עונש על סחר בסמים קלים

עונש על סחר בסמים קלים הוא בדיוק כמו העונש על סחר בסמים "קשים", עד 20 שנות מאסר על פי פקודת הסמים המסוכנים. הפקודה אוסרת החזקת סמים, שימוש בסמים, סחר בסמים, הדחת קטינים לסמים ועוד. החוק היבש אוסר גם על החזקת סם לצריכה עצמית וגם על סחר בסמים, אך יש הבדל דרמטי בין שתי העבירות. העונש המקסימום לעבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית הוא 3 שנות מאסר וקנס. על סחר בסמים העונש כבד פי כמה – עד 20 שנות מאסר, קנס, וסנקציות נוספות.  סחר בסמים קלים היא העבירה החמורה ביותר בפקודת הסמים, למעט עבירת הדחת קטינים לשימוש בסמים שעונשה 25 שנות מאסר.

ההבדל בין שימוש עצמי לסחר בסמים

שימוש עצמי בסם עד לכמות הקבוע בחוק ייחשב להחזקה לשימוש עצמי, למשל 15 גר' קנאביס, חשיש, מריחואנה, ו-0.3 גר' קוקאין – ייחשבו להחזקת סתם לשימוש עצמי.

החזקת סם מעבר לכמויות הללו, נחשבת החזקת סם שלא לצריכה עצמית ודינה כדין סחר בסמים. כמו כן, גם פעולת סחר בכמות סמים קטנה, אפילו אם נחשבת לכמות לצריכה עצמית, מהווה סחר בסמים לכל דבר ודינה 20 שנות מאסר.

לצד האיסורים, ההגבלות והעונשים בגין סחר בסמים קלים, קיימות נסיבות מקלות אותן חייב עורך הדין הפלילי מטעמכם להנחות אתכם לטעון במהלך החקירה במשטרה ולאחר מכן בבית המשפט. נתמקד במשמעות של האבחנה בין סמים קלים וסמים קשים וברפורמה שחלה בנושא זה. 

 

נסיבות מקלות והשפעתן על הענישה

על אף שהחוק היבש לא מבצע הבחנה בין סחר בסמים קלים לסחר בסמים קשים והעונש על שניהם 20 שנות מאסר – בבית המשפט נהוג לייחס חשיבות לסוג הסם בו סחר הנאשם בזמן גזירת העונש. סחר בקוקאין, למשל, יוביל ברוב המקרים למאסר ממושך בפועל, בעוד שסחר בקנאביס עשוי, לעיתים, להסתיים אחרת לחלוטין.

בית המשפט מתייחס לנסיבות העבירה ובין היתר לכמות הסמים שנתפסה, סוג הסמים, מקום החזקת הסמים (מקום ציבורי או פרטי) ונסיבות אישיות של הנאשם כמו מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הבעת חרטה מצדו, הרשעות פליליות שהיו לו בעבר, עבירות אחרות שלו שבוצעו במקביל לעבירת הסחר בסמים, וכולי.

הנסיבות יכולות להשפיע על היקף העונש, כך נאשם שהיה מעורב בסחר בסמים קלים בהיקף קטן יחסית (כמו מריחואנה), העונש שייגזר עליו לא בהכרח יכלול מאסר בפועל ויכול להסתיים בעבודות שירות או שעות לתועלת הציבור (של"צ).

 

סמים קשים מול סמים קלים

עד סוף שנות ה 90 כל סוגי הסמים נחשבו לחומרים מסוכנים. במהלך השנים, הופיעו סוגי סמים חדשים בעלי השפעות קשות, ונוצרה מעין אבחנה בין סמים קלים יותר כמו מריחואנה, קאנביס, חשיש וכו', ובין סמים קשים כמו הרואין, קוקאין, LSD , אקסטזי, וכולי.

סחר בסמים, בין אם מדובר בסמים קשים או סמים קלים, הינו כאמור עבירה חמורה שהענישה בגינה היא כבדה. הרציונל הוא שלעבירה זו יש פוטנציאל רחב לפגיעה בציבור, והגדלת מעגלי הפשע. לעומת זאת, עבירה של החזקת סמים קלים כמו קאנביס, נגמרת במקרים רבים אפילו ללא הגשת כתבי אישום. 

חשוב לציין שאחד השיקולים המהותיים בעונש בעבירה של החזקת סמים היא סוג הסם שיש לו משמעות. 

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מהם סמים מסוכנים. התוספת הראשונה לפקודה קובעת שסם מסוכן הוא חומר מהסמים המפורטים ברשימה וגם תרכובת, תמיסה, מלח או תערובת, וכולי. הפקודה מחריגה סמים שיש להם שימוש רפואי כאשר האחזקה והשימוש בהם מותרת תחת פיקוח. מדובר בעיקר ב"חומרים" שמשמשים את הרופאים לרפואת כאב או רפואה פליאטיבית וכולי.

החוק אינו מבחין בין סמים קשים וסמים קלים אלא רק בין המטרה של החזקת הסם – לצרכי מסחר או לשימוש עצמי. כמו כן אין בפקודת הסמים חלוקת סמים לפי רמות של מסוכנות, עם זאת, בפסיקה אנו מוצאים אבחנה בין סמים קשים כמו הרואין וקוקאין לבין סמים קלים כמו חשיש וקאנביס.

בבואו לגזור את הדין לוקח בית המשפט בחשבון את סוג הסמים, ומתייחס לכל מקרה בפני עצמו, גם בעת העמדה לדין, וגם בעת גזירת הדין. במקרה של עבירות בסמים קלים יתכן ואפילו לא יוגש כתב אישום, ואם יוגש בית המשפט לא יחמיר עם הנאשם בפרט אם קיימות נסיבות מקלות אחרות. 

 

רפורמת "אי ההפללה" לגבי סמים קלים 

רפורמת "אי ההפללה" היא  תיקון לחוק הסמים הנקרא "חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים התשע"ט – 2019". התיקון  שנכנס לתוקף ביום 1.4.2019, מתייחס לשימוש והחזקת קנאביס וחשיש, כאשר במקרה כזה קובע החוק סנקציה מנהלית בלבד, כלומר החזקת הסמים אינה חוקית בעליל, אבל העונש על כך יהיה קנס או הפניה לטיפול . 

הכמות לצריכה עצמית של קנאביס היא כמות של עד 15 גר'. לפני כניסת התיקון לתוקף, אדם שנתפס עם כמות סם מעבר למותר נלקח לחקירה ונפתח לו תיק פלילי, וברוב המקרים הוגש כתב אישום. בעקבות התיקון שונה המצב החוקי, ועבירת החזקת קנאביס לצריכה עצמית הפכה לעבירת קנס

הרפורמה החדשה קובעת מנגנון מסודר של 4 שלבים:

בשתי הפעמים הראשונות בהן נתפס סם לצריכה עצמית בכמות של עד 15 גר קנאביס, לא יפתח נגד החשוד הליך פלילי, ויחול  עליו רק קנס  – 1,000 ש"ח בפעם הראשונה  ו- 2000 ש"ח בפעם השנייה. 

בתפיסה השלישית יחול הסדר מותנה שהוא מעין הסכם בין המדינה והנאשם. ההסדר כפוף לתנאים ובין היתר הוא מתנה:

  1. לנאשם אין עבר פלילי של עבירות פשע במהלך 5  שנים
  2. הנאשם הודה במיוחס לו
  3. הנאשם אינו קטין, אסיר או חייל
  4. ההסדרה מותנת ברישום משטרתי, דיווח למשרד הרווחה, ועבודות שירות או טיפול גמילה

בתפיסה הרביעית של סמים לצריכה עצמית, יפתח תיק פלילי (כאשר המשמעות היא רישום פלילי, ענישה של קנס, עבודות שרות, מאסר בפועל, ומאסר על תנאי). 

חשיבות היוועצות עם עורך דין 

לכל הסמים יש השפעות קשות על המוח, הגוף והנפש. גם סמים לא חוקיים שנמכרים בחוץ בדוכנים הם מסוכנים, ויש להם גם השפעות קשות כמו התמכרויות, דכאון, חרדות, ואפילו סכיזופרניה.

המחוקק רואה את העבירות שקשורות לסמים כעבירות חמורות ביותר מאחר והסמים הורסים את מרקם החיים התקין של החברה, ומרחיבים את הפשיעה.

כל עבירות הסמים הן עבירות שכרוכות בעונשים משמעותיים, עם זאת, הנסיבות של העבירות הינן רלוונטיות לחומרת העונש. בית המשפט מתחשב בין היתר גם בסוג הסמים שנתפס, ותיתכן הקלה בעונש כשמדובר בסמים קלים כמו קנאביס, חשיש, וכולי. כדי להתמודד עם חשדות ו/או כתבי אישום בעבירות סמים ייצוג משפטי מקצועי בתחום הוא חובה.

לעורך הדין המייצג יש תפקיד לשכנע את בית המשפט בין היתר בנסיבות מקלות לעבירה, ולסתור את החזקה שסם שנמצא מעבר לכמויות המותרות משמש לסחר ולא לצריכה עצמית. לכן, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מיד כשזומנת לחקירה או מיד עם המעצר. עורך הדין יגן על זכויותיך במהלך החקירה וינסה להפחית מחומרת העונשים.

 

עורך דין לעבירות סחר בסמים

עורך דין אלעד שאול, מבכירי עורך הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות, הינו בעל ניסיון עתיר שנים, ידע, מומחיות, ומקצועיות בייצוג בעבירות סחר בסמים. עורך הדין אלעד שאול מעודכן בכל תיקוני החקיקה והרפורמות החדשות בעבירות הסמים, והוא מחויב לייצג אתכם נאמנה תוך חתירה להפחתת העונש, ואף לזיכוי. במידה והסתבכתם בחשד למעורבות בעבירות סמים, בחירה בעורך הדין אלעד שאול תהיה ההחלטה הנבונה ביותר שתעשו. מובטח לכם טיפול משפטי מסור נאמן ודיסקרטי.

עונש על סחר בסמים
עונש על סחר בסמים

 

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
הפקודה אוסרת על סחר בסמים ואין הבדל אם הם קלים או קשים, העונש הוא עד 20 שנות מאסר על פי החוק היבש. עם זאת, סוג הסם מהווה שיקול לעניין העונש כך שסחר בקנביס "מתומחר" בזול יותר בניגוד לסחר בקוקאין למשל.
פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את הסמים המסוכנים ברשימה המפורטת בתוספת הראשונה לפקודה. מדובר בחומרים שיש להם דרגת מסוכנות כלפי המשתמש בהם וגם תרכובת, תמיסה, מלח או תערובת, שלהם. מבין הסמים המסוכנים אפשר להזכיר את סם הקוקאין, סם ההרואין וכולי. עם זאת, יש החרגה לסמים בעלי שימוש רפואי תחת פיקוח. 
רפורמת "אי ההפללה" היא תיקון של חוק הסמים הנקרא "חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים התשע"ט – 2019". התיקון מתייחס לשימוש והחזקת סמים קלים (מסוג קנאביס וחשיש), וקובע לגבי החזקתם סנקציה מנהלית בלבד –  קנס או הפניה לטיפול. העבירה בשל החזקתם הפכה במסגרת הרפורמה לעבירת קנס. רפורמת אי ההפללה לא מאפשרת סחר בסמים ללא רישיון לסחר.
רפורמת אי ההפללה קובעת התנהלות עונשית בתפיסה של סמים קלים מסוג קאנביס באופן הבא : בשתי הפעמים הראשונות בהן נתפס סם לצריכה עצמית בכמות של עד 15 גר קנאביס,  לא יפתח נגד החשוד הליך פלילי ויחול  עליו רק קנס  של  1,000 ש"ח בפעם הראשונה,  ו- 2000 ש"ח בפעם השנייה.  בתפיסה השלישית יחול הסדר מותנה שהוא מעין הסכם בין המדינה והנאשם. ההסדר הכפוף לתנאים ובין היתר שלנאשם אין עבר פלילי של עבירות פשע במהלך 5  שנים, שהוא הודה במיוחס לו, ושהנאשם אינו קטין, אסיר או חייל.  ההסדרה קובעת רישום משטרתי, דיווח למשרד הרווחה, ועבודות שירות או טיפול גמילה.   בתפיסה הרביעית של סמים לצריכה עצמית, יפתח תיק פלילי. 
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עונש על סחר בסמים קלים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה