שירות המבחן לנוער

בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על קטינים בהליך הפלילי. במאמר זה נפרט על הגוף הקרוי שירות המבחן לנוער, מטרתו, פעולותיו אל מול קטינים ונוער שעברו על החוק, שילובו של שירות המבחן במסגרת ההליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער, דרכי הטיפול והשיקום של קטינים.

קיימת חשיבות מכרעת לליווי הקטין ומשפחתו על ידי עורך דין פלילי מנוסה אל מול שירות המבחן, ליווי אשר יוביל לתוצאה המיטבית בתיק – ענישה מינימלית, שיקום וחזרה לשגרת חייו של הקטין ומשפחתו.

 

מטרתו של שירות המבחן לנוער

שירות המבחן לנוער הוא גוף הפועל כשירות בפריסה ארצית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כאשר מטרת גוף זה היא לאבחן, לטפל ולהדריך קטינים שעברו על החוק, כמו גם לסייע לבית המשפט להתאים את העונשים לקטינים תוך שילוב דרכי טיפול ושיקום טרם קבלת החלטות בעניינם. שירות המבחן נועד, בין השאר, למניעת הישנות העבירות – רצידיביזם.

מיהם קציני המבחן לנוער

שירות המבחן הוא גוף המורכב מקציני מבחן לנוער אשר מונו מטעם שר העבודה והרווחה והם למעשה עובדים סוציאליים המתמחים ספציפית בטיפול בבני נוער. קציני המבחן מטפלים בקטינים בגיל האחריות הפלילית, בגילאים 12 עד 18, אשר הופנו מתחנת המשטרה עקב חקירה וחשד לביצוע עבירות או קטינים שנעצרו בהוראת בית המשפט בחשד לביצוע עבירה או קטינים שנמצאו אשמים בבית משפט והוטל עליהם צו טיפול.

קציני המבחן מבצעים חקירה פסיכוסוציאלית ואבחון לקטין, מכינים תסקיר בעניינו וממליצים, במידת האפשר, על חלופת מעצר אפשרית. חשוב להבהיר, טרם פגישה עם קצין מבחן, מומלץ ליצור קשר עם עורך הדין הפלילי על מנת להבין מה טיב הפגישה ולהיערך אליה בהתאם. בהמשך, מגישים קציני המבחן תסקיר לבית המשפט הכולל המלצה בדבר דרכי הענישה.

אם הורה בית המשפט על דרך ענישה בדמות צו טיפול ימונה קצין מבחן בהתאם. קציני המבחן אף מוסמכים למסור דוחות בעניינם של קטינים ללשכת הגיוס. למעשה, שירות המבחן הינו גוף המורכב מקציני מבחן ומאפשר לבית המשפט מבט חטוף אל חייו האישיים של הנאשם. סעיף 22 לחוק הנוער קובע כי על בית המשפט להפנות נאשם קטין לשירות מבחן לצורך קבלת תסקיר בעניינו, בטרם מתן גזר דין בעניינו.

שירות המבחן מהווה ידו הארוכה והשיקומית של בית המשפט ובפרט כשמדובר בקטינים, כך שבית המשפט לאור הוראות החקיקה, בין השאר, מקנה משקל מכריע ודומיננטי לשיקול השיקום בעניינו של נאשם קטין ומפנה זרקור לשיקול זה, כך שלחוות דעת גורמי הרווחה ולהמלצותיהם יש משמעות מכריעה כשמדובר בקטינים – לכן חשוב וכדאי להיוועץ בעורך דין פלילי טרם הפגישה עם קצין המבחן.

חשוב להבהיר, כי למרות שעל בית משפט לנוער לשלוח קטין לשירות המבחן על מנת לקבל תסקיר בעניינו, אין הוא מחויב לקבל המלצות התסקיר. גם אם שירות מבחן ממליץ להרשיע כיוון שנוכח נסיבות ביצוע העבירות אין אופק שיקומי, בית המשפט רשאי לקבוע (בניגוד להמלצת שירות מבחן), כי אין להרשיע ולשלוח הקטין להליך שיקומי-טיפולי.

אולם, ככלל, כשמדובר בהמלצה של שירות מבחן אשר הינה בעלת אופק שיקומי, טעמים כבדי משקל יגרמו לבית המשפט לסטות מהמלצה זו. כך לדוגמא בתיק פלילי שמספרו 64131-10-15 – עניינו קטין שהודה בביצוע עבירות של היזק לרכוש וחבלה במזיד לרכב על רקע ויכוח עם אימו, שבר חפצים בדירה, דקר צמיגי רכבים שהיו בבעלות אימו.

מתסקירי שירות המבחן עלה, כי לקטין הוצעו הליכי שיקום וטיפול אולם הקטין סירב, לאור זאת, נמנעו בשמ"ב מהמלצה טיפולית. עמדת המדינה הייתה, לאור עמדת שירות מבחן, להרשיע הקטין.

ואולם, למרות האמור, בית המשפט סבר, כי אכן מדובר באירוע חמור, אולם לאור העובדה שמדובר בקטין ללא עבר פלילי, חלף זמן מאז ביצוע העבירות, הקטין מביע נכונות להתגייס לשירות הצבאי וכן העובדה שלא נפתחו תיקים נוספים בעניינו – יש להימנע מהרשעת הקטין. בית המשפט נמנע מהרשעתו והשית דרכי טיפול בדמות קנס וחתימה על התחייבות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

שלבים מרכזיים בקבלת תסקיר שירות המבחן

יחידת הקלט – קצין המבחן יזמן את הקטין למפגש ראשוני (יכולים להתקיים מספר מפגשים, תלוי בצורך), בו ידונו במעשה העבירה וקצין המבחן ינסה להכיר, באופן ראשוני, את נסיבות חייו של הקטין וסביבתו. בסיום הפגישה או פגישות, יאבחן קצין המבחן האם יש צורך במתן עזרה לקטין, האם ישנה סכנה כי הקטין ישוב ויבצע עבירות וכדומה, לאחר הסקת המסקנות יוגשו המלצות קצין המבחן למשטרה.

יחידת הטיפול – ליחידה זו יועברו קטינים שהסתמן כי הם זקוקים לקשר ממושך יותר עם שירות המבחן. יחידה זו קיימת לצורך מעקב, טיפול והשגחה על קטינים המעורבים בהליך הפלילי. יחידת המעצרים – כאמור, באם יוחלט להגיש כתב אישום כנגד קטין, קצין מבחן יגיש המלצותיו בתסקיר בהתאם לסעיף 10 לחוק הנוער, אשר מורה כך:

תסקיר מעצר וחוות דעת הממונה על המעונות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

10ז. (א) בלי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי סעיף 21א לחוק המעצרים, הוגשה בקשה למעצרו של קטין, רשאי קצין מבחן, ביוזמתו, להגיש לבית המשפט תסקיר מעצר כמשמעותו באותו סעיף, או להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוגשה בקשה למעצרו של קטין שהוגש נגדו כתב אישום, יורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר כמשמעותו בסעיף 21א לחוק המעצרים, או יאפשר לקצין המבחן להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.

(ג) היתה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) בקשה למעצרו של קטין המוחזק במעון או במעון נעול, רשאי גם הממונה על המעונות או מי מטעמו, באמצעות קצין המבחן, להגיש לבית המשפט חוות דעת לעניין המעצר או להשמיע לפניו את עמדתו בעניין זה.

(ד) אי-הגשת תסקיר מעצר כאמור בסעיף זה, לא תשמש עילה להמשך מעצרו של הקטין.

 

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער.

עורכי הדין במשרדנו עומדים בקשר רציף עם שירות המבחן וקציני המבחן – למעורבות עורך דין פלילי יש חשיבות בהתאמת ההליך הטיפולי-שיקומי לקטין הספציפי, אין להמתין לשוחח עם קצין המבחן עד שיוגש התסקיר לבית המשפט אלא יש לשוחח עמו לפני כן, כך במידה שיש אי אלו פערים בהתאמת קטין לתכנית טיפול מסויימת חשוב לבדוק כיצד ניתן לגשר על פערים אלו מבעוד מועד.

משרדנו מייצג קטינים ונוער בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ולחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו. זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי? משרדינו מתמחה במגוון רב של תחומים, כגון: סחיטה מינית באינטרנט, ערעור פלילי, עבירות צווארון לבן, עבירות מחשב ועוד!

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שירות המבחן לנוער?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!