רישוי כלי יריה

תחום רישוי כלי ירייה בישראל מוסדר בחוק כלי הירייה, תש"ט-1949.

אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים מרכז ומפקח על התחום.

פקיד הרישוי רשאי לאשר או לדחות בקשה למתן רישיון נשק, בקשה לחידוש הרישיון, ואף בסמכותו להורות על ביטול רישיון לנשק.

הגורמים הממליצים לפקיד הרישוי הם משטרת ישראל, ועדת כשירות נפשית, משרד הבריאות, צה"ל ועוד.

רוצה להוציא רישיון לנשק? פקיד הרישוי סרב לחדש את רישיונך? עו"ד אלעד שאול מסביר את כל מה שצריך לדעת:

האגף לרישוי כלי ירי/רישוי נשק

אגף רישוי כלי ירייה הוא אחד מאגפי המשרד לביטחון הפנים.

תפקיד האגף להסדיר, לנהל ולפקח על תחום רישוי הנשק לאזרחים, גופי בטחון וארגונים.

האגף פועל מכוח חוק כלי ירייה, תש"ט-1949 ומכוח הנחיות והוראות השר לביטחון הפנים שמתעדכנות מעת לעת.

ישנן מספר לשכות רישוי ברחבי הארץ בשש מחוזות שונים:

  1.  תל אביב – לשכת ת"א נמצאת דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב.
  2.  ירושלים – רחוב יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים.
  3.  מחוז מרכז – שדרות הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה.
  4.  בארת שבע – רחוב התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע.
  5.  חיפה – רחוב פלי"ם 7, בית צים, חיפה.
  6.  מחוז צפון – רחוב הרב לוין 15, עפולה.

כמו כן מפעיל האגף לרישוי כלי ירי במשרד לביטחון מרכז שירות ומידע טלפוני שמספרו 077-2324444 או *8657.

מרכז המידע זמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-17:00 וביום ו' בין השעות 8:00 ל-12:00.

פרטים נוספים במאמר על אגף רישוי כלי יריה.

רישיון לאקדח

מדיניות המשרד לביטחון הפנים בנושא רישוי כלי הירייה במדינת ישראל מחמירה וקפדנית ביותר.

על פי החוק שקבע המשרד לביטחון הפנים והנחיות השר לביטחון פנים, רישיון לשאת נשק יינתן אך ורק למי שזקוק לו כחלק אינטגרלי מעבודתו, או מעצם חשיפתו למצבי סיכון מכוח מקום מגוריו הקבוע או מקום עיסוקו.

קיים אינטרס ציבורי מובהק שלא להציף את הרחובות באקדחים בשל החשש מגניבת נשקים והגעתם לידיים הלא נכונות, וכן לעליה במקרי השימוש בנשק חם לפתרון סכסוכים שגרתיים.

זו הסיבה שהמדיניות כיום מגבילה ונוקשה במתן רישיונות לשאת אקדח.

כדי לקבל אקדח יש לעמוד בתנאי סף ובתבחינים (קריטריונים).

רישיון כלי ירייה לאדם פרטי

איך מוציאים רישיון לנשק פרטי?

על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף נוקשים וכן בתבחינים קבועים אשר נקבעו על ידי השר לביטחון פנים.

המבקש צריך לעמוד גם בתנאי סף וגם באחד התבחינים אחרת לא יקבל רישיון.

בקשה למתן רישיון נשק תוגש על גבי טופס יעודי בצירוף הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, צילום ת"ז, מסמכים אודות שירות צבאי, ומסמכים אודות העמידה ברשימת התבחינים.

תנאי הסף לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

תנאי הסף פירוט
אזרחות תושב קבע בישראל לפחות שלוש שנים ברציפות (קיימים חריגים).
גיל 1. מעל 21 – אזרח ישראלי ששירת בצה"ל, שירות לאומי, שירות אזרחי.

2. מעל 27 – אזרח ישראלי שלא שירת.

3. מעל 45 – מי שהוא לא אזרח ישראלי אך תושב קבע.

4. ללא הגבלת גיל – מי שסיים בהצלחה שירות סדיר בצה"ל.

בריאות כשירות פיזית ונפשית לשאת נשק בכפוף להצהרת בריאות חתומה על ידי רופא
הכשרה עמידה בהליך ההכשרה הכולל הדרכה, מטווחים ועוד.
רישיון מקביל למבקש הרישיון לא יהיה רישיון נשק ארגוני או רישיון מיוחד אחר (קיימים חריגים).

על מבקש הרישיון חובה להיות אזרח ישראלי או תושב קבע לפחות שלוש שנים ברציפות, עליו להיות מעל גיל הקבוע בתנאי הסף, על בריאותו להיות מתאימה, עליו לעבור הכשרה ועוד.

אי עמידה בתנאי הסף אינה מאפשרת החזקת נשק. חד וחלק.

רשימת התבחינים לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

שם התבחין הגדרת התבחין כלי הנשק
מגורים בישוב זכאי מי שמרכז חייו ביישוב שהוגדר "זכאי" לנשיאת כלי ירייה (לרשימת הישובים לחץ כאן). אקדח + 50 כדורים
עבודה בישוב זכאי מי שרוב עבודתו בישוב "זכאי" לנשיאת כלי ירייה (לרשימת הישובים לחץ כאן). אקדח + 50 כדורים
מורה דרך מורה דרך ברישיון משרד התיירות אקדח + 50 כדורים
חקלאי חקלאי בעל המלצת קב"ט המועצות האזוריות במשרד החקלאות אקדח + 50 כדורים
מוביל חומר נפץ בעל רישיון להובלת חומר נפץ שעוסק בכך בפועל במרבית עבודתו אקדח + 50 כדורים
שירות בכוחות הבטחון משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:
קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
בצה"ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.
אקדח + 50 כדורים
שירות במשטרה שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
אקדח + 50 כדורים
הכשרה ייחודית רשות שדות התעופה, שב"כ, מלמ"ב אקדח + 50 כדורים
קב"ט קצין בטחון פעיל בגוף מוכר ע"י המשטרה אקדח + 50 כדורים
המלצת משטרה במקרים חריגים ביותר על פי המלצת המשטרה
כבאי כבאי פעיל בעל ותק שנה אקדח + 50 כדורים
עובד מד"א או מתנדף בגוף הצלה עובד קבוע ופעיל בעל ותק שנה ומעלה
מתנדב בעל ותק שנה ומעלה באיחוד הצלה או זק"א
אקדח + 50 כדורים
מדריך ירי בעל רישיון תקף אקדח + 50 כדורים
ספורטאי ירי ספורטאי פעיל ברף פעילות שנקבע ע"י התאחדות הקליעה על פי המלצת התאחדות הקליעה
ציד בעל רישיון ציד מרשות הטבע והגנים על פי המלצת רשות הטבע והגנים
צרכים וטרינריים על פי המלצת משרד החקלאות
מזכרת החזקת כלי ירי שעבר השבתה כמזכרת כלי הירי ללא תחמושת

ככלל, מי שקיבל רישיון לנשק פרטי רשאי לשאת אקדח אחד בלבד, להוציא מקרים חריגים.

על בעל רישיון האקדח לדאוג לחידוש הרישיון מעת לעת, תשלום האגרה וביצוע ההכשרה השוטפת בעת חידוש הרישיון לרבות קיום מטווחים והדרכה.

רישיון נשק ארגוני

אדם המבקש לעבוד כמאבטח חמוש צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון לשאת נשק ארגוני מטעם מקום העבודה.

גם במקרה זה, על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף ועליו לעבור תנאי הכשרה.

לאחר הגשת הבקשה לרישיון יש לעבור בדיקת כשירות נפשית במכון מורשה מטעם אגף רישוי כלי ירייה ולבסוף ביצוע מטווחים והדרכה במטווח מורשה.

תנאי הסף לרישיון נשק ארגוני הם (מעודכן ליום 18.1.2021):

 תנאי הסף  פירוט
 תושבות אזרח מדינת ישראל
תושב קבע משך 3 שנים לפחות
 גיל 1. מעל 21 – למשוחררים מצה"ל, שירות לאומי או שירות אזרחי.

2. מעל 27 – למי שלא שרת כאמור לעיל.

 שפה ידיעת השפה העברית (קרוא וכתוב)

הכשרת מאבטחים המבקשים לשאת נשק ארגוני כרוכה בסיום קורס בהצלחה, בחינות עיוניות ובוחן מעשי.

ביטול רישיון נשק

פקיד רישוי כלי ירייה רשאי בכל עת להורות על ביטול רישיון הנשק הפרטי או הארגוני בשל המלצת משטרת ישראל לבטל את הרישיון.

לרוב הסיבה היא חקירה במשטרה, פתיחת תיק פלילי או הרשעה בפלילים.

לעיתים משטרת ישראל מתנגדת לחידוש רישיון אפילו בשל מידע מודיעיני שהתקבל אצלה, לפיו המחזיק באקדח ברישיון מסוכן לעצמו או לציבור.

גורם נוסף שממליץ לפקיד הרישוי הוא משרד הבריאות או פסיכולוג שבחן את בעל הרישיון במסגרת חידוש הרישיון הארגוני.

על החלטת פקיד רישוי לבטל רישיון להחזקת כלי יריה ניתן לערור תוך 45 ימים לוועדת הערר בפני הממונה.

הזכות לערור ניתנת על פי סעיף 12(ג1)1 לחוק כלי הירייה, תש"ט-1949 אשר קובע:

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי שהשר ימנה לעניין זה.

ערר שהוגש בגין ביטול רישיון בהמלצת המשטרה יועבר לעיונו של קצין משטרה אשר מונה על ידי המפכ"ל לעניין זה.

ערר בגין ביטול רישיון נשק מסיבה בריאותית יועבר לעיון מנהל משרד הבריאות או וועדת בדקה לעניין כשירות נפשית.

הגוף הממליץ יעיין בערר ויעביר את המלצתו לממונה אשר יחליט בערר תוך 45 ימים מיום שהגיע הערר לידיו.

הצלחות המשרד החזרת רישיון נשק

למשרדנו הצלחות רבות בהחזרת רישיון אקדח שבוטל על ידי פקיד רישוי כלי ירייה בהמלצת משטרת ישראל עקב חקירה במשטרה, לאור מידע מודיעיני או לאחר כשל בבדיקה לכשירות נפשית.

חשוב לדעת!

ערר שלא הוגש במועד מקטין את סיכוייך לקבל את הרישיון בחזרה.

אם הערר נדחה על ידי הממונה ניתן יש להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי.

במסגרת העתירה מבקשים מבית המשפט להשיב את רישיון האקדח למרות החלטת אגף רישוי כלי ירייה.

עתירה מנהלית היא הליך משפטי סבוך ומורכב ויש לנהל אותו באופן אחראי, רציני וללא שיהוי.

עו"ד אלעד שאול ייצג באין ספור עררים ועתירות מנהליות וקצר הצלחות בתחום.

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה

עו"ד אלעד שאול מרכז את תחום רישוי כלי ירי במשרד אלעד שאול ושות'.

עו"ד שאול יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל.

במשרד מספר עורכי דין פליליים, כולם יוצאי רשויות התביעה, וחלקם יוצאי זרועות הבטחון ושירותי הבטחון המיוחדים, מומחים בתחום רישוי כלי ירייה ובנהלי משרד הבטחון.

למשרד ניסיון רב בהחזרת רישיון נשק פרטי, עררים ועתירות מנהליות.

דרגו את המאמר
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רישוי כלי יריה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
רישוי כלי יריה

תחום רישוי כלי ירייה בישראל מוסדר בחוק כלי הירייה, תש"ט-1949. אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים מרכז ומפקח על התחום. פקיד הרישוי רשאי לאשר או לדחות בקשה למתן רישיון

קרא עוד
הוצאת רישיון נשק

תהליך הוצאת רישיון נשק יאפשר למבקש הרישיון בסיום ההליך לקבל אקדח אישי לנשיאה ולהגנה עצמית. במסגרת תהליך הוצאת רישיון לנשק נדרש המבקש להוכיח עמידה בקריטריונים אותם דורש המשרד לביטחון פנים,

קרא עוד
רישיון נשק פרטי

רישיון נשק פרטי ניתן לאזרח או תושב ישראלי שעומד בתנאי סף ובקריטריונים (תבחינים). איך מוציאים רישיון נשק פרטי? מהם הקריטריונים? והאם אפשר לקבל רישיון נשק עם רישום פלילי? עו"ד אלעד

קרא עוד
אגף רישוי כלי יריה

אגף רישוי כלי יריה אחראי על רישוי כלי הירייה במדינת ישראל. האגף מצוי תחת המשרד לביטחון פנים המכונה גם משרד בט"פ. כל המידע על אגף רישוי כלי יריה במאמר עדכני

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה