שימוש במסמך מזויף

סעיף 420 לחוק העונשין

סעיף 420 לחוק העונשין דן בעבירת שימוש במסמך מזויף, עבירת מרמה שהעונש עליה נע בין שנת מאסר אחת לבין 5 שנות מאסר. סעיף זה נפרד מעבירת הזיוף עצמה ומייחס לעבריין שימוש במסמך בעוד הוא יודע שהוא מזויף. ואולם, עבירת השימוש במסמך מזויף חמורה בדיוק כמו עבירת הזיוף, ואף ניתן להאשים אדם בביצוע שתי העבירות בד בבד, גם זיוף מסמך וגם שימוש בו.

מה העונש על שימוש במסמך מזויף?

סעיף 420 לחוק העונשין קובע:

"420. המגיש או מנפק מסמך מזויף או משתמש בו בדרך אחרת, ביודעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך".

על פי הוראות החוק, העונש על שימוש במסמך מזויף זהה לעונש הקבוע לעבירת הזיוף עצמה. עבירת הזיוף מנויה בסעיף 418 חוק העונשין, ומחולקת לשלושה חלקים, שונים זה מזה בדרגת החומרה ובעונש הקבוע בגינם:

  1. בגין זיוף "רגיל" של מסמך – קובע החוק עונש של עד שנת מאסר בפועל.
  2. עבירת זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר במרמה – עד 3 שנות מאסר.
  3. זיוף מסמך בנסיבות מחמירות – עד 5 שנות מאסר בפועל.

הזיוף הרגיל נועד לטיפול בעבריינים אשר זייפו מסמכים ברף נמוך, ללא תחכום מיוחד, ובלי שיש מאחורי הזיוף כוונה לקבל דבר.

עבירת הזיוף בכוונה לקבל דבר, נועדה למקרה בו העבריין זייף את המסמך, כאשר מלכתחילה עומדת לנגד עיניו כוונה לזכות בטובת הנאה כתוצאה מהזיוף. כך למשל, זיוף חתימה על שיק על מנת לקבל באמצעותו סכום כסף במרמה.

עבירת הזיוף בנסיבות מחמירות נוגעת במקרים חמורים יותר, בהם מהות המסמך המזויף מצביעה על חומרה מיוחדת; למשל, זיוף תעודות זהות, דרכונים, מסמכים ממשלתיים, פרוטוקול בית משפט וכדומה. שיקול נוסף לקביעת "נסיבות מחמירות" הוא היקף התמורה שקיבל העבריין בגין המרמה, כך למשל במקרה של זיוף שבעקבותיו קיבל העבריין סכומי כסף גדולים וגרם לנזקים משמעותיים לקורבנותיו.

בית המשפט קובע את עונשו של הנאשם על פי מכלול נסיבות משפטיות ועובדתיות הידועות לעורך דין פלילי מנוסה המייצג נאשמים רבים בעבירות מרמה וזיוף. לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי בהזדמנות הראשונה על מנת למזער את הנזק, להגדיל את הסיכוי לתיקון כתב האישום, ביטול האישום או קבלת הסדר טיעון מקל.

מה צריך להוכיח על מנת להרשיע אדם בשימוש במסמך מזויף?

ראשית, יש להוכיח שהמסמך אכן מזויף. לשם כך, מסתייעת המשטרה בחוות דעת מומחה, בעל הסמכה כגרפולוג (למשל) אשר יקבע כי המסמך אכן מזויף. את חוות דעתו של המומחה ניתן לסתור באמצעות חוות דעת נגדית, ובמהלך חקירה נגדית של עורך הדין הפלילי בבית המשפט.

שנית, יש להוכיח שהנאשם ידע שהמסמך  מזויף. לא ניתן להרשיע נאשם בעבירת 'שימוש במסמך מזויף', מבלי להוכיח מודעות לכך שהמסמך אכן לא אותנטי. לעניין זה, חשיבות עליונה לגרסה אותה מוסר הנאשם עוד בחקירת המשטרה, ועל כן, מומלץ בהחלט להתייעץ עם עורך דין פלילי מוקדם ככל האפשר. משרדנו מלווה לקוחות רבים בחקירות משטרה בכל רחבי הארץ, החל מיחידות ההונאה בתחנות המשטרה השונות, וכלה ביחידות המובחרות ביותר (להב 433, יאל"כ, יאחב"ל, מחלקת הסייבר ועוד).

ההבדל בין זיוף לשימוש במסמך מזויף

חוק העונשין מבדיל בין זיוף ממש לבין שימוש במסמך מזויף. על התביעה המשטרתית או על הפרקליטות להוכיח בראש ובראשונה שהמסמך אכן מזויף באמצעות בדיקות מעבדה ובאמצעים טכניים שונים. לאחר מכן, על התביעה להוכיח שהנאשם אכן ידע שהמסמך מזויף ובכל זאת עשה בו שימוש, או לפי לשון החוק "הגיש או הנפיק" את המסמך ביודעו שהוא מזויף.

בשונה מעבירת הזיוף, עדי התביעה בעבירת השימוש יטענו שהנאשם חייב היה לדעת שהמסמך מזויף שהרי הזיוף ברור או חובבני. מנגד, בתיקי זיוף או זיוף בנסיבות מחמירות, עדי התביעה יטענו טענה הפוכה, לפיה הנאשם זייף את המסמך בעצמו, תוך הפעלת תחכום רב, באופן מעולה, וזאת על מנת לקיים נסיבות מחמירות אשר יגדילו את העונש. לאור העובדה כי עונשו של המזייף ועונשו של המשתמש במסמך הוא זהה, ההבדל בין השניים הוא שולי יחסית.

עורך דין מומחה לעבירות זיוף ומרמה

ייצוג בתיק מרמה, לא כל שכן בתיק 'שימוש במסמך מזויף', מצריך ידע רב בהליך הפלילי וניסיון בתיקי הונאה ומרמה. משרד אלעד שאול ושות' משרד מוביל בישראל בייצוג חשודים ונאשמים בתיק זיוף, מרמה והונאה. המשרד מלווה את לקוחותיו החל מחקירת המשטרה, דרך הליכי השימוע ובמידת הצורך, גם בכתבי אישום בבית המשפט. בין היתר, המשרד מנוסה בסגירת תיקי משטרה ובסגירת תיקים פליליים, ניהול הליכי שימוע בטרם הגשת כתב אישום (לפי סעיף 60א), והטיית תיקים פליליים להליכים חלופיים להליך הפלילי, כגון 'הסדר מותנה'.

העונש על עבירות המרמה נע בין שנת מאסר ועד חמש שנות מאסר. לצד עונשי המאסר, יש לציין את עצם ההרשעה בפלילים, אשר עשויה לפגוע בעיסוקו של הנאשם, להכתים את שמו ולמנוע ממנו ניהול שגרת חיים תקינה. הניסיון קובע – פניה מהירה לעורך דין, עוד בשלב החקירה, היא המפתח להצלחה בתיק פלילי. ייצוג משפטי איכותי ומנוסה, מוקדם ככל האפשר, מסייע בגיבוש קו הגנה והתמודדות עם ההליך הפלילי בצורה מושכלת, חכמה ומיטבית.

זימון לחקירה במשטרה בעבירת שימוש במסך מזויף

עבירות הזיוף השונות מטופלות לרוב על ידי יחידות מיוחדות במשטרה, יחידות ההונאה, אשר פזורות ברחבי הארץ. חוקרי יחידות ההונאה במשטרה הם מקצוענים אמתיים. לא מומלץ להתמודד איתם לבד (!), בטח ללא השכלה משפטית פלילית. זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירות זיוף, הונאה או מרמה? עליך לפנות לעורך דין פלילי בהקדם האפשרי לצורך קבלת יעוץ לפני חקירה.

דע לך, כל מה שתגיד בחקירתך ישמש נגדך בבית המשפט. כמו כן, מה שלא תציין בחקירתך עשוי שלא להילקח בחשבון בשלב מאוחר יותר. טעויות שמבצע נחקר במהלך חקירתו קשה מאוד לתקן, והן תשפענה על המשך ההליך המשפטי. בין היתר, תהיה לכך השפעה מכרעת על ההחלטה האם להעמיד לדין את החשוד ולהגיש נגדו כתב אישום בעבירות מרמה.

זכור – חוקר המשטרה הוא בעל מקצוע מיומן! הוא לא חבר שלך, הצלחתו המקצועית תלויה בהפללתך! מטרתו היא להוציא ממך את האמת במקרה הטוב, ולהוביל להרשעתך המהירה במקרה הפחות טוב. בידי חוקרי המשטרה כלים מתוחכמים ותרגילי חקירה שעשויים להפליל אותך. עורך דין פלילי מנוסה מכיר היטב את כל תרגילי החקירה, הטריקים והשטיקים. זומנת לסור לתחנת המשטרה? יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין. נצל אותה! עו"ד יסביר לך מה צפוי לך בחדר החקירות, מה עליך לברר בהגיעך לתחנת המשטרה, וכיצד עליך להתמודד עם החשדות. פנייתך לעורך דין חסויה לחלוטין.

כתב אישום שימוש במסמך מזויף

הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שימוש במסמך מזויף? מדובר בעבירה פלילית לפי סעיף 420 ולצידה עונשי מאסר ממושכים (בין שנת מאסר ל-5 שנות מאסר). כנאשם בהליך הפלילי יש לך זכויות, זכויותיך נועדו לסייע בידך למזער את הנזק ולהגדיל את הסיכוי לנצח בהליך הפלילי! מה עליך לעשות אם הוגשת נגדך כתב אישום?

עורך דין פלילי לעבירת שימוש במסמך מזויף

עורכי הדין עו”ד אלעד שאול וצוות עוה"ד במשרד, סנגורים פליליים בעלי ניסיון עשיר בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי. עורכי הדין התחילו את דרכם ברשויות התביעה של מדינת ישראל, ועל כן “מכירים את המערכת מבפנים”. בין היתר, ייצגו את מדינת ישראל כתובעים פליליים בעבירות הונאה, מרמה וזיוף. משרדנו מוכר בקרב גופי התביעה, וכן בבתי המשפט, כמייצג לקוחות נורמטביים, "בני טובים", אשר זו הסתבכותם הראשונה עם החוק.

כמו כן, המשרד מייצג לקוחות עילית, מנכ"לים, סמנכ"לים, פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים ואישי ציבור. כמייצגי קהל לקוחות עילית, חרטנו על דגלנו מתן שירות איכותי, על הצד הטוב ביותר, בנחישות, בדיסקרטיות וברגישות.

אנו מאמינים במצוינות משפטית! בניית תוכנית פעולה מסודרת בכל תיק ותיק, תוך עדכון הלקוח באופן שוטף בנעשה, על מנת להצעיד את התיק לתוצאה הרצויה.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שימוש במסמך מזויף?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה