מסירת ידיעה כוזבת

במסגרת ההליך הפלילי, לא פעם מוסרים אנשים שונים מידע לבעלי תפקידים ברשויות אכיפת החוק, כגון שוטרים, שופטים ופרקליטים. על מנת להגן על הערך המוגן של שמירה על האמת, הצדק והגינות ההליך השיפוטי, קבע המחוקק מספר עבירות אשר עוסקות במסירת מידע כוזב. במאמר זה נסביר אודות מרכיביה השונים של עבירת מסירת ידיעה כוזבת, ונפרט אודות מקרים בולטים מן הפסיקה בהם הורשעו אנשים בעבירה.

 

מהי ידיעה כוזבת?

מסירת ידיעה כוזבת הינה עברה פלילית, אשר במסגרתה מוסר אדם לרשויות אכיפת החוק מידע שקרי, כאשר הוא מודע לעובדה שהמדובר במידע כוזב. מאחר שמסירת המידע כשהיא לעצמה היא היסוד העובדתי של העבירה, יואשם אדם בעבירה בין אם מסירת הידיעה הכוזבת הובילה לפתיחתו של הליך פלילי ובין אם לאו.

עבירת מסירת ידיעה כוזבת קבועה בסעיף 243 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין). לפי הסעיף, אדם אשר מוסר לשוטר או לכל גורם המוסמך להגיש תביעות פליליות ידיעה אודות עבירה, כאשר הוא מודע לכך שהידיעה כוזבת, עונשו עשוי להגיש עד לשלוש שנות מאסר, בין אם הוגשה תביעה בעקבות מסירת הידיעה ובין אם לאו.

במידה ומסר אדם מידע שקרי אודות עבירה מסוג פשע, עשוי עונשו להגיע גם לחמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. מסקירת סעיף החוק, אנו למדים כי על מנת שיתקיימו יסודות העבירה, צריך להתקיים יסוד עובדתי של מסירת מידע כוזב לשוטרים וחוקרים, וכן לבעלי המקצוע אשר מוסמכים להגיש תביעות פליליות, כמו פרקליטים ותובעים משטרתיים.

בנוסף לכך, נדרש יסוד נפשי של מודעות לכך שהמידע אשר נמסר הינו מידע כוזב. כך, אדם אשר מסר בחקירתו פרטים שגויים אודות פשע שהיה עד לו מתוך בלבול ומתח נפשי, אינו מקיים את היסוד הנפשי של העבירה. מנגד, אם אותו אדם מוסר את הפרטים השקריים תוך מודעות לכך שהם כוזבים, הרי שהוא עבר עבירה פלילית לפי סעיף 243 לחוק העונשין.

הרציונל העומד בבסיס עבירת מסירת ידיעה כוזבת

ההצדקה הנורמטיבית לקיומם של איסורים פליליים על פעולות כלשהן, היא הגנה על ערך חברתי מוגן. לכן, נקודת המוצא לדיון ביקורתי על עבירה פלילית תמיד תהיה הערך המוגן שעליה בא הסעיף להגן. ככל שהערך החברתי חשוב ומרכזי יותר, כך נרצה לספק לו הגנה מחמירה יותר.

מאחורי סעיף 243 לחוק העונשין, עומד הערך המוגן של הבטחת האמת והצדק במסגרת ההליך הפלילי. באופן טבעי, רואה המחוקק בהגנה על חפים מפשע מפני האשמות שווא ובמניעת ניצול לרעה של כוחן של רשויות החוק חשיבות גדולה. ערך זה זוכה להגנה על ידי מספר סעיפים נוספים בחוק העונשין, אשר נוגעים למתן שבועת שקר או להגשת תצהירים שקריים.

לעומתם, עבירת מסירת ידיעה כוזבת עוסקת בשלבים המוקדמים של ההליך הפלילי, אשר במהלכם אוספות הרשויות את החומרים הדרושים, מבצעות חקירות פליליות ומגבשות את כתב האישום.

 

העונש על ידיעה כוזבת

כפי שצוין לעיל, העבירות שבהן עוסקות הידיעות הכוזבות אשר נמסרו למשטרה משפיעות על העונש המקסימלי שיכול להיות מושת על המוסר. העונש המקסימלי בגין מסירת מידע שקרי שנמסר אודות עבירות מסוג עוון (אשר העונשין בגינן נעים בין שלושה חודשי מאסר לבין שלוש שנות מאסר), הינו שלוש שנות מאסר בפועל. מנגד, מסירת ידיעה כוזבת אודות עבירה מסוג פשע, עשויה להוביל למאסר של חמש שנים.

נשאלת אפוא השאלה, מדוע בחר המחוקק להחמיר את העונש המקסימלי לו צפויים אנשים אשר מסרו מידע שקרי אודות עבירות חמורות יותר, אם מסירת המידע כשהיא לעצמה הייתה זהה? הסיבה לכך טמונה בדרגת חומרתן השונה של ההשלכות הצפויות בגין מסירת המידע. במידה שמסירת מידע כוזב אודות החזקת סם מסוג קנאביס לשימוש עצמי תוביל להרשעה, צפויות לנאשם עבודות שירות לכל היותר.

מנגד, מסירת ידיעה כוזבת אודות עבירה חמורה מסוג אונס, עלולה לגרום לכך שהנאשם יישב על לא עוול בכפו במשך שנים ארוכות בבית הכלא.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מסירת ידיעה כוזבת או עדויות סותרות?

במקרים רבים, מוסרים אנשים מידע ראשוני לחוקרי המשטרה, ומשנים בהמשך את גרסתם, בין אם בחקירה מתקדמת יותר ובין אם במסגרת ההליך בבית המשפט. מקרים מסוג זה אינם עולים כדי מסירת ידיעה כוזבת. יחד עם זאת, גם שינוי גרסה פוגע בערך המוגן של שמירה על האמת במסגרת ההליך הפלילי. לכן, אדם אשר מסר בנושא מסוים ידיעות סותרות צפוי לעונש מקסימלי של חמש שנות מאסר.

יחד עם זאת, עבירה זו דורשת יסוד נפשי מחמיר של כוונה מיוחדת. כלומר, על האדם אשר מסר עדויות סותרות לעשות כן מתוך כוונה להטעות. בנוסף, נדרש שהעדויות תסתורנה אחת את השנייה בשאלה עובדתית מהותית לגבי העניין.

בנוסף, יש להדגיש כי חל איסור בחוק על מתן עדות שקר בביהמ"ש. אדם אשר מסר עדות שקר בבית המשפט לשם קבלתן של טובות הנאה, אף צפוי לעונשים כבדים שעשויים להגיע לשבע או תשע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. גם אנשים אשר מסרו תצהירים שקריים צפויים לעונש של עד שלוש שנות מאסר.

 

מדיניות הגשת כתב אישום בגין תלונת שווא – הנחיית פרקליט המדינה 2.5

בשנת 2016 עודכנו בפעם האחרונה הנחיות הפרקליטות הנוגעות למסירת ידיעה כוזבת. מטרתה של ההנחיה הינה להתוות את מדיניות התביעה בעניינן של פתיחה בחקירה פלילית והעמדה לדין של אדם בשל חשד למתן אמרה או עדות כוזבת או סותרת מתוך כוונה להטעות בחקירה או בבית המשפט.

בהנחיות מצוין כי מטרותיו המובהקות של ההליך הפלילי הן חשיפת האמת ועשיית צדק. למותר לציין שמסירת אמירה כוזבת פוגעת בחריפות במטרה זו, ואף עשויה להביא להרשעה של חפים מפשע או לזיכוי של אשמים. לכן, מייחסת התביעה חומרה יתרה לעבירות מסוג זה ומצדדת במדיניות אכיפה מחמירה ביחס אליהן.

יחד עם זאת, מדגישות הנחיות הפרקליטות כי אל מול החובה להגיד את האמת, עשויים לעמוד ערכים אחרים שעשויים להחליש את ההצדקה להעמדה לדין, כמו הזכות לכבוד או הזכות לפרטיות. לדוגמה, במקרים רבים מוסרות קורבנות אונס ידיעות כוזבות בשל המתח הנפשי שבו הן מצויות. במקרים כאלה, הרשעתן במסירת ידיעה כוזבת עלולה להחטיא את המטרה העומדת מאחורי העבירה.

לפיכך, קבעה הפרקליטות בהנחיותיה, שעל תובע אשר מעוניין לפתוח בחקירה או להגיש כתב אישום בגין מסירת ידיעה כוזבת, להתחשב במכלול האינטרסים והערכים המוגנים הרלוונטיים לסיטואציה העובדתית, על מנת להוביל להגברת האכיפה תוך מניעתן של חקירות לא מוצדקות, אשר עלולות להוביל להרתעת יתר.

 

דוגמאות לידיעות כוזבות שנמסרו בישראל

לא מעט תלונות שווא מוגשות במשטרה בגין עבירות מין ואלימות על ידי בני זוג המצויים בהליך גירושין כואב. הנזקים המידיים לקורבנות תלונת השווא, לרבות צו הרחקה ופתיחה בהליכים פליליים, מחדדים את החשיבות שבעבירת מסירת ידיעה כוזבת. דוגמה בולטת אחת לכזה מקרה, היא סיפורה של צעירה שהגישה תלונה נגד בחור, שלפי גרסתה כלא אותה בחדר מלון במשך שלושה ימים ואנס אותה מספר פעמים, עד שהצליחה להימלט מן המקום.

כתוצאה מהתלונה, עצרה המשטרה את החשוד. לאחר ששהה יומיים במעצר ונחקר על ידי חוקרי המשטרה, הופיעה הצעירה בתחנת המשטרה והודתה כי בדתה את תלונתה. בעדותה השנייה, מסרה הצעירה כי התקיים רומן בינה לבין החשוד.

השניים אכן שהו במלון במשך שלושה ימים, שבסופם התגלע ביניהם ריב. בעקבות הריב, חשה הצעירה עצבנית ופגועה והייתה מעוניינת לנקום בחשוד. כתוצאה מכך, פתחה המשטרה בחקירה כנגד הצעירה, שבסופה הוגש נגדה כתב אישום בגין מסירת ידיעות כוזבות. במקרה נוסף, לא עלה בידי התביעה המשטרתית להגיש כתב אישום כנגד צעירה אשר טענה כי מסרה תלונה כוזבת, ולבסוף אף בוטל כתב האישום:

במסגרת מקרה זה, נעצר חשוד בשל תלונה אשר הוגשה למשטרת נתניה על ידי תושבת העיר, שעל פיה, הלז אנס אותה בברוטליות. בחלוף מעל לחודשיים, התייצבה בתחנת המשטרה המתלוננת, מסרה כי יחסי המין עם החשוד קוימו בהסכמה מלאה, וביקשה לבטל את התלונה.

אף על פי כן, לא עלה בידי המשטרה להוכיח מעל לכל ספק סביר שהידיעה הכוזבת נמסרה בעת מתן הגרסה הראשונית שלפיה נאנסה המתלוננת, ולא בגרסה המאוחרת, בה הכחישה את האונס. לכן, בחרה המשטרה להגיש נגד המתלוננת כתב אישום בגין מסירת עדויות סותרות, לפי סעיף 240 לחוק העונשין.

בעקבות דיון שנערך בין עורך דינה של הנאשמת לבין התביעה המשטרתית, במסגרתו הצביע עורך הדין על הסיבות אשר הניעו את הנאשמת למסור עדויות סותרות, שוכנעה המשטרה לחזור בה מכתב האישום וכך תמה הפרשה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מסירת ידיעה כוזבת?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!