חילוט רכוש בעבירות סמים

תוכן עניינים:

  1. תפסו אותי סוחר בסמים ברכבי הפרטי – האם יחלטו לי אותו?
  2. הורשעתי והוכרזתי כ"סוחר סמים" – יחלטו לי ולבני משפחתי הקרובים את כל הרכוש?
  3. רכשתי מאדם רכב – מוכר הורשע ונקבע שביצע עבירה באמצעות הרכב – האם יחלטו את הרכב שלי?
  4. האם ניתן לערער על חילוט רכוש עקב הרשעה בסמים?
  5. בעלי הוכרז כ"סוחר סמים" וחולט רכוש – אני טוענת לזכויות ברכוש המחולט ומעוניינת לערער על כך – האם זה אפשרי?
  6. האם אצטרך לשלם אגרה על מנת לערער בהליך האזרחי?

 

המחוקק אסר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 על החזקת סמים, שימוש עצמי בסמים, תיווך בעסקת סמים וסחר בסמים – מה המשטרה עושה עם הסמים לאחר שנתפסו ומה עם רכוש וכספים החשודים כקשורים לסמים? אם הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים מכל סוג או כלים שנועדו לשימוש בו [גריינדרים, משקל וכו'] רשאי בית משפט להורות על חילוט או השמדה שלהם גם אם החשוד כלל לא הורשע.

יחד עם זאת, רשאי בית משפט להורות על חילוט רכוש, כספים, רכבים, בתים ועוד – ככל שהתרשם שהם נרכשו באמצעות כספי סמים או שימשו לצורך ביצוע העבירה.

 

תפסו אותי סוחר בסמים ברכבי הפרטי – האם יחלטו לי אותו?

לאחר שתובע בפרקליטות בחן את הראיות בתיק ועל בסיסן החליט להגיש כתב אישום, עליו לפרט על גבי כתב האישום את הרכוש שחילוטו מבוקש – אם הרשיע בית המשפט נאשם בסחר ואכן הוכח שהנאשם הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים, על התובע לבקש מבית המשפט להכריז על הנאשם כ"סוחר סמים"; אם הוכרז נאשם כ"סוחר סמים" כל רכוש שהושג בעקבות עסקת הסמים יחולט לטובת אוצר המדינה.

המחוקק אף החמיר וקבע, כי עם ההכרזה על הנאשם כ"סוחר סמים" כל רכושו, רכוש של בן/בת הזוג, של הילדים שטרם מלאו להם 21 וכן כל רכוש של אדם אחר שהנאשם מימן רכישתו או העביר לאדם אחר ללא תמורה – יראה כרכוש של הנאשם שהושג בעבירה של עסקת סמים.

מעבר לכך, נציג המדינה יכול להגיש בקשה לחלט רכוש אם שימש לביצוע עבירה של סחר, ייצור הכנה והפקה של סמים מסוכנים או אפשר אותה, גם אם החשוד לא הואשם או שהנאשם לא הורשע בעבירה לפי פקודת הסמים וזאת בדרך של חילוט אזרחי. כך, אם רכב שימש כאמצעי או אפשר ביצוע עבירה של עסקת סמים או שהושג במישרין או בעקיפין כתמורה לעבירה של עסקת סמים או שהוא תוצאה של עסקה כזו – ניתן לחלטו.

 

הורשעתי והוכרזתי כ"סוחר סמים" – יחלטו לי ולבני משפחתי הקרובים את כל הרכוש?

אכן המחוקק קבע כי מרגע ההכרזה ניתן לראות רכוש הנאשם בן/בת הזוג וילדיו עד גיל 21 כרכוש שהושג בעבירה, לכן ניתן לחלטו ואולם – זה הזמן לפנות לעו"ד פלילי מומחה בתחום, אשר יוכיח כי האמצעים להשגת הרכוש כשרים. אפשרות נוספת היא להוכיח כי הרכוש הגיע לידי הנאשם או לבעליו [בן/בת הזוג, הילדים או אחר שהגיע אליו רכוש ללא תמורה] 8 שנים לפני הגשת כתב האישום.

אם בחשבון הבנק של הנאשם יש 10 מיליון ₪ אשר הגיעו ממקור חוקי וכשר לחלוטין, כל עוד לא יוכיח הנאשם שמדובר ב-10 מיליון ₪ שלא שייכים לו או לבן/בת הזוג או לילדים שטרם מלאו להם 21 או שהועברו לאדם ללא תמורה – ייחשב כרכוש של הנאשם שהושג בעבירה לכן ניתן לחלטו.

בטרם יצווה בית המשפט לחלט רכוש, תינתן לנאשם או לאדם שהרכוש נמצא בחזקתו הזדמנות לטעון בפניו לעניין חילוט הרכוש – יש לשכור שירותי עורך דין המתמצא בדיני חילוט ובמשפט פלילי על מנת להשיב את התפוסים ולהציל את הרכוש מחילוט

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

רכשתי מאדם רכב – לאחר תקופה המוכר הורשע ונקבע שביצע עבירה באמצעות הרכב – האם יחלטו את הרכב שלי?

לא בהכרח! המחוקק מאפשר למי שהרכוש נמצא בחזקתו/שליטתו אפשרות לטעון בפני בית המשפט ולהוכיח שהזכות ברכוש נרכשה בתמורה, בתום לב וללא אפשרות לדעת כי הרכוש שימש או הושג בעבירה.

בנוסף, ניתן לטעון בפני בית המשפט כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעה או ללא הסכמה – אם בית המשפט סבר כי הדיון בחילוט הרכוש עלול לעכב או לסבך את ההליך הפלילי הוא רשאי לצוות כי הליך החילוט ידון כהליך אזרחי – אולם יחולו הוראות ספציפיות מהפקודה.

כך שגם אם אתה הנפגע מהסיטואציה וכלל לא קשור להליך הפלילי והסחר בסמים – עלייך להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר את הפקודה על בוריה כך שידע לעמוד על זכותך להיות טוען לזכות ברכוש ולהוכיח שהג'יפ נרכש בתמורה – בתום לב – וכלל ללא ידיעתך ששימש לעסקת סחר בסמים או שהושג בעבירה!

 

האם ניתן לערער על חילוט רכוש עקב הרשעה בסמים?

בהחלט כן! אם החלטת החילוט ניתנה במסגרת גזר הדין, הרי שקיימת זכות לערער עליה במסגרת גזר הדין. אם בית המשפט שדן בהליך הפלילי, הורה על העברת הדיון בסוגיית הערעור להליך אזרחי מטעמי ייעול ומתוך כוונה לא להכביד ולהקשות על ההליך הפלילי, הרי שניתן לערער במסגרת ערעור אזרחי – ללא תשלום אגרה. כך נקבע לאחרונה בבית המשפט העליון בע"א 628/19 ענבל ביטון נ' מדינת ישראל:

"האם במקרה בו החלטת החילוט ניתנה במסגרת הליך אזרחי מטעמים פרקטיים גרידא, תחול חובת תשלום אגרה? … דומה שאף היבטיו הפליליים ותכליותיו העונשיות של הליך חילוט מכוח חוק הלבנת הון מנקודת מבטו של הנאשם מצדיקים את החלת הפטור שבתקנה 20(8).

פטור זה נובע מכך שהליכים פליליים נוגעים לשלילת חירות או קניין, מפערי הכוחות המובנים בין המדינה לנאשם והרצון שלא לחסום את זכות הערעור של מורשע בפלילים בשל דרישות סף כלכליות."

על מנת לעמוד על זכויותייך, עלייך לדעת את המקור החוקי לכך – בחוק, בפסיקה ובספרות – לצורך כך, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל הכוונה, ייעוץ וייצוג ברמה הגבוהה ביותר!

 

בעלי הוכרז כ"סוחר סמים" וחולט רכוש – אני טוענת לזכויות ברכוש המחולט ומעוניינת לערער על כך – האם זה אפשרי?

כן! ניתן לערער על פסק הדין שניתן בעניין החילוט, כערעור אזרחי. נאשם שהרכוש שלו חולט במסגרת מתן גזר הדין, רשאי לערער על ההחלטה לחלט רכושו במסגרת ערעור על גזר הדין, בעוד הטוען לזכות ברכוש [לדוגמה בת הזוג של הנאשם] רשאי לערער על ההחלטה לחלט במסגרת הליך אזרחי כלומר – להגיש ערעור אזרחי ולא פלילי.

כך שאם לדוגמה נאשם ואשתו מעוניינים שניהם לערער על ההחלטה לחלט רכוש יש לפצל את הערעור – הנאשם יגיש ערעור במסגרת ההליך הפלילי ואשתו תגיש את הערעור באמצעות ערעור אזרחי.

 

האם אצטרך לשלם אגרה על מנת לערער בהליך האזרחי?

התשובה חיובית היא – הטוען לזכות ברכוש מערער שלא במסגרת ההליך הפלילי, לכן בשונה מהנאשם, עליו לשלם אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 – הרי מדובר בערעור אזרחי לכל דבר ועניין.

עו"ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', תובע פלילי בעברו מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), אחד מעורכי הדין המובילים בישראל ובעליו של משרד אלעד שאול ושות' המדורג כמשרד מוביל בתחום המשפט הפלילי ועבירות הצווארון הלבן לפי דירוג bdi הבינלאומי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חילוט רכוש בעבירות סמים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!