סירוב להעיד

מושג העדות מוכר לכולנו רעיונית. כמו כן, ניתן לראות ביטויים של עדות בכל סרט או סדרה הקשורים בשאלות משפטיות כלשהן, ועוד. עם זאת, הדינים הכרוכים בשאלה מהי עדות מותרת, מהי עדות אסורה, מהי עדות קבילה בבית המשפט, ומהן המשמעויות של הסירוב להעיד אינן מוכרות.

חשוב לזכור כי העדות בתהליך במשטרה ובבית המשפט היא כלי משמעותי, ויש בה במקרים רבים כדי להכריע את הכף. הרשעה או זיכוי עשויים לקום וליפול על בסיס העדויות. כך, הן מהוות יסוד מרכזי בבניית טיעוני התביעה וטיעוני ההגנה של הצדדים.

עם זאת במקרים רבים יש חשש בקרב מי שזומנו להעיד, בנוגע להשלכות פוטנציאליות של העדות, ומתוך החשש לפגיעה בהם. לכן, חשוב לזכור שלעד תפקיד מרכזי בהליכים בגופים השונים, אשר יש להכיר את מהותם, ואת המותר והאסור בנושא.

 

מהי עדות?

העדות, הרלוונטית הן במהלך המשפט עצמו והן בחקירה במשטרה, הינה תיאור של אירוע מסוים או נושא מסוים שניתן על ידי מי שחווה את אותו האירוע ונכח בו. משקלן של עדויות בתהליכים פליליים ואזרחיים הוא אדיר, ולאופן בו נאספת עדות ונשמעת עדות עשויות להיות השלכות רחבות.

בחוק, ישנה התייחסות לסירוב להעיד, בסעיפים 241 ו236. סעיף 236 מגדיר עדות כאימרה שנאמרת בעל פה או בכתב אשר נאמרה לשם ראיה, למעט אמרה שלא בשבוע מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

כך, עדויות יכולות להישמע הן במשטרה, במסגרת תהליך חקירתו של מאורע מסוים, והן בבית המשפט, כחלק מהניסיון לברר את האמת במקרה מסוים. על העדויות גם חלים דינים שונים. העדות בבית המשפט מוסדרת על ידי דיני הראיות, והחוקים הכרוכים בה מופיעים הן בפקודת הראיות, והן במקרים מסוימים בחוק העונשין, כחלק מהדין הפלילי.

נוסף על החלוקה בין סוגי המקומות בהן ניתנת העדות, עומדת גם השאלה איזה 'סוג' של עדות זו. האם מדובר בעדות שמיעה? כך גם, סוגי עדויות מסוימים לא יהיו קבילים בבתי המשפט – דהיינו לא יוכלו להיות מובאות כראייה לצדקתו של מי מהצדדים.

 

מתי חובה להעיד?

לאור היותן חלק מהליכים משפטיים סבוכים ובעלי פוטנציאל השפעה רחב, ישנם מקרים בהן אדם מחויב להעיד על דבר מסוים שנחשף אליו. עם זאת, רבים אינם מתלהבים מחוויית מתן העדות. רתיעה שכזו אפשרית הן לאור כך שיתכן שתוכנה של העדות מביך או עדין; הן לאור הזמן שלוקח להעיד וזמן ההגעה לבתי המשפט; והן לאור הקושי הכרוך ב'מעמד' זה, בהיותך חשוף לשאלות רבות מצד גורמים שונים.

ככלל, לחובה לתת עדות בבתי המשפט אופי ציבורי מובהק, ובספרות נטען שלחברה יש זכות לדרוש מהפרט את 'שירותיו' כעד. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי אל לנו להפוך חובה כזו לנטל כבד מדי על הצדדים.

בחוק העונשין עצמו לא מצוין מי חייב להעיד, אך שאלות אלה מוסדרות בדינים אחרים, ובייחוד בחוק סדר הדין הפלילי. שם, נקבע בסעיף 106 הדין הנוגע בהזמנת עד, ומצוין כי בית המשפט יזמין לבקשת בעל דין כל אדם להעיד במשפט אלא אם סבור הוא שאין בהזמנת עד זה כדי להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט. כמו כן לבית המשפט עומדת האופציה להזמין עד בעצמו.

כמו כן, נקבע בסעיף 1 לפקודת הראיות כי ישנה אפשרות להזמין כל אדם לתת עדות כאשר מדובר בעדות קבילה ורלוונטית, ככל שאין בפקודת הראיות הוראה אחרת. כמו כן נקבע כי בית המשפט יכול אם רואה צורך בכך לסרב להוציא הזמנה אם לא רואה שיש בה צורך או אם רואה שההזמנה לעדות נועדה למטרה שאיננה גילוי האמת.

כן, קובעת הפקודה כי מלבד חריגים ספציפיים המצוינים בה, כולם כשרים להעיד. כך לדוגמה אדם אינו פסול מלתת עדות כיוון שהוא עצמו בעל דין בתובענה אזרחית, או מתלונן או נאשם במשפט פלילי, או בן זוג של התובע, המתלונן, הנאשם או הנתבע, ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מתי ניתן לסרב להעיד?

הגם שככלל ישנה חובה להעיד כאשר אדם מתבקש לכך על ידי בית המשפט, ישנם מקרים בהם עומדת לאדם האופציה לסרב להעיד. יצוין כי אופציות אלה נוטות להיות מפורשות בצימצום – לאור נקודת ההנחה לפיה כל אדם כשר להעיד, ומי שכשר להעיד – חייב להעיד. עם זאת כאמור ישנם חריגים בהם לאור קיומם של טעמים כלשהם לא קיימת החובה להעיד.

כך למשל עולה בעניין עדות קרוב – לפי ס' 3 לפקודת הראיות אשה לא יכולה להעיד נגד בעלה, לפי ס' 4 ילד לא כשר להעיד נגד הוריו, קרוב כשר להעיד נגד שותף של קרוב שלו, אך לא מחויב בכך. חשוב לציין שפסילות אלה מתקיימות רק בהליכים הפליליים, ולא באזרחיים.

בנוסף, עומדת לאדם זכות השתיקה, וישנו חיסיון מפני הפללה עצמית. באופן זה מוקנה לנאשם/חשוד/מחקר/עד אשר אינו חשוד בנוגע לדבר ספציפי, הזכות לשתוק, ולסרב להעיד בנושא מסוים. עם זאת חשוב לזכור שמדובר בזכות יחסית – וייתכן שאדם ייפּגע מעצם כך שסירב להעיד, כיוון שיתעורר כלפיו חשד. חיסיונות נוספים העומדים לאדם הינם למשל חיסיון רופא/פסיכולוג – חולה, עורך דין – לקוח, חסיון מקורות מידע של עיתונאים, ועוד. על הללו אינו מחויב אדם להעיד.

 

עונש על סירוב להעיד

כאמור, באופן כללי, ככל שזומנת על ידי בית המשפט להעיד לא עומדת לך האופציה לסרב. לכך אף מלוות סנקציות – סעיף 241 לחוק העונשין קובע שישנו מאסר של שנתיים בגין סירוב להעיד או למסור ראיה מסוימת במהלך ההליך השיפוטי. בנוסף ישנו אף ס' 5 לפקודת ביזיון בית המשפט, אשר עומד גם הוא כאופציה של בית המשפט להטיל עונש על סירוב להעיד, וקובע כי מי שמסרב לענות לשאלות בבית המשפט חשוף למאסר של חודש.

יצוין כי זהו הסעיף בו בתי המשפט משתמשים לרוב בפועל כדי להתמודד עם סירוב של אדם להעיד. כתב אישום כנגד סרבני עדות מכח חוק העונשין, המאפשר ענישה מחמירה יותר ויותר ארוכת טווח, הינו אופציה שמתממשת רק במקרים נדירים ביותר.

הן בשל המספר הרב של החריגים, הן בשל ההשלכות והכלכליות של עדות על אדם, והן בשל העובדה שמוסד העדות מוסדר במספר רב של חוקי ופקודות, חשוב להכיר את הדין בתחום לעומקו. ככל שמתעוררים קשיים וספקות, ולאור כאמור הסכנות הפוטנציאליות, יש להסתייע בעורך דין בעל מומחיות בתחום.

3 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סירוב להעיד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!