שירות המבחן לנוער

בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על קטינים בהליך הפלילי.

במאמר זה נפרט על הגוף הקרוי שירות המבחן לנוער, מטרתו, פעולותיו אל מול קטינים ונוער שעברו על החוק, שילובו של שירות המבחן במסגרת ההליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער, דרכי הטיפול והשיקום של קטינים.

קיימת חשיבות מכרעת לליווי הקטין ומשפחתו על ידי עורך דין פלילי מנוסה אל מול שירות המבחן, ליווי אשר יוביל לתוצאה המיטבית בתיק – ענישה מינימלית, שיקום וחזרה לשגרת חייו של הקטין ומשפחתו.

מטרתו של שירות המבחן לנוער

שירות המבחן לנוער הוא גוף הפועל כשירות בפריסה ארצית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כאשר מטרת גוף זה היא לאבחן, לטפל ולהדריך קטינים שעברו על החוק, כמו גם לסייע לבית המשפט להתאים את העונשים לקטינים תוך שילוב דרכי טיפול ושיקום טרם קבלת החלטות בעניינם.

שירות המבחן נועד, בין השאר, למניעת הישנות העבירות – רצידיביזם.

מיהם קציני המבחן לנוער

שירות המבחן הוא גוף המורכב מקציני מבחן לנוער אשר מונו מטעם שר העבודה והרווחה והם למעשה עובדים סוציאליים המתמחים ספציפית בטיפול בבני נוער.

קציני המבחן מטפלים בקטינים בגיל האחריות הפלילית, בגילאים 12 עד 18, אשר הופנו מתחנת המשטרה עקב חקירה וחשד לביצוע עבירות או קטינים שנעצרו בהוראת בית המשפט בחשד לביצוע עבירה או קטינים שנמצאו אשמים בבית משפט והוטל עליהם צו טיפול.

קציני המבחן מבצעים חקירה פסיכוסוציאלית ואבחון לקטין, מכינים תסקיר בעניינו וממליצים, במידת האפשר, על חלופת מעצר אפשרית.

חשוב להבהיר, טרם פגישה עם קצין מבחן, מומלץ ליצור קשר עם עורך הדין הפלילי על מנת להבין מה טיב הפגישה ולהיערך אליה בהתאם.

בהמשך, מגישים קציני המבחן תסקיר לבית המשפט הכולל המלצה בדבר דרכי הענישה.

אם הורה בית המשפט על דרך ענישה בדמות צו טיפול ימונה קצין מבחן בהתאם. קציני המבחן אף מוסמכים למסור דוחות בעניינם של קטינים ללשכת הגיוס.

למעשה, שירות המבחן הינו גוף המורכב מקציני מבחן ומאפשר לבית המשפט מבט חטוף אל חייו האישיים של הנאשם.

סעיף 22 לחוק הנוער קובע כי על בית המשפט להפנות נאשם קטין לשירות מבחן לצורך קבלת תסקיר בעניינו, בטרם מתן גזר דין בעניינו.

שירות המבחן מהווה ידו הארוכה והשיקומית של בית המשפט ובפרט כשמדובר בקטינים, כך שבית המשפט לאור הוראות החקיקה, בין השאר, מקנה משקל מכריע ודומיננטי לשיקול השיקום בעניינו של נאשם קטין ומפנה זרקור לשיקול זה, כך שלחוות דעת גורמי הרווחה ולהמלצותיהם יש משמעות מכריעה כשמדובר בקטינים – לכן חשוב וכדאי להיוועץ בעורך דין פלילי טרם הפגישה עם קצין המבחן.

חשוב להבהיר, כי למרות שעל בית משפט לנוער לשלוח קטין לשירות המבחן על מנת לקבל תסקיר בעניינו, אין הוא מחויב לקבל המלצות התסקיר.

גם אם שירות מבחן ממליץ להרשיע כיוון שנוכח נסיבות ביצוע העבירות אין אופק שיקומי, בית המשפט רשאי לקבוע (בניגוד להמלצת שירות מבחן), כי אין להרשיע ולשלוח הקטין להליך שיקומי-טיפולי.

אולם, ככלל, כשמדובר בהמלצה של שירות מבחן אשר הינה בעלת אופק שיקומי, טעמים כבדי משקל יגרמו לבית המשפט לסטות מהמלצה זו.

כך לדוגמא בתיק פלילי שמספרו 64131-10-15 – עניינו קטין שהודה בביצוע עבירות של היזק לרכוש וחבלה במזיד לרכב על רקע ויכוח עם אימו, שבר חפצים בדירה, דקר צמיגי רכבים שהיו בבעלות אימו. מתסקירי שירות המבחן עלה, כי לקטין הוצעו הליכי שיקום וטיפול אולם הקטין סירב, לאור זאת, נמנעו בשמ"ב מהמלצה טיפולית.

עמדת המדינה הייתה, לאור עמדת שירות מבחן, להרשיע הקטין. ואולם, למרות האמור, בית המשפט סבר, כי אכן מדובר באירוע חמור, אולם לאור העובדה שמדובר בקטין ללא עבר פלילי, חלף זמן מאז ביצוע העבירות, הקטין מביע נכונות להתגייס לשירות הצבאי וכן העובדה שלא נפתחו תיקים נוספים בעניינו – יש להימנע מהרשעת הקטין.

בית המשפט נמנע מהרשעתו והשית דרכי טיפול בדמות קנס וחתימה על התחייבות.

שלבים מרכזיים בקבלת תסקיר שירות המבחן

יחידת הקלט – קצין המבחן יזמן את הקטין למפגש ראשוני (יכולים להתקיים מספר מפגשים, תלוי בצורך), בו ידונו במעשה העבירה וקצין המבחן ינסה להכיר, באופן ראשוני, את נסיבות חייו של הקטין וסביבתו.

בסיום הפגישה או פגישות, יאבחן קצין המבחן האם יש צורך במתן עזרה לקטין, האם ישנה סכנה כי הקטין ישוב ויבצע עבירות וכדומה, לאחר הסקת המסקנות יוגשו המלצות קצין המבחן למשטרה.

יחידת הטיפול – ליחידה זו יועברו קטינים שהסתמן כי הם זקוקים לקשר ממושך יותר עם שירות המבחן. יחידה זו קיימת לצורך מעקב, טיפול והשגחה על קטינים המעורבים בהליך הפלילי.

יחידת המעצרים – כאמור, באם יוחלט להגיש כתב אישום כנגד קטין, קצין מבחן יגיש המלצותיו בתסקיר בהתאם לסעיף 10 לחוק הנוער, אשר מורה כך:

תסקיר מעצר וחוות דעת הממונה על המעונות (תיקון מס' 14) תשס"ח-2008

10ז. (א)  בלי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי סעיף 21א לחוק המעצרים, הוגשה בקשה למעצרו של קטין, רשאי קצין מבחן, ביוזמתו, להגיש לבית המשפט תסקיר מעצר כמשמעותו באותו סעיף, או להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.

(ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוגשה בקשה למעצרו של קטין שהוגש נגדו כתב אישום, יורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר כמשמעותו בסעיף 21א לחוק המעצרים, או יאפשר לקצין המבחן להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.

(ג)   היתה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) בקשה למעצרו של קטין המוחזק במעון או במעון נעול, רשאי גם הממונה על המעונות או מי מטעמו, באמצעות קצין המבחן, להגיש לבית המשפט חוות דעת לעניין המעצר או להשמיע לפניו את עמדתו בעניין זה.

(ד)  אי-הגשת תסקיר מעצר כאמור בסעיף זה, לא תשמש עילה להמשך מעצרו של הקטין.

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער.

עורכי הדין במשרדנו עומדים בקשר רציף עם שירות המבחן וקציני המבחן – למעורבות עורך דין פלילי יש חשיבות בהתאמת ההליך הטיפולי-שיקומי לקטין הספציפי, אין להמתין לשוחח עם קצין המבחן עד שיוגש התסקיר לבית המשפט אלא יש לשוחח עמו לפני כן, כך במידה שיש אי אלו פערים בהתאמת קטין לתכנית טיפול מסויימת חשוב לבדוק כיצד ניתן לגשר על פערים אלו מבעוד מועד.

משרדנו מייצג קטינים ונוער בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ולחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו.

זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי? משרדינו מתמחה במגוון רב של תחומים, כגון: סחיטה מינית באינטרנט, ערעור פלילי, עבירות צווארון לבן, עבירות מחשב ועוד!

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שירות המבחן לנוער?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה