חילוט רכוש בעבירות סמים

תוכן עניינים:

  1. תפסו אותי סוחר בסמים ברכבי הפרטי – האם יחלטו לי אותו?
  2. הורשעתי והוכרזתי כ"סוחר סמים" – יחלטו לי ולבני משפחתי הקרובים את כל הרכוש?
  3. רכשתי מאדם רכב – מוכר הורשע ונקבע שביצע עבירה באמצעות הרכב – האם יחלטו את הרכב שלי?
  4. האם ניתן לערער על חילוט רכוש עקב הרשעה בסמים?
  5. בעלי הוכרז כ"סוחר סמים" וחולט רכוש – אני טוענת לזכויות ברכוש המחולט ומעוניינת לערער על כך – האם זה אפשרי?
  6. האם אצטרך לשלם אגרה על מנת לערער בהליך האזרחי?

המחוקק אסר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 על החזקת סמים, שימוש עצמי בסמים, תיווך בעסקת סמים וסחר בסמים – מה המשטרה עושה עם הסמים לאחר שנתפסו ומה עם רכוש וכספים החשודים כקשורים לסמים?

אם הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים מכל סוג או כלים שנועדו לשימוש בו [גריינדרים, משקל וכו'] רשאי בית משפט להורות על חילוט או השמדה שלהם גם אם החשוד כלל לא הורשע.

יחד עם זאת, רשאי בית משפט להורות על חילוט רכוש, כספים, רכבים, בתים ועוד – ככל שהתרשם שהם נרכשו באמצעות כספי סמים או שימשו לצורך ביצוע העבירה.

תפסו אותי סוחר בסמים ברכבי הפרטי – האם יחלטו לי אותו?

לאחר שתובע בפרקליטות בחן את הראיות בתיק ועל בסיסן החליט להגיש כתב אישום, עליו לפרט על גבי כתב האישום את הרכוש שחילוטו מבוקש – אם הרשיע בית המשפט נאשם בסחר ואכן הוכח שהנאשם הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים, על התובע לבקש מבית המשפט להכריז על הנאשם כ"סוחר סמים"; אם הוכרז נאשם כ"סוחר סמים" כל רכוש שהושג בעקבות עסקת הסמים יחולט לטובת אוצר המדינה.

המחוקק אף החמיר וקבע, כי עם ההכרזה על הנאשם כ"סוחר סמים" כל רכושו, רכוש של בן/בת הזוג, של הילדים שטרם מלאו להם 21 וכן כל רכוש של אדם אחר שהנאשם מימן רכישתו או העביר לאדם אחר ללא תמורה – יראה כרכוש של הנאשם שהושג בעבירה של עסקת סמים.

מעבר לכך, נציג המדינה יכול להגיש בקשה לחלט רכוש אם שימש לביצוע עבירה של סחר, ייצור הכנה והפקה של סמים מסוכנים או אפשר אותה, גם אם החשוד לא הואשם או שהנאשם לא הורשע בעבירה לפי פקודת הסמים וזאת בדרך של חילוט אזרחי.

כך, אם רכב שימש כאמצעי או אפשר ביצוע עבירה של עסקת סמים או שהושג במישרין או בעקיפין כתמורה לעבירה של עסקת סמים או שהוא תוצאה של עסקה כזו – ניתן לחלטו.

הורשעתי והוכרזתי כ"סוחר סמים" – יחלטו לי ולבני משפחתי הקרובים את כל הרכוש?

אכן המחוקק קבע כי מרגע ההכרזה ניתן לראות רכוש הנאשם בן/בת הזוג וילדיו עד גיל 21 כרכוש שהושג בעבירה, לכן ניתן לחלטו ואולם – זה הזמן לפנות לעו"ד פלילי מומחה בתחום, אשר יוכיח כי האמצעים להשגת הרכוש כשרים.

אפשרות נוספת היא להוכיח כי הרכוש הגיע לידי הנאשם או לבעליו [בן/בת הזוג, הילדים או אחר שהגיע אליו רכוש ללא תמורה] 8 שנים לפני הגשת כתב האישום.

אם בחשבון הבנק של הנאשם יש 10 מיליון ₪ אשר הגיעו ממקור חוקי וכשר לחלוטין, כל עוד לא יוכיח הנאשם שמדובר ב-10 מיליון ₪ שלא שייכים לו או לבן/בת הזוג או לילדים שטרם מלאו להם 21 או שהועברו לאדם ללא תמורה – ייחשב כרכוש של הנאשם שהושג בעבירה לכן ניתן לחלטו.

בטרם יצווה בית המשפט לחלט רכוש, תינתן לנאשם או לאדם שהרכוש נמצא בחזקתו הזדמנות לטעון בפניו לעניין חילוט הרכוש – יש לשכור שירותי עורך דין המתמצא בדיני חילוט ובמשפט פלילי על מנת להשיב את התפוסים ולהציל את הרכוש מחילוט

רכשתי מאדם רכב – לאחר תקופה המוכר הורשע ונקבע שביצע עבירה באמצעות הרכב – האם יחלטו את הרכב שלי?

לא בהכרח! המחוקק מאפשר למי שהרכוש נמצא בחזקתו/שליטתו אפשרות לטעון בפני בית המשפט ולהוכיח שהזכות ברכוש נרכשה בתמורה, בתום לב וללא אפשרות לדעת כי הרכוש שימש או הושג בעבירה.

בנוסף, ניתן לטעון בפני בית המשפט כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעה או ללא הסכמה – אם בית המשפט סבר כי הדיון בחילוט הרכוש עלול לעכב או לסבך את ההליך הפלילי הוא רשאי לצוות כי הליך החילוט ידון כהליך אזרחי – אולם יחולו הוראות ספציפיות מהפקודה.

כך שגם אם אתה הנפגע מהסיטואציה וכלל לא קשור להליך הפלילי והסחר בסמים – עלייך להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר את הפקודה על בוריה כך שידע לעמוד על זכותך להיות טוען לזכות ברכוש ולהוכיח שהג'יפ נרכש בתמורה – בתום לב – וכלל ללא ידיעתך ששימש לעסקת סחר בסמים או שהושג בעבירה!

האם ניתן לערער על חילוט רכוש עקב הרשעה בסמים?

בהחלט כן! אם החלטת החילוט ניתנה במסגרת גזר הדין, הרי שקיימת זכות לערער עליה במסגרת גזר הדין.

אם בית המשפט שדן בהליך הפלילי, הורה על העברת הדיון בסוגיית הערעור להליך אזרחי מטעמי ייעול ומתוך כוונה לא להכביד ולהקשות על ההליך הפלילי, הרי שניתן לערער במסגרת ערעור אזרחי – ללא תשלום אגרה.

כך נקבע לאחרונה בבית המשפט העליון בע"א 628/19 ענבל ביטון נ' מדינת ישראל:

"האם במקרה בו החלטת החילוט ניתנה במסגרת הליך אזרחי מטעמים פרקטיים גרידא, תחול חובת תשלום אגרה? … דומה שאף היבטיו הפליליים ותכליותיו העונשיות של הליך חילוט מכוח חוק הלבנת הון מנקודת מבטו של הנאשם מצדיקים את החלת הפטור שבתקנה 20(8). פטור זה נובע מכך שהליכים פליליים נוגעים לשלילת חירות או קניין, מפערי הכוחות המובנים בין המדינה לנאשם והרצון שלא לחסום את זכות הערעור של מורשע בפלילים בשל דרישות סף כלכליות."

על מנת לעמוד על זכויותייך, עלייך לדעת את המקור החוקי לכך – בחוק, בפסיקה ובספרות – לצורך כך, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל הכוונה, ייעוץ וייצוג ברמה הגבוהה ביותר!

בעלי הוכרז כ"סוחר סמים" וחולט רכוש – אני טוענת לזכויות ברכוש המחולט ומעוניינת לערער על כך – האם זה אפשרי?

כן! ניתן לערער על פסק הדין שניתן בעניין החילוט, כערעור אזרחי.

נאשם שהרכוש שלו חולט במסגרת מתן גזר הדין, רשאי לערער על ההחלטה לחלט רכושו במסגרת ערעור על גזר הדין, בעוד הטוען לזכות ברכוש [לדוגמה בת הזוג של הנאשם] רשאי לערער על ההחלטה לחלט במסגרת הליך אזרחי כלומר – להגיש ערעור אזרחי ולא פלילי.

כך שאם לדוגמה נאשם ואשתו מעוניינים שניהם לערער על ההחלטה לחלט רכוש יש לפצל את הערעור – הנאשם יגיש ערעור במסגרת ההליך הפלילי ואשתו תגיש את הערעור באמצעות ערעור אזרחי.

האם אצטרך לשלם אגרה על מנת לערער בהליך האזרחי?

התשובה חיובית היא – הטוען לזכות ברכוש מערער שלא במסגרת ההליך הפלילי, לכן בשונה מהנאשם, עליו לשלם אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 – הרי מדובר בערעור אזרחי לכל דבר ועניין.

עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', תובע פלילי בעברו מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), אחד מעורכי הדין המובילים בישראל ובעליו של משרד אלעד שאול ושות' המדורג כמשרד מוביל בתחום המשפט הפלילי ועבירות הצווארון הלבן לפי דירוג bdi הבינלאומי.

דרגו את המאמר
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חילוט רכוש בעבירות סמים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה