עושק (ס' 431 לחוק העונשין)

ס' 431 לחוק העונשין מגדיר את עבירת העושק וקובע כך: "המנצל את המצוקה, החולשה הגופנית או השכלית, חוסר הנסיון או קלות הדעת של הזולת לאחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים: (1) דורש או מקבל דבר שאינו מגיע לו כדין; (2) דורש או מקבל בעד מצרך או בעד שירות תמורה העולה במידה בלתי סבירה על התמורה המקובלת; (3) נותן בעד מצרך או בעד שירות תמורה הנופלת במידה בלתי סבירה מן התמורה המקובלת.

לעבירת העושק בדין הישראלי כמעט ולא קיימות עבירות מקבילות במדינות אחרות בעולם, על כך עמד בעבר השופט ברק בפסק הדין בעניין ע"פ 598/79 שמואל מירון נ' מדינת ישראל: "הוראת סעיף 431 לחוק העונשין היא חידוש אשר חודש בחקיקה הישראלית על- ידי חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ"ג-1963, נראה שאין לו מקבילה במשפט האנגלי.

הוראות דומות מצויות במספר שיטות משפט קונטיננטליות (סעיף 404 לחוק הפלילי היווני, סעיף 644 לחוק הפלילי האיטלקי; סעיפים 154ו-155 לחוק הפלילי האוסטרי, סעיפים 295ו-296 לחוק הפלילי הנורבגי; סעיפים 542ו-544 לחוק הפלילי הספרדי), נראה כי החקיקה שלנו הושפעה בעיקר – הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי – מהגישה של המשפט הגרמני אל סוגית העושק (ראה סעיף 302 לחוק הפלילי הגרמני; וסעיף 139 לחוק האזרחי הגרמני)."

 

יסודות עבירת העושק בדין הפלילי

ראשית, חוק העונשין מניח חוסר שוויון בין העושק לעשוק ומגדיר שלושה יסודות עובדתיים אשר חייבים להתגבש על מנת שהמקרה יוגדר כעבירת העושק: יסוד נפשי, יסוד נסיבתי ויסוד התנהגותי. היסוד ההתנהגותי, מתייחס להתנהגות העושק ולדרישות שהוא מציב בפני האדם עשוק. לעומת זאת, משמעות היסוד הנפשי היא מודעותו של העושק לגבי מצוקתו של העשוק וניצולה של מצוקה זו לשם טובתו האישית.

כמו כן, היסוד הנסיבתי דורש את קיומו של קשר סיבתי בין מצבו של האדם העשוק, לבין התנאים אשר נקבעו בהסכם בעל תוקף משפטי אשר נחתם בין הצדדים באופן חוקי. כמו כן, כחלק מההליך הפלילי, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר את התקיימותם של כל היסודות שנמנו לעיל.

 

מקרים של עבירת העושק

עבירת העושק לעתים מתלווה לעבירות נוספות והיא יכולה להתקיים במגוון רחב של מקרים, שביניהם זנות, ניצול של אוכלוסיות פגיעות כגון עובדים זרים או קשישים, במסגרתו של הליך גירושין וכיוצא בזה. כך, למשל, באחד מפסקי הדין, גבר פנה לבית המשפט לאחר שחתם על הסכם גירושים וטען כי חתימתו הושגה בדרך של עושק ובשל איומים מצד גרושתו, על כך שתפנה להורי משפחתו ותפיץ שקרים לגביו.

באותו עניין, בית המשפט קיבל את גרסתו של הבעל והורה על ביטול ההסכם שנחתם בין הצדדים. בפסק דין ת"פ 1072/02 מדינת ישראל נ' רוטשילד נילי, בית המשפט קבע כי אישה שעסקה בקריאת עתידות ניצלה את קלות הדעת והמצוקה השכלית והנפשית של לקוחה שמכרה לה את הדירה שבבעלותה בסך של 50,000$, בעוד שערכה האמיתי עמד על 65,000$.

במסגרת קריאת העתידות ללקוחה, הנאשמת המליצה למכור לה את דירתה בסכום הנמוך משמעותית מערכה, ועל פי בית המשפט דרשה דבר אשר אינו מגיע לה על פי דין. אף על פי כן, באותו עניין, התביעה לא העמידה תשתית ראייתית מספקת ולא הוכח מעל לכל ספק סביר שהנאשמת עברה על עבירת העושק שמעוגנת בחוק העונשין. לאור כך, הנאשמת זוכתה מחמת הספק.

במקרה נוסף שעסק גם הוא בהסכם גירושין, בעל מכר לאשתו את חלקו בביתם המשותף בעבור סכום נמוך מאוד, אשר אינו משקף את ערכו האמיתי של הנכס. באותו עניין, בית המשפט הורה על ביטולו של החוזה לרכישת הדירה, היות והוכח כי המכירה התבצעה במטרה להביא את הליכי הגירושין לסיום מהר ככל האפשר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה ההבדל בין עילת העושק החוזית לבין עבירת העושק המעוגנת בסעיף 431 לחוק העונשין?

סעיף 18 לחוק החוזים קובע כי "מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה."

כלומר, עילת העושק בדיני החוזים, מאפשרת לצד אחד בחוזה להביא לביטול החוזה כאשר הוא נכרת תוך ניצול מצוקה על ידי הצד השני. כמו כן, החוק מגביל את ביטול החוזה למצבים שבהם תנאי החוזה היו גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

סעיף 431 לחוק העונשין, מנוסח באופן דומה לעילת העושק בדיני החוזים. אולם, על אף הדמיון, קיימים מספר הבדלים בין עילת העושק בדין האזרחי לבין העבירה שבדין הפלילי והפסיקה כבר קבעה כי אין כל מניעה להרשעה בפלילים, במקרים שבהם לא התמלאו הדרישות ל"עושק" במישור האזרחי.

כך, למשל, בשונה מהעילה הקבועה בדיני החוזים, עבירת העושק בדין הפלילי חלה במגוון מצבים ואינה מוגבלת בהכרח לפעולות משפטיות. כמו כן, בעוד שעילת העושק חלה במקרים שבהם צד אחד ניצל את מצוקתו של הצד השני, את חולשתו השכלית או הגופנית או את חוסר ניסיונו, העבירה שבדין הפלילי מרחיבה יותר ומתייחסת גם למצבים שבהם מדובר בניצול קלות דעתו של העשוק.

מלבד סעיף 18 לחוק החוזים, לעבירת העושק מספר עילות מקבילות שניתן למצוא בסעיפי חוק אחרים. כך, למשל, ס' 3 לחוק הגנת הצרכן, ס' 4 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) וס' 58 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, מרחיבים את ההגנה שבס' 18 למצבים שבהם מדובר בחוזי צרכנות, בנקאות או ביטוח. כמו כן, ס' 30 לחוק הירושה מתייחס להוראת צוואה שנעשתה תוך "השפעה בלתי הוגנת".

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עושק (ס' 431 לחוק העונשין)?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!