הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו היא עבירה פלילית תחת פרק "פגיעה בסדרי שלטון ומשפט". הגדרת המונח "הפרעה" היא רחבה מאוד ונדון בה במאמר הזה. שוטרים רבים משתמשים בעבירה הזו כלפי אזרחים שלא נשמעו להוראותיהם. לעיתים שוטרים מאשימים אזרחים בהפרעה לשוטר רק כיוון שלא התנהגו כלפיהם בכבוד.

במהלך הקריירה שלי כעורך דין פלילי נתקלתי במקרים רבים בהם שוטר האשים אזרח בהפרעה לשוטר כדי להימלט מתלונה במח"ש. לכן חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מיד לאחר אינטראקציה עם שוטר. מה נחשב הפרעה לשוטר? מה העונש על הפרעה לשוטר? עורך דין פלילי אלעד שאול מסביר.

 

העונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

סעיף 275 לחוק העונשין מגדיר את העבירה:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים, ולא פחות משבועיים ימים". מדובר באחת העבירות הנפוצות ביותר במשפט הישראלי. כמעט כל חיכוך בין שוטר לאזר יכול להוביל להפרעה לשוטר. העונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הוא עד שלוש שנות מאסר.

אך זו אחת העבירות היחידות בישראל שמחייבת עונש מאסר מינימאלי של שבועיים. המשמעות היא שאם יוגש כתב אישום והנאשם יורשע בהפרעה לשוטר – השופט חייב לגזור מאסר בפועל. לרוב התביעה מסרבת לערוך הסדר מותנה לחשודים בעבירה זו למרות שהיא עבירת עוון. הפרעה לשוטר במילוי תפקידו בנסיבות מחמירות היא עבירה חמורה עוד יותר שדינה חמש שנות מאסר.

 

השיקולים לגזירת העונש

כשבית המשפט קובע עונש של נאשם בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הוא שוקל:

 1. נסיבותיו האישיות של הנאשם.
 2. פרטי האירוע.
 3. התנהגות השוטר במהלך המקרה.
 4. מצבו הנפשי של הנאשם.
 5. לקיחת אחריות והבעת חרטה.
 6. סיכויי השיקום של הנאשם.

 

על בית המשפט לאזן בין הצורך להגן על שוטרים ולאפשר להם לעבוד בחופשיות לבין זכויות הנאשם וחירותו. לפעמים התנהלות השוטר באירוע פגעה בזכויות הנאשם והיא זו שהובילה להפרה לשוטר בעת מילוי תפקידו. לכן רק לעיתים נדירות בית המשפט גוזר על הנאשם את העונש המלא. אם הנאשם נעדר עבר פלילי יתכן שייגזר עליו עונש של עבודות שירות.

 

ההבדל בין הפרעה לשוטר להפרעה לעובד ציבור

סעיף 288 לחוק עוסק בהפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו. בשונה מהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הפרעה לעובד הציבור דינה שנת מאסר בלבד. כמובן ששוטר הוא עובד ציבור אך שוטרים זכו לסעיף ספציפי ומחמיר שנועד לאפשר להם לעבוד ולשמור על הסדר ללא הפרעה. שוטרים אחראיים על הסדר הציבורי. מתוקף תפקידם הם חשופים להפרעות רבות מצד אזרחים. ההפרעות גורמות ישירות ובאופן מיידי לפגיעה בסדר הציבורי ועבודת המשטרה.

לכן הפרעה לשוטר במילוי תפקידו היא חמורה מהפרעה לעובד ציבור והעונש גבוה יותר.

 

מה נחשב הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

הפרעה היא עשיית מעשה בכוונה להפריע או להכשיל שוטר למלא את תפקידו. הדרישה בחוק היא כוונה להפריע כך שאי אפשר לעבור את העבירה במחדל. המשמעות היא שאין חובה לסייע לשוטר במילוי תפקידו אך אסור להפריע בכוונה. כמו כן נדרש שהמעשה המפריע ייעשה בזמן שהשוטר ממלא את תפקידו ויפריע לו בפועל. הגדרת "מעשה" היא הגדרה רחבה וכוללת על פעולה פיזית של החשוד. הפסיקה הכירה במגוון התנהגויות מפריעות.

 

דוגמאות להתנהגות שמהווה הפרעת שוטר במילוי תפקידו:

 1. בריחה משוטר.
 2. מסירת מידע לא נכון לשוטר.
 3. הפרעה לעיכוב של חשוד אחר.
 4. התנגדות לעיכוב או מעצר.
 5. הפרעה לעצור אדם אחר.
 6. סירוב להתלוות עם שוטר לתחנת המשטרה.

 

ביצוע אחת מאלו עלול להוביל להגשת תלונה נגד החשוד והעמדה לדין.

 

אילו התנהגויות לא מהוות הפרעה לשוטר?

בספרות המשפטית נקבע שהמעשה המפריע צריך להיות בעל "מסוגלות אובייקטיבית" להפריע. מה זאת אומרת? לא מספיק שהשוטר יטען שהפריעו לו ולא מספיק שהחשוד התכוון להפריע. המעשה צריך להיות כזה שהפריע או הכשיל את השוטר בפועל! פעולות רבות שלא יהוו הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

 

דוגמאות להתנהגות שלא תהווה הפרעה לשוטר:

 1. צעקות על שוטר בעת מילוי תפקידו.
 2. קללות כלפי שוטרים.
 3. יחס מזלזל כלפי שוטר.

 

התנהגויות אלו לא מפריעות אובייקטיבית לשוטר ואין להרשיע בגינן. עם זאת ההתנהגויות הללו יכולות להוות העלבת עובד ציבור.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הפרעה למי שמסייע לשוטר היא עבירה?

לא רק הפרעה לשוטר עצמו עלולה לגרור אישום בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. גם הפרעה למי שמסייע לשוטר היא עבירה פלילית. למשל אם אזרח מסייע לשוטר לבצע מעצר – מי שיפריע לאזרח לסייע יעבור עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

למרות כל זאת חשוב לזכור שלאזרחים ישנן זכויות עליהן חשוב לשמור:

 1. חופש התנועה.
 2. חופש הביטוי.
 3. הזכות לכבוד.

 

לכן שוטר לא יכול לצוות על אזרח לבצע כל מה שיעלה בדעתו – כך לא כל סירוב לעשות מה ששוטר מצווה עלינו יהווה הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אם הסתבכת עם שוטר אני מציע בחום לפנות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ.

 

היסוד הנפשי לעבירת הפרעה לשוטר

היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירה הוא מודעות לטיב המעשה ונסיבות העבירה.

כלומר התביעה תצטרך להוכיח שהנאשם מודע לנתונים הבאים:

 1. ההתנהגות שלו מפריעה או מכשילה.
 2. האדם לו הוא מפריע הוא שוטר.

 

נשמע מובן מאליו אך הובלתי לסגירת תיק בשל טענה שהחשוד לא ידע שמדובר בשוטר. מעבר למודעות המדוברת, צריך להוכיח שהנאשם התכוון להפריע לשוטר. דרישת הכוונה המיוחדת הזו מסייעת לנו כעורכי דין פליליים לחלץ לקוחות מהרשעה פלילית. לדוגמה: אדם חסם עם מכוניתו ניידת משטרה אך לא התכוון להפריע אלא המתין לפלוני שיגיע. החשוד לא יורשע בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

 

הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות

מלבד העבירה הבסיסית של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו קיימת עבירה בנסיבות מחמירות.

סעיף 275א קובע:

"המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו מאסר חמש שנים" הפרעה לשוטר תוך השלכת חפצים או יידוי אבנים גוררת עונש מאסר חמור ביותר. סעיף זה חוקק כדי להילחם בתופעת יידוי האבנים על שוטרים בהפגנות במזרח ירושלים ואיו"ש.

 

נחקרתי בחשד להפרעה לשוטר, מה עלי לעשות?

חקירה במשטרה היא הליך לא נעים. לאחר סיום החקירה התיק עובר לפרקליט שיחליט אם להגיש כתב אישום נגד החשוד. עורך דין פלילי מטעמך צריך לפעול לעריכת שימוע לפני הגשת כתב האישום נגדך.

במסגרת השימוע ניתן לשכנע את הפרקליט שאין סיכוי להרשעה, למשל:

 1. החשוד לא התכוון להפריע.
 2. השוטר לא הזדהה בפני החשוד כשוטר.
 3. ההתנהגות לא הפריעה בפועל.
 4. ועוד.

 

כעורך דין יוצא פרקליטות מחוז תל אביב אני מכיר היטב את נהלי המשטרה והפרקליטות. ההיכרות עם הנהלים וההנחיות מסייעת לי לשמור על האינטרסים של לקוחות המשרד.

 

הדרך הנכונה לסגור תיק על הפרעה לשוטר

ישנן שלוש עילות סגירה מרכזיות לתיק פלילי:

 1. חוסר ראיות – מצב בו אין מספיק ראיות להגיש כתב אישום.
 2. חוסר עניין לציבור – מקרה בו יש ראיות אך אין תועלת מהעמדה לדין.
 3. אין אשמה פלילית – לא נפל פגם בהתנהלות החשוד.

 

השאיפה שלי כסנגור היא לסגור את התיק בחוסר אשמה! אך מה עושים כשיש מספיק ראיות להעמדה לדין בחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו? יש לנהל משא ומתן עם קצין החקירות או התובע הפלילי ולשכנע שלא להגיש כתב אישום. אחת הטעויות הגדולות שחשוד יכול לעשות היא להיות פאסיבי כלפי תיק פלילי. כמשרד עורך דין פלילי מוביל אנו יוזמים פעולות שמסייעות בסגירת התיק. אנו לרשותך בכל עת.

5 מתוך 5 - (13 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!