הזנחת שמירה על כלי יריה

מה ההגדרה לכלי יריה?

המונח "כלי יריה" אינו מוגדר באופן מפורש בחוק העונשין. עם זאת, הכוונה בחוק היא לאמצעי הלחימה המוכר, שמשגר מתוכו קליעים בעת הפעלתו בעודו מכוון לעצם אחר. הכוונה בחוק לאמצעי לחימה ששימוש בו עלול לפגוע ואף להרוג את האדם כלפיו מפעילים את אותו אמצעי, בין אם בכוונה תחילה ובין אם בשוגג. משמע, הכוונה בחוק לכלי יריה כמו אקדחים ורובים, ולא לכלים גדולים יותר כמו תותחים או לכלים קטנים וחלשים כמו אקדחי צעצוע.

 

החובה לשמור על כלי יריה

כלי יריה בכוחו בסופו של יום להביא לפגיעה ממשית באדם ואף לגרום למוות. מדובר בסיכון גדול מאוד, ועל כן החוק מבקש להגדיר חובה לשמור על כלי היריה. ככלל, בשביל להחזיק כלי יריה וכן להשתמש בו, צריך לקבל רישיון מהמדינה. את הרישיון מעניק משרד הפנים, והמשרד מפרסם מדריך מפורט לו חייבים לציית במידה שמקבלים רישיון להחזקת נשק.

הרישיון הכרחי נוכח הסיכון הטמון בכלי היריה. כלי היריה הוא כלי נייד וקל לסחיבה. על כן, אם הוא לא נמצא תחת השמירה והפיקוח המתאימים, עשוי להיות מאוד קל לאדם אחר, שאינו בעל הרשיון, לקחת את כלי היריה ולעשות בו שימוש אסור. הסכנה מגוונת מאוד, החל מילדים שעלולים למצוא את כלי היריה של הוריהם שאינם נשמרים כראוי בבית, ואף להיהרג מהשימוש בהם, וכלה בפעילי טרור שילקחו את כלי היריה לבצע פעולות טרור אסורות.

החובה לשמור על כלי היריה קמה כלפי אנשים פרטיים שיש להם רישיון להחזיק בכלי יריה וגם כלפי עובדי ציבור שונים, שנשיאת הנשק והחזקתו התקינה הן חלק מתפקידם, כמו שוטרים ואנשי ביטחון שונים. אדם פרטי אשר מפר את חובתו לשמור על כלי היריה עשוי לעמוד להליך פלילי. אם מדובר בעובד ציבור, שאינו שמר על כלי הירייה במסגרת תפקידו, ייתכן שלא יועמד להליך פלילי והעניין יטופל בהליך משמעותי פנימי בגוף הרלוונטי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הזנחת שמירה על כלי יריה

סעיף 339 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 הנמצא תחת סימן ד': סיכון החיים והבריאות, קובע איסור על הזנחת השמירה של כלי יריה וחומרים מסוכנים. לפי הסעיף, מי שמזניח כלי יריה, מחזיק או משאיר כלי יריה, או כל חומר מסוכן אחר שיכול לגרום נזק לאדם ואף לסכן את חייו עלול לקבל עונש מאסר של עד שנה.

עבירת הזנחת שמירה על כלי יריה תקום כאשר האדם לא נקט באמצעי זהירות סבירים למנוע את אותה סכנה ואת גרימת הנזק בשימוש בכלי הירייה על ידי אחר. כלומר, אם אדם נועל באחריות את כלי היריה שלו בכספת מאובטחת, וזו נפרצת והנשק נגנב ושומש, אין מדובר בהזנחת שמירה על כלי יריה, שכן ננקטו האמצעים הסבירים למניעת הסיכון.

משמעות הביטוי "הזנחת כלי יריה" היא אדם המחזיק בכלי היריה כדין, כלומר מותר לו להחזיק את כלי היריה, אך הוא מתרשל בשמירה על כלי היריה. אדם המזניח כלי יריה הוא אדם אשר לא מילא את החובות הקמות לו עם האישור להחזיק בכלי היריה, משמע לא החזיק ושמר עליו לפי החוק.

בהזנחת הנשק הוא גורם סכנה לאדם אחר, שעלול למצוא את הנשק ולעשות בו שימוש בטעות, או לאדם שלישי, שהאדם שמצא עלול להשתמש בנשק כנגדו. ההזנחה מותנת ביצירת אותו סיכון. על מנת להרשיע אדם בהזנחת שמירה על כלי יריה יש להוכיח את קיומם של שני יסודות העבירה הפלילית המדוברת: היסוד העובדתי והיסוד הנפשי.

מבחינת היסוד העובדתי, יש להוכיח כי קיים ברשותו של אדם כלי יריה או חומר בעל יכולת לגרום נזק לאדם אחר, והתנהגותו היוותה הזנחה או הפקרה של כלי היריה. ההתנהגות הנדרשת היא מעין אי התנהגות. מדובר בהתנהגות פסיבית, כמו השארת כלי היריה על השולחן או בכל מקום אחר שיש לאנשים נוספים גישה אליו והם אינם מורשים להשתמש בכלי היריה.

מבחינת היסוד הנפשי, העבירה עשויה לקום גם אם יש מודעות של האדם להתנהגותו וגם אם אין. אם האדם מזניח את הנשק כשהוא מודע לכך העבירה חמורה יותר, ואם הוא מזניח בלי שהוא מודע לכך תהיה זו עבירת רשלנות. משמעות הדברים היא שלא צריך להוכיח בהכרח מודעות של האדם המזניח את כלי היריה למעשיו, ועל אחת כמה וכמה לא צריך להראות שהייתה לו כוונה להזניח את כלי היריה.

עצם ההתנהגות של האדם עשויה לגרום לו להיות מואשם בעבירה בפלילית, בין אם ידע מה הוא עושה ובין אם לא. עם זאת, אם כן מוכח יסוד נפשי של ידיעה, משמע האדם ידע מה הוא עושה, ההליך הפלילי שיינקט יהיה חמור יותר בהתאם.

חשוב לציין שהזנחת כלי יריה היא עבירה פלילית שאינה דורשת תוצאה כלשהי בשביל שיהיה ניתן להאשים בה אדם. דהיינו, אין בחוק דרישה שיגרם נזק ממשי כתוצאה מההזנחה, אלא מספיק שהתקיימה הזנחה כדי להקים את העבירה. שכן, אחת המטרות של המשפט הפלילי להגן על שלום וביטחון הציבור, ובעצם יצירת הסיכון הזנחת כלי היריה יש פגיעה במטרה זו.

 

מה העונש על הזנחת כלי יריה?

סעיף 339 קובע את העונש המקסימלי להזנחת כלי יריה, והוא מאסר של שנה. כאשר בית המשפט בא לגזור את דינו של נאשם בעבירה פלילית, הוא עושה זאת בשלושה שלבים. שלב ראשון הוא קביעת מתחם ענישה, שבתוך מתחם זה ייקבע העונש לאדם שהזניח את כלי היריה. שלב שני הוא בחינת הנסיבות שעשויות להשפיע לחומרא או לקולא על העונש שייקבע. שלב שלישי ואחרון הוא גזירת העונש הספציפי בהתאם לנסיבות המקרה.

לפי הנחיות פרקליט המדינה האחרונות שפורסמו בנושא, על בית המשפט להתחשב במידת הרשלנות בבואו לגזור את העונש של המזניח כלי יריה. ככל שהרשלנות שתוכח חמורה יותר, ובכך גם ככל שהסיכון שנוצר היה גדול יותר, בית המשפט יטה לגזור עונש חמור יותר. בנוסף, יש התייחסות לידיעה או לאי הידיעה של המזניח.

אם מדובר באדם ששכח בטעות את כלי היריה, ואין זה עניין בשגרה, בית המשפט ייטה לפסוק עונש קל יותר וייתכן שלא יהיה מדובר בעונש מאסר. מנגד, אם מדובר באדם שהזניח את כלי היריה ביודעין, משמע היה מודע למעשיו, בית המשפט ככל הנראה יבקש לגזור עונש חמור יותר.

עם זאת, גם אם האדם שכח בטעות, או בכל מקרה אחר של רשלנות, ייתכן שהעונש שיקבל יהיה חמור יותר, אם מתקיימת נסיבה מחמירה. בין הנסיבות המחמירות יכול שיהיה שהזנחת כלי היריה הביאה לפגיעה באדם, פיזית או נפשית, אם בעצם ההזנחה קמה לילדים גישה ממשית לכלי היריה, אם זה לא המקרה הראשון בו האדם מזניח את כלי היריה ועוד.

יש לציין שסעיף 339(ב) מסייג מהאיסור אדם המזניח כלי יריה הנתון לשיפוט צבאי, לפי חוק השיפוט הצבאי, במהלך אימונים צבאיים, או במחנה צבאי או במקום אחר בו מתרחשת פעילות צבאית. דהיינו, חייל המזניח את כלי היריה שלו במהלך אימון צבאי לא יועמד לדין פלילי, ועונשו ייקבע במסגרת השיפוטית הצבאית.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הזנחת שמירה על כלי יריה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!