כליאת שווא

אחת מזכויות האדם הבסיסיות המוכרות במדינת ישראל היא חופש התנועה. זכות זו מוגנת במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומבטאת את אופייה הדמוקרטי של המדינה. כפועל יוצא מכך, החקיקה בישראל אוסרת על פגיעה בחופש תנועתו של אדם במגוון רחב של איסורים. אחד מאיסורים אלו מתבטא בסעיף 377 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לפיו אין לכלוא או לעצור אדם שלא כדין.

העונש הקבוע בחוק בגין עבירה זו הוא 3 שנות מאסר, כאשר במצב בו מבצע העבירה מתחזה לגורם בעל מעמד רשמי לשם ביצוע הכליאה/מעצר, או מציג צו מעצר מזויף, העונש עומד על 5 שנות מאסר. לרוב, עבירת כליאת השווא מהווה תוצר של עבירות אחרות, דוגמת אלימות במשפחה, איומים, שוד, תקיפה ועוד.

במקרים אלו, העבריין כולא את קורבנו שלא כדין על מנת לבצע את אחת העבירות המתוארות, ובכך מבצע למעשה שתי עבירות במקביל. למשל, במקרים של אלימות במשפחה, פעמים רבות מבצע העבירה כולא את זוגתו/בן משפחתו הקרוב (שלרוב הינו קטין חסר ישע) ומבצע בהם עבירות מין ואף מכה, מאיים ותוקף אותם.

 

יסודות עבירת כליאת שווא

ביסודה של עבירת כליאת השווא עומדת שלילת חופש התנועה של אדם, אחת מזכויות האדם הבסיסיות. ההגדרה לשלילת חירות הינה רחבה, כך שזו יכולה להתבצע בכל מקום- בין אם במרחב הציבורי ובין אם במרחב הפרטי. כליאת שווא במרחב הציבורי יכולה להתבטא למשל בהכנסת אדם שלא כדין למוסד סגור בתואנות שווא (לדוגמא, כליאת אדם במוסד פסיכיאטרי שלא לצורך), כליאת אדם בחלל סגור מבלי לאפשר לו לצאת, ועוד.

ההגדרה הרחבה לשלילת החירות כוללת גם עיכוב אדם שלא כדין. מרכיב נוסף בהגדרת העבירה היא שלילה מוחלטת של חופש התנועה. כלומר, לקורבן העבירה אין כל דרך אפשרית להשתחרר ממעצרו או כליאתו שנעשתה כאמור שלא כדין. באם נחסמת דרך אחת אך ישנה דרך אחרת להשתחרר מהכליאה, לא מדובר בשלילה מוחלטת של החירות.

אם ישנה דרך להשתחרר מהכליאה שמתאימה לממדיו הפיזיים של אדם אחד, הוא לא ייחשב לכלוא אך באם דרך זו לא מתאימה לממדיו של אחר- אותו אחר כן ייחשב כלוא.

כלומר, השלילה המוחלטת של החירות הינה סובייקטיבית ומתייחסת כמובן לקורבן העבירה ומאפייניו. מקורה של השלילה המוחלטת בפסק הדין האנגלית bird v. jones, בו נקבע כי הגבלת חופש התנועה איננה מהווה בהכרח כליאה; כליאה היא הגבלה בתוך תחומים מוגדרים, ולכן תביעה בגין הגבלת תנועה תיעשה תחת עוולה נזיקית אחרת – מטרד לציבור.

בנוסף, על שלילת החירות להיעשות שלא כדין. למשל, אם אדם נעצר או עוכב שלא באמצעות צו או באמצעות צו שהושג שלא כדין, או שהצו הינו מזויף, מדובר בכליאה שלא כדין. בנוסף, כליאת אדם באחת מדרכים אלו תהיה כליאה שלא כדין. כדי ששלילת החירות תעלה כדי כליאת שווא, עליה להימשך לאורך זמן מסוים. אולם, הגדרה זו הינה בעייתית מכיוון שהחוק לא קובע את משך הזמן המינימלי שבגינו תיווצר עבירת כליאת השווא.

ספק דין מדינת ישראל נגד משה בן דרור, בית המשפט המחוזי קבע כי כליאת אדם גם למשך מספר שניות יכולה להוות כליאת שווא. הגם שמדובר בתיק פלילי, העוולה הנזיקית דומה בדינה בנשוא. המרכיב המרכזי האחרון של עבירת כליאת השווא הינו שימוש באמצעים פיזיים או התחזות לבעל סמכות.

למעשה, כליאת שווא יכולה להתבצע או באמצעות שימוש בכוח או אמצעים פיזיים שמונעים מקורבן העבירה את היכולת לנוע. יש לציין כי גם שימוש באיומים וטקטיקות הפחדה עולות גם הן כדי כליאת שווא, באמצעים שאינם פיזיים. בנוסף, כליאת השווא יכולה להיעשות על ידי התחזות לבעל סמכות. כך, מבצע העבירה כולא את הקורבן באמתלה חוקית, שאיננה כזו בפועל.

במידה ובית המשפט מוצא כי קיים קשר סיבתי עמוק בין ההתחזות לבין כליאת השווא, הוא יכול, במסגרת תחום שיקול דעתו, להטיל על הנאשם מאסר מרבי של 5 שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

כליאת שווא כעוולה אזרחית

בנוסף להיותה עבירה פלילית הקבועה בחוק העונשין, כליאת שווא מהווה גם עוולה אזרחית בדין הישראלי. ההבדל בין השתיים נעוץ בכך שבמסגרת ההליך הפלילי, קורבן העבירה איננו צד לתיק המתנהל, שכן הוא מנוהל על ידי המדינה מול הנאשם וזאת לאור העובדה שהפר את החוק. העוולה האזרחית מהווה הדרך המשפטית של הקורבן לקבל סעד והכרה בגין הנזק שנגרם לו מביצוע העבירה.

עוולת כליאת השווא קבועה בסעיפים 26-27 לפקודת הנזיקין, התשכ"ח-1968 והיא נחשבת עוולה ספציפית (פרטיקולרית), הנפרדת מעוולות מסגרת מרכזיות כגון עוולת הרשלנות (במסגרתה חוסות מספר עוולות נזיקיות שונות).

סעיף 26 עוסק בהגדרת העוולה ויסודותיה- כליאת שווא היא שלילית חירותו של האדם באופן מוחלט ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיזיים או על ידי הופעה כבעל סמכות. סעיף 27 עוסק בהגנות שקיימות לנתבע במידה והוגשה נגדו תביעה בגין כליאת שווא- קרי, המקרים בהם שלילית חירותו של אדם באופן מוחלט תהא כליאה כדין.

בין היתר, מדובר במקרים בהם הכליאה נעשתה במסגרת צבאית ובהתאם לפקודות צבאיות, או במקרים בהם התובע היה לא שפוי בדעתו ושלילת חירותו הייתה נחוצה באופן סביר להגנתו שלו או להגנת אנשים אחרים. יש לציין כי בניגוד לעוולות נזיקיות אחרות, בעוולת כליאת שווא אין צורך להוכיח קיומו של נזק לשם קבלת פיצוי בגין ביצועה.

בית המשפט קבע עקרון זה בפסק דין מזל כרמלי, ועם השנים נעשה בו שימוש נרחב בפסיקה וגם בספרות המשפטית.

שופטת בית המשפט העליון, פרופסור דפנה ברק ארז, מסבירה בספרה "עוולות חוקתיות" כי "… נוכח מהותה של הפגיעה בזכויות מסוג זה, לא ניתן לצפות להוכחה מדויקת של הנזק כדוגמת ההוכחה הנדרשת בהתייחס לנזרים התוצאתיים, או הכלכליים. הוכחה כזו אינה אפשרית מאחר שאין אמות מידה לתחושות כלכליות ולא-חולניות של עלבון וצער".

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא כליאת שווא?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה