא צו ללא אפשרות שחרור והנאשם ייעצר עד תום ההליכים.

על השופט לכלול בצו ההבאה את הפרטים הבאים:

 • פרטי הנאשם – שם מלא ומספר תעודת זהות.
 • מען – כתובת הנאשם כפי שידועה לשלטונות.
 • סיבת ההבאה – תמצית האישום ופרטים על הדיון המשפטי.
 • תנאי שחרור – הערבויות בהן צריך הנאשם לעמוד כדי להשתחרר ממעצר.
 • חתימת שופט – הצו חייב להיות חתום על ידי שופט.

 

צו הבאה בהליך הפלילי מבוצע על ידי משטרת ישראל ואפשר לבצע אותו בכל מקום ובכל עת. במסגרת ביצוע הצו רשאי שוטר להכנס לכל מקום שהוא חושד שהנאשם נמצא בו לרבות בית מגורים והוא אף רשאי לעשות שימוש בכוח סביר כדי לבצע את הצו.

בזמן ששוטר עוצר נאשם במסגרת צו הבאה הוא מחוייב למסור לו עותק מהצו ולהביא אותו לבית המשפט ללא דיחוי. במעמד הדיון השופט רשאי להחליט אם להאריך את מעצרו או לשחרר אותו בערבות. לדוגמה: "הנאשם יפקיד 2,000 שקלים במזכירות בית המשפט כערובה להתייצבותו. לא יעמוד בתנאי השחרור ייעצר ויובא לדיון".

לעיתים השופט מוציא צו הבאה ובו מראש מאפשר לקצין המשטרה לשחרר את הנאשם בערבות כגון: חתימה על ערבות עצמית, הפקדת ערבות כספית או החתמת ערבים שיבטיחו שהנאשם יתייצב לדיון הקרוב.

 

סמכות לתפוס נכסי נאשם שנמלט

מה קורה במקרה בו לא ניתן לאתר את הנאשם ולהביא אותו לדיון בבית המשפט? החוק מאפשר לפרקליטות לבקש מבית המשפט לתפוס כל נכס שבבעלות הנאשם, להטיל עיקולים על הנכסים שלו ואף למנות כונס נכסים ולנהל את הנכסים הללו במקום הנאשם.

לסמכות הזו נקבעו מספר תנאים:

 1. יש להוכיח שהנאשם נמלט ומסתתר – זאת אומרת שלא ניתן לתפוס את נכסיו של נאשם שהמדינה לא מצליחה לאתר, אלא צריך למצוא ראיות לכך שהנאשם מודע לקיומו של המשפט הפלילי והוא מסתתר מהמשטרה.
 2. סיכוי שעיקול הנכסים יוביל להתייצבות – בית המשפט צריך להתרשם שעיקול הנכסים והתפיסה שלהם עשויים להוביל להתייצבות הנאשם. זאת אומרת שתפיסת הנכסים היא לא עונש על אי התייצבות והמטרה שלה היא לגרום לנאשם להתייצב.

 

במקרים רבים מטיל השופט עיקול על דירת המגורים של הנאשם, מורה לתפוס את הרכב שלו או לעקל כספים מתוך חשבון הבנק שלו. ומה קורה אם הנאשם נשוי ומדובר ברכב המשפחתי? או שהכסף שנתפס הוא מתוך חשבון עסקי? החוק קובע שמי שתלוי בנאשם ותפיסת הנכסים עלולה לפגוע בו, רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את הצו באמצעות עורך דין פלילי מטעמו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

צו הבאה לעד בהליך הפלילי

בשונה מנאשם שהוגש נגדו כתב אישום, הבאה של עד להעיד בבית המשפט נעשית בזהירות מסויימת. חוק בתי המשפט מסמיך שופט להוציא צו הבאה נגד עד בהליך משפטי אם הוא זומן כדין ולא התייצב בפועל לבית המשפט.

בית המשפט העליון קבע שאם צד ביקש להוציא צו הבאה נגד עד שזומן ולא התייצב, יש להוציא את הצו שהרי מלכתחילה מדובר בעד שזומן על ידי בית המשפט ולא התייצב (ע"א 424/62 שמורי פריתז בע"מ נ' התאגדות למוצרי הדר ושימורים בע"מ (1963)). ההחלטה רלוונטית עוד יותר בהליך הפלילי בו כל עד יכול לשפוך אור על האישומים ולהוביל לזיכוי הנאשם או להרשעתו.

עדות כזו היא עניין של חיים או מוות ועוסקת בדיני נפשות, לכן בתי המשפט מקפידים להוציא צווי הבאה גם לעדים ומתלוננים בהליכים פליליים שמסרבים להתיייצב ולשתף פעולה. עדים רבים חושבים שהם יכולים פשוט להתעלם מזימון לבית המשפט – בחלק מהמקרים, יכול להיות שהצדדים לא יתעקשו על הבאת העד להעיד אם עדים אחרים כבר מסרו את גרסתם והתמונה הכללית ברורה.

אך אם מדובר בעד חשוב או במתלונן עצמו, גם הסנגור וגם התביעה יכולים להתעקש להביא אותו לבית המשפט באמצעות צו. המחזה של מתלונן שמובל לבית המשפט באזיקים על ידי שוטר הוא אירוני לחלוטין; המתלונן הוא זה שהגיש את התלונה במשטרה וההליך הפלילי נפתח על מנת להגן עליו ולשמור על האינטרסים שלו.

צו הבאה למתלונן מוצא לעיתים קרובות בתיקי אלימות במשפחה (אלמ"ב) בו מוגש כתב אישום נגד גבר שאיים או היכה את רעייתו. מרגע הגשת כתב האישום ועד לקיום הדיון בבית משפט יכולים לעבור חודשים רבים ולעיתים אף שנים! מתלוננות רבות מתחרטות לאחר הגשת התלונה ומסרבות לשתף פעולה, במקרה זה בית המשפט יוציא צו נגד המתלוננת ויכפה עליה להתייצב לדיון.

כמו בעניינו של נאשם, גם לגבי עד או מתלונן שוטר רשאי להיכנס לכל מקום, לרבות בית מגורים, מקום עבודה או בית תפילה על מנת לעצור את העד או המתלונן ולהביא אותו בפני שופט. אם העד מסרב לביצוע הצו או מקשה עליו, השוטר אף רשאי להפעיל כוח סביר ולעצור אותו בכוח.

בקשה לביטול צו וערר לבית המשפט

צו הבאה אפשר לבטל במגוון דרכים, המרכזיות שבהן היא בקשה לביטול הצו והאחרת היא באמצעות ערר.

בקשה לביטול הצו אפשרית אם התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות במעמד הוצאת הצו או השתנו הנסיבות, למשל:

 • העדות כבר לא רלוונטית לניהול המשפט.
 • מצבו הבריאותי של העד לא מאפשר את עדותו.
 • הצדדים הגיעו לפשרה או עסקת טיעון.
 • ועוד.

 

אם לא התגלו עובדות חדשות ולא השתנו הנסיבות ניתן להגיש ערר על צו ההבאה לבית המשפט הגבוה יותר (מחוזי או עליון) ולבקש לבטל את הצו או לרכך את התנאים שנקבעו בו. חשוב להזכיר שגם צו הבאה כפוף להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולחוק המעצרים, הצו צריך להיות מידתי ולשרת את המטרה והיא אכיפת התייצבות.

מקרים בהם בימ"ש הוציא צו עם פקודת מעצר ללא אפשרות שחרור, מתבטלים במקרים רבים בבית המשפט שדן בערר. צווי הבאה נגד נאשמים עלול להוביל להליכי מעצר ובמקרים מסויימים אף למעצר עד לתום ההליך המשפטי.

כדי למזער את הסיכון להסתבך בהליך משפטי הכולל מעצר מיותר, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה בהליכי מעצר המכיר את עילות המעצר, חלופות המעצר המרכזיות ואת הדרך הטובה ביותר להוביל לשחרור הנאשם לביתו. עילת המעצר המרכזית לנאשם שהוצא נגדו צו היא עילת שיבוש ההליכים וההימלטות מהליכי שפיטה.

אם שופט יתרשם שהנאשם עלול להימלט מהארץ או אפילו לא להתייצב לדיונים בעניינו באופן סדיר, הוא רשאי להורות על מעצרו עד תום ההליכים. יש למשטרת ישראל נהלים לעניין ביצוע צווי הבאה, כמו כן קיימים סייגים ואיסורים לביצוע צווי הבאה (בעיקר בתחום ההוצל"פ), אותם אנו כעורכי דין פליליים, מכירים היטב.

בכל מקרה בו הוצאה נגד נאשם צו הבאה פלילי, מומלץ לשכור עו"ד פלילי לייצוג בפני בית המשפט בהליך הפלילי, החל מהדיון בצו ההבאה עצמו ועד ניהול המשפט בו הוגש כתב אישום. הוצא נגדכם צו הבאה? השאירו פרטים בטופס – עו"ד פלילי מטעמנו יחזור אליכם לשיחה ראשונה ללא התחייבות.

5 מתוך 5 - (8 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא צו הבאה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!