שימוש במסמך מזויף

סעיף 420 לחוק העונשין

סעיף 420 לחוק העונשין דן בעבירת שימוש במסמך מזויף, עבירת מרמה שהעונש עליה נע בין שנת מאסר אחת לבין 5 שנות מאסר. סעיף זה נפרד מעבירת הזיוף עצמה ומייחס לעבריין שימוש במסמך בעוד הוא יודע שהוא מזויף. ואולם, עבירת השימוש במסמך מזויף חמורה בדיוק כמו עבירת הזיוף, ואף ניתן להאשים אדם בביצוע שתי העבירות בד בבד, גם זיוף מסמך וגם שימוש בו.

 

מה העונש על שימוש במסמך מזויף?

סעיף 420 לחוק העונשין קובע:

"420. המגיש או מנפק מסמך מזויף או משתמש בו בדרך אחרת, ביודעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך".

על פי הוראות החוק, העונש על שימוש במסמך מזויף זהה לעונש הקבוע לעבירת הזיוף עצמה. עבירת הזיוף מנויה בסעיף 418 חוק העונשין, ומחולקת לשלושה חלקים, שונים זה מזה בדרגת החומרה ובעונש הקבוע בגינם:

  1. בגין זיוף "רגיל" של מסמך – קובע החוק עונש של עד שנת מאסר בפועל.
  2. עבירת זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר במרמה – עד 3 שנות מאסר.
  3. זיוף מסמך בנסיבות מחמירות – עד 5 שנות מאסר בפועל.

 

הזיוף הרגיל נועד לטיפול בעבריינים אשר זייפו מסמכים ברף נמוך, ללא תחכום מיוחד, ובלי שיש מאחורי הזיוף כוונה לקבל דבר. עבירת הזיוף בכוונה לקבל דבר, נועדה למקרה בו העבריין זייף את המסמך, כאשר מלכתחילה עומדת לנגד עיניו כוונה לזכות בטובת הנאה כתוצאה מהזיוף. כך למשל, זיוף חתימה על שיק על מנת לקבל באמצעותו סכום כסף במרמה.

עבירת הזיוף בנסיבות מחמירות נוגעת במקרים חמורים יותר, בהם מהות המסמך המזויף מצביעה על חומרה מיוחדת; למשל, זיוף תעודות זהות, דרכונים, מסמכים ממשלתיים, פרוטוקול בית משפט וכדומה. שיקול נוסף לקביעת "נסיבות מחמירות" הוא היקף התמורה שקיבל העבריין בגין המרמה, כך למשל במקרה של זיוף שבעקבותיו קיבל העבריין סכומי כסף גדולים וגרם לנזקים משמעותיים לקורבנותיו.

בית המשפט קובע את עונשו של הנאשם על פי מכלול נסיבות משפטיות ועובדתיות הידועות לעורך דין פלילי מנוסה המייצג נאשמים רבים בעבירות מרמה וזיוף. לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי בהזדמנות הראשונה על מנת למזער את הנזק, להגדיל את הסיכוי לתיקון כתב האישום, ביטול האישום או קבלת הסדר טיעון מקל.

 

מה צריך להוכיח על מנת להרשיע אדם בשימוש במסמך מזויף?

ראשית, יש להוכיח שהמסמך אכן מזויף. לשם כך, מסתייעת המשטרה בחוות דעת מומחה, בעל הסמכה כגרפולוג (למשל) אשר יקבע כי המסמך אכן מזויף. את חוות דעתו של המומחה ניתן לסתור באמצעות חוות דעת נגדית, ובמהלך חקירה נגדית של עורך הדין הפלילי בבית המשפט.

שנית, יש להוכיח שהנאשם ידע שהמסמך  מזויף. לא ניתן להרשיע נאשם בעבירת 'שימוש במסמך מזויף', מבלי להוכיח מודעות לכך שהמסמך אכן לא אותנטי. לעניין זה, חשיבות עליונה לגרסה אותה מוסר הנאשם עוד בחקירת המשטרה, ועל כן, מומלץ בהחלט להתייעץ עם עורך דין פלילי מוקדם ככל האפשר.

משרדנו מלווה לקוחות רבים בחקירות משטרה בכל רחבי הארץ, החל מיחידות ההונאה בתחנות המשטרה השונות, וכלה ביחידות המובחרות ביותר (להב 433, יאל"כ, יאחב"ל, מחלקת הסייבר ועוד).

 

ההבדל בין זיוף לשימוש במסמך מזויף

חוק העונשין מבדיל בין זיוף ממש לבין שימוש במסמך מזויף. על התביעה המשטרתית או על הפרקליטות להוכיח בראש ובראשונה שהמסמך אכן מזויף באמצעות בדיקות מעבדה ובאמצעים טכניים שונים. לאחר מכן, על התביעה להוכיח שהנאשם אכן ידע שהמסמך מזויף ובכל זאת עשה בו שימוש, או לפי לשון החוק "הגיש או הנפיק" את המסמך ביודעו שהוא מזויף.

בשונה מעבירת הזיוף, עדי התביעה בעבירת השימוש יטענו שהנאשם חייב היה לדעת שהמסמך מזויף שהרי הזיוף ברור או חובבני. מנגד, בתיקי זיוף או זיוף בנסיבות מחמירות, עדי התביעה יטענו טענה הפוכה, לפיה הנאשם זייף את המסמך בעצמו, תוך הפעלת תחכום רב, באופן מעולה, וזאת על מנת לקיים נסיבות מחמירות אשר יגדילו את העונש.

לאור העובדה כי עונשו של המזייף ועונשו של המשתמש במסמך הוא זהה, ההבדל בין השניים הוא שולי יחסית.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

עורך דין מומחה לעבירות זיוף ומרמה

ייצוג בתיק מרמה, לא כל שכן בתיק 'שימוש במסמך מזויף', מצריך ידע רב בהליך הפלילי וניסיון בתיקי הונאה ומרמה. משרד אלעד שאול ושות' משרד מוביל בישראל בייצוג חשודים ונאשמים בתיק זיוף, מרמה והונאה. המשרד מלווה את לקוחותיו החל מחקירת המשטרה, דרך הליכי השימוע ובמידת הצורך, גם בכתבי אישום בבית המשפט.

בין היתר, המשרד מנוסה בסגירת תיקי משטרה ובסגירת תיקים פליליים, ניהול הליכי שימוע בטרם הגשת כתב אישום (לפי סעיף 60א), והטיית תיקים פליליים להליכים חלופיים להליך הפלילי, כגון 'הסדר מותנה'.

העונש על עבירות המרמה נע בין שנת מאסר ועד חמש שנות מאסר. לצד עונשי המאסר, יש לציין את עצם ההרשעה בפלילים, אשר עשויה לפגוע בעיסוקו של הנאשם, להכתים את שמו ולמנוע ממנו ניהול שגרת חיים תקינה. הניסיון קובע – פניה מהירה לעורך דין, עוד בשלב החקירה, היא המפתח להצלחה בתיק פלילי. ייצוג משפטי איכותי ומנוסה, מוקדם ככל האפשר, מסייע בגיבוש קו הגנה והתמודדות עם ההליך הפלילי בצורה מושכלת, חכמה ומיטבית.

 

זימון לחקירה במשטרה בעבירת שימוש במסך מזויף

עבירות הזיוף השונות מטופלות לרוב על ידי יחידות מיוחדות במשטרה, יחידות ההונאה, אשר פזורות ברחבי הארץ. חוקרי יחידות ההונאה במשטרה הם מקצוענים אמתיים. לא מומלץ להתמודד איתם לבד (!), בטח ללא השכלה משפטית פלילית. זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירות זיוף, הונאה או מרמה? עליך לפנות לעורך דין פלילי בהקדם האפשרי לצורך קבלת יעוץ לפני חקירה.

דע לך, כל מה שתגיד בחקירתך ישמש נגדך בבית המשפט. כמו כן, מה שלא תציין בחקירתך עשוי שלא להילקח בחשבון בשלב מאוחר יותר. טעויות שמבצע נחקר במהלך חקירתו קשה מאוד לתקן, והן תשפענה על המשך ההליך המשפטי. בין היתר, תהיה לכך השפעה מכרעת על ההחלטה האם להעמיד לדין את החשוד ולהגיש נגדו כתב אישום בעבירות מרמה.

זכור – חוקר המשטרה הוא בעל מקצוע מיומן! הוא לא חבר שלך, הצלחתו המקצועית תלויה בהפללתך! מטרתו היא להוציא ממך את האמת במקרה הטוב, ולהוביל להרשעתך המהירה במקרה הפחות טוב. בידי חוקרי המשטרה כלים מתוחכמים ותרגילי חקירה שעשויים להפליל אותך. עורך דין פלילי מנוסה מכיר היטב את כל תרגילי החקירה, הטריקים והשטיקים.

זומנת לסור לתחנת המשטרה? יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין. נצל אותה! עו"ד יסביר לך מה צפוי לך בחדר החקירות, מה עליך לברר בהגיעך לתחנת המשטרה, וכיצד עליך להתמודד עם החשדות. פנייתך לעורך דין חסויה לחלוטין.

 

כתב אישום שימוש במסמך מזויף

הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שימוש במסמך מזויף? מדובר בעבירה פלילית לפי סעיף 420 ולצידה עונשי מאסר ממושכים (בין שנת מאסר ל-5 שנות מאסר). כנאשם בהליך הפלילי יש לך זכויות, זכויותיך נועדו לסייע בידך למזער את הנזק ולהגדיל את הסיכוי לנצח בהליך הפלילי! מה עליך לעשות אם הוגשת נגדך כתב אישום?

 

עורך דין פלילי לעבירת שימוש במסמך מזויף

עורכי הדין עו”ד אלעד שאול וצוות עוה"ד במשרד, סנגורים פליליים בעלי ניסיון עשיר בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי. עורכי הדין התחילו את דרכם ברשויות התביעה של מדינת ישראל, ועל כן “מכירים את המערכת מבפנים”. בין היתר, ייצגו את מדינת ישראל כתובעים פליליים בעבירות הונאה, מרמה וזיוף. משרדנו מוכר בקרב גופי התביעה, וכן בבתי המשפט, כמייצג לקוחות נורמטביים, "בני טובים", אשר זו הסתבכותם הראשונה עם החוק.

כמו כן, המשרד מייצג לקוחות עילית, מנכ"לים, סמנכ"לים, פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים ואישי ציבור. כמייצגי קהל לקוחות עילית, חרטנו על דגלנו מתן שירות איכותי, על הצד הטוב ביותר, בנחישות, בדיסקרטיות וברגישות. אנו מאמינים במצוינות משפטית! בניית תוכנית פעולה מסודרת בכל תיק ותיק, תוך עדכון הלקוח באופן שוטף בנעשה, על מנת להצעיד את התיק לתוצאה הרצויה.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שימוש במסמך מזויף?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה