סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה

אחת העבירות הייחודיות בחוק העונשין של מדינת ישראל הוא סעיף 332 לחוק העוסק בסיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה. עבירה זו ייחודית בכמה היבטים: ראשית, מרבית עבירות התחבורה של מדינת ישראל נחקקו ב"פקודת התעבורה" המסדירה בפרוטרוט את עולם התחבורה בישראל על כל הכרוך בו (רישיון נהיגה, רישיון מונית, לימודי נהיגה וכמובן – עבירות התחבורה השונות ועונשיהן).

באופן חריג, כאמור, נקבעה עבירת "סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב התחבורה" דווקא בחוק העונשין בשל מאפייניה היחודיים והרקע לחקיקתה (ראה להלן). שנית, העונש הקבוע בחוק לעבירה זו גבוה בהרבה מהעונש הקבוע בחוק למרבית עבירות הנהיגה האחרות, המורשע בסעיף זה עשוי להישלח לכלא עד למשך 20 שנים (וראה עוד להלן בהרחבה).

לשם ההשוואה, ענישה זו זהה למעשה לעונש הקבוע בסעיף 301ב לחוק העוסק ב"המתה באחריות מופחתת", אשר פחותה בחומרתה רק מעבירת "רצח בכוונה תחילה". בשל חומרת הענישה, כתב אישום בגין סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה יידון בבית המשפט המחוזי.

לסעיף 332 ישנם מספר תתי סעיפים המאפשרים לתביעה לעשות בו שימוש במגוון של סיטואציות, אך הסעיף הנפוץ ביותר מביניהם הוא תת סעיף 2 שלשונו: "מטפל בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או בכל דבר שעליהם או בקרבתם בדרך שיש בה כדי לפגוע בשימוש החפשי והבטוח של נתיב התחבורה או כלי התחבורה או בבטיחותו של נוסע כאמור או כדי לסכן את השימוש או הבטיחות האמורים".

 

מהו נתיב תחבורה?

בעולם המשפט הפלילי, כדי להרשיע אדם בעבירה, על התביעה להוכיח שבפעולותיו קיים הנאשם את כל "מרכיבי" העבירה – תנאים הנקבעים באופן מפורש בלשון החוק. הביטוי הראשון והרלוונטי ביותר הוא "נתיב תחבורה" הקובע את התנאי הראשי לקיום העבירה – פעולה ביחס לנתיב תחבורה.

הביטוי "נתיב תחבורה" איננו מוגדר באופן מפורש בחוק, אך במגוון של פסיקות קבעו בתי המשפט כי הסעיף חל רק על כל סיטואציה שבה פעולת הנאשם נעשתה כלפי נוסע בכלי רכב או כלפי כלי הרכב עצמו. לפי פרשנות זו הסעיף איננו חל על סיטואציות בהן פעולת הנאשם נעשתה כלפי הולכי רגל (אם כי ישנם כמובן סעיפי חוק אחרים המטפלים במצבים אלו).

יצוין אמנם שבפסיקת בתי המשפט נקבע כי הסעיף אכן יחול על סיטואציות בהן הפעולה כוונה כלפי נוסע ברכב שבדיוק יצא מרכבו. תנאי נוסף הנדרש לצורך הרשעה בעבירת "סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה" הוא שהנאשם עשה פעולה "שיש בה כדי לפגוע בשימוש החפשי והבטוח של נתיב התחבורה או כלי התחבורה או בבטיחותו של נוסע".

ניסוח זה מעומעם בכוונה תחילה כדי שיחול על מגוון רחב ביותר של סיטואציות ומקרים, אבל ההיבט הייחודי בו הוא אי דרישת התוצאה. ניסוח זה הופך את עבירת "סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה" ל"עבירת התנהגות", קרי עבירה שאיננה מותנה בגרימת תוצאה ספציפית (בניגוד לדוגמא לעבירת הרצח).

פירוש הדבר, שאם אדם התנהג באופן שעונה על תיאור החוק, גם אם לא נגרם נזק ממשי לנוסע או לרכב בשל התנהגותו, די בכך כדי להרשיע אותו בעבירה זו. כדי לאזן את הרף הנמוך הנדרש לצורך הרשעה קבע המחוקק תנאי נוסף להרשעה: כוונה תחילה. פירוש הדבר שעל התביעה להוכיח שכאשר הנאשם פעל הוא התכוון במודע כדי לגרום לסכנה של נוסע או של רכב.

לרוב תנאי זה מקשה מאוד על התביעה שכן קשה מאוד להוכיח שאדם פעל מתוך כוונה מלאה לגרום לסכנה. אמנם, בפסיקת בית המשפט נקבע כלל שמקל עד היום מאוד את מלאכת התביעה. בפסק דין מיוחד קבע בית המשפט העליון כי העבירה תחול לא רק כאשר הנאשם התכוון ממש לסכן נוסע או רכב, אלא גם כאשר הנאשם הבין בעת מעשה שהפעולות שלו יגרמו "בסבירות גבוהה" לסכנה לנוסע או לרכב – ניתן להרשיע אותו בעבירה.

פסיקה זו של בית המשפט העליון נקראת "הלכת הצפיות" וכאמור בפסיקה זו הוקלה מאוד מלאכת התביעה, כיום כדי להרשיע אדם ב"סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה" די בכך שהתביעה תוכיח שאדם נהג ברכב באופן שסיכן רכבים אחרים ושהנהג היה מודע לפעולותיו – כדי שיהיה אפשר להרשיעו בעבירה שעונשה חמור במיוחד.

 

באילו מקרים יוגש כתב אישום בגין סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה?

עבירה זו נחקקה במטרה לנסות ולצמצם נהיגה פרועה המסכנת חיי אדם בכבישי הארץ, וכדי לממש מטרה זו נקבעה עבירה שעל אף הרלוונטיות שלה למגוון רחב יחסית של סיטואציות – עונשה יהיה מחמיר מאוד. ככלל ניתן לעשות בעבירה שימוש לכל מצב העונה על הקריטריונים הייחודיים לעבירה, אבל פרקליטות המדינה החליטה להעניק מיקוד מיוחד לעבירות בהם היתה נהיגה באופן "פרוע במיוחד" ובכך יצר "סיכון ממשי" לשאר הנוסעים המשתמשים בדרך.

כדי להגדיר את המונח "נהיגה פרועה במיוחד" החליטה הפרקליטות לקבוע מספר פרמטרים ספציפיים שישפיעו האם יוגש כתב אישום בגין "סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה", ביניהם: מהירות הנסיעה, נהיגה נגד כיוון התנועה, מעבר מהיר בין נתיבים (זיגזג), חציית קו הפרדה לבן, כניסה לצמתים באור אדום. ככל שמתקיימים יותר פרמטרים, סביר יותר להניח שכתב האישום שיוגש יכלול את "סיכון חיי אדם".

אמנם, גם אם אדם נהג באופן חסר אחריות באופן קיצוני בצורת נהיגתו ברכב, אבל עשה זאת באזור שומם מאדם וללא כל סכנה ממשית לאחרים – לא יוגש נגדו כתב אישום מחמיר כל כך, שהרי בפועל הוא לא סיכן חיי אדם. כפי שכבר הוסבר קודם לכן – אין צורך בכך שייגרם נזק של ממש כדי להרשיע אדם בעבירה זו, אך הפרקליטות שוקלת גם מרכיב זה בבואה להגיש כתב אישום.

כך לדוגמא, בוחנת הפרקליטות אם בפועל נגרם נזק לכלי רכב אחרים, או שכמעט ונגרמה פגיעה כזו אם הרכבים האחרים לא היו מתנהלים בזהירות ומצליחים לסטות מדרכו של הנהג. חשוב לדעת שבסיטואציות קיצוניות מאוד אפילו אם הנהג לא סיכן אף אחד בכלל, עדיין תוכל הפרקליטות להגיש כנגדו כתב אישום בגין "סיכון חיי אדם", כתלות בשיקול דעתה בלבד – כפי שהוסבר קודם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה העונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה?

כפי שצויין, העונש הקבוע בחוק על "סיכון חיי אדם מזיד בנתיב תחבורה" הוא עד עשרים שנה (!) עונש מחמיר ביותר שמטרתו ליצור הרתעה קשה במיוחד. החוק, נוצר במקורו כדי להתמודד עם סכנה כגון זריקת אבנים על מכוניות נוסעות, מעשה אשר עשוי לסכן באופן קיצוני את חיי הנוסעים ברכב. מסיבה זו מוגבלת העבירה רק לתחום כלי התחבורה והנוסעים בנתיב תחבורה.

חשוב לדעת שבמדינת ישראל, אלמלא מציין החוק במפורש אחרת, כל עונש המפורש בחוק הוא עונש מקסימלי, כלומר שביכולת השופט להחליט אם לגזור על האדם שהורשע את מלוא העונש או רק את חלקו. בהליך "גזר הדין" השופט מחויב לשקול מגוון של קריטריונים רלוונטיים להקלה או להחמרה בעונש – נתונים כמו עבר פלילי, נסיבות אישיות ומשפחתיות וכן הלאה. לעיתים קרובות יצליח ייצוג משפטי טוב לצמצם מאוד את היקף העונש שיוטל על אדם שיורשע.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!