החזקת סמים שלא לצריכה עצמית

החזקת סם שלא לצריכה עצמית היא עבירה פלילית חמורה שהעונש עליה זהה לעונש המוטל בגין סחר בסמים. המחוקק אסר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, כמו גם על שימוש עצמי בסמים מסוכנים, תיווך בעסקת סמים, סחר בסמים וכדומה.

עו"ד אלעד שאול, עורך דין פלילי מומחה ומייסד משרד אלעד שאול ושות', מסביר כל מה שצריך לדעת על עבירת החזקת הסם שלא לצריכה עצמית: על פי הפקודה, העונש בגין החזקת סם שלא לצריכה עצמית הוא עד 20 שנות מאסר! החזקת סמים מסוכנים מסוג חשיש וקנבוס מעל כ-15 גרם ייחשב להחזקה שלא לשימוש עצמי, החזקה של קוקאין בכמות מעל 0.3 גרם תהווה גם היא החזקה שלא לצריכה עצמית וכדומה.

כך למשל, אדם שרכש 20 גרם, עבור עצמו עלול להיתפס כמי שהחזיק בסמים שלא לצריכתו העצמית, והעונש על כך חמור בהחלט. על אותו אדם להוכיח, באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שחרף הכמות הגבוהה של הסם ההחזקה הייתה בהכרח לשימושו העצמי. למרות שהחזקת הסמים ה"קלים" היא תופעה די שכיחה בקרב ציבור הצעירים בישראל אין להקל בכך ראש – זוהי עבירת פשע חמורה שהעונש בצידה יכול להגיע ל-20 שנות מאסר בפועל.

אם לא די בכך, בית המשפט אף רשאי להטיל קנס בשווי פי חמישה משווי הסם בו נעברה עבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה. לפני החקירה יש להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה בתחום עבירות הסמים על מנת להימנע מהפללה עצמית, הגשת כתב אישום פלילי והטלת עונשים – זהו שלב קריטי מבחינה ראייתית ויכריע הכף בבואו של פרקליט לבחון התיק ולהחליט אם להגיש כתב אישום או לאו.

 

איזה סם נחשב "סם מסוכן" לפי הפקודה?

הפקודה כוללת רשימה מפורטת של כל סוגי החומרים שנחשבים סמים מסוכנים, אותם אסור להחזיק, לייבא או לייצא, בהם אסור לסחור או לתווך וכמובן להשתמש. כך למשל, בין החומרים האסורים: "קנבוס", "שרף של קנבוס" [ידוע גם בשם: חשיש], "עלי קוקה", והרשימה עוד ארוכה… רשימת החומרים האסורים מתעדכנת מעת לעת ככל שיש בכך צורך. עם זאת, יתכנו סמים מסוגים נוספים שלא מנויים במפורש בפקודה.

כיצד הדבר יתכן? פקודת הסמים תוקנה בשנים האחרונות כך שתכלול גם כל חומר שהוא "נגזרת מבנית" של אחד הסמים המסוכנים שמנויים בפקודה מפורשות:

"חומר שבו קיימת התמרה או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון". התיקון בוצע לאור "ההתחכמות" של יצרני הסמים הסינתטיים – היצרנים שינו באופן מתמיד רכיבים בודדים ממרכיבו של הסם ובכך גרמו לכך שהסם לא מנוי בפקודת הסמים, ולכן הוא מותר לשימוש. משך שנים ארוכות שינו יצרני הסמים את רכיבי הסם ומבנהו הכימי והמחוקק נאלץ "לרדוף" אחרי אותם שינויים ולתקן את הפקודה בקביעות.

לפיכך, תוקנה הפקודה וכל סם שמהווה "נגזרת" של סם אחר המנוי בפקודה – ייחשב אוטומטית לסם מסוכן. לעניין זה ראו פסק דין מנחה רע"פ 4042/2017 יובל גלמן נ' מדינת ישראל, במסגרתו ייבא נאשם סם לארץ מסוג "פנטדרון", סם שהוכנס לפקודת הסמים רק בשלב מאוחר יותר. בית המשפט קבע שסם ה-"פנטדרון" מהווה נגזרת מבנית של הסם "מתאקתינון" ולכן הוא אסור.

 

הזמנתי באינטרנט חומר בלתי מזוהה והסתבר שמדובר בסם – מה עליי לעשות?

חשוב לזכור! אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש – כדורי הויטמינים והממריצים למיניהם המשווקים באמצעות האינטרנט (eBay, AliExpress, chempirate, r-chemicals ואתרים דומים) ‏מגיעים לרוב ממדינות זרות, משווקים לצרכן ככדורים בלתי מזיקים, כדורי רזיה, כדורי המרצה ואורח חיים בריא אולם עלולים להוות סם מסוכן או אחת מנגזרותיו של סם מסוכן!

לצערנו, אנו נתקלים פעמים רבות באזרחים נורמטיביים מן השורה שהזמינו חומרים מרשת האינטרנט והופתעו לגלות ששליח הדואר הוא לא אחר מבלש משטרת ישראל שמלווה אותם לתחנת המשטרה בחשד לייבוא סמים מחו"ל ולהחזקה שלא לצריכה עצמית. הזמנת חומר מחו"ל ואתה חושש כי יתכן שהוא חומר אסור? זו הנקודה להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר את הפקודה על בוריה, להתכונן לקראת חקירה במשטרה ולשמור על זכויותיך באופן מיטבי.

 

מה הכמות שנחשבת להחזקה שלא לצריכה עצמית?

המחוקק דאג שתהא בפקודה הבחנה בין החזקה של סמים מסוכנים לשימוש עצמי לבין החזקה של סמים מסוכנים שלא לשימוש עצמי, קרי למטרות של סחר בסם – כיצד? בהתאם לכמות שנתפסה. לצד כל סם המפורט בפקודה כסם מסוכן יש משקל סף שאם אדם החזיק סם במשקל גבוה ממנו, חזקה עליו שהתכוון לסחור בסם וההחזקה תיחשב לא לצריכה עצמית; אם האדם החזיק כמות נמוכה יותר, ההחזקה תחשב לצריכה עצמית.

עם זאת, מדובר בחזקה משפטית בלבד – אדם שהחזיק כמות קטנה יותר עלול להיחשב כמחזיק סם למטרות סחר, בעוד שאדם שהחזיק כמות גדולה יכול להיחשב כמי שהחזיק בסם לשימושו העצמי. הכל תלוי באופן התנהלותו בחדר החקירות!

כדי לדעת מתי והאם אחשב למי שמחזיק בכמות שלא לצריכתי העצמית עליי לשאול שתי שאלות:

  1. מהו סוג הסם?
  2. מה המשקל המהווה חזקת סחר?

 

אם אני מחזיק בקנבוס ["ירוק", "מריחואנה"] – החזקת 15 גרום ומעלה תיחשב החזקה שלא לשימוש עצמי. אם אני מחזיק חשיש ["חום"] – גם כאן המשקל המקסימאלי הוא עד 15 גרם.

חומרים נוספים הנחשבים לסמים מסוכנים:

מהו סוג הסם? מה המשקל המקסימלי שייחשב לצריכתי העצמית?
קוקאין 0.3 גרם
הרואין 0.3 גרם
מתדון 0.15 גרם
LSD 3 טבליות
אופיום 2 גרם

 

איך ניתן להוכיח שכמות גדולה היא לשימוש עצמי?

שאלה מצוינת! התשובה לה סבוכה ומרוכבת בהחלט. עורך דין פלילי מנוסה ובעל וותק יכול לבחון את תיק החקירה, על מכלול הראיות שבו, למצוא סדקים בחומר הראיות, ולטעון, בין היתר, כי הכמות הגדולה שנתפסה משמשת את הלקוח לשימושו העצמי בלבד לאורך תקופה ארוכה.

לקוחות רבים טוענים בחקירתם, כי רכשו כמות גדולה של סמים לשימושם העצמי, על מנת להימנע ככל האפשר ממגע מזדמן וחוזר עם סוחרי סמים – וזאת על מנת להתרחק מאוכלוסיה שלילית ככל האפשר. טיעון זה, הוא אחד מיני טיעונים רבים שניתן לטעון על מנת להתמודד עם חקירה פלילית בחשד להחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הכנתי 5 ג'וינטים בבית ולקחתי איתי לישיבה עם החברים – יאשימו אותי בהחזקה של סמים שלא לשימושי העצמי?

בהחלט יתכן שכן. ישנם שני פרמטרים מרכזיים, האחד, הוא כמו הסם והשני הוא כוונת המשתמש. אם חמשת הג'וינטים יחד הכילו חשיש/מריחואנה במשקל מעל 15 גר' הרי שמדובר בחזקת סחר. יחד עם זאת, יתכן שאותם ג'ויינטים מהווים כמות מזערים של סם, נמוכה מ-15 גר', אולם כוונת החשוד היא לשתף את הג'ויינטים עם חבריו, וכאן מדובר בהחזקה שלא לצריכה עצמית, למרות הכמות הקטנה!

ויוזכר, ההבדל בענישה בין החזקה לשימוש עצמי להחזקה שלא לצריכה עצמית הוא עצום! 3 שנות מאסר בפועל אל מול 20 שנות מאסר!

 

ערכו אצלי חיפוש בבית ומצאו סמים בכמות גדולה – מה עלי לעשות?

ראשית, אל תאמר דבר! חייג מיד לעו"ד פלילי בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי, וביחוד בעבירות סמים (טלפון 03-7775555), יחד, תגבשו קו הגנה תוך מיצוי זכויותיך כחשוד בהליך הפלילי. שנית, התנהל בחקירתך בחוכמה. אל תמהר להודות בביצוע עבירה פלילית – הדבר מנוגד לזכותך להימנע מהפללה עצמית.

מסור גרסה מסודרת, אחראית, לאחר היוועצות עם עו"ד פלילי בלבד! במידת הצורך, סרב למסור גרסה עד להגעתו של עורך דין לתחנה.

 

קיבלתי מכתב ידוע לחשוד לפי סעיף 60א, האם זה חשוב?

חד משמעית כן! מאחר שהחזקת סם שלא לצריכה עצמית היא עבירה מסוג פשע, קמה לנחקר זכות לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום פלילי. זכות זו חשובה מאין כמותה, וחובה לנצל אותה. זו ההזדמנות האחרונה שלך לשכנע את הפרקליטות או המשטרה לא להעמיד אותך לדין! אם תוותר על זכותך לשימוע, כתב האישום נגדך יוגש ויתנהל הליך פלילי בבית המשפט בסופו אתה צפוי להרשעה פלילית ועונשים נלווים.

ישנן שלוש דרכים להתמודד עם מכתב יידוע לחשוד, לכל אחת מהן השפעה גורלית על עתידך:

  1. להתעלם מהמכתב ולקוות לטוב – מדובר בטעות משפטית חמורה!
  2. לכתוב לפרקליטות מכתב באופן עצמאי – מדובר בטעות משפטית חמורה עוד יותר!
  3.  לפנות לייצוג של עורך דין פלילי – הדרך היחידה להתנהל כראוי! עורך הדין יפנה לרשויות התביעה וידרוש לקבל את חומר הראיות אותו אספה המשטרה, ילמד את חומר הראיות ויאתר בו פגמים משפטיים וטענות לטובת הלקוח ולאחר מכן יגיע לפגישה עם הפרקליטות במסגרתה יבקש לשכנע שלא להעמיד את הלקוח לדין. במסגרת שימוע על ידי עורך דין סביר שתתקיים אחד משתי אפשרויות:
  •  הפרקליטות תשתכנע שלא להגיש כתב אישום והתיק נגדך ייסגר.
  •  הפרקליטות תגיש כתב אישום קל יותר – למשל, בגין שימוש עצמי בלבד.

 

עורך דין פלילי מומחה לעבירות החזקת סם שלא לצריכה עצמית

אם אתה מצוי לפני חקירה במשטרה או בעיצומו של הליך פלילי, אל תתמודד לבד! כל טעות שתעשה בהליך הפלילי, תשפיע באופן מכריע על חייך. הודאה בביצוע עבירה פלילית עלולה לגרור הרשעה בפלילים והטלת עונשי מאסר. עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', תובע פלילי בעברו מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), אחד מעורכי הדין המובילים בישראל.

זקוק לעורך דין פלילי בתל אביב? משרד עורכי הדין הפליליים אלעד שאול ושות' מייצג את הלקוחותיו בכל רחבי הארץ!

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקת סמים שלא לצריכה עצמית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה