מסדר זיהוי

מסדר זיהוי ומטרתו

זיהויו של חשוד כמבצע עבירה מהווה מרכיב בסיסי לקביעת אחריותו הפלילית. מסדר הזיהוי הוא כלי נוסף בארגז הכלים שבידי רשויות החקירה בעזרתו ניתן לאתר ולזהות את מבצע העבירה, דבר המהווה בסיס להעמדתו לדין. עו״ד אלעד שאול עורך דין פלילי מומחה למשפט פלילי ועבירות צווארון לבן, מסביר מנסיונו על הליך מסדר הזיהוי, על ההבדלים בין הסוגים השונים של מסדרי הזיהוי והכללים החלים בהם.

 

מסדרי זיהוי עיקריים:

  • מסדר זיהוי פורמלי
  • מסדר זיהוי תמונות
  • מסדר זיהוי מאולתר
  • מסדר זיהוי אקראי/מזדמן

 

נפרט בקצרה על כל אחד מסוגי מסדרי הזיהוי, על השוני ביניהם ועל הכללים החלים בהם:

 

מסדר זיהוי פורמלי

מסדר זיהוי פורמלי הוא מסדר הזיהוי המסורתי, בו ניצבים אנשים "מסדר חי" לעיני העד המזהה והוא מתבקש לעבור על פניהם ולהצביע על החשוד המזוהה על ידו, בדרך כלל על ידי נגיעה בכתף, זאת על מנת למנוע טענה כי מדובר בטעות, אם העד המזהה יסתפק בהצבעה ממרחק על חשוד. מסדר זיהוי פורמלי, נחשב להליך הזיהוי האמין ביותר ביחס למסדרי הזיהוי האחרים ולכן יהא מועדף על פני מסדרי הזיהוי האחרים, אם הנסיבות יאפשרו לבצעו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מסדר זיהוי תמונות

כאמור, הכלל הוא כי יש לפנות לבצע קודם מסדר זיהוי פורמלי. פנייה ישירה ומיידית של היחידה החוקרת לבצע למסדר זיהוי תמונות, נוטלת ממשקלו הראייתי של הזיהוי במסדר תמונות ומעוררת תהיות שמא הפנייה הישירה למסדר זיהוי תמונות דווקא, נעוצה בספק שקינן בלב החוקרים שמא העד לא יצליח לזהות את החשוד במסדר זיהוי פורמאלי.

אם בכל זאת נערך מסדר זיהוי תמונות על אף שהחשוד בנמצא ואין מניעה לקיים מסדר זיהוי פורמלי – תוצאות מסדר התמונות תהיינה קבילות, אולם משקל הזיהוי יקבע לא רק על פי הנסיבות שבהן נתקיים מסדר התמונות, אלא במיוחד לאור ההסבר שינתן לכך שלא נערך מסדר זיהוי פורמאלי.

 

מסדר זיהוי מאולתר

כאשר חשוד מסרב לקחת חלק במסדר זיהוי פורמלי, רשאים החוקרים לקיים מסדר זיהוי חילופי: מסדר זיהוי בתמונות כפי שהובא לעיל או מסדר זיהוי מאולתר / מזדמן. מסדר זיהוי מאולתר/מזדמן הוא מעין מסדר זיהוי פורמלי, הנערך תוך ניצול הימצאותו המכוונת של החשוד בין אנשים אחרים "הדומים" לו, במידת האפשר, כאשר החשוד עצמו אינו יודע כלל כי באותה העת נערך מסדר זיהוי והוא חלק ממנו.

כך למשל: יאורגן מסדר זיהוי מאולתר של חשוד (עצור) בתור לחדר האוכל, בתור למרפאה או בחצר הטיולים של בית המעצר, החשוד מתפקד כרגיל במסגרת שיגרת המעצר, ואילו העד המזהה מובא לנקודת תצפית נסתרת ממנה הוא יכול לבחון את הניצבים במסדר הזיהוי ולנסות לזהות את החשוד.

 

מסדר זיהוי אקראי

המדובר כאן, בזיהוי החשוד במסגרת מפגש מקרי בינו לבין העד המזהה, הזיהוי ספונטני, ללא כל הכנה מוקדמת. לדוגמא: בחורה שהותקפה עוברת לתומה ברחוב סואן ומזהה את האדם שתקף אותה. במקרים אלה, אין כל סיבה לא לקבל זיהוי זה כזיהוי אקראי ומהימן.

משקלו של זיהוי כזה מותנה בנסיבות שבהן הוא מתרחש, כשאחד הגורמים הנכבדים הנלקחים בחשבון לעניין משקלו של הזיהוי: האם אכן היה זה מפגש מקרי בין העד המזהה והחשוד או אם מפגש מלאכותי, ואם נקבע כי מלאכותי – האם יצירתו של אותו מפגש (על ידי רשויות החקירה לדוגמה) לוותה ברמזים אשר הצביעו על כך שמדובר באותו חשוד.

 

כללים עיקריים במסדרי זיהוי

מספר הניצבים ובחירתם: במסדר זיהוי יהיו לפחות שמונה משתתפים (כולל החשוד), והם חייבים להיות דומים ככל שאפשר בחזותם החיצונית לחשוד, במובן זה, שהחשוד לא יהווה חריג בהיותו ביניהם. הניצבים חייבים להיות "דומים" לחשוד במבנה גופם, בגובהם, בגוון עורם, בצבע ובמראה שערם וכיוצ"ב. זאת ועוד.

אם לחשוד יש תו אופי מיוחד כגון: מרכיב משקפיים, בעל זקן, מגדל שפם על הניצבים להיות "דומים" לו גם מהיבט זה. ככל שדרגת הדמיון שבין הופעתו החיצונית של החשוד להופעתם החיצונית של הניצבים גבוהה יותר, כך יגדל משקלו הראייתי של מסדר הזיהוי, וההיפך!

בארץ, בחירת הניצבים נתונה לשיקול דעתו של האחראי לעריכת המסדר ולחשוד או לסנגורו אין זכות להתערב בעניין זה כפי שהדבר נהוג ומקובל במדינות אחרות, שם יש לחשוד הזכות להתנגד לניצב זה או אחר. עם זאת, רשאים החשוד או סנגורו להפנות תשומת לבו של האחראי לכך, שניצב מסוים אינו "מתאים", והערתם חייבת להיכתב בפרוטוקול המסדר. רישום כזה יוכל לשמש בסיס לטיעון כנגד משקל הזיהוי בבוא העת.

מקומו של החשוד במסדר: לחשוד שמורה הזכות לבחור את מיקומו בשורת הניצבים במסדר, זאת בכדי למנוע טענה עתידית לפיה הודלף לעד המזהה רמז בדבר זהותו של החשוד על ידי חשיפה מראש של מיקומו בשורת הניצבים.

נוכחות עורך דין: הכללים החלים על נוכחות סניגור במסדר זיהוי, בין אם הוא מסדר זיהוי פורמלי ובין אם הוא מסדר זיהוי תמונות הם זהים, שכן מדובר בזכות בסיסית של חשוד ותנאי יסודי לאמינותו ולמשקלו של מסדר הזיהוי. הפסיקה קבעה, כי על עורכי המסדר – רשויות החקירה – לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת להבטיח את נוכחותו של עורך הדין במסדר הזיהוי.

אי הזמנת סניגור או מניעת נוכחותו של סניגור במסדר הזיהוי מפחיתה ממשקלו הראייתי, ובמקרים מסוימים המשקל יהא אפסי ותיתכן אף פסילת הראיה (המסדר) לחלוטין, אם יתברר כי המשטרה לא עשתה מאמץ ראוי לזמן את סניגורו של החשוד, אך אם יוכח כי נעשו מאמצים סבירים להבטחת נוכחותו של עו"ד והלה לא יכול היה להגיע במועד למסדר הזיהוי, הדבר לא יפגום במשקלו הראייתי של המסדר.

ארגון ונהלים: המסדר ייעשה במקום שבו ניתן להבטיח שהמזהה אינו יכול לראות או לשמוע דבר מן ההכנות למסדר. הובלתו של המזהה למסדר תיעשה ע"י אדם מהימן (איש משטרה ולא אזרח) בכדי למנוע קבלת רמז כלשהו על החשוד.

המסדר ייעשה בדרך כלל בעמידה, כשהמזהה עובר על פני שורת הניצבים מספר פעמים ואינו מוגבל לפעם אחת ויחידה, הזיהוי ייעשה על ידי מגע יד בכתפו של החשוד או על ידי הצבעה. יש אפשרות לקיים מסדר זיהוי בשני חדרים נפרדים, כאשר בחדר אחד יעמדו הניצבים ובחדר השני העד המזהה, או כאשר המזהה מחופש ומאופר, או לעיתים אף בעזרת טלוויזיה במעגל סגור.

מסדר כזה יתבצע כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, כגון: פחד של המזהה או חשש לפגיעה נפשית אצל המזהה ממפגש עם החשוד.

ארגון ונהלים: המסדר ייעשה במקום שבו ניתן להבטיח שהמזהה אינו יכול לראות או לשמוע דבר מן ההכנות למסדר. הובלתו של המזהה למסדר תיעשה ע"י אדם מהימן (איש משטרה ולא אזרח) בכדי למנוע קבלת רמז כלשהו על החשוד. המסדר ייעשה בדרך כלל בעמידה, כשהמזהה עובר על פני שורת הניצבים מספר פעמים ואינו מוגבל לפעם אחת ויחידה, הזיהוי ייעשה על ידי מגע יד בכתפו של החשוד או על ידי הצבעה.

יש אפשרות לקיים מסדר זיהוי בשני חדרים נפרדים, כאשר בחדר אחד יעמדו הניצבים ובחדר השני העד המזהה, או כאשר המזהה מחופש ומאופר, או לעיתים אף בעזרת טלוויזיה במעגל סגור. מסדר כזה יתבצע כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, כגון: פחד של המזהה או חשש לפגיעה נפשית אצל המזהה ממפגש עם החשוד.

הצגת שאלות למזהה – מקובל כי לחשוד ולעורך הדין הפלילי שמורה האפשרות להציג שאלות לעד המזהה מיד לאחר ההצבעה על החשוד, מדובר בשאלות הנוגעות במישרין לעניין וודאות הזיהוי. האחראי על המסדר חייב לרשום את כל השאלות והתשובות כלשונן בפרוטוקול מסודר.

פרוטוקול המסדר – עורך המסדר חייב לערוך פרוטוקול מפורט המשקף את פרטי מהלך מסדר הזיהוי כולו, על פרוטוקול זה יחתמו עורך המסדר והעד המזהה. לחשוד ולעורך הדין, שמורה האפשרות להציג שאלות לעד המזהה מיד לאחר ההצבעה על החשוד, מדובר בשאלות הנוגעות במישרין לוודאות הזיהוי. האחראי חייב לרשום את כל השאלות והתשובות כלשונן בפרוטוקול.

 

עורך דין פלילי מומחה לייצוג בהליכי חקירה ומשפט

משרד אלעד שאול ושות׳ מייצג בתיקים פליליים מורכבים ומתוקשרים ומלווה את לקוחות המשרד בכל שלבי ההליך הפלילי, החל בשלב הייעוץ לפני חקירה, בחקירה – בהליך מסדר זיהוי ובהליכי חקירה נוספים, והכל תוך הגנה עיקשת על זכויות לקוחותינו, חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.

משרדנו מייצג בתיקים פליליים ובתיקי צווארון לבן אשר זכו לתהודה תקשורתית דוגמת תיק -״4000״ הידוע. אם זומנתם לחקירה או נעצרתם על ידי אחת מרשויות החקירה במדינה – במשטרה, ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית, בלהב 433, ברשות לניירות ערך, ברשות להגבלים עסקיים או בגוף חקירה אחר, ובין אם אתם צפויים לשימוע ובין אם הוגש נגדכם כתב אישום, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם ולקבל ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי מנוסה.

מחפשים עורך דין פלילי בתל אביב, משרדינו בפריסה ארצית ומייצג לקוחות בכל רחבי הארץ! צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מסדר זיהוי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!