השמדת ראיה

עבירת השמדת ראיה נחשבת לאחת העבירות שפוגעות באופן החמור ביותר בסדרי המשפט – היא מובילה לפגיעה בקיומו של הליך משפטי תקין ומשבשת את היכולת להגיע לחקר האמת. כתוצאה מכך, מובילה עבירת השמדת הראיה לפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט. לכן, על אדם שהורשע בהשמדת ראיה יושת עונש מקסימלי כבד של חמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

כפי שנסביר בהרחבה במאמר זה, הפסיקה פירשה את העבירה באופן מרחיב, כך שגם ביצוע שינוי בראייה אשר הופך אותה לבלתי ניתנת לזיהוי עולה כדי השמדת ראייה. כפועל יוצא, אוסרת עבירת השמדה ראייה על השחתת או השמדת ראיות, בין אם הן אותנטיות ובין אם הן יתגלו ככוזבות.

 

יסודות עבירת השמדת ראיה

מרבית העבירות הפליליות מורכבות מיסוד התנהגותי ומיסוד נפשי. היסוד ההתנהגותי (actus reus) מבטא את ההתרחשות האובייקטיבית במציאות ומורכב משלושה רכיבים: הרכיב הראשון הוא הרכיב ההתנהגותי, המתבטא במעשו או במחדלו של העבריין. הרכיב השני הוא הרכיב הנסיבתי, שמבטא את הנסיבות הנדרשות לשם הפיכת ההתנהגות לאסורה. הרכיב השלישי הוא הרכיב התוצאתי, שמבטא את התוצאה שלה גרמה ההתנהגות העבריינית.

היסוד הנפשי (mens rea), מבטא את עמדתו הנפשית הסובייקטיבית של העבריין כלפי היסוד העובדתי. במרבית המקרים, נדרש יסוד נפשי של מחשבה פלילית, דהיינו מודעות לרכיבי היסוד העובדתי של העבירה. במקרים אחרים נדרשת אך רשלנות, ואילו בעבירות חמורות יותר נדרשת כוונה לבצע את העבירה.

כפי שציינו קודם, עבירת השמדת ראייה גורמת לפגיעה בתקינות ההליך המשפטי ועלולה לשבש את יכולתן של מערכות אכיפת החוק להגיע לחקר האמת. החשש המהותי הוא שחשודים בביצוע עבירות פליליות יעלימו ראיות אשר קושרות אותן לפשע על מנת להוביל לזיכויים או להקלה בעונשם.

עבירת השמדת הראיה קבועה בסעיף 242 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין). לפי סעיף זה, אדם המודע לכך שספר, תעודה או דבר אחר עשויים להוות ראייה במסגרת הליך שיפוטי, והוא משמידם או פוגע ביכולת זיהויים, קריאתם או פיענוחם, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה, דינו חמש שנות מאסר.

מדברים אלו, אנו למדים כי פרט ליסוד הנפשי של מחשבה פלילית, דורשת עבירת השמדת הראיה יסוד נפשי מיוחד של כוונה. קרי, שהעבריין ישמיד את הראיה מתוך כוונה שימנע השימוש בה במסגרת הליך משפטי. כלומר, אדם אשר השמיד ראיה אך התביעה לא הצליחה להוכיח שההשמדה בוצעה בכוונה למנוע את השימוש בה במסגרתו של הליך שיפוטי, לא יורשע בעבירת השמדת ראיה לפי סעיף 242 לחוק העונשין.

במסגרת היסוד העובדתי, נדרש כי יתקיים רכיב תוצאתי, בדמות השמדתה או השחתתה של ראיה. בנוסף לכך, במסגרת הרכיב הנסיבתי של היסוד העובדתי, נדרש שהחפץ המושמד או המושחת יידרש או יהיה עשוי להידרש במסגרת הליך שיפוטי כראייה. ראוי לציין שאין הכרח כי החפץ המושמד ישמש כראיה במסגרת הליך משפטי פלילי.

גם השמדתו של חפץ שעשוי לשמש ראיה במסגרת הליך משפטי אזרחי עולה כדי השמדת ראיה לפי סעיף 242 לחוק העונשין.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הקושי להוכיח שראיה הושמדה

על מנת להרשיע אדם בעבירה של השמדת ראיה, אין די בהעלמת ראיה – יש להוכיח כי הראיה עצמה הושמדה או הושחתה. במקרים שבהם נעלמות ראיות, ישנו קושי מהותי להוכיח שהראיה הושמדה ולא רק הועלמה. אחד הפתרונות בהם נוקטת התביעה במקרים אלה, הוא האשמת העבריין בעבירת שיבוש מהלכי משפט שיכול לעשות בהעלמת ראיות, לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

עבירה לפי סעיף זה אינה מחייבת את התביעה להוכיח כי הראייה הושמדה, ומסתפקת בהעלמת הראיה.

 

עונש על השמדת ראיה

לפי סעיף 242 לחוק העונשין, העונש המקסימלי בגין השמדת ראייה הינו חמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. יחד עם זאת, כפי שנציג בהמשך המאמר, בפועל נוטה בית המשפט לגזור עונשים קלים יותר על מרבית העבריינים המורשעים בהשמדת ראיה.

 

דוגמאות מן הפסיקה

בתיק שהתנהל בשנת 2015, הורשע נאשם ברצח, בהחזקת סכין שלא כדין, בשיבוש הליכי משפט וכן בהשמדת ראיות. לפי עובדות כתב האישום, יחסי הנאשם עם הוריו היו עכורים, משום שהם התנגדו לנישואיו עם ארוסתו. בעקבות כך, הגיע הנאשם לביתה של אמו כאשר הוא מצויד בסכין, בכוונה לדקור אותה. סמוך לאחר מכן, דקר הנאשם את אמו מספר פעמים במטרה לגרום למותה. למרבה הצער, נפטרה האם כתוצאה מפציעותיה בתוך זמן קצר.

הנאשם הודה במעשיו וטען שהם היו תולדה של התעללות חמורה ומתמשכת מצד הוריו. כתוצאה מכך הושג הסדר טיעון עם הפרקליטות. בבית המשפט הבהיר סנגורו של הנאשם כי הוא מביע חרטה עמוקה על מעשיו. בשל ההתחשבות במצוקה שבה היה מצוי הנאשם ובמצב נפשו הקשה, נגזרו עליו עשרים וחמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח ועשרים ושישה חודשי מאסר על תנאי.

במקרה המתואר לעיל, נגזר על הנאשם עונש אחיד. ואולם, במקרה אחר, הושת על הנאשם עונש נפרד על עבירת השמדת הראיה: בשנת 2011 טלטל את המדינה סיפורו של דניאל מעוז, אשר הורשע ברצח הוריו. בית המשפט השית על הנאשם שני מאסרי עולם בגין רצח הוריו, וכן חמש שנות מאסר נוספות בגין השמדת ראיה.

לפי כתב האישום, הוציא הנאשם את הסכין מחזה אביו והשמיד אותו. לאחר מכן, הוא ניקה את ציפורניהם של הוריו שהיו מוטלים מתים וניקה היטב את זירת הפשע באמצעות אקונומיקה. לבסוף, הכניס הנאשם לרכבו את כל הבגדים, הנעליים והשטיחים על מנת להשמיד את הראיות. בית המשפט בחר להטיל על המערער עונש נפרד הגין עבירת השמדת הראיות בשל חומרתו יוצאת הדופן של האירוע.

במקרה אחר, נאשם שעבד במחלק הסיור במשטרה זרק במסגרת פשיטה על דירה חומרים אשר נחשדו כסמים, ואף טען בפני מתנדבים מן המשמר האזרחי שביצעו עמו את החיפוש כי ההליך לא נעשה כחוק ועל כן יש לזרוק את כלל המוצגים שנתפסו. כתוצאה מכך, הוגש כנגד השוטר כתב אישום בגין השמדת ראיות, מרמה והפרת אמונים, הדחה בחקירה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

למרות דרגת החומרה הגבוהה של המקרה, גזר בית המשפט על הנאשם שלושה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, שני חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי.

 

עבירות נוספות העוסקות בשיבוש הליכים משפטיים:

  • שיבוש הליכי חקירה: עבירה זו, אשר קבועה בסעיף 244 לחוק העונשין, מהווה עבירת סל, הכוללת בתוכה את כלל הפעולות שעשויות להתבצע במטרה להכשיל הליך שיפוטי או למנוע אותו. העונש המקסימלי הקבוע בצד עבירה זו הינו שלוש שנות מאסר.
  • בידוי ראיות: עבירה זו, הקבועה בסעיף 238 לחוק העונשין, נלווית לעתים קרובות לעבירת השמדת הראייה. העונש המקסימלי לעבירה זו עומד על חמש שנות מאסר.
  • מסירת מידע כוזב: לפי עבירה זו, הקבועה בסעיף 243 לחוק העונשין, מי שמוסר לשוטר ידיעה כוזבת בנוגע לעבירה פלילית, דינו עד שלוש שנות מאסר. אם הידיעה הכוזבת עניינה בעבירה מסוג פשע, עשוי העונש להגיע אף לחמש שנות מאסר.
  • הדחה בחקירה: עבירה זו, הקבועה בסעיף 245 לחוק העונשין, עוסקת במקרים בהם אדם מנסה להניע אדם אחר למסור עדות שקר, לחזור בו מהודעתו או להימנע ממסירת הודעה. העונש המקסימלי המושת בגין עבירה זו עומד על חמש שנות מאסר. לעומת זאת, אם העבירה בוצעה בדרך של הטעיה, איומים, מרמה, כוח, מתן טובת הנאה, הפחדה או כל אמצעי פסול אחר, עשוי העונש המקסימלי בגינה להגיע אף לשבע שנות מאסר בפועל.
  • הדחה במשפט: לפי סעיף 246 לחוק העונשין, אדם שמנסה להניע את הזולת למסור עדות שקר בבית המשפט, עונשו עשוי להגיע לשבע שנות מאסר. במידה שההדחה התבצעה באמצעים פסולים כגון מרמה, כוח, הטעיה, הפחדה, איומים או מתן טובת הנאה, עשוי העונש להגיע לתשע שנות מאסר.
  • חיפוי: לפי סעיף 253 לחוק העונשין, אדם אשר מבטיח להימנע מגילוי מידע אודות ביצוע של עבירה פלילית בתמורה לטובת הנאה, צפוי לעד שלוש שנות מאסר. אם מבטיח אדם שלא למסור הודעה במשטרה או למסור עדות בבית המשפט, עונשו עשוי להגיע גם לחמש שנות מאסר.
  • הטרדת עד: לפי סעיף 249 לחוק העונשין, צפוי אדם המטריד עד צפוי לעונש מקסימלי של שלוש שנות מאסר.
  • עדות שקר: אדם המוסר עדות שקר צפוי לעונש שעשוי להגיע לשבע עד תשע שנות מאסר בפועל.
5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא השמדת ראיה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה