שידול או סיוע להתאבדות 

שידול או סיוע להתאבדות היא מהעבירות החמורות ביותר האסורות לפי חוק העונשין. האיסור מופיע בסעיף 302 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. הסעיף נמצא תחת פרק י', העוסק בפגיעות בגוף, ובפרט תחת סימן א', העוסק בגרימת מוות. מיקומו זה של הסעיף מעיד על חומרתו, כאשר הסעיפים הקודמים עוסקים ברצח, המתה בקלות דעת ורצח בנסיבות מחמירות.

סעיף 302 אוסר על אדם לשדל או לסייע לאדם אחר להתאבד. בנוסף, הוא אוסר על מתן עצה לאדם להתאבד. המונח "משדל" מופיע בסעיף 30 לחוק העונשין, בהקשרים של שידול אדם אחר לביצוע עבירה פלילית. אמנם התאבדות היא אינה עבירה פלילית, מבחינת האדם המתאבד עצמו, אך ניתן להסיק מסעיף זה מה הכוונה לשידול.

בסעיף 30, אדם המשדל מוגדר כאדם שהביא אדם אחר לביצוע עבירה, באמצעות מספר דרכים חלופיות. יכול להיות שההבאה לידי ביצוע עבירה נעשתה על ידי עידוד, שכנוע, הפצרה, דרישה כלפי האדם האחר לבצע אותה, וכן כל דרך הכוללת הפעלת לחץ המובילה לביצוע העבירה. כלומר, מדובר בהגדרה רחבה למדי.

מטרת הסעיף הראשית היא למנוע את מותם של המבקשים לשים קץ לחייהם, משמע לשמור על חיי אדם. כל כן, הערך הציבורי המוגן בסעיף 302 הוא ערך החיים, והזכות לשלמות הגוף וביטחון. קדושת החיים הרלוונטית לעבירה זו היא זו הקיימת ביחסים בין אדם לרעהו, בניגוד להתאבדות עצמית שהיא בין האדם לבין עצמו, ועל כן חומרת העבירה.

 

יסודות העבירה – מתי אדם יואשם בשידול או בסיוע להתאבדות?

על מנת שאדם יואשם בשידול או בסיוע להתאבדות יש להראות כי מתקיימים יסודות העבירה הפלילית. העבירה הפלילית, ככלל, מורכבת מיסוד עובדתי ומיסוד נפשי. על מנת להאשים, ועל אחת כמה וכמה להרשיע בביצוע העבירה, יש להראות כי היסודות מתקיימים מעל לכל ספק סביר.

רף ההוכחה במשפט הפלילי הוא רף גבוה מאוד, והרף הגבוה ביותר במשפט הישראלי ככלל. רף של מעל לכל ספק סביר הוא למעשה דרישה של 95%, פחות או יותר, אחוזי ודאות באשמה של האדם. גם אם בית המשפט סבור שהאדם ביצע את העבירה, אך מתעורר ספק סביר שכזה, לא יהיה ניתן להרשיע את האדם בפלילים.

מבחינת העבירה הספציפית של שידול או סיוע להתאבדות, אזי היסוד העובדתי דורש הוכחת התנהגות ונסיבות. ההתנהגות הנדרשת היא הבאת אדם אחר לידי התאבדות, באמצעות הסיוע או השידול. משמע, יש להראות כי הוא הפעיל לחץ בצורה מסוימת על האדם האחר להתאבד, בין אם בשכנוע, בהפצרה, בעידוד וכדומה.

הנסיבה הנדרשת היא שיש אדם אחר, ואותו משדלים להתאבד. יש לציין כי האדם לא הצליח להתאבד, או לא ניסה להתאבד לבסוף, העבירה הרלוונטית תהיה עבירה של ניסיון לשידול, אך העונש ייתכן ויהיה זהה, בהתאם לבחינת בית המשפט.

מבחינת היסוד הנפשי, אזי אין דרישה מיוחדת בסעיף, כך שנדרשת רק מודעות לרכיבי העבירה. באי קביעת יסוד נפשי ספציפי בלשון הסעיף עולה בעייתיות המאפיינת את העבירה הנ"ל. אין דרישה לביצוע ההתנהגות במזיד, או תוך כוונה שלילית מסוימת, כך שגם פעולה מתוך "כוונות טהורות" תעלה לכדי עבירה.

לדוגמה, אדם אשר מבקש לסייע לקרוב משפחתו הנמצא על ערש דווי לסיים את חייו. נניח והקרוב חולה סופני, והוא מבקש מבן משפחתו לתת לו כדורים מסוימים, או לנתק אותו ממכונה שמחזיקה אותו בחיים. לפי לשון החוק, אם האדם ימלא את רצונו של קרוב משפחתו, הוא עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית מהחמורות ביותר.

זאת, בניגוד למצבים בהם אדם יסייע או ישדל אדם אחר במזיד להתאבד, בין אם יש לו אינטרס מסוים ובין אם סתם כי זה רצונו. לדוגמה, אדם שיסייע לאחר להתאבד, במטרה להשתלט על הרכוש והכספים שלו לאחר מותו. תיאורטית, לפי הסעיף, דין אדם זה ודין אדם המבקש לבצע המתת חסד דינם זהה.

 

העונש על שידול או סיוע להתאבדות

באופן כללי, העונש הקבוע בסעיף 302 הוא עונש מאסר של עד 20 שנה. עם זאת, אין זה אומר שהמשדל או המסייע יקבל בהכרח 20 שנות מאסר, אלא בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו בעת פסיקת הדין וגזירת הדין, משמע גזירת העונש הספציפי לאדם המורשע בשידול או בסיוע להתאבדות.

גזירת העונש במשפט הפלילי נעשית במספר שלבים, במטרה לדייק את העונש ולגזור את העונש המותאם ביותר בהתאם לאופי העבירה עצמה ולאדם המורשע בה. ראשית, בית המשפט קובע מתחם ענישה, בהתאם לסעיף 40 ג לחוק העונשין. מתחם הענישה הוא למעשה טווח של ענישה פוטנציאלית, כאשר בתוך הטווח הזה בית המשפט ייקבע את העונש הספציפי.

כאשר בית המשפט קובע את מתחם הענישה ההולם לעובר העבירה, הוא לוקח בחשבון מספר גורמים. ביניהם, יש התחשבות במדיניות הענישה במדינה בדרך כלל בעבירה זו, וכן הערך החברתי שנפגע כאשר בוצע העבירה. לכן, כמו בדוגמה הקודמת, ייתכן שבית המשפט ייקבע שהערך החיים המוגן שנפגע על ידי הממית בחסד נפגע פחות מאשר במקרה של המעודד להתאבדות במזיד.

לאחר מכן, בית המשפט יבחן נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה עצמה, שעשויות להשפיע לחומרא או לקולא או העונש שייגזר. הנסיבות מפורטות בסעיף 41 יא לחוק. בין הנסיבות ישנם הפגיעה שהעונש יגרום למשפחה של הנאשם, הפגיעה של העונש בנאשם עצמו, כמה זמן עבר מעת ביצוע העבירה, האם יש עבר פלילי או לא לנאשם ועוד.

לבסוף, בית המשפט יגזור את העונש הספציפי על האדם, לאחר ביצוע הבחינה המפורטת. במסגרת ההליך הפלילי העונש היחיד הוא עונש מאסר. זאת, היות שמטרת ההליך הוא לשמור על האינטרס הציבורי, ולאו דווקא היחסים בין שני האנשים הספציפיים.

על כן, בית המשפט בהליך זה לא יגזור פיצויים למשפחת המתאבד, או למתאבד עצמו, בשל עבירת הסיוע או השידול להתאבדות. ייתכן שיהיה ניתן לתבוע פיצויים כספיים במסגרת הליך אזרחי, אך לא במסגרת ההליך הפלילי. מלבד זאת, יש לציין כי לאחר שנגזר על האדם עונשו, הוא זכאי לערער על כך לערכאה גבוהה יותר, כלומר לבית המשפט הגבוה בדרגה מבית המשפט בו נשפט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שידול או סיוע להתאבדות – הקשיים העכשוויים באכיפה והבאה לדין

כיום, בתקופה של ההתפתחות הטכנולוגית בה אנחנו נמצאים, עולה קושי מיוחד בהקשרי עבירת השידול או הסיוע להתאבדות. התופעה של בני נוער המגלים נטיות אובדניות ברשת, הן על ידי פרסום פומבי ברשתות השונות ובין בשיתוף של אנשים ספציפיים, רק הולכת וגוברת.

אופיו החסוי של האינטרנט מקשה על גורמי החקירה והאכיפה השונים במדינה לאתר קודם כל את בני הנוער המגלים נטיות אובדניות אלו, אך בפרט מקשה על איתור של אדם אחר, במידה שזה שידל או סייע להתאבד. בני הנוער נתונים ללחצים חברתיים רבים ברשת, המנותקים מהעולם האמיתי שבחוץ, ועלולים לגרום להם לבצע מעשים מרחיקי לכת, כשביניהם לשלוח ידם בנפשם.

במידה שעלה שידול או סיוע להתאבדות באינטרנט, האדם כמובן ייתכן ויהיה מורשע בעבירה, כאשר אין משמעות לעובדה שביצע זאת ברשת. עם זאת, ייתכן שהתביעה תתקשה להוכיח את קיום יסודות העבירה, לדוגמה אם האדם השתמש בחשבונות פיקטיביים, השמיד את היסטוריית הגלישה שלו או כל דרך אחרת המקשה על התחקות אחר האדם שנמצא בצד השני.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שידול או סיוע להתאבדות ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!