מסדר זיהוי

מסדר זיהוי ומטרתו

זיהויו של חשוד כמבצע עבירה מהווה מרכיב בסיסי לקביעת אחריותו הפלילית.

מסדר הזיהוי הוא כלי נוסף בארגז הכלים שבידי רשויות החקירה בעזרתו ניתן לאתר ולזהות את מבצע העבירה, דבר המהווה בסיס להעמדתו לדין.

עו״ד אלעד שאול עורך דין פלילי מומחה למשפט פלילי ועבירות צווארון לבן, מסביר מנסיונו על הליך מסדר הזיהוי, על ההבדלים בין הסוגים השונים של מסדרי הזיהוי והכללים החלים בהם.

מסדרי זיהוי עיקריים:

  • מסדר זיהוי פורמלי
  • מסדר זיהוי תמונות
  • מסדר זיהוי מאולתר
  • מסדר זיהוי אקראי/מזדמן

נפרט בקצרה על כל אחד מסוגי מסדרי הזיהוי, על השוני ביניהם ועל הכללים החלים בהם:

מסדר זיהוי פורמלי

מסדר זיהוי פורמלי הוא מסדר הזיהוי המסורתי, בו ניצבים אנשים "מסדר חי" לעיני העד המזהה והוא מתבקש לעבור על פניהם ולהצביע על החשוד המזוהה על ידו, בדרך כלל על ידי נגיעה בכתף, זאת על מנת למנוע טענה כי מדובר בטעות, אם העד המזהה יסתפק בהצבעה ממרחק על חשוד.

מסדר זיהוי פורמלי, נחשב להליך הזיהוי האמין ביותר ביחס למסדרי הזיהוי האחרים ולכן יהא מועדף על פני מסדרי הזיהוי האחרים, אם הנסיבות יאפשרו לבצעו.

מסדר זיהוי תמונות

כאמור, הכלל הוא כי יש לפנות לבצע קודם מסדר זיהוי פורמלי. פנייה ישירה ומיידית של היחידה החוקרת לבצע למסדר זיהוי תמונות, נוטלת ממשקלו הראייתי של הזיהוי במסדר תמונות ומעוררת תהיות שמא הפנייה הישירה למסדר זיהוי תמונות דווקא, נעוצה בספק שקינן בלב החוקרים שמא העד לא יצליח לזהות את החשוד במסדר זיהוי פורמאלי.

אם בכל זאת נערך מסדר זיהוי תמונות על אף שהחשוד בנמצא ואין מניעה לקיים מסדר זיהוי פורמלי – תוצאות מסדר התמונות תהיינה קבילות, אולם משקל הזיהוי יקבע לא רק על פי הנסיבות שבהן נתקיים מסדר התמונות, אלא במיוחד לאור ההסבר שינתן לכך שלא נערך מסדר זיהוי פורמאלי.

מסדר זיהוי מאולתר

כאשר חשוד מסרב לקחת חלק במסדר זיהוי פורמלי, רשאים החוקרים לקיים מסדר זיהוי חילופי: מסדר זיהוי בתמונות כפי שהובא לעיל או מסדר זיהוי מאולתר / מזדמן.

מסדר זיהוי מאולתר/מזדמן הוא מעין מסדר זיהוי פורמלי, הנערך תוך ניצול הימצאותו המכוונת של החשוד בין אנשים אחרים "הדומים" לו, במידת האפשר, כאשר החשוד עצמו אינו יודע כלל כי באותה העת נערך מסדר זיהוי והוא חלק ממנו.

כך למשל: יאורגן מסדר זיהוי מאולתר של חשוד (עצור) בתור לחדר האוכל, בתור למרפאה או בחצר הטיולים של בית המעצר, החשוד מתפקד כרגיל במסגרת שיגרת המעצר, ואילו העד המזהה מובא לנקודת תצפית נסתרת ממנה הוא יכול לבחון את הניצבים במסדר הזיהוי ולנסות לזהות את החשוד.

מסדר זיהוי אקראי

המדובר כאן, בזיהוי החשוד במסגרת מפגש מקרי בינו לבין העד המזהה, הזיהוי ספונטני, ללא כל הכנה מוקדמת. לדוגמא: בחורה שהותקפה עוברת לתומה ברחוב סואן ומזהה את האדם שתקף אותה. במקרים אלה, אין כל סיבה לא לקבל זיהוי זה כזיהוי אקראי ומהימן.

משקלו של זיהוי כזה מותנה בנסיבות שבהן הוא מתרחש, כשאחד הגורמים הנכבדים הנלקחים בחשבון לעניין משקלו של הזיהוי: האם אכן היה זה מפגש מקרי בין העד המזהה והחשוד או אם מפגש מלאכותי, ואם נקבע כי מלאכותי – האם יצירתו של אותו מפגש (על ידי רשויות החקירה לדוגמה) לוותה ברמזים אשר הצביעו על כך שמדובר באותו חשוד.

כללים עיקריים במסדרי זיהוי

מספר הניצבים ובחירתם: במסדר זיהוי יהיו לפחות שמונה משתתפים (כולל החשוד), והם חייבים להיות דומים ככל שאפשר בחזותם החיצונית לחשוד, במובן זה, שהחשוד לא יהווה חריג בהיותו ביניהם. הניצבים חייבים להיות "דומים" לחשוד במבנה גופם, בגובהם, בגוון עורם, בצבע ובמראה שערם וכיוצ"ב. זאת ועוד.

אם לחשוד יש תו אופי מיוחד כגון: מרכיב משקפיים, בעל זקן, מגדל שפם על הניצבים להיות "דומים" לו גם מהיבט זה. ככל שדרגת הדמיון שבין הופעתו החיצונית של החשוד להופעתם החיצונית של הניצבים גבוהה יותר, כך יגדל משקלו הראייתי של מסדר הזיהוי, וההיפך!

בארץ, בחירת הניצבים נתונה לשיקול דעתו של האחראי לעריכת המסדר ולחשוד או לסנגורו אין זכות להתערב בעניין זה כפי שהדבר נהוג ומקובל במדינות אחרות, שם יש לחשוד הזכות להתנגד לניצב זה או אחר.

עם זאת, רשאים החשוד או סנגורו להפנות תשומת לבו של האחראי לכך, שניצב מסוים אינו "מתאים", והערתם חייבת להיכתב בפרוטוקול המסדר. רישום כזה יוכל לשמש בסיס לטיעון כנגד משקל הזיהוי בבוא העת.

מקומו של החשוד במסדר: לחשוד שמורה הזכות לבחור את מיקומו בשורת הניצבים במסדר, זאת בכדי למנוע טענה עתידית לפיה הודלף לעד המזהה רמז בדבר זהותו של החשוד על ידי חשיפה מראש של מיקומו בשורת הניצבים.

נוכחות עורך דין: הכללים החלים על נוכחות סניגור במסדר זיהוי, בין אם הוא מסדר זיהוי פורמלי ובין אם הוא מסדר זיהוי תמונות הם זהים, שכן מדובר בזכות בסיסית של חשוד ותנאי יסודי לאמינותו ולמשקלו של מסדר הזיהוי. הפסיקה קבעה, כי על עורכי המסדר – רשויות החקירה – לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת להבטיח את נוכחותו של עורך הדין במסדר הזיהוי.

אי הזמנת סניגור או מניעת נוכחותו של סניגור במסדר הזיהוי מפחיתה ממשקלו הראייתי, ובמקרים מסוימים המשקל יהא אפסי ותיתכן אף פסילת הראיה (המסדר) לחלוטין, אם יתברר כי המשטרה לא עשתה מאמץ ראוי לזמן את סניגורו של החשוד, אך אם יוכח כי נעשו מאמצים סבירים להבטחת נוכחותו של עו"ד והלה לא יכול היה להגיע במועד למסדר הזיהוי, הדבר לא יפגום במשקלו הראייתי של המסדר.

ארגון ונהלים: המסדר ייעשה במקום שבו ניתן להבטיח שהמזהה אינו יכול לראות או לשמוע דבר מן ההכנות למסדר. הובלתו של המזהה למסדר תיעשה ע"י אדם מהימן (איש משטרה ולא אזרח) בכדי למנוע קבלת רמז כלשהו על החשוד.

המסדר ייעשה בדרך כלל בעמידה, כשהמזהה עובר על פני שורת הניצבים מספר פעמים ואינו מוגבל לפעם אחת ויחידה, הזיהוי ייעשה על ידי מגע יד בכתפו של החשוד או על ידי הצבעה. יש אפשרות לקיים מסדר זיהוי בשני חדרים נפרדים, כאשר בחדר אחד יעמדו הניצבים ובחדר השני העד המזהה, או כאשר המזהה מחופש ומאופר, או לעיתים אף בעזרת טלוויזיה במעגל סגור.

מסדר כזה יתבצע כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, כגון: פחד של המזהה או חשש לפגיעה נפשית אצל המזהה ממפגש עם החשוד.

ארגון ונהלים: המסדר ייעשה במקום שבו ניתן להבטיח שהמזהה אינו יכול לראות או לשמוע דבר מן ההכנות למסדר. הובלתו של המזהה למסדר תיעשה ע"י אדם מהימן (איש משטרה ולא אזרח) בכדי למנוע קבלת רמז כלשהו על החשוד.

המסדר ייעשה בדרך כלל בעמידה, כשהמזהה עובר על פני שורת הניצבים מספר פעמים ואינו מוגבל לפעם אחת ויחידה, הזיהוי ייעשה על ידי מגע יד בכתפו של החשוד או על ידי הצבעה.

יש אפשרות לקיים מסדר זיהוי בשני חדרים נפרדים, כאשר בחדר אחד יעמדו הניצבים ובחדר השני העד המזהה, או כאשר המזהה מחופש ומאופר, או לעיתים אף בעזרת טלוויזיה במעגל סגור. מסדר כזה יתבצע כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, כגון: פחד של המזהה או חשש לפגיעה נפשית אצל המזהה ממפגש עם החשוד.

הצגת שאלות למזהה – מקובל כי לחשוד ולעורך הדין הפלילי שמורה האפשרות להציג שאלות לעד המזהה מיד לאחר ההצבעה על החשוד, מדובר בשאלות הנוגעות במישרין לעניין וודאות הזיהוי. האחראי על המסדר חייב לרשום את כל השאלות והתשובות כלשונן בפרוטוקול מסודר.

פרוטוקול המסדר – עורך המסדר חייב לערוך פרוטוקול מפורט המשקף את פרטי מהלך מסדר הזיהוי כולו, על פרוטוקול זה יחתמו עורך המסדר והעד המזהה. לחשוד ולעורך הדין, שמורה האפשרות להציג שאלות לעד המזהה מיד לאחר ההצבעה על החשוד, מדובר בשאלות הנוגעות במישרין לוודאות הזיהוי. האחראי חייב לרשום את כל השאלות והתשובות כלשונן בפרוטוקול.

עורך דין פלילי מומחה לייצוג בהליכי חקירה ומשפט

משרד אלעד שאול ושות׳ מייצג בתיקים פליליים מורכבים ומתוקשרים ומלווה את לקוחות המשרד בכל שלבי ההליך הפלילי, החל בשלב הייעוץ לפני חקירה, בחקירה – בהליך מסדר זיהוי ובהליכי חקירה נוספים, והכל תוך הגנה עיקשת על זכויות לקוחותינו, חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.

משרדנו מייצג בתיקים פליליים ובתיקי צווארון לבן אשר זכו לתהודה תקשורתית דוגמת תיק -״4000״ הידוע. אם זומנתם לחקירה או נעצרתם על ידי אחת מרשויות החקירה במדינה – במשטרה, ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית, בלהב 433, ברשות לניירות ערך, ברשות להגבלים עסקיים או בגוף חקירה אחר, ובין אם אתם צפויים לשימוע ובין אם הוגש נגדכם כתב אישום, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם ולקבל ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי מנוסה.

מחפשים עורך דין פלילי בתל אביב, משרדינו בפריסה ארצית ומייצג לקוחות בכל רחבי הארץ! צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מסדר זיהוי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה