תחומי התמחות

  • home
  • רישוי כלי יריה

רישוי כלי יריה

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה (אקדח)

תחום רישוי כלי יריה בישראל מוסדר בחוק כלי היריה, תש”ט-1949, מפוקח ומנוהל על ידי האגף לרישוי כלי יריה במשרד לבטחון פנים.

פקיד הרישוי רשאי לאשר או לדחות בקשה למתן רישיון נשק, בקשה לחידוש הרישיון, ואף בסמכותו להורות על ביטול רישיון לנשק על פי המלצת המשטרה, ועדת כשירות נפשית וגורמים נוספים.

רוצה להוציא רישיון לנשק? פקיד הרישוי סרב לחדש את רישיונך? עו”ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד עורכי הדין פליליים שאול – רן ושות’ (טלפון 03-7773333) מסביר את כל מה שצריך לדעת על רישוי כלי יריה.

רישוי כלי יריה

האגף לרישוי כלי יריה

האגף לרישוי כלי יריה הוא אחד מאגפי המשרד לביטחון הפנים, ותפקידו להסדיר, לנהל ולפקח על תחום רישוי הנשק לאזרחים, גופי בטחון וארגונים. האגף פועל מכוח חוק כלי יריה, תש”ט-1949, וכן מכוח הנחיות והוראות השר לביטחון הפנים אשר מתעדכנות מעת לעת.

האגף מפעיל מספר לשכות רישוי ברחבי הארץ בשש מחוזות שונים:

  1.  לשכת מחוז תל-אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב.
  2.  לשכת מחוז ירושלים, רחוב יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים.
  3.  לשכת מחוז מרכז, שדרות הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה.
  4.   לשכת מחוז דרום, רחוב התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע.
  5.  לשכת מחוז חיפה, רחוב פלי”ם 7, בית צים, חיפה.
  6.  לשכת מחוז צפון, רחוב הרב לוין 15, עפולה.

כמו כן מפעיל האגף לרישוי כלי יריה מרכז שירות ומידע טלפוני שמספרו 077-2324444 או *8657. המרכז זמין בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 ל-17:00 וביום ו’ בין השעות 8:00 ל-12:00.

רישיון לאקדח

מדיניות רישוי כלי היריה במדינת ישראל מחמירה וקפדנית ביותר. על פי החוק והנחיות השר לביטחון פנים, רישיון לשאת נשק יינתן אך ורק למי שזקוק לו כחלק אינטגרלי מעבודתו, או מעצם חשיפתו למצבי סיכון מכוח מקום מגוריו הקבוע או מקום עיסוקו. 

קיים אינטרס ציבורי מובהק שלא להציף את הרחובות באקדחים מפאת החשש מגניבת נשקים והגעתם לידיים הלא נכונות, וכן לעליה במקרי השימוש בנשק חם לפתרון סכסוכים שגרתיים. לפיכך, קיימת מדיניות מוגבלת ונוקשה במתן רישיונות לשאת אקדח המוסדר בתנאי סף ותבחינים.

רישיון כלי ירייה לאדם פרטי

איך מוציאים רישיון לנשק פרטי? על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף נוקשים וכן בתבחינים קבועים אשר נקבעו על ידי השר לביטחון פנים. על מבקש הרישיון לעמוד גם בתנאי הסף, וגם באחד מהתבחינים – שאם לא כן, בקשתו לקבלת רישיון לאקדח תידחה.

בקשה למתן רישיון נשק תוגש על גבי טופס יעודי בצירוף הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, צילום ת”ז, מסמכים אודות שירות צבאי, ומסמכים אודות העמידה ברשימת התבחינים.

תנאי הסף לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 1.3.2017):

תנאי הסףפירוט
אזרחותתושב קבע בישראל לפחות שלוש שנים ברציפות (קיימים חריגים).
גיל

1. מעל 21 – אזרח ישראלי ששירת בצה”ל, שירות לאומי, שירות אזרחי.

2. מעל 27 – אזרח ישראלי שלא שירת.

3. מעל 45 – מי שהוא לא אזרח ישראלי אך תושב קבע.

4. ללא הגבלת גיל – מי שסיים בהצלחה שירות סדיר בצה”ל.

בריאותכשירות פיזית ונפשית לשאת נשק בכפוף להצהרת בריאות חתומה על ידי רופא
הכשרהעמידה בהליך ההכשרה הכולל הדרכה, מטווחים ועוד.
רישיון מקביללמבקש הרישיון לא יהיה רישיון נשק ארגוני או רישיון מיוחד אחר (קיימים חריגים).

הנה כי כן, על מבקש הרישיון חובה להיות אזרח ישראלי או תושב קבע לפחות שלוש שנים ברציפות, עליו להיות מעל גיל הקבוע בתנאי הסף, על בריאותו להיות מתאימה, עליו לעבור הכשרה ועוד. אי עמידה בתנאי הסף אינה מאפשרת החזקת נשק. חד וחלק.

רשימת התבחינים לרישיון נשק פרטי הם (מעודכן ליום 1.3.2017):

שם התבחיןהגדרת התבחיןכלי הנשק
מגורים בישוב זכאימי שמרכז חייו ביישוב שהוגדר “זכאי” לנשיאת כלי יריה (לרשימת הישובים לחץ כאן).אקדח + 50 כדורים
עבודה בישוב זכאימי שרוב עבודתו בישוב “זכאי” לנשיאת כלי יריה (לרשימת הישובים לחץ כאן).אקדח + 50 כדורים
מורה דרךמורה דרך ברישיון משרד התיירותאקדח + 50 כדורים
חקלאיחקלאי בעל המלצת קב”ט המועצות האזוריות במשרד החקלאותאקדח + 50 כדורים
מוביל חומר נפץבעל רישיון להובלת חומר נפץ שעוסק בכך בפועל במרבית עבודתואקדח + 50 כדורים
שירות בכוחות הבטחון

משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:
קצינים בצה”ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה”ל מדרגת רס”ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
בצה”ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.

אקדח + 50 כדורים
שירות במשטרה

שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.

אקדח + 50 כדורים
הכשרה ייחודיתרשות שדות התעופה, שב”כ, בוגר קורס מאבטחים מתקדם א בעל ותק שנתייםאקדח + 50 כדורים
קב”טקצין בטחון פעיל בגוף מוכר ע”י המשטרהאקדח + 50 כדורים
המלצת משטרהבמקרים חריגים ביותרעל פי המלצת המשטרה
כבאיכבאי פעיל בעל ותק שנהאקדח + 50 כדורים
עובד מד”א או מתנדף בגוף הצלהעובד קבוע ופעיל בעל ותק שנה ומעלה
מתנדב בעל ותק שנה ומעלה באיחוד הצלה או זק”א
אקדח + 50 כדורים
מדריך יריבעל רישיון תקףאקדח + 50 כדורים
ספורטאי יריספורטאי פעיל ברף פעילות שנקבע ע”י התאחדות הקליעהעל פי המלצת התאחדות הקליעה
צידבעל רישיון ציד מרשות הטבע והגניםעל פי המלצת רשות הטבע והגנים
צרכים וטרינרייםעל פי המלצת משרד החקלאות
מזכרתהחזקת כלי ירי שעבר השבתה כמזכרתכלי הירי ללא תחמושת

ככלל, מי שקיבל רישיון לנשק פרטי רשאי לשאת אקדח אחד בלבד, להוציא מקרים חריגים. על בעל רישיון האקדח לדאוג לחידוש הרישיון מעת לעת, תשלום האגרה וביצוע ההכשרה השוטפת בעת חידוש הרישיון לרבות קיום מטווחים והדרכה.

רישיון נשק ארגוני

אדם המבקש לעבוד כמאבטח חמוש צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון לשאת נשק ארגוני מטעם מקום העבודה. גם במקרה זה, על מבקש הרישיון לעמוד בתנאי סף ועליו לעבור תנאי הכשרה.

לאחר הגשת הבקשה לרישיון יש לעבור בדיקת כשירות נפשית במכון מורשה מטעם אגף רישוי כלי ירייה ולבסוף ביצוע מטווחים והדרכה במטווח מורשה.

תנאי הסף לרישיון נשק ארגוני הם (מעודכן ליום 1.3.2017):

 תנאי הסף פירוט
 תושבותאזרח מדינת ישראל
תושב קבע משך 3 שנים לפחות
 גיל1. מעל 21 – למשוחררים מצה”ל, שירות לאומי או שירות אזרחי.

2. מעל 27 – למי שלא שרת כאמור לעיל.

 שפהידיעת השפה העברית (קרוא וכתוב)

הכשרת מאבטחים המבקשים לשאת נשק ארגוני כרוכה בסיום קורס בהצלחה, בחינות עיוניות ובוחן מעשי.

ביטול רישיון נשק

פקיד רישוי כלי יריה רשאי בכל עת להורות על ביטול רישיון הנשק הפרטי או הארגוני בשל המלצת משטרת ישראל לבטל את הרישיון, לאור חקירה במשטרה, פתיחת תיק פלילי או הרשעה בפלילים.

לעיתים משטרת ישראל מתנגדת לחידוש רישיון אפילו בשל מידע מודיעיני שהתקבל אצלה, לפיו המחזיק באקדח ברישיון מסוכן לעצמו או לציבור. כמוכן, פקיד הרישוי רשאי בכל עת לבטל את הרישיון בשל המלצת משרד הבריאות או פסיכולוג אשר בחן את בעל הרישיון במסגרת חידוש רישיון ארגוני.

על החלטת פקיד רישוי לבטל רישיון להחזקת כלי יריה ניתן לערור תוך 45 ימים לוועדת הערר בפני הממונה. הזכות לערור ניתנת על פי סעיף 12(ג1)1 לחוק כלי היריה, תש”ט-1949 אשר קובע:

“הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי שהשר ימנה לעניין זה”.

ערר שהוגש בגין ביטול רישיון בהמלצת המשטרה יועבר לעיונו של קצין משטרה אשר מונה על ידי המפכ”ל לעניין זה.

ערר בגין ביטול מסיבות בריאותיו יועבר לעיון מנהל משרד הבריאות או וועדת בדקה לעניין כשירות נפשית – הכל על פי הצורך. הגוף הממליץ יעיין בערר ויעביר את המלצתו לממונה אשר יחליט בערר תוך 45 ימים מיום שהגיע הערר לידיו.

הצלחות המשרד החזרת רישיון נשק

למשרדנו הצלחות רבות בהחזרת רישיון אקדח שבוטל על ידי פקיד רישוי כלי יריה בהמלצת משטרת ישראל עקב חקירה במשטרה, לאור מידע מודיעיני או לאחר כשל בבדיקה לכשירות נפשית.

חשוב לדעת! ערר שלא הוגש במועד מקטין את סיכוייך לקבל את הרישיון בחזרה. כך למשל, אם הערר לא הוגש במועד, או אם הערר נדחה על ידי הממונה על פקיד הרישוי – יש להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבקשה כי יורה לממונה באגף לרישוי כלי יריה להשיב את רישיון הנשק למבקש. מדובר בהליך משפטי סבוך ומורכב אשר יש לנהלו בצורה אחראית ורצינית, ללא שיהוי ובהזדמנות הראשונה.

אנו מתמחים ברישוי כלי יריה בכל הערכאות, החל מערכאת הערר במשרד לביטחון הפנים, דרך הועדות הרפואיות לבחינת הכשירות הנפשית, וכלה בבית המשפט המחוזי במסגרת עתירה מנהלית.

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה

משרדנו מנוהל על ידי עו”ד אלעד שאול ועו”ד אלעד רן, שניהם יוצאי הפרקליטות ורשויות התביעה של מדינת ישראל. במשרד מספר עורכי דין פליליים, כולם יוצאי רשויות התביעה, וחלקם יוצאי זרועות הבטחון ושירותי הבטחון המיוחדים, מומחים ברישוי כלי יריה ובנהלי משרד הבטחון.

למשרד ניסיון רב בהחזרת רישיון נשק שבוטל, הגשת ערר לממונה באגף לרישוי כלי יריה על החלטה לבטל רישיון אקדח, והצלחה בעתירה מנהלית נגד פקיד רישוי כלי יריה ומשטרת ישראל בבית המשפט המחוזי.

חייג עכשיו