מעשה העלול להפיץ מחלה

בשנתיים האחרונה, מאז פרצה מגפת הקורונה לחיינו, הפכנו מודעים לפוטנציאל ההפצה של מחלה מסוכנת – על ידי לא יותר משיעול עלול אדם להידבק בנגיף הקורונה, על ההשלכות הכרוכות בכך. כמו כן אותה קלות התבהרה לאור כך שהקורונה הפכה חוצת מדינות ויבשות. חוק העונשין הישראלי, המסדיר את המותר והאסור בתחום הפלילי ואת העונשין הנלווים לעביר על החוק, קובע בסעיף 218 את הדין כלפי מעשה העלול להפיץ מחלה.

החוק קובע כי מי שעושה בהתרשלות מעשה שעשוי להפיץ מחלה אשר יש בה סכנת נפשות, דינו מאסר שלוש שנים. החוק אף מוסיף וקובע כי מי שעשה את המעשה אשר עשוי להפיץ מחלה במזיד דינו מאסר שבע שנים, דהיינו עונש פוטנציאלי גבוה בהרבה. לאור הסכנות הקשות שכרוכות במעשה שעשוי להפיץ מחלה, וכן לאור הסנקציה הנלווית הגבוהה, חשוב להכיר את הדין הכרוך בו, את מורכבוּת העבירה, ואת המקרים העשויים להוות עבירה שכזו.

 

מהו מעשה העלול להפיץ מחלה?

הסעיף העוסק המעשה העלול להפיץ מחלה מופיע בסימן י"א לחוק העונשין. בחלק זה בחוק נידונים שורת מטרדים והתנהגויות אסורים שיש בהם כדי להביא לפגיעה באנשים רבים.

לפי הסעיף העוסק באופן ספציפי במעשה העלול להפיץ מחלה, כלומר סעיף 218, מי שבהתרשלות מוביל להפיץ מחלה שכוללת סכנת נפשות עשוי להיענש עד שלוש או שבע שנים, כתלות בקיומו של רכיב הכוונה בעבירה. העבירה בענייננו היא עבירה התנהגות – משמע מתייחסת לכל פעולה הכוללת סיכון שאנשים אחרים ידבקו במחלה המופצת. כמו כן נדרש שמדובר יהיה במחלה שיש בה סכנת נפשות – משמע שכרוכה בה סכנת מוות.

 

האם המחלה צריכה להיות מופצת בפועל ומה עונה על ההגדרה "מחלה שיש בה סכנת נפשות"?

על אף העמימות המסוימת בחוק עצמו, בפסיקת בתי המשפט מתבררים הן הדרישה לגבי מהות ה"הפצה" והן הדרישה של חומרת המחלה. כך, נקבע כי בכדי שתתקיים העבירה מספיק שהמעשה המדובר הוביל להפצה של המחלה בקרב אדם אחד. כך, קיומה של העבירה לא תלויה בכך שהמחלה תופץ לכמות גדולה של אנשים.

בנוסף, בפסיקה נידונה השאלה מהי אותה 'מחלה שיש בה סכנת נפשות' אליה מתייחס החוק. בהקשר הזה, הפסיקה קובעת שהחוק מתייחס לכל מחלה שעלולה להביא למוות, גם כאשר אין מדובר במוות מיידי.

 

בין הפצה ברשלנות להפצה במזיד

כפי שנאמר לעיל, הסעיף גם מבחין בין הפצה להפצה במזיד, משמע מתייחסת לעניין הכוונה של מבצע העבירה ומטילה עונש כבד בהרבה על מי שהיתה לו כוונה. זאת לעומת מי שביצע את העבירה ברשלנות.

ככל שמדובר ברשלנות, מספיק להראות שהצורה בה התנהג הנאשם לא עומדת בצורה בה מתנהג ה"אדם הסביר". בשונה מכך, בעניין מזיד הדרישה הרבה יותר גבוהה כדי שהרכיב של הכוונה יתקיים. במקרה זה, צריך שהאדם יהיה מודע למה שהוא עושה. בספרות, "במזיד" מפורש בענייננו כ"בפזיזות". משמע לאדם עצמו צריכה להיות ידיעה על קיומו של סיכון מסתבר להפיץ את המחלה. בגישה זו הלכה גם הפסיקה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מדיניות האכיפה – הפסיקה בתחום

לצד הסעיפים שהוצגו, חשוב להכיר גם מהי הפסיקה בתחום ועד כמה נאכפים האיסורים המוזכרים. כאמור לעיל, קיימת ההבחנה בין רשלנות למזיד, אשר משפיעה גם היא על האכיפה והענישה.

הענישה בנוגע לעבירה זו עשויה לכלול הן מאסר בפועל, והן עבודות שירות. בעניין אברהם נגד ישראל למשל, מערער הורשע בעשרות אישומים הקשורים לשיווק ביצים שלא כדין, מעשה אשר נחשב למעשה העלול להפיץ מחלה, ואף בעבירות נוספות שעלולות להפיץ מחלה, כדוגמת ייבוא מוצרים מבעלי חיים ללא קבלת היתר לכך.

במקרה זה קבע בית המשפט עונש של שנתיים מאסר בפועל, וקנס של עשרות אלפי שקלים. עם זאת, הערעור בבית המשפט התקבל – והן המאסר והן העונש הופחתו במידת מה. המקרים של הברחת ביצים חוזרים על עצמם בפסיקה, ובכולם הענישה חמורה.

מקרה נוסף אירע ב2003, שם תושב גאנה שנכנס לישראל וידע כי הוא נשא של נגיף האיידס קיים יחסי מין עם נשים. באופן זה הוא גרם לכך שהמחלה הופצה. במקרה זה נשפט האיש ל25 שנות מאסר – אשר כללו גם עונש על עבירת האינוס. גם בעידן הקורונה אנו נחשפים לאכיפה נרחבת של האיסורים – ולקבלת קנסות של אלפי שקלים למי שאינו עומד בתקנות, ובכך למעשה גם עובר על האיסור המופיע בסעיף 218.

 

דוגמאות למקרים של מעשה העלול להפיץ מחלה – הפצת נגיף הקורונה, ועוד

הדוגמה הראשונה להפצת מחלה הקופצת לראשים של כולנו בתקופה זו היא כמובן הפצת נגיף הקורונה. בשונה מהרבה מחלות בהן פעולת ההפצה יכולה להיעשות בדרכים מאד מסוימות, נגיף הקורונה מופץ ללא כל קושי, כמעט בכל מצב. זאת בין היתר כיוון שמדובר בנגיף מדבק במיוחד, עד לכדי הפיכתו למגיפה.

כך עולה השאלה – אלו מעשים שעושה אדם בתקופות הקורונה, שחלקם יומיומיים לחלוטין אך כן יש בהם כדי להפיץ את המחלה, ייחשבו כמקיימים את העבירה? כמובן שככל שאין סגר לא נטיל על אדם עונש על עצם זה שהוא יוצא מהבית.

כמו כן, גם בזמן סגר לא נרצה להטיל על אדם עונש אם כל מה שהוא עושה זה להיכנס לבית מרקחת כדי לקנות לעצמו תרופה, כל עוד הוא עושה זאת עם מסכה. נושאים אלה העלו שאלות קשות בתקופה האחרונה. הקושי אף מתגבר לאור כך שפעמים רבות ייקח זמן עד שאדם ירגיש בחולי.

הגם שקשה להצדיק קביעה לפיה אדם שרק יצא מביתו לקנות תרופה כעוברת על החוק, שונים הדברים כשמדובר בהפרה של בידוד, בייחוד כאשר אדם יודע שהוא חולה במחלה. לפני כשנה הוגש כתב האישום הראשון בנוגע לעבירה זו מאז התחילה מגיפת הקורונה. מדובר היה במקרה בו אדם חולה קורונה מאומת הפר בידוד והשתתף במסיבה. זאת ועוד, העבירה שיוחסה לו כללה את רכיב ה"במזיד" שכן הוא ידע כמובן שהוא חולה.

העבירה בתקופתנו הפכה כה רלוונטית, עד לכדי כך שבשנתיים האחרונות, מאז החלה המגיפה, התבצעו מאות חקירות הנוגעות במעשה שעלול להפיץ מחלה. עם זאת, כתבי האישום שאכן הוגשו לפחות יחסית מעטים. חשוב לזכור שנוסף לנגיף הקורונה העבירה המדוברת רלוונטית להפצה של מחלות נוספות. כך למשל היא רלוונטית למעשים שיש בהם כדי להפיץ את נגיף האיידס, ועוד.

 

פעולה מינורית, השלכות רחבות

חשוב לזכור כי האיסור החמור בחקיקה קיים בין היתר לאור כך שלעיתים קשה לזהות את הפוטנציאל ההרסני של הפצת מחלה מסוכנת. כך, ייתכן כי אדם יראה פעולה שהוא עושה כמזערית, אך בפועל יש בה כדי להעביר את הנגיף הלאה ולהוביל לגידול אקספוננציאלי שלו, עד לכדי אובדן שליטה בהפצת המחלה.

כמו שראינו בעת האחרונה, ההשלכות של הפצת מחלה כוללות כצפוי את ההשלכות הרפואיות, אך לא בכך מסתכם הסיפור. לכן, להפצת מחלה בהיקף רחב השפעות חברתיות, כלכליות ופוליטיות משמעותיות ביותר, ברמה הגלובלית.

לאור אלה ישנה חשיבות גדולה להבנה מעמיקה של האסור והמותר בתחום. נדרש להבין ממה בדיוק מורכב האיסור, וכיצד הוא מיושם. זאת, תוך הכרה בייחודיות עבירה זו, הן מבחינת הפוטנציאל הרחב שלה והן מבחינת מורכבותה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה העלול להפיץ מחלה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה