העלבת עובד ציבור

מהי עבירת "העלבת עובד ציבור"?

עבירת העלבת עובד ציבור מופיעה בחוק העונשין בתוך הפרק "פגיעה בסדרי שלטון ומשפט" בסעיף 288 לחוק, בו היא מוגדרת כך:

"המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט – 1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים".

מדובר בעבירה נפוצה מאוד בגינה הוגשו יותר מאלף כתבי אישום בכל שנה בעשור האחרון, יחד עם זאת, בשנים האחרונות נשמעו קולות הקוראים לבטל את העבירה או להפחית באכיפה שלה. בין היתר, חלק גדול מהתיקים הללו ניתנים לסגירה באמצעות הליך חלופי לכתב אישום המכונה הסדר מותנה, שמאפשר סגירת תיק פלילי בעבירות קלות יחסית מבלי להעמיד לדין.

 

הייחוד של העבירה

עבירה זו ייחודית לעובדי ציבור בלבד. למעשה, אין עבירת "העלבה" אחרת בחוק העונשין כלפי אנשים או מגזרים אחרים. מה מיוחד דווקא בעובדי הציבור שכלפיהם צריך לחוקק עבירה מיוחדת זו, והם אינם יכולים "להסתפק" בעבירת הלשון הרע, אשר מגנה על כבודם של האזרחים? ניתן לומר שעובד הציבור מתוקף תפקידו חשוף לביקורת רבה יותר ביחס לאחרים, הוא הרי בעל כוח להשפיע באופן ישיר על חייו של האזרח במסגרת מילוי תפקידו.

זו הסיבה שעובדי הציבור זקוקים להגנה נרחבת יותר על שמם הטוב בעוד אזרחים וקבוצות אחרות יכולות להסתפק בהליכים אזרחיים ובתביעות לשון הרע. בנוסף, ניתן לטעון שעובדי הציבור מתוקף תפקידם לא מייצגים את עצמם אלא את הציבור עצמו, את המדינה ומוסדותיה וערכים דמוקרטיים של שלטון החוק. כך למעשה, אדם שמעליב עובד ציבור, מעליב ופוגע בשלטון החוק, בסמלי המדינה ובמובן מסויים מעליב את המדינה עצמה.

 

מיהו "עובד הציבור"?

סעיף 34כד מפרט את בעלי התפקידים שנכללים תחת הגדרת עובדי ציבור ובניהם:

 1. כל עובדי המדינה.
 2. עובדי רשויות מקומיות.
 3. עובדים בגופים ציבוריים נוספים.
 4. מי שמבצעים את תפקידם מכוח חקיקה.

 

יחד עם זאת, חשוב לשים לב שעל פי לשון החוק, ניתן להחיל את העבירה רק כאשר ההעלבה נגרמה לעובדי הציבור "כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם", כך שההגנה על עובד הציבור היא לא מוחלטת. על מנת לאכוף את הדין הפלילי על החשוד יש להוכיח שההעלבה נעשתה במסגרת ביצוע תפקידו של עובד הציבור ובזיקה ישירה אליו.

עצם הגדרת מתלונן "עובד ציבור" או לא יכולה להשפיע באופן כבד על הסיכוי שהחשוד יעמוד לדין פלילי, לכן צריך לבדוק שהמתלונן אכן עובד ציבור על פי ההגדרה בחוק, יש לו את המסמכים והתעודות הנדרשות להוכיח שהוא עובד ציבור, שאם לא כן – אין עבירה פלילית ולא ניתן להגיש כתב אישום בגין העלבה של אדם סתם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מהו עלבון שיוגש בגינו כתב אישום?

עבירת העלבת עובד ציבור זכתה לביקורת רבה בציבור ובתקשורת בטענה שהיא פוגעת בחופש הביטוי, ובייחוד בחופש הביטוי כלי עובדי הציבור ורשויות המדינה שיכולים להשפיע על חיינו באופן משמעותי. בתי המשפט ערים לביקורת הזו ולכן נקבע שלא כל העלבה של עובד ציבור תגרור הליך פלילי.

נקבעו קריטריונים מסודרים שרק אם יוכחו כולם ניתן יהיה להרשיע את החשוד בפלילים. הקריטריונים מהווים את האיזון הראוי בין חופש הביטוי של אזרחי המדינה לבין הצורך לשמור על עובדי הציבור ועל כבודם.

 

עלבונות וקללות

לפי פסיקת בתי המשפט עלבונות כלליים וקללות רחוב סתמיות לא יהוו עבירה פלילית אם הן לא מכוונות לליבת העשיה של עובד הציבור. כך למשל, אזרח שסינן "בן זונה" כלפי פקח עירייה, לא בהכרח ימצא את עצמו מואשם בפלילים שכן ניתן להסביר את האמירה כקללת רחוב כללית שלא מכוונת ישירות לתפקידו של הפקח.

 

עלבון בליבת כבודו של עובד הציבור

לעומת קללות ועלבונות כלליים, עלבונות אישיים המכוונים ל"ליבת כבודו" של עובד הציבור יגררו חקירה תחת אזהרה במשטרה ואף העמדה לדין פלילי. לא מדובר באמירות סתמיות שנאמרו בלהט הרגע אלא עלבונות שנאמרו מתוך שיקול דעת, תכנון או חשיבה. הפסיקה קבעה שני מבחנים עיקריים לפיהם נבדוק אם העלבת עובד ציבור היא ברף פלילי:

 1. מבחן התוכן: יש להוכיח שההעלבה גרמה לפגיעה ממשית בכבודו של עובד הציבור בשל התוכן שלה, לא בשל נסיבות אחרות שסבבו אותה. כך למשל, לא מספיק שעובד הציבור עצמו חש פגוע או מושפל ובית המשפט יבדוק האם כל עובד ציבור באותן נסיבות היה נעלב בשל התוכן המדוייק של המילים שאמר החשוד.
 2. מבחן ההסתברות: אם נקבע שהתוכן פוגעני באופן מובהק, יש להוכיח שאותה העלבה גרמה לפגיעה ממשית ביכולת התפקוד של עובד הציבור באופן שיפגע ביכולתו של השירות הציבורי לתפקד.

 

מדובר במבחנים רציניים אותם אנחנו בוחנים בכל תיק שבו לקוח שלנו נחקר במשטרה או מוגש נגדו כתב אישום. לעיתים קרובות אנחנו מצליחים להוכיח שהמילים הספציפיות שאמר הלקוח לא חמורות מספיק כדי להכנס לרף הפלילי.

 

צורת העלבת עובד ציבור

האם העלבת עובד ציבור צריכה להיעשות במילים? לא בהכרח.

"העלבה" אינה חייבת להתבצע בדיבור בלבד, אלא היא יכולה להתבצע גם במעשים ותנועות המשדרים העלבה גם ללא אמירה כל שהיא. בנוסף, אין דרישה שעובד הציבור אכן ייעלב בפועל מאותם מעשים, תנועות או מילים על מנת שיהיה ניתן להרשיע את המעליב.

יחד עם זאת, על פי הנחיות היועמ"ש, כדי להרשיע בעבירת העלבת עובד הציבור יש להוכיח שההעלבה נאמרה או נעשתה בפניו של עובד הציבור, או לחלופין, נאמרה בנסיבות שסביר להניח כי ההעלבה "תגיע לאוזניו" של עובד הציבור, וכי המעליב היה מודע לאפשרות הזאת.

כאמור, כלפי עבירה זו הופנו ביקורות רבות שהגיעו עד הצעת חוק, שהוגשה בידי ח"כ זהבה גלאון, למחיקת העבירה מחוק העונשין. עיקר הביקורת נבעה מפגיעתה של העבירה בחופש הביטוי של הציבור להביע דעה על השירות הציבורי ועל עובדי הציבור.

בשנים האחרונות נעשה שימוש בעבירה הזו כדי לדכא קריאות ביקורת כלפי השלטון ומערכות אכיפת החוק ולפעמים נדמה שגורמים ברשויותה אכיפה ומשרדי הממשלה משתמשים בסעיף החוק כדי לבוא בחשבון עם פעילים חברתיים שונים שהביעו מחאה נגדם.

 

השינויים בפסיקה ובהנחיות התביעה בעקבות הביקורת הציבורית

בשל הביקורת הציבורית בית המשפט העליון קבע כי "יש לצמצם את הנורמה הפלילית של "העלבה עובד ציבור" למצבים חריגים וקיצוניים בלבד של העלבה" (רע"פ 2660/05 אונגרפלג נגד מדינת ישראל), בנוסף נקבע שאמירות בעלות ביקורת פוליטית תגבר כמעט תמיד על זכותו של איש הציבור להגנה על שלומו, בשל הצורך העז לאפשר ביקורת ציבורית במרחב הפוליטי.

עוד נקבע בפסיקה, שככל שתפקידו של עובד הציבור בכיר יותר כך הוא חשוף יותר לביקורת ציבורית ועליו ללמוד לספוג ולסבול את הביקורת הזו ולהבליג כלפי אנשים שמעליבים אותו.

בנוסף לצמצומים העבירה על ידי בית המשפט העליון, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות שעל רשויות התביעה לנהות באופן מרוסן ומכיל כלפי העלבת עובדי ציבור ולשקול היטב באילו מקרים להעמיד לדין ובאילו מקרים להימנע מהעמדה לדין. ההנחיה מפרטת שיקולים שונים ומבחנים לבדיקת כל מקרה ומקרה ולאורם התובע הפלילי יחליט אם להעמיד לדין או לגנוז את התיק. בין השיקולים ניתן למצוא את הנקודות הבאות:

 • חומרת האמירה
 • אמירה ספונטנית מול מתוכננת
 • מקרה חד פעמי או כזה שחוזר על עצמו
 • האם האמירה נאמרה חד צדדית או כתגובה למעשה או אמירה של עובד הציבור עצמו
 • מידת האמת שיש באמירה

 

לסיכום, עבירת העלבת עובד ציבור חשובה כדי להגן על כבודם של עובדי הציבור ומוסדות וערכי המדינה אותם הם מייצגים. יחד עם זאת, עבירה זו פוגעת בערכי חופש הביטוי ובאפשרות לבקר את מערכות השלטון, ולכן תחולתה של העבירה צומצמה על ידי הפסיקה ורשויות התביעה.

ישנם מבחנים נוספים בפסיקה ובהנחיות גופי התביעה אותה אנו מכירים היטב, אם נחקרת בחשד להעלבת עובד ציבור או שהוגש נגדך כתב אישום, אני מזמין אותך להשאיר פרטים או לפנות אלינו על מנת שנוכל לבחון את האפשרות להגן עליך במלוא העוצמה. עורכי הדין במשרד יוצאי רשויות התביעה של מדינת ישראל, פרקליטות, משטרה ורשויות מוניציפליות, אנו מכירים את המערכת ואת ההנחיות מבפנים.

5 מתוך 5 - (8 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא העלבת עובד ציבור?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!