תחומי התמחות

  • home
  • עורך דין הלבנת הון

עורך דין הלבנת הון

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

מהי הלבנת הון ?

הלבנת הון הינה עשיית פעולה בהון אשר נצבר בדרכים לא חוקיות במטרה להטמיע את אותו ההון, שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש הנושא אופי חוקי, ובכך להסוות את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש והצגתו כאילו נצבר באמצעים כשרים וחוקיים.


במאמר זה יסביר עורך דין הלבנת הון בקצרה, מהם עיקרי חוק איסור הלבנת הון, סעיפים מרכזיים בחוק איסור הלבנת הון, מנגנוני האכיפה וכן הליכי החילוט בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. לייעוץ משפטי מקיף וכולל מומלץ לפנות למשרדנו שאול – רן ושות׳, לצורך תיאום פגישה 03-7773333.

עורך דין הלבנת הון

הרקע לחקיקת חוק איסור הלבנת הון 

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 מתוך מטרה להיאבק בפשיעה המאורגנת. מטרתו של המחוקק הייתה למנוע את יצירת הרווח הכספי ומקור המימון לארגוני פשיעה ועבריינות ובכך ליצור הרתעה ולבטל תמריצים כלכליים לעבור עבירות.

מנגנוני האכיפה בחוק איסור הלבנת הון 

חוק איסור הלבנת הון קובע איסורים וחובות המוטלים על גופים פיננסיים כגון: מוסדות בנקאיים, נותני שירותי מטבע – נש”מ (צ’יינג’), גופים מבטחים, חברי בורסה וכן גופים פיננסיים נוספים, מתוך הנחה כי לגופים אלה יכולת לחשוף את אותם כספים, המהווים את “פירות” העבירה כשהם עוברים אצלם (בחשבונות בנק וכו’), לנטר, לפקח ולדווח לרשויות האכיפה כשעולה החשד לביצוע עבירות הלבנת הון.

סעיפים מרכזיים בחוק איסור הלבנת הון 

בחוק איסור הלבנת הון ישנן שלוש עבירות מרכזיות.

שתיים מהעבירות, קבועות בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון – דנות באיסור להלבין הון. העונש הקבוע למבצע עבירות לפי סעיף זה הינו עד 10 שנות מאסר בפועל.

סעיף 3(א) אוסר על ביצוע פעולה ב- “רכוש אסור”, על מנת להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו, או את עשיית הפעולה בו.

רכוש אסור” מוגדר בסעיף זה – 

  1. רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה.
  2. רכוש ששימש לביצוע עבירה.
  3. רכוש שאפשר ביצוע עבירה.
  4. רכוש שנעברה בו עבירה.

סעיף 3(ב) אוסר על עשיית פעולה ברכוש – כל רכוש ואין הכרח כי המדובר ברכוש אסור – או מסירת מידע כוזב, במטרה למנוע את הדיווחים, המחויבים לפי החוק, או לגרום לדיווחים בלתי-נכונים. דינו של העובר על סעיף זה הינו עד 10 שנות מאסר בפועל.

העבירה השלישית, קבועה בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון – דנה באיסור עשיית פעולה ברכוש אסור. העונש הקבוע למבצע עבירות לפי סעיף זה הינו עד 7 שנות מאסר בפועל.

מהי עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ?

החוק מגדיר בתוספת הראשונה לחוק מהן העבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר על פירותיהן יחולו הוראות סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון, וקובע שורה ארוכה של עבירות פליליות ועבירות בעלות אופי מסחרי אשר הינן עבירות מקור:

עבירות שוחד, הימורים, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה, עבירות שוחד, עבירות מע”מ – כגון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות שנעברו בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק ניירות ערך – כגון שימוש במידע פנים והרצת מניות, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים וכן עבירות נוספות.

יש לציין כי רשימה זו הינה רשימה חלקית ולא ממצה של כל העבירות המצויות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, אשר ניתן להגדירן כעבירות מקור.

גם עבירות שבוצעו מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומהוות עבירה לפי דיני אותה מדינה שם בוצעו העבירות יאפשרו להאשים אדם בהלבנת הון, בעבירה לפי דיני מדינת ישראל וזאת למרות שהעבירה כלל לא בוצעה במדינת ישראל וזאת, לפי סעיף 2 (ב) לחוק איסור הלבנת הון.

סעיף זה נועד לעזור לרשויות התביעה להתגבר על קשיים בהוכחת עבירה שבוצעה בחו”ל בבית משפט בישראל וזאת משום שלרוב עבירות פיננסיות מתוחכמות וקשות להוכחה.

חילוט כספים ורכוש

כאשר אדם מורשע בהליך פלילי בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, בנוסף על העונש הצפוי הקבוע בחוק, המדינה מחלטת לנאשם את הרכוש שהיה קשור לביצוע העבירה.

סעיף 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון קובע :

“הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

(1)  רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך;

(2)  רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך”.

עורך דין הלבנת הון מומחה

משרדנו מומחה בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בתיקי הלבנת הון. במשרדנו עורכי דין המעניקים ייעוץ משפטי החל משלב החקירה, אשר הינו שלב קריטי בהגנה על בבתי משפט לנאשמים בעבירות הלבנת הון בכל שלביו של ההליך הפלילי.

לפני הגשת כתב אישום נגד חשוד בעבירות הלבנת הון, הוא נקרא לחקירה במשטרה או במשרדי רשות המיסים ופעמים רבות אף נעצר לצורכי חקירה.

הזכות להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם החלה החקירה, היא זכות המוקנית לכם בחוק והיא חשובה מאין כמותה על מנת להגן על זכויותיכם. מנסיוננו, היוועצות בעורך דין צווארון לבן מומחה יכולה לחסוך הליכים משפטיים ארוכים ויקרים בבית המשפט.

עורך דין אלעד רן, הוא שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, מתמחה שנים רבות במיסוי ישראלי ובינ״ל, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. עו״ד אלעד רן עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסים בפירמת רו”ח קסלמן וקסלמן (Price Waterhouse Coopers). 

במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן,  והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחדבשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה, בהם הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל. 

עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. 

עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

 

חייג עכשיו