עורך דין מעצרים

נעצרת? דע את זכויותך!

למה אנחנו צריכים עורך דין מומחה למעצרים? ישנם מספר סוגי מעצר, הראשון הוא מעצר לצורכי חקירה המכונה גם "מעצר ימים".

השני, הוא "מעצר עד להחלטה אחרת", במסגרתו לאחר הגשת כתב אישום העצור נותר בבית המעצר עד להחלטה שיפוטית בעניין שחרורו.

והשלישי, הוא "מעצר עד תום ההליכים" הליך מעצר לאחר הגשת כתב אישום במסגרתו הנאשם נותר במעצר עד לתום ההליך המשפטי בעניינו.

עו"ד אלעד שאול, מייסד פירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות' מומחה לדיני מעצרים. מאמר זה מסביר על הליכי המעצר הנפוצים, שחרור למעצר בית, חלופות מעצר וכדומה. למקרים דחופים ניתן להתקשר 03-7775555 לעורך דין 24/7.

עורך דין פלילי מומחה למעצרים

הליך המעצר משפיע באופן מהותי על חייו של העצור וכן על ניהול ההליך הפלילי בעניינו. למעצר השפעה ממשית על מצבו הנפשי של העצור, עלול להשפיע על משך ההליך הפלילי ויחד עם זאת בעל השפעה על תהליך החקירה המשטרתית או ניהול המשפט על ידי התביעה.

כך למשל, כאשר נאשם מצוי במעצר – התביעה נוטה להקשיח את עמדותיה לעניין הסדר טיעון וזאת מאחר והיא "לא ממהרת לשום מקום" כל עוד הנאשם בבית המעצר.

מנגד, כאשר הנאשם חופשי – מאזן הכוחות משתנה וההגנה היא זו שאינה ממהרת, ועל כן, התביעה עשויה להציע או להסכים להסדר מקל יותר.

מעצר ראשוני – "מעצר ימים"

המעצר הראשוני, או בשמו המשפטי "מעצר ימים", הוא המעצר אשר מתבצע בשלב המקדמי של החקירה המשטרתית, ונועד לסייע לרשויות האכיפה לחקור ולבצע את עבודתן על פי עילות המעצר המנויות בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, ואלו הן:

  1. חשש משיבוש הליכי החקירה על ידי החשוד: החוק מבקש לאפשר למשטרה לחקור, לאסוף ראיות, לגבות עדויות, לעמת חשודים וזאת מבלי שהחשוד יפריע לעבודתה או יימלט מאימת הדין. לעניין זה, על המשטרה להוכיח שקיים יסוד סביר לחשד שהחשוד ישבש את הליכי החקירה, ולא דיי בכך שיש חשד ערטילאי.
  2. חשש מסיכון בטחונו של אדם או בטחון הציבור: החוק מאפשר לעצור אדם ולהרחיקו מהחברה כבר בשלב החקירה, במידה ישנו סיכון לשלומו של אדם או לשלום הציבור. גם כאן, על המשטרה להוכיח קיומו של יסוד סביר לחשד ולא די בטענות בעלמא לעניין מסוכנות החשוד.
  3. ביצוע פעולות חקירה מיוחדות: בית המשפט יכול להורות על מעצרו של חשוד לתקופה קצובה, אם השתכנע שהמעצר נחוץ לצורך ביצוע פעולות חקירה אותן ניתן לבצע רק כאשר החשוד במעצר. למשל, הפעלת מדובב בתא המעצר.

עם זאת, וחרף עילות המעצר, סעיף 13(ב) קובע בזו הלשון:

"13 (ב)  שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה."

החוק מצווה על בית המשפט לבחון דרכים חלופיות להשגת מטרת המעצר באופן אשר פוגע בחירות החשוד באופן הקטן ביותר. כך למשל, ניתן לשכנע את בית המשפט ששחרור החשוד לחלופת מעצר, דוגמת מעצר בית, עם או בלי מפקחים. חלופת מעצר עשויה להפחית את החשש משיבוש החקירה, או להפחית את מסוכנות החשוד.

ככל שישתכנע בית המשפט כי קיים אמצעי שפגיעתו בחירות החשוד פחותה – הוא מחוייב על פי חוק להורות על שחרור החשוד. מלאכת השכנוע שמורה בהליכי מעצר לעורכי הדין הפליליים, ולכן יש חשיבות מכרעת לניצול זכות ההתייעצות עם עורך דין פלילי (שהוא גם עורך דין מעצרים).

עו״ד מעצרים מקצועי, מנוסה, שיודע לקרוא את הסיטואציה המשפטית במהירות מסוגל להביא לשחרור החשוד, פעולה לה השלכות רבות על ההליך המשפטי הפלילי.

שוטר עצר אדם, תוך כמה זמן עליו להביא את האדם בפני שופט?

בתוך 24 שעות ברוב המקרים. מעצר ראשוני מתבצע על ידי שוטר במרבית המקרים ועל כן הוא מוגבל לרוב ל-24 שעות. לאחר מכן, השוטר מחוייב להביא את העצור בפני שופט מעצרים ולשכנע את השופט להאריך את מעצרו. לחילופין, השוטר מחויב לשחרר את החשוד בתחנת המשטרה.

במידה והוחלט לבקש הארכת מעצר, יובא העצור בפני בית המשפט והמשטרה תנסה לשכנע את בית המשפט כי מתקיימת אחת מעילות המעצר, וכי לא ניתן לקיים את החקירה בלי מעצרו של החשוד.

לצורך כך, המשטרה תפרט את עילת המעצר, את פעולות החקירה אותן היא מבקשת לבצע בזמן שהעצור שוהה במעצר, ואת מספר הימים הדרושים לה על מנת להשלים את פעולות החקירה מבלי שהעצור יברח, ישבש את החקירה או יסכן את הציבור.

שלב זה הינו שלב קריטי במיוחד עבור החשוד ולכן חובה עליו להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים.

כמה זמן אפשר לעצור אדם במעצר ימים?

תקופת המעצר טרם הוגש כתב אישום תימשך ככל היותר 15 ימים ברצף, אלא במקרים חריגים בהם ניתן להאריך את המעצר לעד 75 ימים ואף מעבר לכך. במעצר של קטינים המעצר מוגבל ל-10 ימים אלא במקרים חריגים.

בחלק מהמקרים נעצר החשוד לתקופה קצרה, ולאחר מכן מעצרו מוארך מעת לעת עד להגשת כתב האישום נגדו. החשש הוא שהחשוד יוותר במעצר עד להגשת כתב האישום – ואז תוגש בקשה למעצר עד תום ההליכים.

במצב זה, החשוד מצוי בסיכון להיוותרות במעצר במשך חודשים ארוכים ואף למעלה מכך.

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא הליך המעצר המתקיים לאחר הגשת כתב אישום. כאשר מוגש נגד אדם כתב אישום בעבירה חמורה, רשאית המדינה להגיש לצד כתב האישום גם בקשה למעצר עד תום ההליכים (הליך הנקרא מ"ת).

במסגרת הבקשה עותרת המדינה למעצרו של הנאשם עד לסיום המשפט, וזאת על מנת להגשים אחת או יותר מתכליות המעצר עד תום ההליכים.

תכליות המעצר בהליך מ"ת שונות במקצת מאלו הקבועות בהליך מעצר הימים וזאת מאחר שהוגש כתב אישום, זאת אומרת שתובע עבר על חומר הראיות שנאסף על ידי המשטרה והחליט שעוצמת הראיות מספיקה להרשעה פלילית. תכליות המעצר במ"ת הן:

  1. חשש משיבוש הליכי משפט או הימלטות מאימת הדין: בדומה לתכלית המעצר בהליך מעצר ימים.
  2. חשש מסיכון בטחונו של אדם או בטחון הציבור: בדומה לתכלית המעצר בהליך מעצר ימים.
  3. הנאשם הואשם בעבירה שמהווה "חזקה סטטוטורית" של מסוכנות: בשונה מהליך מעצר הימים, החוק קובע רשימת עבירות שאם אדם הואשם בהן, חזקה עליו שהוא מסוכן ויש להורות על מעצרו אלא אם הוכיח שניתן להפחית את מסוכנותו בחלופת מעצר. העבירות המדוברות הן עבירות שדינן מוות או מאסר עולם (רצח למשל), עבירת סמים (חוץ משימוש עצמי), עבירת בטחון, עבירת אלימות חמורה או תוך שימוש בנשק קר/חם ועבירות אלימות במשפחה.

בהליך המעצר עד לתום ההליכים ישנו סיכום ממשי למעצר ארוך וממושך אשר עשוי להטות את הכף גם להחמרה בענישה בסוף ההליך. על כן, מומלץ לפנות לקבלת ייצוג משפטי איכותי בהזדמנות הראשונה!

חשיבות הפניה לעורך דין מעצרים ולעורך דין פלילי בהקדם!

הליך המעצר לצורך חקירה הוא התשתית של ההליך הפלילי ויש לו השלכות מרחיקות לכת על המשך ההליך הפלילי, על אופיו של ההליך ועל חייו של החשוד בכלל.

בחלק מהמקרים חשודים משוחררים לביתם ובחלקם המעצר מתארך. מטרתו של עורך דין פלילי היא לקצר את ימי המעצר ככל הניתן ואף להקל על תנאי המעצר.

עורך דין מעצרים מנוסה יעשה הכל בכדי לשכנע את בית המשפט שאין עילה להחזיק את הלקוח שלו במעצר, וכי ניתן להסתפק בחלופות מעצר כמו מעצר בית.

יש לזכור, כי חומר החקירה בשלב מעצר הימים הוא חסוי ועומד לנגד עיני בית המשפט בלבד. העצור ועורך דין מעצרים לא יכולים לראות את חומר החקירה ועורך הדין למעצרים מסתמך על חושיו ועל ניסיונו כדי לתמרן בהליך המשפטי ולסייע ללקוח.

ייעוץ עם עורך דין הינו תנאי קריטי שיסייע למנוע או לקצר את ההליך.

פניה לעורך דין מומחה למעצרים

עו"ד אלעד שאול, בעל פירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות' וצוות המשרד מייצגים חשודים ונאשמים נורמטיביים בהליכים פליליים ובהליכי מעצר, בכל רחבי הארץ. משרדנו ערוך להעניק ייעוץ ושירות משפטי 24/7 בהליכי מעצר דחופים תוך שמירה על סודיות מלאה.

עורכי הדין במשרד יוצאי רשויות התביעה השונות, החל מפרקליטות מחוז תל אביב, דרך התביעה המשטרתית וכלה ברשויות התביעה של רשות המיסים ויחידות העילית של המשטרה ומשרד הבטחון.

זכרו! בהליכים פליליים הזמן הוא פקטור משמעותי! ככל שתקדימו ליצור קשר עם עורך דין מעצרים, כך יגבר סיכויי השחרור ויקטנו הסיכויים להמשך ההליך הפלילי.

זה הזמן לפנות לעו"ד פלילי מומחה למעצרים בכדי שתוכל להגן על עצמך בדרך הטובה ביותר! חייג עכשיו 03-7775555 או השאירו פרטים ועורך דין פלילי למעצרים ישוב אליך בתוך דקות ספורות למתן ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני.

כל פניה חוסה תחת סודיות וחיסיון עורך דין – לקוח!

5 מתוך 5 - (7 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין מעצרים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה