רישוי כלי יריה

תחום רישוי כלי ירייה בישראל מוסדר בחוק כלי הירייה, תש"ט-1949. אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים מרכז ומפקח על התחום. פקיד הרישוי רשאי לאשר או לדחות בקשה למתן רישיון נשק, בקשה לחידוש הרישיון, ואף בסמכותו להורות על ביטול רישיון לנשק. הגורמים הממליצים לפקיד הרישוי הם משטרת ישראל, ועדת כשירות נפשית, משרד הבריאות, צה"ל ועוד.

רוצה להוציא רישיון לנשק? פקיד הרישוי סרב לחדש את רישיונך? עו"ד אלעד שאול מסביר את כל מה שצריך לדעת:

 

האגף לרישוי כלי ירי/רישוי נשק

אגף רישוי כלי ירייה הוא אחד מאגפי המשרד לביטחון הפנים. תפקיד האגף להסדיר, לנהל ולפקח על תחום רישוי הנשק לאזרחים, גופי בטחון וארגונים. האגף פועל מכוח חוק כלי ירייה, תש"ט-1949 ומכוח הנחיות והוראות השר לביטחון הפנים שמתעדכנות מעת לעת.

ישנן מספר לשכות רישוי ברחבי הארץ בשש מחוזות שונים:

  1.  תל אביב – לשכת ת"א נמצאת דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב.
  2.  ירושלים – רחוב יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים.
  3.  מחוז מרכז – שדרות הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה.
  4.  בארת שבע – רחוב התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע.
  5.  חיפה – רחוב פלי"ם 7, בית צים, חיפה.
  6.  מחוז צפון – רחוב הרב לוין 15, עפולה.

 

כמו כן מפעיל האגף לרישוי כלי ירי במשרד לביטחון מרכז שירות ומידע טלפוני שמספרו 077-2324444 או *8657. מרכז המידע זמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-17:00 וביום ו' בין השעות 8:00 ל-12:00. פרטים נוספים במאמר על אגף רישוי כלי יריה.

 

רישיון לאקדח

מדיניות המשרד לביטחון הפנים בנושא רישוי כלי הירייה במדינת ישראל מחמירה וקפדנית ביותר. על פי החוק שקבע המשרד לביטחון הפנים והנחיות השר לביטחון פנים, רישיון לשאת נשק יינתן אך ורק למי שזקוק לו כחלק אינטגרלי מעבודתו, או מעצם חשיפתו למצבי סיכון מכוח מקום מגוריו הקבוע או מקום עיסוקו.

קיים אינטרס ציבורי מובהק שלא להציף את הרחובות באקדחים בשל החשש מגניבת נשקים והגעתם לידיים הלא נכונות, וכן לעליה במקרי השימוש בנשק חם לפתרון סכסוכים שגרתיים. זו הסיבה שהמדיניות כיום מגבילה ונוקשה במתן רישיונות לשאת אקדח. כדי לקבל אקדח יש לעמוד בתנאי סף ובתבחינים (קריטריונים).

 

רישיון כלי ירייה לאדם פרטי

איך מוציאים רישיון לנשק פרטי? על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף נוקשים וכן בתבחינים קבועים אשר נקבעו על ידי השר לביטחון פנים. המבקש צריך לעמוד גם בתנאי סף וגם באחד התבחינים אחרת לא יקבל רישיון. בקשה למתן רישיון נשק תוגש על גבי טופס יעודי בצירוף הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, צילום ת"ז, מסמכים אודות שירות צבאי, ומסמכים אודות העמידה ברשימת התבחינים.

 

תנאי הסף לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

תנאי הסף פירוט
אזרחות תושב קבע בישראל לפחות שלוש שנים ברציפות (קיימים חריגים).
גיל 1. מעל 21 – אזרח ישראלי ששירת בצה"ל, שירות לאומי, שירות אזרחי.

2. מעל 27 – אזרח ישראלי שלא שירת.

3. מעל 45 – מי שהוא לא אזרח ישראלי אך תושב קבע.

4. ללא הגבלת גיל – מי שסיים בהצלחה שירות סדיר בצה"ל.

בריאות כשירות פיזית ונפשית לשאת נשק בכפוף להצהרת בריאות חתומה על ידי רופא
הכשרה עמידה בהליך ההכשרה הכולל הדרכה, מטווחים ועוד.
רישיון מקביל למבקש הרישיון לא יהיה רישיון נשק ארגוני או רישיון מיוחד אחר (קיימים חריגים).

 

על מבקש הרישיון חובה להיות אזרח ישראלי או תושב קבע לפחות שלוש שנים ברציפות, עליו להיות מעל גיל הקבוע בתנאי הסף, על בריאותו להיות מתאימה, עליו לעבור הכשרה ועוד. אי עמידה בתנאי הסף אינה מאפשרת החזקת נשק. חד וחלק.

 

רשימת התבחינים לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

שם התבחין הגדרת התבחין כלי הנשק
מגורים בישוב זכאי מי שמרכז חייו ביישוב שהוגדר "זכאי" לנשיאת כלי ירייה (לרשימת הישובים לחץ כאן). אקדח + 50 כדורים
עבודה בישוב זכאי מי שרוב עבודתו בישוב "זכאי" לנשיאת כלי ירייה (לרשימת הישובים לחץ כאן). אקדח + 50 כדורים
מורה דרך מורה דרך ברישיון משרד התיירות אקדח + 50 כדורים
חקלאי חקלאי בעל המלצת קב"ט המועצות האזוריות במשרד החקלאות אקדח + 50 כדורים
מוביל חומר נפץ בעל רישיון להובלת חומר נפץ שעוסק בכך בפועל במרבית עבודתו אקדח + 50 כדורים
שירות בכוחות הבטחון משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:
קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
בצה"ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.
אקדח + 50 כדורים
שירות במשטרה שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
אקדח + 50 כדורים
הכשרה ייחודית רשות שדות התעופה, שב"כ, מלמ"ב אקדח + 50 כדורים
קב"ט קצין בטחון פעיל בגוף מוכר ע"י המשטרה אקדח + 50 כדורים
המלצת משטרה במקרים חריגים ביותר על פי המלצת המשטרה
כבאי כבאי פעיל בעל ותק שנה אקדח + 50 כדורים
עובד מד"א או מתנדף בגוף הצלה עובד קבוע ופעיל בעל ותק שנה ומעלה
מתנדב בעל ותק שנה ומעלה באיחוד הצלה או זק"א
אקדח + 50 כדורים
מדריך ירי בעל רישיון תקף אקדח + 50 כדורים
ספורטאי ירי ספורטאי פעיל ברף פעילות שנקבע ע"י התאחדות הקליעה על פי המלצת התאחדות הקליעה
ציד בעל רישיון ציד מרשות הטבע והגנים על פי המלצת רשות הטבע והגנים
צרכים וטרינריים על פי המלצת משרד החקלאות
מזכרת החזקת כלי ירי שעבר השבתה כמזכרת כלי הירי ללא תחמושת

 

ככלל, מי שקיבל רישיון לנשק פרטי רשאי לשאת אקדח אחד בלבד, להוציא מקרים חריגים. על בעל רישיון האקדח לדאוג לחידוש הרישיון מעת לעת, תשלום האגרה וביצוע ההכשרה השוטפת בעת חידוש הרישיון לרבות קיום מטווחים והדרכה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

רישיון נשק ארגוני

אדם המבקש לעבוד כמאבטח חמוש צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון לשאת נשק ארגוני מטעם מקום העבודה. גם במקרה זה, על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף ועליו לעבור תנאי הכשרה. לאחר הגשת הבקשה לרישיון יש לעבור בדיקת כשירות נפשית במכון מורשה מטעם אגף רישוי כלי ירייה ולבסוף ביצוע מטווחים והדרכה במטווח מורשה.

 

תנאי הסף לרישיון נשק ארגוני הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

 תנאי הסף  פירוט
 תושבות אזרח מדינת ישראל
תושב קבע משך 3 שנים לפחות
 גיל 1. מעל 21 – למשוחררים מצה"ל, שירות לאומי או שירות אזרחי.

2. מעל 27 – למי שלא שרת כאמור לעיל.

 שפה ידיעת השפה העברית (קרוא וכתוב)

 

הכשרת מאבטחים המבקשים לשאת נשק ארגוני כרוכה בסיום קורס בהצלחה, בחינות עיוניות ובוחן מעשי.

ביטול רישיון נשק

פקיד רישוי כלי ירייה רשאי בכל עת להורות על ביטול רישיון הנשק הפרטי או הארגוני בשל המלצת משטרת ישראל לבטל את הרישיון. לרוב הסיבה היא חקירה במשטרה, פתיחת תיק פלילי או הרשעה בפלילים. לעיתים משטרת ישראל מתנגדת לחידוש רישיון אפילו בשל מידע מודיעיני שהתקבל אצלה, לפיו המחזיק באקדח ברישיון מסוכן לעצמו או לציבור.

גורם נוסף שממליץ לפקיד הרישוי הוא משרד הבריאות או פסיכולוג שבחן את בעל הרישיון במסגרת חידוש הרישיון הארגוני. על החלטת פקיד רישוי לבטל רישיון להחזקת כלי יריה ניתן לערור תוך 45 ימים לוועדת הערר בפני הממונה. הזכות לערור ניתנת על פי סעיף 12(ג1)1 לחוק כלי הירייה, תש"ט-1949 אשר קובע:

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי שהשר ימנה לעניין זה. ערר שהוגש בגין ביטול רישיון בהמלצת המשטרה יועבר לעיונו של קצין משטרה אשר מונה על ידי המפכ"ל לעניין זה. ערר בגין ביטול רישיון נשק מסיבה בריאותית יועבר לעיון מנהל משרד הבריאות או וועדת בדקה לעניין כשירות נפשית.

הגוף הממליץ יעיין בערר ויעביר את המלצתו לממונה אשר יחליט בערר תוך 45 ימים מיום שהגיע הערר לידיו.

 

הצלחות המשרד החזרת רישיון נשק

למשרדנו הצלחות רבות בהחזרת רישיון אקדח שבוטל על ידי פקיד רישוי כלי ירייה בהמלצת משטרת ישראל עקב חקירה במשטרה, לאור מידע מודיעיני או לאחר כשל בבדיקה לכשירות נפשית. חשוב לדעת! ערר שלא הוגש במועד מקטין את סיכוייך לקבל את הרישיון בחזרה. אם הערר נדחה על ידי הממונה ניתן יש להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי.

במסגרת העתירה מבקשים מבית המשפט להשיב את רישיון האקדח למרות החלטת אגף רישוי כלי ירייה. עתירה מנהלית היא הליך משפטי סבוך ומורכב ויש לנהל אותו באופן אחראי, רציני וללא שיהוי. עו"ד אלעד שאול ייצג באין ספור עררים ועתירות מנהליות וקצר הצלחות בתחום.

 

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה

עו"ד אלעד שאול מרכז את תחום רישוי כלי ירי במשרד אלעד שאול ושות'. עו"ד שאול יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל. במשרד מספר עורכי דין פליליים, כולם יוצאי רשויות התביעה, וחלקם יוצאי זרועות הבטחון ושירותי הבטחון המיוחדים, מומחים בתחום רישוי כלי ירייה ובנהלי משרד הבטחון. למשרד ניסיון רב בהחזרת רישיון נשק פרטי, עררים ועתירות מנהליות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רישוי כלי יריה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה