עילות מעצר

ניתן לעצור חשוד בעבירה פלילית אם מתקיימות עילות מעצר, מעצר לרוב מגיע כאחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית. סיטואציה של מעצר יכולה להיות מפחידה מאוד לאדם נורמטיבי. לרוב מעצר נעשה בצורה לא מתוכננת ומגביל את החירות וחופש התנועה של האדם. ישנם סוגי מעצרים שונים, לכל אחד מהם מטרה שונה. במאמר זה יציג עורך דין פלילי אלעד שאול את העילות השונות, המטרות והמגבלות של כל עילה.

 

מהן מטרות המעצר?

המטרה העיקרית של מעצר היא סיוע למשטרה לחקור ולגבש תשתית עובדתית וראייתית. המעצר הוא כלי יעיל משום שהוא מבודד את העצור ולא מאפשר לו לחבל ולפגוע בראיות השונות. מעצר אף מונע מהחשוד יכולת לדבר עם אנשים ומטיל על החשוד לחץ רב שמסייע למשטרה להפליל אותו. כדי לעצור חשוד ולהגביל את חירותו יש להצביע על סיבה (עילה) מספקת.

עילות המעצר קבועות בחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים), כדאי להכיר את המרכזיות שבהן:

 1. חשש מפני שיבוש החקירה.
 2. יסוד סביר להניח שהחשוד מסוכן לציבור.
 3. יש צורך לבצע פעולות חקירה שמחייבות מעצר החשוד.

 

כל עילת מעצר מקדמת מטרה אחרת ובעלת רציונאל שונה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

סוגי מעצרים

1. מעצר ראשוני – מעצר על ידי שוטר

מעצר ראשוני מתבצע במהלך חקירה תחת אזהרה במשטרה. שוטר מוסמך לעצור חשוד בביצוע עבירה פלילית למשך 24 שעות, פרק זמן קצר יחסית. לעיתים החשוד נעצר לצורך חקירה ומשוחרר מיד בסיומה למעצר בית או בתנאים מגבילים. על אף שמדובר במעצר קצר, גם הוא חייב להיעשות על בסיס עילות מעצר.

 

האם מעצר ראשוני חייב לבצע בצו שופט?

החוק קובע שמעצר ייעשה בצו שופט. המטרה היא לצמצם ולפקח על סמכות המעצר ולמזער את הפגיעה בחירות הפרט.

ישנם חריגים רבים לכלל לפיהם שוטר יכול לעצור אדם ללא צו שופט:

 1. החשוד עבר עבירה בת מעצר בסמוך למעצר.
 2. יש יסוד סביר לחשד שהחשוד מסוכן, ישבש חקירה או יימלט.
 3. החשוד הפר תנאי מעצר קודמים.
 4. סוג העבירה מחייב מעצר – עבירות סמים אלימות במשפחה ועוד.

 

התנאי הוא שהחשוד יובא בפני שופט מעצרים בתוך 24 שעות לכל היותר. מדובר בחריג רחב שמקנה למשטרה חופש פעולה נרחב לעצור ללא צו שופט.

 

עילות מעצר ראשוני על ידי שוטר

עילות המעצר למעצר הראשוני לצורכי חקירה הן כאמור:

 1. עילת המסוכנות.
 2. עילת השיבוש.
 3. צורך בנקיטת הליכי חקירה מיוחדים.

 

את עילות המעצר ניתן להסיק מנסיבות המקרה הספציפי שחוקרת המשטרה. במקרה אחד ישנו חשד לבריחה מהארץ של החשוד ובמקרה אחר החשוד מסכן את הציבור. רוב המעצרים הראשוניים מבוצעים בשל חשש מפני שיבוש החקירה. חשוד שמצוי בביתו ויודע שמתנהלת נגדו חקירה עשוי לפנות לעדים, למנוע מהם להעיד או להשמיד ראיות.

 

מה קורה לאחר סיום המעצר הראשוני?

בחלוף 24 שעות חובה להביא את החשוד בפני שופט. אחרת על המשטרה לשחרר את החשוד לאלתר.

 

2. מעצר ימים – מעצר לפני הגשת כתב אישום

לאחר המעצר הראשוני על העצור לראות שופט שיוכל לדון בעניינו. בחלק גדול מהמקרים המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד על בסיס עילות מעצר. במצב הזה יטען עורך דין מעצרים מטעם החשוד לשחרורו והטוען המשטרתי יבקש ימי מעצר. אם המעצר יוארך ניתן להאריכו מעת לעת עד 30 ימים בסך הכל. בכל שלב ניתן להורות על שחרור ממעצר ימים.

 

עילות מעצר ימים

לפי סעיף 13 לחוק עילות מעצר מרכזיות הן מסוכנות, שיבוש ונקיטת פעולות חקירה מיוחדות. מעצר הימים נועד לצורכי חקירה כך שאם בית משפט יתרשם שהחשוד יכול לפגוע בחקירה הוא יורה על מעצר. שיבוש הליכי החקירה יכול להתבצע בהשפעה על עדים, השמדת ראיות, בריחה וכדומה.

עוצמת החשד הנדרשת כדי לקיים עילות מעצר

במעצר ימים עוצמת החשד הנדרש היא נמוכה ביותר. אם בית המשפט יתרשם מקיומו של "חשד סביר" בלבד הוא רשאי להורות על מעצר.

 

3. מעצר עד תום ההליכים

עם תום החקירה יכולה הפרקליטות להגיש כתב אישום כשהחשוד עוד עצור. יחד עם כתב האישום ניתן להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים. מעצר עד תום ההליכים הוא לתקופה ארוכה יותר לכן זכויות העצור נפגעות יותר.

מעצר עד תום ההליך משפיע מאוד על הנאשם:

 1. קשה לנאשם לנהל משפט כשהוא עצור.
 2. מופעל עליו לחץ לסיים את ההליך במהירות.
 3. הפרקליטות דורשת עונש חמור יותר לנאשם עצור.
 4. שופטים מחמירים עם נאשים עצורים.

 

המעצר נמשך לרוב עד 9 חודשים אך ניתן לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להארכתו.

 

עילות מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים מוגדר בסעיף 21 לחוק המעצרים. החוק מגדיר תנאים נוקשם יותר כי המעצר ארוך ופוגעני יותר.

 

ראיות לכאורה

כזכור במעצר ימים רף ההוכחה הוא חשד סביר בלבד. בשלב מעצר עד תום ההליכים על הפרקליטות להוכיח לבית המשפט קיומן של ראיות לכאורה. ראיות לכאורה הן ראיות שיכולות להצביע על אשמת הנאשם ברמה סבירה. בחינת הסיכוי הסביר להרשעה נעשית אובייקטיבית על ידי השופט ואין לה כללים מדוייקים. השופט בודק אם נצא מנקודת הנחה שהראיות נכונות האם יש בהן כדי להרשיע?

אם התשובה חיובית – קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמת הנאם.

 

עילת המעצר

לצד קיומן של ראיות לכאורה יש להראות בנוסף שקיימות עילות מעצר. העילות דומות לעילות המעצר בשלב החקירה (שיבוש, מסוכנות או הימלטות).

חשוב לציין, קיימות עבירות בהן קיימת עילת מעצר סטטוטורית (אוטומטית) כגון:

 1. עבירות סחר בסמים.
 2. עבירת מין בקטין.
 3. ועוד.

 

אם ישנן ראיות לכאורה ועילת מעצר יבחן השופט את האספקט האחרון "קיומה של חלופת מעצר".

 

היעדר חלופה פוגענית פחות

השופט מחוייב לבחון אם ישנה דרך לקיים את המשפט מבלי לעצור את החשוד.

על השופט לבחון אם קיימת חלופה יעילה מספיק כגון:

 1. מעצר בית בפיקוח בני משפחה.
 2. פיקוח אלקטרוני (אזיק אלקטרוני).
 3. הפקדת ערבות כספית.
 4. החתמת ערב צד ג'.
 5. שחרור למכון טיפולי (מרכז גמילה, שליטה בכעסים וכדומה).

 

הרציונאל הוא מיעוט מעצרים והגבלת חירות האזרח למינימום הנדרש.

 

הגעה וייצוג בדיון על עילות מעצר

מיד עם הגעת השוטרים אנו ממליצים לפנות לעורך דין פלילי מומחה. בשלב המעצר החשוד מחוייב בייצוג משפטי מטעמו (סנגור פלילי). החשוד חייב להיות נוכח בדיוני המעצר. רק במקרים נדירים וחריגים יחסית בית המשפט יידון בבקשות מעצר ללא נוכחות העצור. נוכחות העצור היא קריטית לקיומו של הליך הוגן ותקין. כמו כן השופט צריך להתרשם מהעצור, אופיו וחזותו – דבר שיכול להטות את הכף.

 

סיכום עילות מעצר

עילות מעצר משפיעות על חירותו של אדם.

ישנם סוגי מעצרים שונים:

 1. מעצר ראשוני – עד 24 שעות.
 2. מעצר ימים – ניתן להאריכו מעת לעת עד 30 ימים.
 3. עד תום ההליכים – עד תום ההליך הפלילי.

 

עורך דין פלילי טוב צריך להפריך קיומן של עילות מעצר ולהציג חלופת מעצר הולמת. אנו לרשותכם בכל עת.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עילות מעצר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!