מאמרים

קטינים – הליכי מעצר

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על קטינים בהליך הפלילי.

כשמדובר בקטינים, להליכי המעצר השפעה רבה נפשו של הקטין ועל בני משפחתו המקיפים אותו ומבקשים להגן עליו.

קיימת חשיבות מכרעת לליווי קטין ומשפחתו על ידי עורך דין פלילי מנוסה, כבר בשלב הייעוץ לפני חקירה, בהליכי המעצר ובבית המשפט אל מול רשויות התביעה.

קטינים - הליכי מעצר

הליכי המעצר בחוק הנוער – הליכי מעצר קטינים

כשדנים בהליכי מעצר קטינים, יש להבחין בין מעצר לפני הגשת כתב אישום ומעצר לאחר הגשת כתב אישום.

במעצר קטין לפני הגשת כתב אישום, קיימים שני תרחישים אופציונאליים : מעצר ללא צו שופט או מעצר בצו שופט. 

לפני הגשת כתב אישום – מעצר קטין ללא צו שופט

קטין שמלאו לו 14 שנה לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 24 שעות.

קצין משטרה רשאי לעכב הבאתו בפני שופט לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות וזאת לצורך ביצוע פעולות חקירה דחופות.

הדבר שונה מקטין שטרם מלאו לו 14 שנה, אז לא יוחזק במעצר ללא צו שופט לתקופה העולה על 12 שעות. כלומר, על קטין שחצה את גיל 14 יחול הכלל החל על בגירים.

לפני הגשת כתב אישום – מעצר קטין בצו שופט

תקופת מעצר קטין לא תעלה על 10 ימים, כאשר שופט יכול להאריך תקופה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.

בחלוף 20 הימים ניתן להאריך המעצר רק באישור היועץ המשפטי לממשלה. בתום 40 ימים ישוחרר הקטין ממעצר בתנאים מגבילים או ללא, כל מקרה לגופו.

אם מעוניינים להאריך המעצר מעבר ל-40 הימים ניתן לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להורות על הארכת מעצר של הקטין לתקופות נוספות שלא תעלינה על 45 יום בכל פעם.

ויודגש, קיים הבדל בין מעצר של בגיר לבין מעצר קטין כך שבגיר יוחזק במעצר בצו שופט עד 15 ימים בשונה מקטין, כאמור שיוחזק 10 ימים, כאשר הארכת המעצר תהא אצל בגיר ל-15 ימים נוספים ולא ל-10 ימים נוספים כמו אצל קטין.

לאחר 30 ימי מעצר בגיר נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה, ולא לאחר 20 יום. לאחר 75 ימים שופט בית משפט עליון רשאי להורות על הארכת מעצר בגיר לתקופות שלא תעלינה על 90 יום בכל פעם, לא כמו אצל קטין שמדובר ב-75 ימים.

מעצר קטין לאחר הגשת כתב אישום

המועד הקובע  האם מדובר בקטין או בגיר לעניין העמדתו לדין, יהיה יום הגשת כתב האישום.

בקשה למעצר עד תום ההליכים תידון בפני שופט שישמע טענות הצדדים כאשר הקטין מיוצג על ידי סנגור, אלא אם הודיע שאינו מעוניין בייצוג.

מעצר עד תום ההליכים אפשרי רק בעניינם של נאשמים קטינים שמלאו להם 14 – משהוגשה הבקשה יורה בית משפט על הכנת תסקיר מעצר בעניינו של הקטין או לחילופין יאפשר לקצין מבחן להשמיע עמדתו בעניין המעצר.

חקיקה פלילית מיוחדת בעניינם של קטינים ונוער

    • מעצר מוקדםלאחר שהוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים של הקטין, רשאי בית המשפט לבקשת הקטין או סניגורו לדחות מועד הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים על מנת לאפשר לקטין או לסניגורו לעיין בחומר החקירה. מעצר זה אפשרי לתקופה שלא תעלה על 15 יום. לצורך ההשוואה תקופה זו יכולה להגיע עד 30 יום כשמדובר בנאשם בגיר.
    • שחרור נאשם באין משפט – הוראה זו זהה הן לעניין נאשמים קטינים והן לעניין נאשמים בגירים; במידה שהקטין עצור 30 ימים ממועד הגשת כתב האישום וטרם החל משפטו, ישוחרר ממעצר. לכלל זה יש חריגים – בית משפט רשאי לדחות מועד תחילת המשפט ללא שחרור הקטין ממעצר, לתקופה של 30 ימים, אם ביקש זאת הקטין או סניגורו. כאשר ניתן להאריך לתקופות נוספות שלא תעלינה על 45 ימים, על ידי הגשת בקשה לבית המשפט העליון.
    • שחרור נאשם באין הכרעת דין  אם הוגש כתב אישום והקטין עצור תקופה של 6 חודשים וטרם ניתנה הכרעת דין בעניינו בערכאה הראשונה, ישוחרר הקטין ממעצר. רשאי בית משפט עליון להאריך מעצר הקטין עד 45 ימים בכל פעם. אצל בגירים מדובר ב-9 חודשים ו-90 ימים בהתאמה.

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער. 

משרדנו ייצג בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ולחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו. 

חייג עכשיו