חקירות ילדים

חקירה פלילית היא אירוע מפחיד, ולעתים טראומטי, בקרב נחקרים, בין אם מדובר בעדים, חשודים, או קורבנות עבירה. לילדים, החקירה יכולה להיות קשה הרבה יותר, ועלולה לפגוע בשלומם הנפשי. לעתים קרובות, חקירה לא מספיק רגישה שערה לצרכיו של הילד, עלולה לפגוע גם באיסוף עובדות המקרה, במיוחד במקרים של עבירות חמורות במיוחד, כמו עבירות מין ואלימות שמעורבות בהן ילדים. שם נדרשת רגישות מיוחדת בעת חקירה.

לכן, ילדים עד גיל 14, שמעורבים כעדים, קורבנות או חשודים באירועים קשים, כגון עבירות מין ואלימות, זכאים להיחקר על ידי חוקר ילדים שהוסמך לכך, ויוכל להוביל את החקירה בעדינות ובנחישות קדימה, בלי לפגוע בילדים.

 

הנוהל בעת פגיעה בילד

בשלב הראשון, ההורה או האפוטרופוס מגישים תלונה במשטרה על פגיעה בקטין. לאחר מכן, המשטרה מזמינה את הילד לחקירה על ידי חוקר ילדים, באמצעות לשכת הרווחה. החקירה מתבצעת במרכז הגנה או בתחנת המשטרה, בהתאם למקום הגשת התלונה.

לעתים, החשוד בפגיעה יהיה ההורה או האפוטרופוס, ולא הם יגישו את התלונה. במקרה זה, בית המשפט ימנה אפוטרופוס זמני. אפשר לבצע את החקירה במוסד החינוכי שבו לומד הילד, בלי שהחשודים ידעו.

 

יחידה לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות

בגלל הבנת חשיבות החקירה, הוקמה היחידה לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות. היחידה מפוזרת בכל הארץ. היא אחראית לחקור ילדים עד גיל 14 ואנשים עם לקות שכלית, כדי להשיג מידע על הפגיעה שהיו מעורבים בה, או חוו אותה. בנוסף הם מלווים את הנחקרים בהמשך ההליך המשפטי.

החוקרים דואגים לכך שהחקירה תתנהל באווירה עדינה ותומכת, כדי לא לפגוע ביכולתו של הילד לדווח על המקרה באופן המדויק והמפורט ביותר שניתן; וכדי לא לפגוע בילדים עצמם.

 

החוקרים

לפי החוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), תשט"ו – 1955, חוקרי הילדים הם עובדים סוציאליים שמונו על ידי שר המשפטים אחרי שהוכשרו לכך. החוקרים משתמשים באסטרטגיות פסיכולוגיות שונות כדי לדלות מהזיכרון של הנחקרים את מה שקרה בעת העבירה, באופן שמותאם להתפתחות הרגשית, המנטלית והקוגניטיבית שלהם.

החוקרים אוספים את הראיות ומתעדים את החקירה בווידאו. תוך כדי החקירה, הם מעריכים את מהימנות העדות; ולאחריה הם מאשרים ונותנים הנחיות לביצוע פעולות נוספות בהמשך החקירה, כמו בדיקה רפואית או מסדר זיהוי.

החוקרים הם אלה שקובעים אם הילד יכול להעיד בבית משפט. במקרה שהם אוסרים זאת, הם מעידים במקומו. במקרה שמתירים, הם מכינים את הילד למשפט ומלווים אותו בזמן שהוא מעיד. לעיתים רחוקות מתירים החוקרים עדות של ילד כנגד הוריהם.

באופן כללי, בעת ביצוע פעולות הקשורות לחקירה, כמו בדיקה רפואית או ביקור בזירת האירוע, ילוו החוקרים את הילדים. החוקר יכול להפסיק את השתתפות הילד בכל עת, במידה ושוכנע כי הדבר יפגע נפשית בילד.

 

מה קורה בחקירה?

החקירות מוקלטות באמצעות מצלמת וידאו, כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם בהמשך ההליך המשפטי כראיה. החוקר, כעובד סוציאלי שהוסמך לכך, דואג להשרות אווירה נעימה ותומכת, המותאמת לצורכי הילד ורצונותיו, בשפתו, מתוך הנחה שככל שהילד יחוש נוחות, כך הוא יהיה נכון למסור מידע, והמידע עצמו יהיה מדויק ככל הניתן. החקירה מתבצעת ללא נוכחות של אף אדם אחר, כדי לא לפגוע במהימנותה, כולל עורך דין מטעם החשוד בעבירה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מהימנות העדות בבית המשפט

באופן כללי, ילדים כשירים להעיד. עד גיל 12 הוא לא מצוי תחת הדין הפלילי, ולכן צריך חיזוק לעדות, או ראיית סיוע. במקרה שבו הוא מעיד, הילד עומד מול הנאשם. כאשר החוקר מעיד במקום הילד, בית המשפט לא יכול להתרשם באופן בלתי אמצעי מהעד.

הדבר פוגע לא רק בחתירה לגילוי האמת, אלא גם בזכותו של החשוד לחקירה נגדית. המחוקק מודע לבעייתיות זו, כפי שניתן לראות בחוק לתיקון דיני ראיות. כדי לאזן את הפגיעה, נדרשת תוספת ראייתית כבדת משקל כראיית סיוע. בנוסף, כאמור, החקירה מוקלטת בווידאו, והחוקר מתעד בעצמו את החקירה ומגיש את התרשמותו ממהימנותו של הילד.

בית המשפט לא מחויב לקבל את ההתרשמות של החוקר, אלא אמור לבסס את הקביעות המשפטיות על סמך התמונה בשלמותה, כפי שהוצגה בפניו. יחד עם זאת, בפועל, יש להתרשמות משקל גבוה בתוצאות המשפט. עדות לא מבוססת אמנם לא נפסלת, אך היא מסייעת להגנה על הנאשם. מצד שני, כאשר העדות נחשבת מהימנה, מנסה עורך הדין של הנאשם לערער את החקירה, ולמצוא בה חורים או טעויות.

 

ראיית סיוע

ראיית הסיוע צריכה לקיים שלושה תנאים מצטברים: ראשית, היא חייבת להגיע ממקור נפרד ועצמאי ביחס לעדות. שנית, אסור לה להתיישב על גרסתו של  הנאשם. שלישית, היא צריכה לעזור בהוכחת נקודה מהותית הנמצאת במחלוקת בין שני הצדדים.

ככל שהעדות שנדרש לגביה סיוע היא בעלת משקל רב יותר, כך אפשר להסתפק בראיית סיוע עם משקל מועט. בנוסף, ככל שהנאשם מכחיש את מעשיו באופן כללי וגורף, כך היקף ראיית הסיוע הנדרש מצומצם.

 

התמודדות ההגנה עם התרשמות חוקר הילדים

בדרך כלל, ההגנה מקבלת תמצית לא מפורטת של הליך הבדיקה ושל התרשמותו של חוקר הילדים. במצב כזה, לא יכול עורך הדין מטעם הנאשם להכין את עצמו כראוי למתן העדות בבית המשפט. החוקר מגיע לעדות, ומרחיב בנוגע לדברים שעלולים לפגוע בנאשם. כדי להיות מוכן לסיטואציה כזו, עורך הדין יכול לפנות לבית המשפט ולבקש מהחוקר, כמומחה בתחומו, חוות דעת מפורטת וברורה.

 

התמודדות ההגנה עם חקירת ילדים

כדי להתמודד עם חומר החקירה, הדבר הראשון שעושים הוא לעיין בו מתוך עיניו של המתלונן. מחפשים חורים וסתירות בתיק, דברים לא ברורים ושלא ניתן להסבירם לפי דבריו של המתלונן. חשוב להסתכל מנקודת המבט של הילד, ששונה מאוד מנקודת מבט של מבוגר.

יתכן כי נקודת המבט מובילה לתקלות מסוימות בהבנת המציאות, שניתן לחשוף אותן במבט מקצועי. נקודת המבט חייבת להיות אמפתית ומכילה לקשייו של הילד. שלא כמבוגר, ילד לא ישקר במזיד אלא מתוך מצוקה כלשהי.

השלב השני הוא התמודדות עם החוקר כעד מומחה. מעלים בפניו את הבעיות שעלו בתיק בעיון הראשוני, ומבקשים ממנו להגיב עליהם. לעתים יתברר כי המסקנות שלהם לא מתאימות לטענות. במקרה שהילד הוא זה שמעיד, עורך הדין מנסה להתחבר אליו ממקום אמפתי המבין את הקושי של הילד. אם יהיה חיבור בין עורך הדין לבין הילד, יתכן כי יתגלו דברים שלא עלו קודם.

 

סיכום

חקירת ילדים היא נושא רגיש מאוד במערכת המשפט, ובצדק. ילדים אינם מבוגרים, ועבירות כלפי ילדים, או כאלה המערבות ילדים, נתפסות אחרת על ידי המערכת המשפטית מאשר עבירות כלפי מבוגרים. ילדים הם אוכלוסייה רגישה ופגיעה מאוד.

הקושי שהם חווים גדול בהרבה משל מבוגרים כאשר הם מעורבים באירוע אלים וקשה. תפיסת העולם שלה היא שונה משל מבוגרים, ולעתים נדרש מאמץ כדי לפענח את כוונתם. לעתים דווקא חוקר הילדים מפענח את דבריו של הילד שלא כשורה.

עורך דין פלילי המיומן בהתמודדות עם ילדים יוכל לדעת כיצד להסתכל על חומר החקירה דרך עיניו של הילד, וינסה למצוא חורים ובעיות במקרה, לא מתוך כוונת זדון של הילד, אלא מתוך הבנה לא נכונה של החוקר את נקודת המבט של הילד וההיגיון הפנימי שלו; או, במקרה שמדובר בילד שמעיד, תפיסת עולם ילדותית חלקית. ההתמודדות עם הילד תהיה תמיד אמפטית ורגישה; מתוך הבנה של המצוקה והקושי שלו.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירות ילדים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!