סירוב להעיד

מושג העדות מוכר לכולנו רעיונית. כמו כן, ניתן לראות ביטויים של עדות בכל סרט או סדרה הקשורים בשאלות משפטיות כלשהן, ועוד. עם זאת, הדינים הכרוכים בשאלה מהי עדות מותרת, מהי עדות אסורה, מהי עדות קבילה בבית המשפט, ומהן המשמעויות של הסירוב להעיד אינן מוכרות.

חשוב לזכור כי העדות בתהליך במשטרה ובבית המשפט היא כלי משמעותי, ויש בה במקרים רבים כדי להכריע את הכף. הרשעה או זיכוי עשויים לקום וליפול על בסיס העדויות. כך, הן מהוות יסוד מרכזי בבניית טיעוני התביעה וטיעוני ההגנה של הצדדים.

עם זאת במקרים רבים יש חשש בקרב מי שזומנו להעיד, בנוגע להשלכות פוטנציאליות של העדות, ומתוך החשש לפגיעה בהם. לכן, חשוב לזכור שלעד תפקיד מרכזי בהליכים בגופים השונים, אשר יש להכיר את מהותם, ואת המותר והאסור בנושא.

 

מהי עדות?

העדות, הרלוונטית הן במהלך המשפט עצמו והן בחקירה במשטרה, הינה תיאור של אירוע מסוים או נושא מסוים שניתן על ידי מי שחווה את אותו האירוע ונכח בו. משקלן של עדויות בתהליכים פליליים ואזרחיים הוא אדיר, ולאופן בו נאספת עדות ונשמעת עדות עשויות להיות השלכות רחבות.

בחוק, ישנה התייחסות לסירוב להעיד, בסעיפים 241 ו236. סעיף 236 מגדיר עדות כאימרה שנאמרת בעל פה או בכתב אשר נאמרה לשם ראיה, למעט אמרה שלא בשבוע מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

כך, עדויות יכולות להישמע הן במשטרה, במסגרת תהליך חקירתו של מאורע מסוים, והן בבית המשפט, כחלק מהניסיון לברר את האמת במקרה מסוים. על העדויות גם חלים דינים שונים. העדות בבית המשפט מוסדרת על ידי דיני הראיות, והחוקים הכרוכים בה מופיעים הן בפקודת הראיות, והן במקרים מסוימים בחוק העונשין, כחלק מהדין הפלילי.

נוסף על החלוקה בין סוגי המקומות בהן ניתנת העדות, עומדת גם השאלה איזה 'סוג' של עדות זו. האם מדובר בעדות שמיעה? כך גם, סוגי עדויות מסוימים לא יהיו קבילים בבתי המשפט – דהיינו לא יוכלו להיות מובאות כראייה לצדקתו של מי מהצדדים.

 

מתי חובה להעיד?

לאור היותן חלק מהליכים משפטיים סבוכים ובעלי פוטנציאל השפעה רחב, ישנם מקרים בהן אדם מחויב להעיד על דבר מסוים שנחשף אליו. עם זאת, רבים אינם מתלהבים מחוויית מתן העדות. רתיעה שכזו אפשרית הן לאור כך שיתכן שתוכנה של העדות מביך או עדין; הן לאור הזמן שלוקח להעיד וזמן ההגעה לבתי המשפט; והן לאור הקושי הכרוך ב'מעמד' זה, בהיותך חשוף לשאלות רבות מצד גורמים שונים.

ככלל, לחובה לתת עדות בבתי המשפט אופי ציבורי מובהק, ובספרות נטען שלחברה יש זכות לדרוש מהפרט את 'שירותיו' כעד. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי אל לנו להפוך חובה כזו לנטל כבד מדי על הצדדים.

בחוק העונשין עצמו לא מצוין מי חייב להעיד, אך שאלות אלה מוסדרות בדינים אחרים, ובייחוד בחוק סדר הדין הפלילי. שם, נקבע בסעיף 106 הדין הנוגע בהזמנת עד, ומצוין כי בית המשפט יזמין לבקשת בעל דין כל אדם להעיד במשפט אלא אם סבור הוא שאין בהזמנת עד זה כדי להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט. כמו כן לבית המשפט עומדת האופציה להזמין עד בעצמו.

כמו כן, נקבע בסעיף 1 לפקודת הראיות כי ישנה אפשרות להזמין כל אדם לתת עדות כאשר מדובר בעדות קבילה ורלוונטית, ככל שאין בפקודת הראיות הוראה אחרת. כמו כן נקבע כי בית המשפט יכול אם רואה צורך בכך לסרב להוציא הזמנה אם לא רואה שיש בה צורך או אם רואה שההזמנה לעדות נועדה למטרה שאיננה גילוי האמת.

כן, קובעת הפקודה כי מלבד חריגים ספציפיים המצוינים בה, כולם כשרים להעיד. כך לדוגמה אדם אינו פסול מלתת עדות כיוון שהוא עצמו בעל דין בתובענה אזרחית, או מתלונן או נאשם במשפט פלילי, או בן זוג של התובע, המתלונן, הנאשם או הנתבע, ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מתי ניתן לסרב להעיד?

הגם שככלל ישנה חובה להעיד כאשר אדם מתבקש לכך על ידי בית המשפט, ישנם מקרים בהם עומדת לאדם האופציה לסרב להעיד. יצוין כי אופציות אלה נוטות להיות מפורשות בצימצום – לאור נקודת ההנחה לפיה כל אדם כשר להעיד, ומי שכשר להעיד – חייב להעיד. עם זאת כאמור ישנם חריגים בהם לאור קיומם של טעמים כלשהם לא קיימת החובה להעיד.

כך למשל עולה בעניין עדות קרוב – לפי ס' 3 לפקודת הראיות אשה לא יכולה להעיד נגד בעלה, לפי ס' 4 ילד לא כשר להעיד נגד הוריו, קרוב כשר להעיד נגד שותף של קרוב שלו, אך לא מחויב בכך. חשוב לציין שפסילות אלה מתקיימות רק בהליכים הפליליים, ולא באזרחיים.

בנוסף, עומדת לאדם זכות השתיקה, וישנו חיסיון מפני הפללה עצמית. באופן זה מוקנה לנאשם/חשוד/מחקר/עד אשר אינו חשוד בנוגע לדבר ספציפי, הזכות לשתוק, ולסרב להעיד בנושא מסוים. עם זאת חשוב לזכור שמדובר בזכות יחסית – וייתכן שאדם ייפּגע מעצם כך שסירב להעיד, כיוון שיתעורר כלפיו חשד. חיסיונות נוספים העומדים לאדם הינם למשל חיסיון רופא/פסיכולוג – חולה, עורך דין – לקוח, חסיון מקורות מידע של עיתונאים, ועוד. על הללו אינו מחויב אדם להעיד.

 

עונש על סירוב להעיד

כאמור, באופן כללי, ככל שזומנת על ידי בית המשפט להעיד לא עומדת לך האופציה לסרב. לכך אף מלוות סנקציות – סעיף 241 לחוק העונשין קובע שישנו מאסר של שנתיים בגין סירוב להעיד או למסור ראיה מסוימת במהלך ההליך השיפוטי. בנוסף ישנו אף ס' 5 לפקודת ביזיון בית המשפט, אשר עומד גם הוא כאופציה של בית המשפט להטיל עונש על סירוב להעיד, וקובע כי מי שמסרב לענות לשאלות בבית המשפט חשוף למאסר של חודש.

יצוין כי זהו הסעיף בו בתי המשפט משתמשים לרוב בפועל כדי להתמודד עם סירוב של אדם להעיד. כתב אישום כנגד סרבני עדות מכח חוק העונשין, המאפשר ענישה מחמירה יותר ויותר ארוכת טווח, הינו אופציה שמתממשת רק במקרים נדירים ביותר.

הן בשל המספר הרב של החריגים, הן בשל ההשלכות והכלכליות של עדות על אדם, והן בשל העובדה שמוסד העדות מוסדר במספר רב של חוקי ופקודות, חשוב להכיר את הדין בתחום לעומקו. ככל שמתעוררים קשיים וספקות, ולאור כאמור הסכנות הפוטנציאליות, יש להסתייע בעורך דין בעל מומחיות בתחום.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סירוב להעיד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה