הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו היא עבירה פלילית תחת פרק "פגיעה בסדרי שלטון ומשפט".

הגדרת המונח "הפרעה" היא רחבה מאוד ונדון בה במאמר הזה.

שוטרים רבים משתמשים בעבירה הזו כלפי אזרחים שלא נשמעו להוראותיהם.

לעיתים שוטרים מאשימים אזרחים בהפרעה לשוטר רק כיוון שלא התנהגו כלפיהם בכבוד.

במהלך הקריירה שלי כעורך דין פלילי נתקלתי במקרים רבים בהם שוטר האשים אזרח בהפרעה לשוטר כדי להימלט מתלונה במח"ש.

לכן חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מיד לאחר אינטראקציה עם שוטר.

מה נחשב הפרעה לשוטר? מה העונש על הפרעה לשוטר? עורך דין פלילי אלעד שאול מסביר.

העונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

סעיף 275 לחוק העונשין מגדיר את העבירה:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים, ולא פחות משבועיים ימים".

מדובר באחת העבירות הנפוצות ביותר במשפט הישראלי.

כמעט כל חיכוך בין שוטר לאזר יכול להוביל להפרעה לשוטר.

העונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הוא עד שלוש שנות מאסר.

אך זו אחת העבירות היחידות בישראל שמחייבת עונש מאסר מינימאלי של שבועיים.

המשמעות היא שאם יוגש כתב אישום והנאשם יורשע בהפרעה לשוטר – השופט חייב לגזור מאסר בפועל.

לרוב התביעה מסרבת לערוך הסדר מותנה לחשודים בעבירה זו למרות שהיא עבירת עוון.

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו בנסיבות מחמירות היא עבירה חמורה עוד יותר שדינה חמש שנות מאסר.

השיקולים לגזירת העונש

כשבית המשפט קובע עונש של נאשם בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הוא שוקל:

 1. נסיבותיו האישיות של הנאשם.
 2. פרטי האירוע.
 3. התנהגות השוטר במהלך המקרה.
 4. מצבו הנפשי של הנאשם.
 5. לקיחת אחריות והבעת חרטה.
 6. סיכויי השיקום של הנאשם.

על בית המשפט לאזן בין הצורך להגן על שוטרים ולאפשר להם לעבוד בחופשיות לבין זכויות הנאשם וחירותו.

לפעמים התנהלות השוטר באירוע פגעה בזכויות הנאשם והיא זו שהובילה להפרה לשוטר בעת מילוי תפקידו.

לכן רק לעיתים נדירות בית המשפט גוזר על הנאשם את העונש המלא.

אם הנאשם נעדר עבר פלילי יתכן שייגזר עליו עונש של עבודות שירות.

ההבדל בין הפרעה לשוטר להפרעה לעובד ציבור

סעיף 288 לחוק עוסק בהפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו.

בשונה מהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הפרעה לעובד הציבור דינה שנת מאסר בלבד.

כמובן ששוטר הוא עובד ציבור אך שוטרים זכו לסעיף ספציפי ומחמיר שנועד לאפשר להם לעבוד ולשמור על הסדר ללא הפרעה.

שוטרים אחראיים על הסדר הציבורי.

מתוקף תפקידם הם חשופים להפרעות רבות מצד אזרחים.

ההפרעות גורמות ישירות ובאופן מיידי לפגיעה בסדר הציבורי ועבודת המשטרה.

לכן הפרעה לשוטר במילוי תפקידו היא חמורה מהפרעה לעובד ציבור והעונש גבוה יותר.

מה נחשב הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

הפרעה היא עשיית מעשה בכוונה להפריע או להכשיל שוטר למלא את תפקידו.

הדרישה בחוק היא כוונה להפריע כך שאי אפשר לעבור את העבירה במחדל.

המשמעות היא שאין חובה לסייע לשוטר במילוי תפקידו אך אסור להפריע בכוונה.

כמו כן נדרש שהמעשה המפריע ייעשה בזמן שהשוטר ממלא את תפקידו ויפריע לו בפועל.

הגדרת "מעשה" היא הגדרה רחבה וכוללת על פעולה פיזית של החשוד.

הפסיקה הכירה במגוון התנהגויות מפריעות.

דוגמאות להתנהגות שמהווה הפרעת שוטר במילוי תפקידו:

 1. בריחה משוטר.
 2. מסירת מידע לא נכון לשוטר.
 3. הפרעה לעיכוב של חשוד אחר.
 4. התנגדות לעיכוב או מעצר.
 5. הפרעה לעצור אדם אחר.
 6. סירוב להתלוות עם שוטר לתחנת המשטרה.

ביצוע אחת מאלו עלול להוביל להגשת תלונה נגד החשוד והעמדה לדין.

אילו התנהגויות לא מהוות הפרעה לשוטר?

בספרות המשפטית נקבע שהמעשה המפריע צריך להיות בעל "מסוגלות אובייקטיבית" להפריע.

מה זאת אומרת?

לא מספיק שהשוטר יטען שהפריעו לו ולא מספיק שהחשוד התכוון להפריע.

המעשה צריך להיות כזה שהפריע או הכשיל את השוטר בפועל!

פעולות רבות שלא יהוו הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

דוגמאות להתנהגות שלא תהווה הפרעה לשוטר:

 1. צעקות על שוטר בעת מילוי תפקידו.
 2. קללות כלפי שוטרים.
 3. יחס מזלזל כלפי שוטר.

התנהגויות אלו לא מפריעות אובייקטיבית לשוטר ואין להרשיע בגינן.

עם זאת ההתנהגויות הללו יכולות להוות העלבת עובד ציבור.

הפרעה למי שמסייע לשוטר היא עבירה?

לא רק הפרעה לשוטר עצמו עלולה לגרור אישום בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

גם הפרעה למי שמסייע לשוטר היא עבירה פלילית.

למשל אם אזרח מסייע לשוטר לבצע מעצר – מי שיפריע לאזרח לסייע יעבור עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

למרות כל זאת חשוב לזכור שלאזרחים ישנן זכויות עליהן חשוב לשמור:

 1. חופש התנועה.
 2. חופש הביטוי.
 3. הזכות לכבוד.

לכן שוטר לא יכול לצוות על אזרח לבצע כל מה שיעלה בדעתו – כך לא כל סירוב לעשות מה ששוטר מצווה עלינו יהווה הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

אם הסתבכת עם שוטר אני מציע בחום לפנות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ.

היסוד הנפשי לעבירת הפרעה לשוטר

היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירה הוא מודעות לטיב המעשה ונסיבות העבירה.

כלומר התביעה תצטרך להוכיח שהנאשם מודע לנתונים הבאים:

 1. ההתנהגות שלו מפריעה או מכשילה.
 2. האדם לו הוא מפריע הוא שוטר.

נשמע מובן מאליו אך הובלתי לסגירת תיק בשל טענה שהחשוד לא ידע שמדובר בשוטר.

מעבר למודעות המדוברת, צריך להוכיח שהנאשם התכוון להפריע לשוטר.

דרישת הכוונה המיוחדת הזו מסייעת לנו כעורכי דין פליליים לחלץ לקוחות מהרשעה פלילית.

לדוגמה: אדם חסם עם מכוניתו ניידת משטרה אך לא התכוון להפריע אלא המתין לפלוני שיגיע.

החשוד לא יורשע בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות

מלבד העבירה הבסיסית של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו קיימת עבירה בנסיבות מחמירות.

סעיף 275א קובע:

"המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו מאסר חמש שנים"

הפרעה לשוטר תוך השלכת חפצים או יידוי אבנים גוררת עונש מאסר חמור ביותר.

סעיף זה חוקק כדי להילחם בתופעת יידוי האבנים על שוטרים בהפגנות במזרח ירושלים ואיו"ש.

נחקרתי בחשד להפרעה לשוטר, מה עלי לעשות?

חקירה במשטרה היא הליך לא נעים.

לאחר סיום החקירה התיק עובר לפרקליט שיחליט אם להגיש כתב אישום נגד החשוד.

עורך דין פלילי מטעמך צריך לפעול לעריכת שימוע לפני הגשת כתב האישום נגדך.

במסגרת השימוע ניתן לשכנע את הפרקליט שאין סיכוי להרשעה, למשל:

 1. החשוד לא התכוון להפריע.
 2. השוטר לא הזדהה בפני החשוד כשוטר.
 3. ההתנהגות לא הפריעה בפועל.
 4. ועוד.

כעורך דין יוצא פרקליטות מחוז תל אביב אני מכיר היטב את נהלי המשטרה והפרקליטות.

ההיכרות עם הנהלים וההנחיות מסייעת לי לשמור על האינטרסים של לקוחות המשרד.

הדרך הנכונה לסגור תיק על הפרעה לשוטר

ישנן שלוש עילות סגירה מרכזיות לתיק פלילי:

 1. חוסר ראיות – מצב בו אין מספיק ראיות להגיש כתב אישום.
 2. חוסר עניין לציבור – מקרה בו יש ראיות אך אין תועלת מהעמדה לדין.
 3. אין אשמה פלילית – לא נפל פגם בהתנהלות החשוד.

השאיפה שלי כסנגור היא לסגור את התיק בחוסר אשמה!

אך מה עושים כשיש מספיק ראיות להעמדה לדין בחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

יש לנהל משא ומתן עם קצין החקירות או התובע הפלילי ולשכנע שלא להגיש כתב אישום.

אחת הטעויות הגדולות שחשוד יכול לעשות היא להיות פאסיבי כלפי תיק פלילי.

כמשרד עורך דין פלילי מוביל אנו יוזמים פעולות שמסייעות בסגירת התיק.

אנו לרשותך בכל עת.

5 מתוך 5 - (12 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה