סיוע לעבירה לאחר מעשה

חוק העונשין בנוי פרקים פרקים, המחולקים לסימנים, שמחולקים בתורם לסעיפים ולתתי סעיפים. בפרק ט' העוסק בפגיעות בסדרי השלטון ומהשפט, סימן א' הנודע לשיבוש הליכי משפט מכיל את סעיפים 260 ו-261 אשר עוסקים בסיוע לעבירה לאחר מעשה.

חשוב להבין כי רובו של חוק העונשין מתייחס לעבירות עצמן, כמו למשל עבירות השוד, עבירות הרצח, עבירות המין וכך הלאה. אולם, חלקים רבים מהחוק עוסקים בשותפות לעבירה, סיוע לפני ביצועה, סיוע אחריה, ואף בעבירות מסוימות ניתן להרגיע באי מניעת פשע לפי סעיף 262 לחוק. על כן, ישנה חשיבות מכרעת להבין מה נחשבת לסיוע, באיזה שלב של התקיימות העבירה הסיוע חל, ומה המשמעויות הנגזרות מכך על המסייע.

 

מהו סיוע לעבירה?

סיוע לעבירה מוגדר בסעיף 31 לחוק העונשין ומתייחס לזמן שקדם לביצוע העבירה או לשעת עשייתה. הדבר שונה מסיוע לאחר ביצוע העבירה [למשל על ידי הימלטות], שכאמור מוגדר בסעיפים 260 ו-261 לחוק. ככלל, סיוע לעבירה לפי סעיף 31 נחשב לחמור יותר, והעונש עליו נגזר בהתאם לעבירה שלה סייע בביצועה, וכן ממידת מעורבותו.

ניתן לומר כי המסייע נחשב לשחקן הפחות מרכזי בהליך, וכי המשניות שלו לגבי השתלשלות העניינים נובעת מכך שהוא משתתף עקיף, כלומר הוא לא לוקח חלק ישיר בביצוע עצמו, אלא השתתפותו עקיפה ומרוחקת, והשפעתו אינה נוגעת ללב העבירה, אלא לחלקים המרוחקים יותר ממנה, למשל: מי שמסיע את העבריין לזירה, מי שמספק לו אמצעים וכדומה.

היבט שני המשפיע על היות המסייע "שחקן משנה" בביצוע העבירה, הוא מקומו בהיררכיה לעומת המבצע העיקרי. ברובו המוחלט של המקרים, יהיה המסייע במיקום נמוך יותר ב"שרשרת המזון" של הארגון, או באופן כללי אל מול המבצע העיקרי. הכפיפות למבצע העיקרי מונעת את הגדרתו כמשדל, עבירה הנחשבת לחמורה יותר עקב מעורבות גבוהה יותר בביצוע העבירה.

 

סיוע לביצוע עבירה – דוגמאות לסוגים שונים של סיוע

ניתן למנות סוגים רבים של סיוע לעבירה, ואין חובה שיהיה מדובר דווקא בסיוע הקלאסי אותו אנחנו מדמיינים, למשל הסעה למקום אי סיפוק האמצעים הדרושים. סוגים שונים של סיוע הם:

  1. סיוע רוחני – עידוד והבעת תמיכה בביצוע העבירה. ניתן אמנם לדון ולהתווכח מה בדיוק יחשב לסיוע רוחני ומה יחשב כבר לשידול, אך חשוב לדעת כי בהחלט ניתן להרשיע בסיוע רוחני.
  2. סיוע פיזי – מתן אמצעים לביצוע של העבירה, למשל: מתן כסף לרכישת אמצעי לחיצה כפי שנקבע ב- ע"פ 99/320 בעניין פלונית.
  3. ניתן למנות אף סיוע על ידי ביצוע אקטים חיצוניים – למשל יצירת תשתית מתאימה לבחירת העיתוי לביצוע העבירה. הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בקיום תצפיות, או חיפוי, ואף בפסיקה נקבע כי לא נדרשת מודעות של מבצע העבירה לסיוע שהוא מקבל, וזאת כדי לשלול אפשרויות להכחשת העבירה על ידי המבצע העיקרי שלה.
  4. סיוע על ידי נוכחות במקום – הימצאות בזירת הפשע בעת ביצוע העבירה מקבל משקל משמעותי לעיתים לצורך הגדרת הסטטאוס של העבריין כמסייע לדבר עבירה, אם כי הימצאותו במקום אינה חיונית לצורך כך. כלומר, אין חובה שימצא במקום ביצוע העבירה, אך זה בהחלט יכול לתרום להרשעתו, ואף להפעיל חזקה כנגדו.

 

משמעות הפעלת החזקה היא שנטל ההוכחה עובר מהתביעה אל ההגנה, במקרה כזה אם יבחר הנאשם לבחור בזכות השתיקה -יורשע. הדבר מחייב את הנאשם לשתף פעולה או לכל הפחות לטעון לגרסה אחרת משמעלה התביעה. דוגמה לכך ניתן לראות ב-ע"פ 82/303 אדרי וב-ע"פ 02/11131 בעניין יוסופוב, בהם בית המשפט קבע כי יש בנוכחות סיוע של ממש.

  1. סוג נוסף של סיוע הוא סיוע על דרך מחדל. מחדל משמעותו אי ביצוע של משהו, ואכן ישנם מצבים מובהקים בהם קיימת חובה בדין, ואי קיום החובה מהווה סיוע לביצוע העבירה. למשל, עובד בנק, שתפקידו לנעול את חדר הכספות, לא נועל את הכספת כחלק מתכנית עבריינית. כשהנאשם מפר את החובה שלו, הוא מסייע לעבירת הגניבה או ההתפרצות, ובבירור ניתן יהיה להרשיעו.

 

מהו העונש של מסייע לעבירה?

המחוקק הישראלי קבע הסדר המפורט בסעיף 32 לחוק העונשין, ולפיו עונשו של המסייע יקבע כמחצית מעונשו של המבצע העיקרי. בחוק העונשין עונש המקסימום מצוין ליד כל עבירה, וכך ניתן לדעת מה העונש לסיוע לעבירה לפי סעיף X, כאשר אם העונש הוא Y אז העונש על סיוע יהיה חצי כפול Y.

התנאים להרשעה בעבירה ולגזירת העונש כוללים סיוע לעבירה – כלומר, נדרש שתתבצע עבירה בפועל שלה המסייע סייע. אין חובה לעומת זאת שהעבירה תושלם, שכן גם על ניסיון לביצוע עבירה ניתן להרשיע בסיוע לניסיון, וכיוצא בכך ניתן להטיל אחריות פלילית.

מנגד, לא ניתן להרשיע בניסיון לסיוע, וזאת בניגוד להרשעה אפשרית בניסיון לשידול. כלומר, אם מישהו מנסה לסייע לאדם אחר לעבור עבירה – לא ניתן להרשיעו, אלא אם האדם עצמו התחיל בביצוע העבירה. זאת לעומת ניסיון שידול, אשר יכול לגרור הרשעה כי אם האדם עליו הופעל הלחץ מגיב בסירוב לשידול עצמו.

כמו לכל כלל, גם לכלל זה יש מספר חריגים ונקודות שחשוב לשים לב אליהן:

  • אם מדובר בעבירה חמורה במיוחד, שהעונש הקבוע עליה בחוק הוא גזר דין מוות או מאסר עולם [למשל בחלק מעבירות הרצח], העונש למסייע עשוי להגיע עד ל-20 שנות מאסר בפועל.
  • אם מדובר בעבירה פלילית, שהעונש עליה הוא עד מאסר עולם [בניגוד למאסר עולם בהכרח], עונשו של המסייע יגיע לעד 10 שנים של מאסר בפועל.
  • אם הנאשם העיקרי ביצע עבירה שקבוע לה עונש מינימום, העונש שיגזר על המסייע יהיה לא פחות מחצי מהעונש המינימלי.
  • אם המבצע העיקרי ביצע עבירה לה עונש קבוע בחוק, העונש שיקבע למסייע יהיה בדיוק חצי ממנו. מדובר במקרה נדיר יחסית, שכן לרוב העונשים בחוק העונשין ניתנים כעונשי מקסימום – כלומר עונשים שעד אליהם ניתן לגזור, ולעיתים כעונשים מינימום, אך כמעט אף פעם אין עונש קבוע לחלוטין.

 

הענישה המחמירה על המסייעים מבהירה עד כמה חשוב להיות מיוצגים מול כל אשמה, תלושה ככל שתהיה, וזאת לאור חזקת החפות שעשויה להישלל מהמואשם בסיוע, אשר שתיקה מולה תתרום לקידום טענות התביעה שעשויות בהחלט להיהפך להרשעה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מהו סיוע לעבריין לאחר מעשה?

כפי שניתן להניח, הרשעה בסיוע לאחר עבירה דומה להרשעה בסיוע מבחינת סוגי הסיוע האפשריים, בהתאם לנסיבות. סעיף 260 לחוק העונשין מחולק לשני סעיפים קטנים המגדירים את עבירת הסיוע לאחר מעשה.

סעיף קטן 260(א) קובע שמי שיודע שאדם מסוים עבר עבירה, ועוזר לו או מכניס אותו בכוונה לעזור לו להתחמק מעונש, הוא מסייע לאחר מעשה, אלא אם מדובר בבן זוג, הורה, בן או בת של העבריין, אז לא ניתן יהיה להרשיע בסיוע לאחר מעשה.

מנגד, המחוקק מסייג וקובע שאם מדובר באישה שבנוכחות ומרות בעלה קיבלה לעזור לעובר עבירה שגם בעלה השתתף בה או אם עזרה לו, וזאת בכדי שימלט מעונש, אז היא לא תחשב מסייעת, אלא אם מדובר בחטא.

אם כן, סעיף קטן 260(א) קובע שכדי להרשיע בעבירת סיוע לאחר מעשה יש להוכיח שידע המסייע שהוא עוזר לעובר עבירה, והתכוון לעזור לו במטרה שימלט מעונש. אך יש להוכיח שאין מדובר בבן זוג, הורה, בן או בת של העבריין, וכן שלא מדובר באישה שתחת מרות בעלה ובנוכחותו פעלה לסיוע.

כמו כן, יש להוכיח שלא מדובר בעבירת חטא, לעניין זה יש להבין כי חוק העונשין מגדיר עבירות לפי 3 רמות חומרה, פשע: מתייחס לעבירה חמורה במיוחד, שעונש המקסימום עליה גבוה מ-3 שנים. עוון: מתייחס לעבירה שעונש המאסר המקסימלי שניתן לגזור בגינה הוא בין 3 חודשים ל-3 שנים, וחטא: אשר מהווה עבירה שעונש המקסימום עליה לא עולה על 3 חודשים.

כלומר, אחת ההגנות האפשרויות היא להוכיח שמדובר בעבירה קלה בלבד, ולכן לא ניתן להרשיע בגינה על סיוע לאחר מעשה. לצד הסעיף האמור, הוסיף המחוקק את סעיף קטן 260(ב), לפיו נקבע שניתן להעמיד לדין ואף להרשיע מסייע לאחר מעשה, וזאת גם אם עובר העבירה אינו הורשע או שלא ניתן לנקוט בהליכים נגדו או לבצע עליו אכיפת ענישה עקב העבירה.

כלומר, סיוע לאחר מעשה מאפשר להרשיע אף אם העבריין עצמו אינו נתפס, ואף אם נתפס אך לא ניתן לנקוט הליכים נגדו. בעניין זה ראוי להוסיף כי בעבירת סיוע רגילה, אם פעל המסייע כדי למנוע את העבירה והצליח בכך, ניתן יהיה לזכותו מכל אשמה. לעומת זאת, בדין הסיוע לאחר מעשה, החוק אינו מגדיר מפורשות מה דינו של סייען שהתחרט ותרם לתפיסת עובר העבירה.

 

מהו העונש בגין סיוע לאחר מעשה?

הסעיף העוקב, 261 לחוק העונשין, מגדיר את הדין למסייע לאחר מעשה. הסעיף מתייחס לסיווג העבירות בחוק העונשין לפי פשע [כאמור, עבירה שעונש המקסימום עליה גבוה מ-3 שנים], ולפי עוון [עבירה שעונש המקסימום עליה בין 3 חודשים ל-3 שנים]. וכך נקבע:

בסעיף קטן 261(1) – אם מדובר בעבירה מסוג פשע, עונש המאסר המקסימלי יהיה 3 שנים. סעיף קטן 261(2) מגדיר שאם היה מדובר בעבירה מסוג עוון – אזי יהיה העונש כמחצית מתקופת העונש הקבועה בחוק לאותה עבירה.

כלומר, בדומה לעבירת הסיוע הרגילה, עונש המסייע לאחר מעשה יהיה כמחצית מהעונש המוגדר בחוק. אולם, בשונה – כאן יהיה נכון הדבר רק בכפוף לכך שמדובר בעבירה מסוג עוון, וכן יש לשים לב כי העונש לא יהיה מחצית מהעונש שנקבע למבצע העיקרי, אלא מחצית מעונש המקסימום המצוין בחוק. כלומר, ההסדר נוקשה יותר עבור המסייע.

מנגד, ההסדר בהחלט מקל כלל שמדובר בסיוע לאחר מעשה למבצע עבירה חמורה מסוג פשע, וזאת משום שהוא קובע עונש של 3 שנים בלבד, אף אם מדובר בעבירות שהעונשים עליהם יכולים להגיע ל-20 שנות מאסר בפועל ואף מאסר עולם, הגוזרות במקרה של סיוע רגיל 10 ו-20 שנה על המסייע.

 

סיכומו של דבר

סיוע לעבירה לפני, במהלך, או אחרי ביצוע העבירה – עשוי ואף סביר שיגרור ענישה מחמירה למסייע. הרציונל שעומד לעיני המחוקק ברור, והוא הרצון למגר את הפשע ואת השותפים לו מכל מקום בביצוע העבירה.

נכונותו של המחוקק להעניש גם את הסייענים ואת המסייעים לאחר מעשה מקימה אינטרס גדול מאוד לנאשמים בעבירות סיוע לחפש ייצוג מקצועי והולם, וזאת כאמור מפני שניתן להפעיל עליהם חזקה שבגללה שתיקתם תתפרש כהודאה במיוחס להם, וכיוצא בכך ניתן יהיה להרשיעם בהיעדר כל השתתפות בהליך המשפטי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סיוע לעבירה לאחר מעשה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!