שידול או סיוע להתאבדות 

שידול או סיוע להתאבדות היא מהעבירות החמורות ביותר האסורות לפי חוק העונשין. האיסור מופיע בסעיף 302 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. הסעיף נמצא תחת פרק י', העוסק בפגיעות בגוף, ובפרט תחת סימן א', העוסק בגרימת מוות. מיקומו זה של הסעיף מעיד על חומרתו, כאשר הסעיפים הקודמים עוסקים ברצח, המתה בקלות דעת ורצח בנסיבות מחמירות.

סעיף 302 אוסר על אדם לשדל או לסייע לאדם אחר להתאבד. בנוסף, הוא אוסר על מתן עצה לאדם להתאבד. המונח "משדל" מופיע בסעיף 30 לחוק העונשין, בהקשרים של שידול אדם אחר לביצוע עבירה פלילית. אמנם התאבדות היא אינה עבירה פלילית, מבחינת האדם המתאבד עצמו, אך ניתן להסיק מסעיף זה מה הכוונה לשידול.

בסעיף 30, אדם המשדל מוגדר כאדם שהביא אדם אחר לביצוע עבירה, באמצעות מספר דרכים חלופיות. יכול להיות שההבאה לידי ביצוע עבירה נעשתה על ידי עידוד, שכנוע, הפצרה, דרישה כלפי האדם האחר לבצע אותה, וכן כל דרך הכוללת הפעלת לחץ המובילה לביצוע העבירה. כלומר, מדובר בהגדרה רחבה למדי.

מטרת הסעיף הראשית היא למנוע את מותם של המבקשים לשים קץ לחייהם, משמע לשמור על חיי אדם. כל כן, הערך הציבורי המוגן בסעיף 302 הוא ערך החיים, והזכות לשלמות הגוף וביטחון. קדושת החיים הרלוונטית לעבירה זו היא זו הקיימת ביחסים בין אדם לרעהו, בניגוד להתאבדות עצמית שהיא בין האדם לבין עצמו, ועל כן חומרת העבירה.

 

יסודות העבירה – מתי אדם יואשם בשידול או בסיוע להתאבדות?

על מנת שאדם יואשם בשידול או בסיוע להתאבדות יש להראות כי מתקיימים יסודות העבירה הפלילית. העבירה הפלילית, ככלל, מורכבת מיסוד עובדתי ומיסוד נפשי. על מנת להאשים, ועל אחת כמה וכמה להרשיע בביצוע העבירה, יש להראות כי היסודות מתקיימים מעל לכל ספק סביר.

רף ההוכחה במשפט הפלילי הוא רף גבוה מאוד, והרף הגבוה ביותר במשפט הישראלי ככלל. רף של מעל לכל ספק סביר הוא למעשה דרישה של 95%, פחות או יותר, אחוזי ודאות באשמה של האדם. גם אם בית המשפט סבור שהאדם ביצע את העבירה, אך מתעורר ספק סביר שכזה, לא יהיה ניתן להרשיע את האדם בפלילים.

מבחינת העבירה הספציפית של שידול או סיוע להתאבדות, אזי היסוד העובדתי דורש הוכחת התנהגות ונסיבות. ההתנהגות הנדרשת היא הבאת אדם אחר לידי התאבדות, באמצעות הסיוע או השידול. משמע, יש להראות כי הוא הפעיל לחץ בצורה מסוימת על האדם האחר להתאבד, בין אם בשכנוע, בהפצרה, בעידוד וכדומה.

הנסיבה הנדרשת היא שיש אדם אחר, ואותו משדלים להתאבד. יש לציין כי האדם לא הצליח להתאבד, או לא ניסה להתאבד לבסוף, העבירה הרלוונטית תהיה עבירה של ניסיון לשידול, אך העונש ייתכן ויהיה זהה, בהתאם לבחינת בית המשפט.

מבחינת היסוד הנפשי, אזי אין דרישה מיוחדת בסעיף, כך שנדרשת רק מודעות לרכיבי העבירה. באי קביעת יסוד נפשי ספציפי בלשון הסעיף עולה בעייתיות המאפיינת את העבירה הנ"ל. אין דרישה לביצוע ההתנהגות במזיד, או תוך כוונה שלילית מסוימת, כך שגם פעולה מתוך "כוונות טהורות" תעלה לכדי עבירה.

לדוגמה, אדם אשר מבקש לסייע לקרוב משפחתו הנמצא על ערש דווי לסיים את חייו. נניח והקרוב חולה סופני, והוא מבקש מבן משפחתו לתת לו כדורים מסוימים, או לנתק אותו ממכונה שמחזיקה אותו בחיים. לפי לשון החוק, אם האדם ימלא את רצונו של קרוב משפחתו, הוא עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית מהחמורות ביותר.

זאת, בניגוד למצבים בהם אדם יסייע או ישדל אדם אחר במזיד להתאבד, בין אם יש לו אינטרס מסוים ובין אם סתם כי זה רצונו. לדוגמה, אדם שיסייע לאחר להתאבד, במטרה להשתלט על הרכוש והכספים שלו לאחר מותו. תיאורטית, לפי הסעיף, דין אדם זה ודין אדם המבקש לבצע המתת חסד דינם זהה.

 

העונש על שידול או סיוע להתאבדות

באופן כללי, העונש הקבוע בסעיף 302 הוא עונש מאסר של עד 20 שנה. עם זאת, אין זה אומר שהמשדל או המסייע יקבל בהכרח 20 שנות מאסר, אלא בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו בעת פסיקת הדין וגזירת הדין, משמע גזירת העונש הספציפי לאדם המורשע בשידול או בסיוע להתאבדות.

גזירת העונש במשפט הפלילי נעשית במספר שלבים, במטרה לדייק את העונש ולגזור את העונש המותאם ביותר בהתאם לאופי העבירה עצמה ולאדם המורשע בה. ראשית, בית המשפט קובע מתחם ענישה, בהתאם לסעיף 40 ג לחוק העונשין. מתחם הענישה הוא למעשה טווח של ענישה פוטנציאלית, כאשר בתוך הטווח הזה בית המשפט ייקבע את העונש הספציפי.

כאשר בית המשפט קובע את מתחם הענישה ההולם לעובר העבירה, הוא לוקח בחשבון מספר גורמים. ביניהם, יש התחשבות במדיניות הענישה במדינה בדרך כלל בעבירה זו, וכן הערך החברתי שנפגע כאשר בוצע העבירה. לכן, כמו בדוגמה הקודמת, ייתכן שבית המשפט ייקבע שהערך החיים המוגן שנפגע על ידי הממית בחסד נפגע פחות מאשר במקרה של המעודד להתאבדות במזיד.

לאחר מכן, בית המשפט יבחן נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה עצמה, שעשויות להשפיע לחומרא או לקולא או העונש שייגזר. הנסיבות מפורטות בסעיף 41 יא לחוק. בין הנסיבות ישנם הפגיעה שהעונש יגרום למשפחה של הנאשם, הפגיעה של העונש בנאשם עצמו, כמה זמן עבר מעת ביצוע העבירה, האם יש עבר פלילי או לא לנאשם ועוד.

לבסוף, בית המשפט יגזור את העונש הספציפי על האדם, לאחר ביצוע הבחינה המפורטת. במסגרת ההליך הפלילי העונש היחיד הוא עונש מאסר. זאת, היות שמטרת ההליך הוא לשמור על האינטרס הציבורי, ולאו דווקא היחסים בין שני האנשים הספציפיים.

על כן, בית המשפט בהליך זה לא יגזור פיצויים למשפחת המתאבד, או למתאבד עצמו, בשל עבירת הסיוע או השידול להתאבדות. ייתכן שיהיה ניתן לתבוע פיצויים כספיים במסגרת הליך אזרחי, אך לא במסגרת ההליך הפלילי. מלבד זאת, יש לציין כי לאחר שנגזר על האדם עונשו, הוא זכאי לערער על כך לערכאה גבוהה יותר, כלומר לבית המשפט הגבוה בדרגה מבית המשפט בו נשפט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שידול או סיוע להתאבדות – הקשיים העכשוויים באכיפה והבאה לדין

כיום, בתקופה של ההתפתחות הטכנולוגית בה אנחנו נמצאים, עולה קושי מיוחד בהקשרי עבירת השידול או הסיוע להתאבדות. התופעה של בני נוער המגלים נטיות אובדניות ברשת, הן על ידי פרסום פומבי ברשתות השונות ובין בשיתוף של אנשים ספציפיים, רק הולכת וגוברת.

אופיו החסוי של האינטרנט מקשה על גורמי החקירה והאכיפה השונים במדינה לאתר קודם כל את בני הנוער המגלים נטיות אובדניות אלו, אך בפרט מקשה על איתור של אדם אחר, במידה שזה שידל או סייע להתאבד. בני הנוער נתונים ללחצים חברתיים רבים ברשת, המנותקים מהעולם האמיתי שבחוץ, ועלולים לגרום להם לבצע מעשים מרחיקי לכת, כשביניהם לשלוח ידם בנפשם.

במידה שעלה שידול או סיוע להתאבדות באינטרנט, האדם כמובן ייתכן ויהיה מורשע בעבירה, כאשר אין משמעות לעובדה שביצע זאת ברשת. עם זאת, ייתכן שהתביעה תתקשה להוכיח את קיום יסודות העבירה, לדוגמה אם האדם השתמש בחשבונות פיקטיביים, השמיד את היסטוריית הגלישה שלו או כל דרך אחרת המקשה על התחקות אחר האדם שנמצא בצד השני.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שידול או סיוע להתאבדות ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה