חיסיון עורך דין לקוח

מהי חובת הסודיות של עורך דין לקוח?

סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971 עוסק בחיסיון עורך דין לקוח ומהווה חריג לחובה להעיד. הסעיף מעניק לעורך הדין פטור מהחובה למסור לבית המשפט ולרשויות החקירה דברים ומסמכים שהוחלפו בינו לבין הלקוח וכן דברים ומסמכים שנמסרו לעורך הדין במסגרת עבודתו כעורך דין.

 

דהיינו, הסעיף קובע שני תנאים מצטברים לתחולת החיסיון – האחד, "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך הדין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח" והשני, "ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח".

לפיכך, ברור כי התכתבות בדואר אלקטרוני בין עורך דין לבין לקוחו חוסה תחת חיסיון עורך דין לקוח, אף אם מכותבים אליה גורמים נוספים. מדובר בחיסיון רחב ומוחלט אשר אינו ניתן להסרה על ידי בית המשפט או על ידי רשויות החקירה. כמו כן, החיסיון חל גם לאחר שעורך הדין ולקוחו סיימו את ההתקשרות המקצועית ביניהם.

על פי סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 העוסק בפן האתי של החיסיון, החובה המשמעתית להעלאת טענת החיסיון מוטלת על העורך דין כאשר הוא מתבקש להעיד חומר חסוי בפני רשויות החקירה או בפני בית המשפט. החובה רחבה וחלה על כל מידע אשר הוחלף בין עורך הדין ללקוחו.

כן, כלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1986, מטיל על עורך הדין את החובה לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו בידי לקוחו או מי מטעמו. כלומר, מדובר בחובה הדדית אשר חלה הן על עורך הדין והן על המדינה.

 

 

האם ניתן להאזין לשיחה בין עורך דין ללקוח?

ככלל, האזנה לשיחות החוסות תחת חיסיון עורך דין לקוח אסורה על פי סעיף 9 לחוק האזנת סתר, תשל"ט – 1979. אף על פי כן, על פי סעיף 9א לחוק האזנת סתר, נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לאותו עניין, רשאי להתיר בצו האזנת סתר לשיחה חסויה בין עורך דין לבין לקוח, מקום בו קיים יסוד לחשד כי אותו העורך דין מעורב בעבירות רצח, סמים, הריגה, עבירה המסכנת את בטחון המדינה והאזנת הסתר נחוצה לשם מניעת העבירה או לשם חקירתה על ידי הרשויות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מהי מטרת החיסיון של עורך דין לקוח?

בפרשת רע"פ 751/15 יצחק אברג'יל נ' מדינת ישראל, בית המשפט קבע כי מטרת חיסיון של עורך דין לקוח היא לאפשר לאחרון להתייעץ באופן חופשי עם בא כוחו, על מנת שזה יוכל לייצגו באופן הראוי. באותו עניין, בית המשפט ציין כי נקודת המוצא היא שהלקוח יוכל לזכות בייצוג משפטי הולם והוגן, רק מקום בו הוא יחוש בביטחון להציג בפני עורך דינו את כלל הפרטים הרלוונטיים לאותו מקרה.

דהיינו, חשוב להדגיש כי בעודו מבטיח הליך משפטי צודק, החיסיון לא מגן רק על הלקוחות או על עורכי הדין המייצגים אותם כי אם על האינטרס הציבורי בכללותו. כן, במקרים רבים החיסיון עשוי לתרום למניעת הפרות חוק עתידיות, על ידי הנאת הלקוח בידי העורך דין. כלומר, החיסיון מאפשר לעורך הדין לדעת כי לקוחו עתיד להפר חוק, בין אם בזדון ובין אם בטעות ולמנוע ממנו לעשות כן.

בעל"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עורכי הדין, בית המשפט פסק כי "…החיסיון של סעיף 90… חסיונו של הלקוח הוא, והוא בא להבטיח בראש ובראשונה יחסים של כנות ופתיחות בינו לבין עורך הדין בבואו להיזקק לשירותיו המקצועיים של האחרון, בלא שיהא עליו חשש או מורא כי דברים או מסמכים שהוא מגלה במהלך התייעצות או הטיפול בעניינו, ישמשו אי פעם נגדו ללא הסכמתו".

 

מהם החריגים לחיסיון עורך דין לקוח?

על אף חשיבותה, חובת הסודיות בין עורך דין לבין לקוח אינה מוחלטת וקיימים לה סייגים. חשוב להבין כי המידע שמוגן באמצעות חיסיון עורך דין לקוח שייך ללקוח ולא לעורך דינו. לאור כך, הסרת החיסיון מתאפשרת מקום בו הלקוח החליט לוותר על החיסיון באופן מפורש או לחילופין באופן משתמע (כלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין [אתיקה מקצועית]).

דוגמא להפרת חיסיון

כמו כן, בית המשפט קבע כי כאשר הלקוח מפר את החיסיון בעצמו ומספק פרטים על ההתקשרות עם עורך דינו, לא יתאפשר לו מאוחר יותר להתגונן בטענה לחיסיון. הוויתור על החיסיון בין עורך דין ללקוח צריך להינתן כאשר הלקוח מבין את משמעותו של הוויתור ומודע לו (ד"א 4/03 ועד מחוז חיפה נ' לשכת עורכי הדין).

חריגים נוספים לחיסיון עורך דין לקוח נוצרו במהלך השנים על ידי הפסיקה, וביניהם מידע שנוגע לביצוע עבירות עתידיות. כך, בעניין על"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עוה"ד, בית המשפט קבע כי "מקום שהעבריין מוסר לעורך הדין על כוונתו לבצע עבירת בעתיד, והוא אף נוהג כך, כי אז אין הלקוח מעוניין בכל שירות מקצועי מעורך הדין, ואין זה מסוג הדברים שיש להם קשר לשירות מקצועי שניתן על-ידי עורך דין".

 

דוגמא נוספת

דוגמה נוספת לחריג יציר פסיקה נוגע לסכסוך שכר טרחה בין עורך הדין ללקוחו. במקרים אלו, בית המשפט מאפשר לעורך הדין לחרוג מחובת הסודיות לשם ביסוס טענותיו, בכפוף לכך שאותו מידע חסוי נדרש לעילת התביעה והגילוי נעשה רק ביחס למידע הנחוץ ולא יותר מכך.

בעל"ע 5160/04 אשד, עו"ד נ' הוועד המחוזי, בית המשפט הרחיב את החריג וקבע כי זה חל גם כאשר עורך הדין מבקש להגן על עצמו ולהשיב על תלונה שהוגשה על ידי ועדת האתיקה כנגדו. פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 אוסרת גם היא על הסרת חיסיון על מסמכים שיש בהם סוד מקצועי וקובעת כי "סוד מקצועי" הוא חילופי דברים בין לקוח לבין עורך דין, הקשורים עניינית לשירות המקצועי שניתן על ידי האחרון.

זאת, בין אם הדברים נאמרו בעל פי ובין אם הועלו על הכתב. אף על פי כן, בעניינים של עבירות מס ובתיקי מיסים אחרים, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי רשות המיסים רשאית לעיין במסמכים שנתפסו במשרדו של עורך הדין הקשור לפרשה ודחה את הטענה שהועלתה כי אלו חוסים תחת חיסיון של עורך דין לקוח. כלומר, נדמה כי גם נושא התובענה משפיע על היקף החיסיון שיינתן.

 

מה קורה כאשר החיסיון מופר על ידי עורך הדין?

לשכת עורכי הדין ובתי המשפט מקפידים על חובת הסודיות שבין עורך דין ללקוח, מתוך הבנה של חשיבותה לקיום הליך הוגן. כתוצאה מכך, הפרת חובה זו מצד עורך הדין, עלולה להוביל אותו לשאת בסנקציות כבדות, החל מהשעיית חברותו בלשכת עורכי הדין ועד לשלילת רישיונו לצמיתות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חיסיון עורך דין לקוח?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה