החזקת סמים שלא לצריכה עצמית

החזקת סם שלא לצריכה עצמית היא עבירה פלילית חמורה שהעונש עליה זהה לעונש המוטל בגין סחר בסמים. המחוקק אסר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, כמו גם על שימוש עצמי בסמים מסוכנים, תיווך בעסקת סמים, סחר בסמים וכדומה.

עו"ד אלעד שאול, עורך דין פלילי מומחה ומייסד משרד אלעד שאול ושות', מסביר כל מה שצריך לדעת על עבירת החזקת הסם שלא לצריכה עצמית: על פי הפקודה, העונש בגין החזקת סם שלא לצריכה עצמית הוא עד 20 שנות מאסר! החזקת סמים מסוכנים מסוג חשיש וקנבוס מעל כ-15 גרם ייחשב להחזקה שלא לשימוש עצמי, החזקה של קוקאין בכמות מעל 0.3 גרם תהווה גם היא החזקה שלא לצריכה עצמית וכדומה.

כך למשל, אדם שרכש 20 גרם, עבור עצמו עלול להיתפס כמי שהחזיק בסמים שלא לצריכתו העצמית, והעונש על כך חמור בהחלט. על אותו אדם להוכיח, באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שחרף הכמות הגבוהה של הסם ההחזקה הייתה בהכרח לשימושו העצמי. למרות שהחזקת הסמים ה"קלים" היא תופעה די שכיחה בקרב ציבור הצעירים בישראל אין להקל בכך ראש – זוהי עבירת פשע חמורה שהעונש בצידה יכול להגיע ל-20 שנות מאסר בפועל.

אם לא די בכך, בית המשפט אף רשאי להטיל קנס בשווי פי חמישה משווי הסם בו נעברה עבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה. לפני החקירה יש להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה בתחום עבירות הסמים על מנת להימנע מהפללה עצמית, הגשת כתב אישום פלילי והטלת עונשים – זהו שלב קריטי מבחינה ראייתית ויכריע הכף בבואו של פרקליט לבחון התיק ולהחליט אם להגיש כתב אישום או לאו.

איזה סם נחשב "סם מסוכן" לפי הפקודה?

הפקודה כוללת רשימה מפורטת של כל סוגי החומרים שנחשבים סמים מסוכנים, אותם אסור להחזיק, לייבא או לייצא, בהם אסור לסחור או לתווך וכמובן להשתמש. כך למשל, בין החומרים האסורים: "קנבוס", "שרף של קנבוס" [ידוע גם בשם: חשיש], "עלי קוקה", והרשימה עוד ארוכה… רשימת החומרים האסורים מתעדכנת מעת לעת ככל שיש בכך צורך. עם זאת, יתכנו סמים מסוגים נוספים שלא מנויים במפורש בפקודה.

כיצד הדבר יתכן? פקודת הסמים תוקנה בשנים האחרונות כך שתכלול גם כל חומר שהוא "נגזרת מבנית" של אחד הסמים המסוכנים שמנויים בפקודה מפורשות:

"חומר שבו קיימת התמרה או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון". התיקון בוצע לאור "ההתחכמות" של יצרני הסמים הסינתטיים – היצרנים שינו באופן מתמיד רכיבים בודדים ממרכיבו של הסם ובכך גרמו לכך שהסם לא מנוי בפקודת הסמים, ולכן הוא מותר לשימוש. משך שנים ארוכות שינו יצרני הסמים את רכיבי הסם ומבנהו הכימי והמחוקק נאלץ "לרדוף" אחרי אותם שינויים ולתקן את הפקודה בקביעות.

לפיכך, תוקנה הפקודה וכל סם שמהווה "נגזרת" של סם אחר המנוי בפקודה – ייחשב אוטומטית לסם מסוכן. לעניין זה ראו פסק דין מנחה רע"פ 4042/2017 יובל גלמן נ' מדינת ישראל, במסגרתו ייבא נאשם סם לארץ מסוג "פנטדרון", סם שהוכנס לפקודת הסמים רק בשלב מאוחר יותר. בית המשפט קבע שסם ה-"פנטדרון" מהווה נגזרת מבנית של הסם "מתאקתינון" ולכן הוא אסור.

 

הזמנתי באינטרנט חומר בלתי מזוהה והסתבר שמדובר בסם – מה עליי לעשות?

חשוב לזכור! אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש – כדורי הויטמינים והממריצים למיניהם המשווקים באמצעות האינטרנט (eBay, AliExpress, chempirate, r-chemicals ואתרים דומים) ‏מגיעים לרוב ממדינות זרות, משווקים לצרכן ככדורים בלתי מזיקים, כדורי רזיה, כדורי המרצה ואורח חיים בריא אולם עלולים להוות סם מסוכן או אחת מנגזרותיו של סם מסוכן!

לצערנו, אנו נתקלים פעמים רבות באזרחים נורמטיביים מן השורה שהזמינו חומרים מרשת האינטרנט והופתעו לגלות ששליח הדואר הוא לא אחר מבלש משטרת ישראל שמלווה אותם לתחנת המשטרה בחשד לייבוא סמים מחו"ל ולהחזקה שלא לצריכה עצמית. הזמנת חומר מחו"ל ואתה חושש כי יתכן שהוא חומר אסור? זו הנקודה להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר את הפקודה על בוריה, להתכונן לקראת חקירה במשטרה ולשמור על זכויותיך באופן מיטבי.

 

מה הכמות שנחשבת להחזקה שלא לצריכה עצמית?

המחוקק דאג שתהא בפקודה הבחנה בין החזקה של סמים מסוכנים לשימוש עצמי לבין החזקה של סמים מסוכנים שלא לשימוש עצמי, קרי למטרות של סחר בסם – כיצד? בהתאם לכמות שנתפסה. לצד כל סם המפורט בפקודה כסם מסוכן יש משקל סף שאם אדם החזיק סם במשקל גבוה ממנו, חזקה עליו שהתכוון לסחור בסם וההחזקה תיחשב לא לצריכה עצמית; אם האדם החזיק כמות נמוכה יותר, ההחזקה תחשב לצריכה עצמית.

עם זאת, מדובר בחזקה משפטית בלבד – אדם שהחזיק כמות קטנה יותר עלול להיחשב כמחזיק סם למטרות סחר, בעוד שאדם שהחזיק כמות גדולה יכול להיחשב כמי שהחזיק בסם לשימושו העצמי. הכל תלוי באופן התנהלותו בחדר החקירות!

כדי לדעת מתי והאם אחשב למי שמחזיק בכמות שלא לצריכתי העצמית עליי לשאול שתי שאלות:

  1. מהו סוג הסם?
  2. מה המשקל המהווה חזקת סחר?

 

אם אני מחזיק בקנבוס ["ירוק", "מריחואנה"] – החזקת 15 גרום ומעלה תיחשב החזקה שלא לשימוש עצמי. אם אני מחזיק חשיש ["חום"] – גם כאן המשקל המקסימאלי הוא עד 15 גרם.

חומרים נוספים הנחשבים לסמים מסוכנים:

מהו סוג הסם? מה המשקל המקסימלי שייחשב לצריכתי העצמית?
קוקאין 0.3 גרם
הרואין 0.3 גרם
מתדון 0.15 גרם
LSD 3 טבליות
אופיום 2 גרם

 

איך ניתן להוכיח שכמות גדולה היא לשימוש עצמי?

שאלה מצוינת! התשובה לה סבוכה ומרוכבת בהחלט. עורך דין פלילי מנוסה ובעל וותק יכול לבחון את תיק החקירה, על מכלול הראיות שבו, למצוא סדקים בחומר הראיות, ולטעון, בין היתר, כי הכמות הגדולה שנתפסה משמשת את הלקוח לשימושו העצמי בלבד לאורך תקופה ארוכה.

לקוחות רבים טוענים בחקירתם, כי רכשו כמות גדולה של סמים לשימושם העצמי, על מנת להימנע ככל האפשר ממגע מזדמן וחוזר עם סוחרי סמים – וזאת על מנת להתרחק מאוכלוסיה שלילית ככל האפשר. טיעון זה, הוא אחד מיני טיעונים רבים שניתן לטעון על מנת להתמודד עם חקירה פלילית בחשד להחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הכנתי 5 ג'וינטים בבית ולקחתי איתי לישיבה עם החברים – יאשימו אותי בהחזקה של סמים שלא לשימושי העצמי?

בהחלט יתכן שכן. ישנם שני פרמטרים מרכזיים, האחד, הוא כמו הסם והשני הוא כוונת המשתמש. אם חמשת הג'וינטים יחד הכילו חשיש/מריחואנה במשקל מעל 15 גר' הרי שמדובר בחזקת סחר. יחד עם זאת, יתכן שאותם ג'ויינטים מהווים כמות מזערים של סם, נמוכה מ-15 גר', אולם כוונת החשוד היא לשתף את הג'ויינטים עם חבריו, וכאן מדובר בהחזקה שלא לצריכה עצמית, למרות הכמות הקטנה!

ויוזכר, ההבדל בענישה בין החזקה לשימוש עצמי להחזקה שלא לצריכה עצמית הוא עצום! 3 שנות מאסר בפועל אל מול 20 שנות מאסר!

 

ערכו אצלי חיפוש בבית ומצאו סמים בכמות גדולה – מה עלי לעשות?

ראשית, אל תאמר דבר! חייג מיד לעו"ד פלילי בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי, וביחוד בעבירות סמים (טלפון 03-7775555), יחד, תגבשו קו הגנה תוך מיצוי זכויותיך כחשוד בהליך הפלילי. שנית, התנהל בחקירתך בחוכמה. אל תמהר להודות בביצוע עבירה פלילית – הדבר מנוגד לזכותך להימנע מהפללה עצמית.

מסור גרסה מסודרת, אחראית, לאחר היוועצות עם עו"ד פלילי בלבד! במידת הצורך, סרב למסור גרסה עד להגעתו של עורך דין לתחנה.

 

קיבלתי מכתב ידוע לחשוד לפי סעיף 60א, האם זה חשוב?

חד משמעית כן! מאחר שהחזקת סם שלא לצריכה עצמית היא עבירה מסוג פשע, קמה לנחקר זכות לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום פלילי. זכות זו חשובה מאין כמותה, וחובה לנצל אותה. זו ההזדמנות האחרונה שלך לשכנע את הפרקליטות או המשטרה לא להעמיד אותך לדין! אם תוותר על זכותך לשימוע, כתב האישום נגדך יוגש ויתנהל הליך פלילי בבית המשפט בסופו אתה צפוי להרשעה פלילית ועונשים נלווים.

ישנן שלוש דרכים להתמודד עם מכתב יידוע לחשוד, לכל אחת מהן השפעה גורלית על עתידך:

  1. להתעלם מהמכתב ולקוות לטוב – מדובר בטעות משפטית חמורה!
  2. לכתוב לפרקליטות מכתב באופן עצמאי – מדובר בטעות משפטית חמורה עוד יותר!
  3.  לפנות לייצוג של עורך דין פלילי – הדרך היחידה להתנהל כראוי! עורך הדין יפנה לרשויות התביעה וידרוש לקבל את חומר הראיות אותו אספה המשטרה, ילמד את חומר הראיות ויאתר בו פגמים משפטיים וטענות לטובת הלקוח ולאחר מכן יגיע לפגישה עם הפרקליטות במסגרתה יבקש לשכנע שלא להעמיד את הלקוח לדין. במסגרת שימוע על ידי עורך דין סביר שתתקיים אחד משתי אפשרויות:
  •  הפרקליטות תשתכנע שלא להגיש כתב אישום והתיק נגדך ייסגר.
  •  הפרקליטות תגיש כתב אישום קל יותר – למשל, בגין שימוש עצמי בלבד.

 

עורך דין פלילי מומחה לעבירות החזקת סם שלא לצריכה עצמית

אם אתה מצוי לפני חקירה במשטרה או בעיצומו של הליך פלילי, אל תתמודד לבד! כל טעות שתעשה בהליך הפלילי, תשפיע באופן מכריע על חייך. הודאה בביצוע עבירה פלילית עלולה לגרור הרשעה בפלילים והטלת עונשי מאסר. עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', תובע פלילי בעברו מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), אחד מעורכי הדין המובילים בישראל.

זקוק לעורך דין פלילי בתל אביב? משרד עורכי הדין הפליליים אלעד שאול ושות' מייצג את הלקוחותיו בכל רחבי הארץ!

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקת סמים שלא לצריכה עצמית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם

למאמר המלא »

ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר

למאמר המלא »
ESE.CO.IL ונדליזם
פלילי
עורך דין אלעד שאול

ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך

למאמר המלא »
תלונת שווא על אונס
פלילי
עורך דין אלעד שאול

תלונת שווא על אונס

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה חשובה ומכוננת, בה חומרתן של עבירות מין מופיעה בתודעה הציבורית בכל יום מחדש. בהתאם, רשויות החוק לקחו על עצמן לטפל

למאמר המלא »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה